Gemeentenieuws 3 november 2020

Met onder andere recycling zonnepanelen, waardebon voor energiebesparende producten, hout stoken met minder rook- en geuroverlast.

Hieronder leest u de inhoud van het Gemeentenieuws. U kunt de onderwerpen met eenvoudig met één klik openen en lezen.

Redactionele artikelen

De Maand van de Opvoeding zit erop

Inspirerende sprekers gaven in de maand oktober via webinars en video’s tips en adviezen over opvoeden en opgroeien. Van social media tot communiceren met je kind. Van timemanagement tot weerbaarheid. Heeft u deze online activiteiten gemist? Het Preventie Platform Jeugd organiseert regelmatig (gratis) workshops en trainingen. Voor ouders, opvoeders en voor kinderen. Kijk op www.preventieplatformjeugd.nl voor het actuele aanbod. Of volg het Preventie Platform Jeugd op Facebook: preventieplatformjeugd

Over het Preventie Platform Jeugd

Het Preventie Platform Jeugd is een samenwerking van verschillende (zorg) organisaties en de gemeenten Aalten, Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk.

De energietafel rapporteert over de recycling van zonnepanelen

Recycling van zonnepanelen is technisch goed mogelijk. De Energietafel Winterswijk heeft onderzoek gedaan naar de recycling van zonnepanelen. Het onderzoek geeft de stand van zaken weer. Kunnen onderdelen van de panelen worden ingezet voor hergebruik en zijn er restmaterialen? Recycling van zonnepanelen is in Nederland wettelijk geregeld. Ook de inzameling is geregeld. Technisch is circa 95% van de oude panelen recyclebaar en van de nieuwe panelen 98%.

Restproducten

In het rapport is te lezen dat de diverse materialen die in zonnepanelen zitten van elkaar gescheiden kunnen worden. De grondstoffen die bij de recycling momenteel vrijkomen zijn: glas voor de secundaire glasindustrie, silicium als grondstof voor halfgeleiders, diverse herbruikbare metalen en koperschroot. De overige materialen worden nu (nog) afgevoerd, maar de ontwikkelingen voor hergebruik gaan snel.

Rol Overheid

De daadwerkelijke inzameling is momenteel nog kleinschalig van opzet, de grote toestroom moet nog komen. De verwerking is hiermee momenteel nog verre van optimaal, maar dit is een opkomende markt die in de nabije toekomst zal groeien. De energietafel geeft aan dat de Nederlandse overheid er op toe moet zien dat de capaciteit voor recycling voldoende is. Als dit nodig is moet de overheid hierin investeren.

Rapportage

Het gehele rapport 'Conclusie Recycling Zonnepanelen’ van de Energietafel Winterswijk kan bekeken worden via www.duurzaamwinterswijk.nl/energietafel.

Waardebon voor energiebesparende producten

Woningeigenaren in de gemeente Winterswijk hebben per brief een waardebon van € 70,- ontvangen voor (kleine) energiebesparende producten voor de woning.

Deze waardebon kan gebruikt worden voor diverse energiebesparende producten, zoals:

 • Ledlampen
 • Tochtstrips
 • Radiatorfolie
 • Slimme thermostaat
 • Waterbesparende douchekop
 • Radiatorventilator
 • Inductiekookplaat
 • Isolatiematerialen

Waarom deze actie?

De gemeente Winterswijk streeft naar een energieneutraal Winterswijk in 2030. Ook landelijk zijn er doelen op het gebied van CO2-besparing. Om deze doelen te bereiken is het belangrijk om zoveel mogelijk energie te besparen. Daarom ontvangen huiseigenaren in Winterwijk deze waardebon. Hiervoor heeft de gemeente Winterswijk een subsidie van het Rijk ontvangen via de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE). Er is in totaal € 218.813,- voor deze actie beschikbaar. Wees er snel bij, want op=op!

Waar kan ik de producten aanschaffen?


