Gemeentenieuws 6 mei 2020

Met onder andere online spreekuur Centrum Duurzaam Winterswijk, terugblik op de raadsvergadering, jongeren in tijden van corona, bestuursleden gezocht voor Stichting Platform Armoedevrij Winterswijk.

Hieronder leest u de inhoud van het Gemeentenieuws. U kunt de onderwerpen met eenvoudig met één klik openen en lezen.

Redactionele artikelen

Jongerenwerk in tijden van corona

“We hebben nu digitaal contact” Het jongerenwerk van de gemeente Winterswijk gaat in sterk aangepaste vorm door. Aan het woord zijn Ersen Buz en Nicole Rouwmaat. Ersen komt als jongerenwerker de jongeren nu niet meer live tegen, alleen nog digitaal via Instagram. Nicole werkt als sociaal werker thuis in een opkamer in haar ‘geïmproviseerd kantoortje’.

Instagram

“Alle activiteiten die we organiseren voor jongeren zijn weggevallen.” Ersen baalt daar stevig van. Hij vertelt dat de jongereninloop waar regelmatig zo’n 25 jongeren samen kwamen in de leeftijd van 13 tot 17 jaar nu niet meer door kan gaan. “Ik heb de jongeren nu bijna zes weken al niet meer gezien. Gelukkig heb ik veel contacten via Instagram. Bijna 1.100 jongeren uit Winterswijk volgen mij. Door een DM (direct message) heb ik rechtstreeks contact met jongeren. Op die manier kan ik ze ook nu helpen.”

Test voor jongeren

“Deze tijd van thuisblijven is voor jongeren een test. Veel jongeren kunnen moeilijk stil blijven zitten. Ze willen erop uit. Vooral voor jongeren die het thuis niet fijn hebben is dit een lastige periode. Als jongerenwerker begrijp ik dat heel goed.”

SPOT jongerenwerk

Nicole: “Ik heb met heel veel jongeren gewerkt toen ik het jongerenwerk hier in Winterswijk opzette onder de naam SPOT jongerenwerk. We hebben nu een groot netwerk en zijn heel laagdrempelig. We staan echt naast de jongeren. We organiseren allerlei verschillende activiteiten voor jongeren. Ook veel op scholen.” Het directe contact met jongeren is voor Nicole in haar huidige werk minder geworden. “Vooral jongerenwerker Ersen en zijn collega Mitchel, buurtsportcoach, zien en spreken de jongeren. Ik werk nu meer achter de schermen. Onder andere aan het Preventie Platform Jeugd. Een platform waarin Winterswijk samen werkt met gemeenten Aalten, Berkelland en Oost Gelre. Op de website preventieplatformjeugd.nl hebben we nu een aparte “corona” pagina gemaakt. En het scheidingsloket gaat door  in een digitale variant.”

Contact

Voor vragen kan je telefonisch contact opnemen met de Post: (0543) 543 960.
Op de website www.spotjongerenwerk.nl staan de contactgegevens van Nicole en Ersen.

Online spreekuur Centrum Duurzaam Winterswijk

Op vrijdag 8 mei 2020 van 15.00 tot 16.00 uur is het Centrum Duurzaam Winterswijk via een online spreekuur geopend voor al uw vragen over energie besparen en het duurzaam opwekken van energie. Medewerkers van de gemeente en van het Agem Energieloket beantwoorden uw vragen en vertellen u over beschikbare subsidies en regelingen.  En informeren u over mogelijke stappen op het gebied van duurzaamheid.

Het is de bedoeling om het online spreekuur regelmatig te laten plaatsvinden. In ieder geval zolang het Centrum Duurzaam Winterswijk in verband met de coronamaatregelen gesloten is. Op de website zullen we de data en de tijdstippen van de online spreekuren vermelden.
 
Kijk voor meer informatie op www.duurzaamwinterswijk.nl/centrum.

Gewijzigde openingstijden gemeentekantoor

Hemelvaartsdag

Op donderdag 21 mei (Hemelvaartsdag) en vrijdag 22 mei is het gemeentekantoor gesloten.

Pinksteren

Op maandag 1 juni tweede Pinksterdag is het gemeentekantoor gesloten.

Kijk voor onze openingstijden op onze website www.winterswijk.nl.

Stichting Platform Armoedevrij Winterswijk

Wij zoeken bestuursleden!armoede je hier je schouders onder zetten? Laat dan van je horen!
Als bestuurslid ben jij overtuigd dat we armoede kunnen stoppen. De opdracht van het bestuur is de ontwikkeling nauw volgen en aanjagen, zorgen dat er met de samenleving keuzes en stappen
worden gemaakt zodat Winterswijk in 2040 armoedevrij is. Dit doe je met de Winterswijkse samenleving.

Als bestuurslid:

 • Voel je passie om je hard te maken om armoede te stoppen;
 • Ben je een ambassadeur voor een armoedevrij Winterswijk;
 • Ben je een verbinder en je zet graag je netwerk in;
 • Heb je een warm hart voor Winterswijk;
 • Heb je ongeveer acht uur per maand beschikbaar voor de stichting;

Wat krijg je?

 • Samen werk je met gedreven en gepassioneerde mensen;
 • Je hebt contact met Winterswijkers die meedenken en doen om
 • Winterswijk een stukje mooier te maken;

Heb je vragen of wil je meer info? Stuur een mail naar iedereendoetmee@winterswijk.nl of bel met (0543)  543 543 en vraag naar Guido de Vries.

Column door bestuurder

Wethouder Henk Jan Tannemaat schrijft ……..

Vrijheid

Koningsdag, dodenherdenking en het vieren van 75 jaar vrijheid: het was dit jaar allemaal anders. Op afstand. Op anderhalve meter. En daarbij nog het besef dat het nog niet afgelopen is. De wereld krijgt het flink voor haar kiezen. Nederland en dus ook Winterswijk zit deels op slot. Maar als je goed kijkt dan zie je overal mensen die met nieuwe ideeën komen. Die inventief zijn, al vooruit denken. Want deze periode gaat voorbij.

Wat zag ik veel huizen vrolijk voorzien van de oranje vlaggetjes die Vereeniging Volksfeest had aangeboden! Mooi om te zien dat we ons Koningsdag niet laten afpakken door dat virus! Ook onze nationale dodenherdenking op 4 mei was zeer sober, maar niet minder respectvol en dankbaar. En hetzelfde gold voor 5 mei toen we 75 jaar vrijheid vierden. Alles op anderhalve meter en vaak thuis. Maar met hetzelfde gevoel en misschien nog wel intenser.

Als college zijn we met allerlei verenigingen, organisaties, bedrijven en mensen in gesprek. Ik merk dat veel mensen zich concentreren op de nabije toekomst. Vooruit willen en daarmee bezig zijn. Ook het college is daarmee bezig. We hebben een groot pakket aan maatregelen om van Winterswijk weer 100% Winterswijk te maken.

Rondom het raadhuis en de Post begint binnenkort de aanleg van ‘Het Vrijheidspark’. Dit project - met een zeer passende naam - draagt bij aan de broodnodige werkgelegenheid en is een symbolisch startsein. Het laat immers zien dat we met elkaar klaar zijn voor de toekomst.

Ik geef de pen door aan wethouder Elvira Schepers

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Willinkbosweg

Vanaf vrijdag 17 april 2020 is een gedeelte van de Willinkbosweg gedurende een periode van vier maanden afgesloten voor al het verkeer tussen de Dollemansweg en de Korenburgerveenweg.
De akkerbouwpercelen van Natuurmonumenten blijven bereikbaar vanaf de Korenburgerveenweg.
De wandelroutes zoals die hier in de omgeving staan aangegeven blijven opengesteld.

Narcisstraat, deel Hyacintstraat tot Parallelweg

Rioleringswerkzaamheden aan Narcisstraat zijn begonnen op 23 maart. Dit betreft het deel Hyacintstraat tot aan de Parallelweg. De verwachting is dat deze werkzaamheden zes weken duren.