U kunt helemaal zelf bepalen waar u de producten koopt. Dit kan bij bouwmarkten, in een (web)winkel of bij een ondernemer bij u in de buurt. Omdat het in deze tijd extra belangrijk is om lokale ondernemers te steunen, vragen wij u om uw aankopen zoveel mogelijk lokaal te doen. Op www.duurzaamwinterswijk.nl/waardebon houden we een overzicht bij van lokale ondernemers, die producten verkopen waarvoor u de waardebon kunt gebruiken.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over deze actie op www.duurzaamwinterswijk.nl/waardebon

Waarschuwing voor Winterswijkse winkeliers, bedrijven en instellingen

Er is bij ons het signaal binnengekomen dat organisaties en bedrijven in Winterswijk benaderd worden door De Gemeentegids voor het afnemen van een internetadvertentie op de website www.gemeentegids.org. Deze benadering gebeurt niet in opdracht van de gemeente Winterswijk en is ook geen officiële publicatie van de gemeente Winterswijk.

Hout stoken met minder rook- en geuroverlast

Nu het kouder wordt, gaan de open haarden en houtkachels weer aan. De rook van houtkachels en open haarden bevat schadelijke stoffen, zoals fijnstof. Dit fijnstof veroorzaakt luchtvervuiling en kan schadelijk zijn voor uzelf en anderen in uw omgeving.

Schadelijke stoffen

Hout stoken veroorzaakt naast geuroverlast, ook schadelijke stoffen zoals fijnstof en kankerverwekkende koolwaterstoffen (PAK’s), benzeen en koolmonoxide. Hoeveel schadelijke stoffen er vrijkomen, hangt af van de manier waarop u stookt.

Manier van hout stoken

U kunt de hoeveelheid schadelijke stoffen verminderen door de manier waarop u hout stookt. Stook bijvoorbeeld niet bij windstil of mistig weer en gebruik alleen kurkdroog hout. Wilt u weten wanneer u uw open haard of houtkachel beter uit kunt laten? Kijk op de website stookwijzer.nu. Op basis van actuele gegevens over het weer en de luchtkwaliteit in uw buurt vindt u een stookadvies. Als het RIVM op basis van de weersomstandigheden en de luchtkwaliteit afraadt om hout te stoken, geeft het RIVM een stookalert af. Dit kunt u zien op rivm.nl/stookalert en op stookwijzer.nu.

Wist u dat:

 • Ongeveer één op de drie Nederlanders last heeft van houtstook?
 • Veel mensen schade aan hun gezondheid krijgen door fijnstof, dat ook afkomstig is van houtstook? Zoals klachten aan luchtwegen, hart en bloedvaten, en stress door langdurige geuroverlast.
 • Rook via ramen en ventilatieroosters bij de buren kan binnendringen?
 • Het verboden is om afval of geverfd of geïmpregneerd hout te verbranden?
 • De uitstoot van fijnstof door houtstook ongeveer even groot is als de fijnstofuitstoot uit de uitlaten van auto’s en vrachtwagens?

Heeft u last van het stookgedrag van uw buren?

Ga eerst met uw buren praten. Komt u er samen niet uit? Dan kan het helpen als u buurtbemiddeling inschakelt. Dan is er een onafhankelijk iemand bij het gesprek aanwezig. Helpt het niet om er met uw buren over te praten? Meld het probleem bij de gemeente. De gemeente kan in de meeste gevallen niet optreden tegen de overlast veroorzaakt door houtrook. Maar het is goed dat de gemeente ervan weet. U kunt contact opnemen met handhaving@winterswijk.nl.

Column door bestuurder

Wethouder Elvira Schepers schrijft ……

Goede raad is goud waard!

Als klein meisje luisterde ik altijd graag naar mijn oma. Zij vertelde mij over haar leven in Indonesië en Nieuw Guinea. Haar verhalen waren doorspekt met humor en ik kon uren naar haar luisteren. Later, toen ik volwassen werd, merkte ik de wijze lessen op die subtiel in haar verhalen verstopt zaten. Het waren indirecte adviezen over hoe belangrijk het is om ‘goed te doen’, om niet op mensen neer te kijken en om je te beseffen dat iedereen van waarde is in onze samenleving.