Bataafseweg

In verband met de aanleg van een rotonde op het kruispunt Bataafseweg – Kloetenseweg – Steengroeveweg is de Bataafseweg tot en met vrijdag 30 oktober afgesloten voor al het verkeer. Het gaat hier om het deel tussen de Laan van Hilbelink en de Vredenseweg. Aanliggende percelen zijn wel bereikbaar. Er is een omleiding ingesteld.
In verband met het storten en uitharden van beton in de Bataafseweg, is deze tot en met maandag 18 mei gesloten verklaard voor vrachtverkeer. Het betreft hier het gedeelte tussen de Laan van Hilbelink en de Kottenseweg.

Bürgerbus

Ter bescherming van de buschauffeurs voor het coronavirus rijdt de Bürgerbus niet.

Agenda activiteiten

Datum, activiteit

 • 7 mei, EUREGIO spreekuur in Dinxperlo gaat niet door. Meer info: www.grensinfopunt.eu
 • 8 mei, Online spreekuur Centrum Duurzaam Winterswijk van 15.00 tot 16.00 uur.*
 • 12 mei, EUREGIO spreekuur Oeding gaat niet door.
 • 14 mei, Openbare vergadering algemene raadscommissie om 19.30 uur.*
 • 14 mei, Extra openbare raadsvergadering aansluitend op de openbare vergadering algemene raadscommissie.*

*) Over de agenda-onderwerpen met een * wordt meer info gegeven elders in dit gemeentenieuws.

Vergaderingen

Openbare vergadering algemene raadscommissie

Op donderdag 14 mei 2020 vergadert de algemene raadscommissie van Winterswijk om 19.30 uur. In verband met de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus wordt deze commissievergadering langs digitale weg gehouden. De vergadering kunt u live via internet volgen door middel van een link op onze website www.winterswijk.nl/gemeenteraad, vervolgens klikt  u op ‘Uitzending bekijken’’.

De agenda en de op de agenda betrekking hebbende stukken vindt u uiterlijk een week voorafgaand aan de vergadering op de website www.winterswijk.nl/gemeenteraad, vervolgens klikt u op ‘Agenda’s en stukken’.

Als u wilt inspreken tijdens deze commissievergadering, dan kunt u zich tot uiterlijk donderdag 14 mei voor 11.30 uur aanmelden via griffie@winterswijk.nl of telefonisch (0543) 543 543.

Meer informatie

Voor meer informatie over de commissievergadering kunt u contact opnemen met de griffie via e-mail griffie@winterswijk.nl of telefonisch (0543) 543 543.
De commissievergadering is ook achteraf op video te bekijken. Op onze website www.winterswijk.nl/gemeenteraad, klikt u hiervoor op ‘Uitzending bekijken’.

Extra openbare raadsvergadering op 14 mei 2020

Op donderdag 14 mei 2020 is er een extra vergadering van de gemeenteraad van Winterswijk. Deze extra raadsvergadering begint na afloop van de vergadering van de algemene raadscommissie. De algemene raadscommissie begint om 19.30 uur. Tijdens deze extra raadsvergadering staat alleen het voorstel om het ‘Taskforce Plan 100% Winterswijk (van herstel naar beter)’ vast te stellen op de agenda.

In verband met de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus wordt deze raadsvergadering langs digitale weg gehouden. De raadsvergadering kunt u live via internet volgen door middel van een link op onze website www.winterswijk.nl/gemeenteraad, vervolgens klikt  u op ‘Uitzending bekijken’’.

De agenda en de op de agenda betrekking hebbende stukken vindt u uiterlijk een week voorafgaand aan de vergadering op de  www.winterswijk.nl/gemeenteraad, vervolgens klikt u op ‘Agenda’s en stukken’.

Als u wilt inspreken tijdens deze raadsvergadering, dan kunt u zich tot uiterlijk donderdag 14 mei voor 11.30 uur aanmelden via griffie@winterswijk.nl of telefonisch (0543) 543 543. Inspreken is alleen mogelijk over het raadsvoorstel ‘Taskforce Plan 100% Winterswijk (van herstel naar beter). Over andere onderwerpen kunt in inspreken tijdens de eerstvolgende reguliere raadsvergadering op 28 mei 2020, of in de algemene raadscommissie.

Meer informatie

Voor meer informatie over de raadsvergadering kunt u contact opnemen met de griffie via e-mail griffie@winterswijk.nl of telefonisch (0543) 543 543.
De raadsvergadering is ook achteraf op video te bekijken. Op onze website www.winterswijk.nl/gemeenteraad, klikt u hiervoor op ‘Uitzending bekijken’.

Terugblik op de raad

De gemeenteraad van Winterswijk heeft in de openbare raadsvergadering van donderdag 23 april de volgende besluiten genomen.

Raad stelt geactualiseerd archeologiebeleid vast

De gemeente Winterswijk heeft haar archeologiebeleid geactualiseerd. De raad heeft de beleidsnota ‘Archeologische monumentenzorg in de gemeente Winterswijk’ en de bijbehorende uitvoeringsagenda vastgesteld.

Raad stelt bestemmingsplan ‘Kremerweg 6’ vast

De vaststelling van dit bestemmingsplan betekent dat de eigenaar van Natuurcamping Lutje Kössink de camping van 25 kampeerplekken mag uitbreiden naar maximaal 40 kampeerplekken.

Raad stelt uitgangspunten voor bestemmingsplan ‘Park Achterhoek’ vast

Aan de westzijde van Winterswijk ligt het bedrijventerrein waar in het verleden de kaasfabriek van Coberco gevestigd was. Voor het westelijk deel van dit terrein is een plan ontwikkeld voor een logistiek centrum van Obelink Vrijetijdsmarkt BV. Op het oostelijk deel wordt het gezondheidspark ‘Park Achterhoek’ ontwikkeld. Voor dit deel van het plangebied legde het college een nota van uitgangspunten ter vaststelling aan de raad voor.
Het voorstel was om op Park Achterhoek permanent zorgwoningen mogelijk te maken. Het CDA diende een amendement (wijzigingsvoorstel) in om alleen tijdelijke bewoning op Park Achterhoek mogelijk te maken als meerwaarde voor het SKB. Dit amendement werd met 7 stemmen voor en 14 stemmen tegen verworpen. Daarna werd het raadsvoorstel over de nota van uitgangspunten met 20 stemmen voor en 1 stem tegen aanvaard.

Raad stemt voor afsluiting spoorwegovergang Greversweg

Op basis van een onderzoek van onderzoeksbureau Movares stelde het college de raad voor de onbeveiligde spoorwegovergang Greversweg af te sluiten en een omleiding via het bedrijvenpark aan te leggen. Op dit voorstel werden twee amendementen ingediend:

 • VVD en PvdA wilden het college opdracht geven opnieuw te onderhandelen met de provincie Gelderland en ProRail over een nieuw bestuursakkoord, waarbij ondertunneling van de spoorwegovergang Greversweg de beste optie is. Dit amendement werd met 7 stemmen voor en 14 stemmen tegen verworpen.
 •  CDA, WB, GL, D66 en VW dienden een amendement in om op dit moment niet te kiezen voor een omleidingsroute via het bedrijventerrein. Dit amendement werd met 16 stemmen voor en 5 stemmen tegen aanvaard.

Daarna werd het raadsvoorstel in stemming gebracht en met 14 stemmen voor en 7 stemmen tegen aangenomen.

Raad stelt financiële verordening 2020 vast

Het raadsvoorstel over de financiële verordening 2020 werd unaniem door de raad aanvaard.

Raad stemt in met benoeming wethouder Tannemaat in algemene besturen Gemeenschappelijke Regelingen

Met het ontslag van wethouder Aalderink zijn twee vacatures ontstaan in algemene besturen van Gemeenschappelijke Regelingen. De raad heeft ingestemd met de benoeming van wethouder Tannemaat als lid van het algemeen bestuur van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers en als plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur van de Regio Achterhoek.