Met het verstrijken van de jaren kwamen er veel dierbare mensen voorbij die mij op verschillende fronten van goede raad hebben voorzien. Eerder schreef ik al over de leerkrachten die voor mij het verschil maakten. Ik leerde ook veel van de adviezen van Theo, die een aantal jaren mijn partijgenoot en fractievoorzitter was. Zijn enthousiasme, chaotische agenda en zijn aanstekelijke positivisme blijven me altijd bij.

Nu, als wethouder, prijs ik me gelukkig met veel adviseurs en adviesraden om me heen. Cliëntenraad, seniorenraad, WMO-raad… Allen vertegenwoordigen de belangen van een achterban. Iedereen heeft het in zich om ‘goed te doen’. De adviezen zijn van grote waarde voor mij als wethouder. Ze geven me inzicht in de samenleving en benadrukken keer op keer dat iedereen daarin van waarde is. Een pluim dus voor de inzet van al deze adviesraden. Een extra felicitatie verdient de seniorenraad vanwege hun derde lustrum. Zij vertegenwoordigen de grote groep senioren die Winterswijk rijk is. Gefeliciteerd met jullie vijftien jarig bestaan. Ik zie uit naar nog meer waardevolle adviezen en een constructieve samenwerking.

Ik geef de pen door aan wethouder Inge klein Gunnewiek

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Hieronder leest u waar er gewerkt wordt aan de weg en waar tijdelijke maatregelen zijn.

 • Actuele info

Torenstraat

Tot en met donderdag 31 december 2020 is de Torenstraat in verband met de warenmarkt op woensdag en zaterdag afgesloten voor al het verkeer. We maken u er op attent dat er een wegsleepregeling geldt.

 •  Lopende maatregelen

 • Jonendwarsstraat
 • Beukenhorstweg
 • Wierengastraat, Balinkesstraat, Mevr. Kuipers-Rietbergplein
 • Gasthuisstraat
 • Kuipersweg
 • Tangelder Gorusstraat
 • Boterstraat
 • Schoolstraat

Meer info over de tijdeleijke verkeersmaatregelen leest u hier

Agenda activiteiten

Datum, activiteit

 • 3 november, Openbare raadsvergadering om 19.30 uur
 • 5 november, Openbare raadsvergadering om 19.30 uur
 • 5 november, EUREGIO spreekuur gaat niet door, meer info www.grensinfopunt.eu
 • 7 november,Lekker wonen beurs, meer info www.lekkerwonenbeurs.nl
 • 7 november, Achterhoekse Duurzame Huizenroute, meer info www.agem.nl/huizenroute
 • 12 november,Openbare vergadering algemene raadscommissie om 19.30 uur *
 • 12 november,Online vergadering Cliëntenraad Participatiewet om 19.30 uur *

*) Over de agenda-onderwerpen met een * wordt meer info gegeven elders in dit gemeentenieuws.

Vergaderingen

Openbare vergadering algemene raadscommissie

U bent van harte welkom om deze vergadering digitaal te volgen.

Online vergadering Cliëntenraad Participatiewet

Officiële bekendmakingen

Officiële bekendmakingen in het digitale gemeenteblad op de website www.officielebekendmakingen.nl

Wij publiceren de officiële bekendmakingen in het (digitale) Gemeenteblad op de website officielebekendmakingen.nl/

In dit Gemeentenieuws verschijnen alleen de titels van bekendmakingen. De volledige bekendmakingen worden uitsluitend digitaal gepubliceerd. Op grond van de wet zijn er wel bekendmakingen die niet digitaal maar nog steeds in een huis-aan-huisblad of krant moeten worden bekendgemaakt. Dat zijn echter uitzonderingen. Op officielebekendmakingen.nl kunt u zoeken naar publicaties in de gemeente Winterswijk. Publicaties van de gemeente Winterswijk kunt u op deze website vinden onder de publicaties in het Gemeenteblad en/of de Staatscourant.