Meer informatie?

Het videoverslag van deze raadsvergadering kunt u terugzien op https://winterswijk.raadsinformatie.nl.

Fracties blikken terug op de raadsvergadering

Iedere maand vergadert de gemeenteraad over uiteenlopende onderwerpen die spelen binnen onze gemeente. Hieronder blikken de fracties terug op de raadsvergadering van donderdag 23 april.

Wim Wassink, fractievoorzitter CDA Winterswijk

Het centrale agendapunt van deze digitale raadsvergadering was het voorstel voor de sluiting van de overweg in de Greversweg en een omleidingsroute over het industrieterrein. Net als ruim een jaar geleden stond het CDA nog steeds achter het sluiten van de onbewaakte overweg, maar niet achter de onaantrekkelijke omleidingsroute. Een jaar geleden haalde een amendement van het CDA om de overweg te sluiten geen meerderheid. Nu haalde een amendement van het CDA en mede-ingediend door WB, GL, VW en D66 wel de gewenste meerderheid. Dit betekent dat de overweg wordt afgesloten en dat er op dit moment geen omleidingsroute komt.
Ook de uitgangspunten van Park Achterhoek stonden op de agenda. Als CDA zijn wij van mening dat het toestaan van wonen met 24-uurszorg strijdig is met de visie op Park Achterhoek en ook geen bijdrage levert de versterking van het SKB. Een amendement om dit aan te passen haalde helaas geen meerderheid. Vanwege het belang van Park Achterhoek hebben wij uiteindelijk wel ingestemd met het voorstel.
Tijdens het vragenhalfuurtje hebben wij opnieuw aandacht gevraagd voor de sluiting van het arrestantencomplex in Doetinchem. Hierdoor zullen onze agenten langer moeten rijden om arrestanten weg te brengen en daardoor minder aanwezig kunnen zijn Winterswijk.
Voor meer informatie zie ook: www.cdawinterswijk.nl

Tim Jonker, fractievoorzitter Winterswijks Belang

De raadsvergadering van april was een bijzondere: voor de eerste keer een digitale raadsvergadering. Het was nieuw voor iedereen, maar het liep toch gesmeerd. De akkoordstukken werden snel afgehamerd, zodat er gesproken kon worden over de bespreekstukken.
Insprekers konden inspreken en de raadsleden konden over de verschillende onderwerpen hun visies geven. Natuurlijk mist dit alles wel de dynamiek van een live raadsvergadering, maar zo kan de democratie toch door en dat is voor Winterswijks Belang een groot goed.
De Greversweg en Park Achterhoek kregen de meeste aandacht. Een gezamenlijk amendement van WB, GL, CDA, D66 en VW om de voorgestelde omleidingsroute bij de Greversweg niet in te stellen haalde het. De omleidingsroute via het bedrijventerrein vonden wij ondoordacht en gevaarlijk. We zijn blij dat deze nu van tafel is. Om dat er in dit complexe dossier zoveel argumenten waren aan beide zijden stemde WB uiteindelijk zonder fractiediscipline over het al dan niet afsluiten van de Greversweg.
Winterswijks Belang wil de raadsgriffier en de andere betrokken personen danken voor de ondersteuning en de geslaagde uitvoering van de eerste digitale vergadering.
Voor meer informatie zie ook www.winterswijksbelang.nl

Gert-Jan te Gronde, fractievoorzitter VVD Winterswijk

Het spoor bijster?
Voor de VVD was de afgelopen raadsvergadering even wennen. Omdat we online via een videoverbinding vergaderden én omdat we tegen het voorstel van ons college van B&W stemden om de overweg Greversweg af te sluiten. Het digitale vergaderen ging ons prima af. We hebben echter aangegeven dat de afsluiting van de overweg wat ons betreft niet had gehoeven en we hadden deze onbewaakte overweg voor voetgangers, fietsers en ruiters graag open gehouden. We hebben tevens een amendement ingediend waarin we het college opnieuw hadden willen laten onderhandelen met ProRail die verantwoordelijk is voor de overwegen en de veiligheid op het spoor. Helaas hebben alleen de PvdA en twee WB-raadsleden ingezien dat het erop neerkomt dat deze overweg voor altijd afgesloten blijft en daarmee de fijnmazigheid van onze routes en paden verslechtert. Het dossier loopt al een lange tijd. Blijkbaar waren veel raadsleden de discussie zat en  wilden ze het dossier sluiten. Is Winterswijk daarmee nu mooier of beter geworden? Wij denken van niet. Dit was een voorbeeld van niet luisteren naar argumenten, maar de trein zat al op een doodlopend spoor en de uitkomst stond van tevoren al vast. Helaas!
Voor meer informatie zie ook: www.vvdwinterswijk.nl

Peter Voogt, fractievoorzitter GroenLinks

De knoop is eindelijk doorgehakt: de spoorwegovergang Greversweg zal nu definitief worden gesloten. Voor GroenLinks is de huidige situatie, afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, voldoende veilig, maar absoluut niet toekomstbestendig. We willen goede openbaar vervoer verbindingen voor Winterswijkers die elders werkzaam zijn. En ook voor mensen die overwegen zich hier te vestigen. Toekomstige treinen zullen stiller, sneller en in hogere frequentie gaan rijden, mogelijk zelfs op dubbelspoor. Daar passen onbewaakte overgangen niet meer bij. En met verder uitstel van dit besluit lopen we het risico dat de discussie die al drie jaar loopt, te zijner tijd weer opnieuw zal beginnen.
Tegenstanders van afsluiting beriepen zich onder meer op aantasting van de routemogelijkheden voor recreatieve fietsers en wandelaars. Dat is juist, maar van beperkte betekenis. Recreanten zijn niet uit op de snelste route van A naar B, een ommetje maken hoort erbij.
De afgelopen raadsvergadering was de eerste volgens de noodwet die digitaal vergaderen mogelijk maakt. Interrupties, een relativerende opmerking of kwinkslag, zijn niet toegestaan. Dat is wel even wennen. Maar nog niets in vergelijking met wat ondernemers en burgers hebben te doorstaan. Wat ons betreft gaan we spoedig over van een ‘intelligente lockdown’ naar een ‘intelligente versoepeling’ van de opgelegde beperkingen.
Voor meer informatie zie ook: https://winterswijk.groenlinks.nl

Ubel Zuiderveld, fractievoorzitter PvdA Winterswijk

Terugblik op de raadsvergadering van 22 augustus 1940. Mededeling: “Er is een vacature wegens het bedanken van den heer A. van Dam.” Bij de ingekomen stukken: “Schrijven d.d. 10 juli 1940 van den heer A. van Dam dat hij ontslag neemt als lid van den Raad.” Burgemeester Jan Kneppelhout staat stil bij Van Dams 20-jarig raadslidmaatschap. Hij spreekt waardering uit voor alles dat Van Dam in het belang van de gemeente heeft gedaan. Van Dam vertrekt in juli 1940 spoorslags naar Amsterdam. Hij is niet alleen Winterswijks SDAP-leider, voorloper van de PvdA, maar ook Joods. Rood en Jood: een dubbel risico onder Duitse bezetting. In Amsterdam hoopt hij veilig te zijn. Toch zullen hij, zijn vrouw en hun jongste dochter via Westerbork in september 1942 eindigen in de moordkamers van Auschwitz. Ik ben op zoek naar de afscheidsbrief die Aron van Dam de Winterswijkse gemeenteraad in juli 1940 zond. Bij archieven en deskundigen informeerde ik al: niemand kan de brief of exacte tekst vinden. Als je mij eraan kunt helpen, zal ik de brief delen. Bijvoorbeeld door hem ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding geheel of gedeeltelijk voor te lezen in de gemeenteraad. Het liefst nog in mei natuurlijk.
Twitter: @Wenters_Nu, www.winterswijk.pvda.nl