E-mailservice

Wilt u de bekendmakingen automatisch per e-mail ontvangen, dan kunt u zich aanmelden voor de e-mailservice via de website overheid.nl. U ontvangt dan alle bekendmakingen in uw mailbox.

Meer informatie

Op de pagina 'Bekendmakingen' op deze website vindt u meer informatie over de officiële bekendmakingen.

Aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen

Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning

De aanvragen en meldingen voor omgevingsvergunningen bouwen, kappen, milieu, bestemmingsplannen en sloop- en kapmeldingen vindt u op www.officielebekendmakingen.nl.

Verleende omgevingsvergunning kappen

 • Brinkeweg t.o. nr. 22
 • naast Huininkmaatstraat 38
 • Laan van Hilbelink 72
 • De Savornin Lohmanstraat 3
 • Stemerdinkweg nabij afslag Horstweg
 • Vredenseweg 86

Verleende omgevingsvergunning bouwen

 •  Vredenseweg 81

Verleende omgevingsvergunning  handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

 •    Zonnebrink 3

Verleende omgevingsvergunning tijdelijke afwijking bestemmingsplan

 •    Nieuw Beusinkweg 20-32

Ruimtelijke ordening

 • Ontwerpbestemmingsplan Geldereschweg 33, 35 en 39

Algemene Plaatselijke Verordening

Vergunnings/ontheffingsaanvragen Einde jaar uitblazen met stoomfluit

Mediation

Indien bezwaar wordt gemaakt tegen een besluit kan mediation soms uitkomst bieden. Er wordt dan geprobeerd om onder begeleiding van een neutrale persoon, de mediator, tot een oplossing te komen. Er zal dan worden bekeken of mediation in uw geval geschikt is. Indien gekozen wordt voor mediation wordt de bezwaarprocedure zolang stilgelegd. Meer informatie over mediation kunt u vinden op www.winterswijk.nl.

Ter inzage

Gezien de maatregelen die momenteel van kracht zijn voor het bestrijden van het coronavirus (COVID-19), raden wij u sterk aan om  de stukken digitaal te raadplegen. U wordt op onze website doorverwezen naar de juiste sites. Bent u daartoe niet in staat, neem dan contact op via ons algemene telefoonnummer (0543) 543 543. Wij zoeken met u naar een passende oplossing. 

Besluiten van het college van B en W

Op 20 oktober 2020 heeft het college besloten over de volgende onderwerpen:

 1. Ledenraadpleging VNG over arbeidsvoorwaarden 2021
 2. Organisatiebesluit en functieboek
 3. Mandaatbesluit gemeente Winterswijk 2020
 4. Aansluiting regionale cao-geschillencommissie
 5. Gemeentenieuws vanaf 1 januari 2021

Op 27 oktober 2020 heeft het college besloten over de volgende onderwerpen:

 1. Beantwoording raadsvragen D66-fractie over het betrekken van jongeren bij het Taskforceteam (2e ronde)
 2. Convenant Zorg- en Veiligheidshuis Noord- en Oost Gelderland
 3. Regioplan Aanpak Laaggeletterdheid 2020-2024
 4. Septembercirculaire gemeentefonds 2020
 5. Prestatieafspraken en achtervang De Woonplaats 2021
 6. Verzoek Onz'Hof BV (Knarrenhof) voor verklaring t.b.v. Stimuleringsregeling Wonen en Zorg
 7. Samenwerkingsovereenkomst voor de Jeugdbeschermingstafel
 8. Beantwoording raadsvragen over ventilatie van schoolgebouwen
 9. Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening

Op 29 oktober 2020 heeft het college besloten over het volgende onderwerp:

 1.  Erratum bij de Programmabegroting 2021-2024

Voor de inhoud van de besluiten verwijzen wij u naar de pagina https://www.winterswijk.nl/Bestuur_Organisatie/College_van_BenW/Besluitenlijsten_college