Loes ten Dolle, fractievoorzitter D66 Winterswijk

De eerste digitale raadsvergadering van de gemeente Winterswijk zit erop. Het was voor iedereen even wennen, maar de vergadering liep goed.
Als eerste stond de coronabrief van de burgemeester op de agenda van de digitale vergadering. D66 begreep dat het nog te vroeg was voor duidelijke langetermijnoplossingen en het voor nu blijft bij pleisters plakken. Wij spraken ons vertrouwen dan ook uit aan het taskforce team van de gemeente Winterswijk.
Na de coronabrief kwam de behandeling van de Greversweg, waar D66 instemde met het collegevoorstel en niet meeging in het amendement van PvdA en VVD. Wij zijn van mening dat het onder tunnelen/overbruggen van de Greversweg dermate grote financiële kosten met zich meebrengt, dat deze niet opwegen tegen het algemeen belang.
Als laatste kwam de behandeling van Park Achterhoek. D66 is nooit een groot voorstander geweest van deze ontwikkeling, met name omdat wij niet geloven dat het park bijdraagt aan het behoud van het SKB. Het college stelde dat in de uitgangspunten, maar tijdens de raad draaide zij dat om. Het college gaf aan dat ze niet zouden weten waarom het wel of niet zou bijdragen. D66 trok daar de conclusie uit dat er geen onderbouwing ligt en stemde tegen.  
Voor meer informatie zie ook: https://winterswijk.d66.nl

Tom van Beek, fractievoorzitter Voor Winterswijk

Vergaderen in de cloud in plaats van in het raadhuis. Grondlegger van onze huidige democratie Thorbecke zou bij dat idee hoofdschuddend gereageerd hebben. Helaas is vanwege de coronacrisis de online democratie nu plotseling werkelijkheid geworden.
Behalve enkele akkoordstukken en een bijna ontspoorde spoorwegovergang stond ook de nota van uitgangspunten voor het bestemmingsplan Park Achterhoek op de agenda.
Vanaf 2007 wordt er al gesproken over de herontwikkeling van het terrein van de voormalige kaasfabriek en omliggende terreinen aan de Tuberweg. Al die jaren kijken de buren van deze terreinen kritisch mee met de steeds wisselende planvorming.
De plannen wisselden van bedrijventerrein naar zorgpark met of zonder stadstuinbouw en weer terug naar bedrijventerrein gecombineerd met zorgwonen en stadstuinbouw. Voor Winterswijk is zeker niet tegen een mooie ontwikkeling op deze locatie. Goede ontwikkelingen horen samen te gaan met goede burgerparticipatie en daar ontbrak het bij deze planvorming wederom aan.
Als de gehele buurt voortijdig opstapt tijdens de informatieavond van Park Achterhoek gaat er iets goed mis bij de communicatie rond dit project. Voor Winterswijk vindt dat dit bij volgende projecten beter moet. Daarom heb ik namens Voor Winterswijk het idee voorgelegd aan het college om een Winterswijkse projectenwebsite in het leven te roepen. Een overzichtelijke site met alle info over de in ontwikkeling zijnde projecten in Winterswijk.
Voor meer informatie zie ook: www.facebook.com/Voor-Winterswijk-302777507073259/

Officiële bekendmakingen

Officiële bekendmakingen in het digitale gemeenteblad op de website www.officielebekendmakingen.nl

Wij publiceren de officiële bekendmakingen in het (digitale) Gemeenteblad op de website officielebekendmakingen.nl/

In dit Gemeentenieuws verschijnen alleen de titels van bekendmakingen. De volledige bekendmakingen worden uitsluitend digitaal gepubliceerd. Op grond van de wet zijn er wel bekendmakingen die niet digitaal maar nog steeds in een huis-aan-huisblad of krant moeten worden bekendgemaakt. Dat zijn echter uitzonderingen. Op officielebekendmakingen.nl kunt u zoeken naar publicaties in de gemeente Winterswijk. Publicaties van de gemeente Winterswijk kunt u op deze website vinden onder de publicaties in het Gemeenteblad en/of de Staatscourant.

E-mailservice

Wilt u de bekendmakingen automatisch per e-mail ontvangen, dan kunt u zich aanmelden voor de e-mailservice via de website overheid.nl. U ontvangt dan alle bekendmakingen in uw mailbox.

Meer informatie

Op de pagina 'Bekendmakingen' op deze website vindt u meer informatie over de officiële bekendmakingen.

Aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen

Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning

De aanvragen en meldingen voor omgevingsvergunningen bouwen, kappen, milieu, bestemmingsplannen en sloop- en kapmeldingen vindt u op www.officielebekendmakingen.nl.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

 

 • langs de Parallelweg (kappen)
 • Wilhelminastraat 6-04, 6-05, 6-06, 6-08, 6-09 en 6-10 (bouwen)

Verleende omgevingsvergunning tijdelijke afwijking bestemmingsplan

 •  Vredenseweg 148-30

Coronavirus

Gezien de maatregelen die momenteel van kracht zijn voor het bestrijden van het coronavirus (COVID-19), raden wij u sterk aan om  de stukken digitaal te raadplegen. Bent u daartoe niet in staat, dan kunt u de fysieke stukken op afspraak komen inzien bij de receptie van het gemeentekantoor. U kunt daartoe een afspraak maken via ons algemene telefoonnummer (0543) 543 543 of door een e-mail te sturen naar gemeente@winterswijk.nl. Is ook het plannen van een afspraak niet mogelijk of wenselijk, neemt u dan ook contact met ons op zodat wij met u tot een oplossing kunnen komen.

Ter inzage

Gezien de maatregelen die momenteel van kracht zijn voor het bestrijden van het coronavirus (COVID-19), raden wij u sterk aan om  de stukken digitaal te raadplegen. U wordt op onze website doorverwezen naar de juiste sites. Bent u daartoe niet in staat, neem dan contact op via ons algemene telefoonnummer (0543) 543 543. Wij zoeken met u naar een passende oplossing.  

Mediation

Indien bezwaar wordt gemaakt tegen een besluit kan mediation soms uitkomst bieden. Er wordt dan geprobeerd om onder begeleiding van een neutrale persoon, de mediator, tot een oplossing te komen. Er zal dan worden bekeken of mediation in uw geval geschikt is. Indien gekozen wordt voor mediation wordt de bezwaarprocedure zolang stilgelegd. Meer informatie over mediation kunt u vinden op www.winterswijk.nl.

Besluiten van het college van B en W

Op 21 april 2020 heeft het college besloten over de volgende onderwerpen:

 1.  Uitspraak van de Rechtbank Gelderland d.d. 16 maart 2020 inzake het beroep dat is ingesteld tegen het niet tijdig beslissen inzake een inzageverzoek op 24 juli 2019

Op 28 april 2020 heeft het college besloten over de volgende onderwerpen:

 1. Evaluatie pilot participatie KOMPAAN Winterswijk 2017-2018
 2. Jaarstukken 2019 Regio Achterhoek
 3. Jaarstukken 2019 en (concept) Programmabegroting 2021 van de GGD NOG
 4. Risico-inventarisatie van coronacrisis voor Sociale Dienst Oost Achterhoek
 5. Medium Term Note Programma Bank Nederlandse Gemeenten
 6. Resultaten zelfevaluatie Basisregistratie ondergrond 2019
 7. Taskforce Plan 100% Winterswijk (van herstel naar beter)
 8. Jaarstukken 2019 en begroting 2021 inclusief de meerjarenbegroting 2022-2024 van Sociale Dienst Oost Achterhoek
 9. Jaarstukken 2019 en begroting 2021 Omgevingsdienst Achterhoek
 10. Clubgebouw ijs- en skeelervereniging en garantstelling lening bij BNG

Voor de inhoud van de besluiten verwijzen wij u naar de pagina https://www.winterswijk.nl/Bestuur_Organisatie/College_van_BenW/Besluitenlijsten_college