Gemeentenieuws 6 oktober 2020

Met onder andere Begroting 2021 in beeld, kandidaten gezocht voor Duurzaamheidsprijs 2021, start laatste verkoopfase Plan Boterstraat, meepraten over wind- en zonne-energie, Coming Out Day, Sociaal Team de Post over Kom der bi-j!

Hieronder leest u de inhoud van het Gemeentenieuws. U kunt de onderwerpen met eenvoudig met één klik openen en lezen.

Redactionele artikelen

Begroting 2021 in beeld

Hier vindt u de verkorte weergave in tekst en beeld van onze begroting, te weten de ‘Begroting 2021 in beeld’ (PDF 3,6 MB). Op een eenvoudige wijze kunt u zo kennis kunt nemen van onze plannen voor het komende jaar. U kunt de volledige versie van de Begroting 2021 en de ‘Begroting 2021 in beeld’ ook op onze website www.winterswijk.nl bekijken. In de raadsvergaderingen van 3 en 5 november 2020 neemt de raad een besluit over de begroting.

Besluitvorming gemeenteraad

Op woensdag 14 oktober 2020 is er een extra commissievergadering waarin inwoners, ondernemers en andere betrokkenen de gelegenheid krijgen om in te spreken. De commissievergadering begint om 19.30 uur en vindt digitaal plaats. Deze commissievergadering is volledig gereserveerd voor insprekers, de politieke discussie vindt plaats tijdens de raadsvergadering op 3 en 5 november 2020.

Wilt u van de inspraakmogelijkheid gebruikmaken?

Meld u zich dan aan vóór dinsdagmiddag 13 oktober 12.00 uur, via griffie@winterswijk.nl of (0543) 543 120. De maximale tijd per inspreker is afhankelijk van het aantal aanmeldingen. U krijgt hier vooraf bericht over. In de raadsvergaderingen van 3 en 5 november 2020 neemt de raad een besluit over de begroting. Tijdens deze raadsvergaderingen is er geen gelegenheid om in te spreken over de begroting.

Kandidaten gezocht voor Duurzaamheidsprijs 2020

De gemeente Winterswijk is op zoek naar duurzame voorlopers voor de Duurzaamheidsprijs 2020. We zoeken ondernemers, verenigingen, stichtingen of individuele personen die actief bezig zijn met bijvoorbeeld energie besparen, het opwekken van duurzame energie, het vergroenen van de omgeving. Of met innovaties op het gebied van circulariteit en andere vormen van duurzaamheid. Kent u zo’n duurzame voorloper? Meldt hem of haar dan voor 14 oktober aan voor de Duurzaamheidsprijs 2020 via: www.duurzaamwinterswijk.nl/duurzaamheidsprijs

Start laatste verkoopfase Plan Boterstraat

Uw droomhuis bouwen in het centrum van Winterswijk? Dat kan in de Boterstraat.

Sinds 28 september zijn de laatste twee kavels (kavel 5 en 6) van dit kleinschalige bouwproject van de gemeente te koop. Wilt u op een markante plek wonen, op loopafstand van cultuur en natuur? Schrijf u dan in vóór 19 oktober.  

Er zijn twee kavels beschikbaar

Kavel 5 en kavel 6 aan de oostzijde van de Boterstraat  zijn nu te koop.  De kavels zijn 360 m2 en 351 m2 groot.  De prijs per vierkante meter is € 310,- . Deze prijs is vrij op naam. De btw en de notaris- en kadasterkosten zijn er dus bij inbegrepen.

Goed om te weten

Op de website www.winterswijk.nl/boterstraat vindt u de spelregels voor de bouw en informatie over de ontbindende voorwaarden. Tijdens de eerste verkoopfase van dit plan zijn kavel 1 tot en met 4 verkocht. Deze kopers zijn inmiddels gestart met de bouw.

Schrijf u in vóór 19 oktober

Heeft u interesse in een kavel? Schrijf u dan snel in. U vindt het inschrijfformulier op de website www.winterswijk.nl/boterstraat.

Loting op 19 oktober

Zijn er meerdere gegadigden voor kavel 5 of 6? Dan loot de notaris een volgorde. Deze volgorde bepaalt met wie de gemeente het eerst in gesprek gaat over de mogelijke koop.

Wilt u meer weten?

Voor vragen kunt u contact opnemen met Victor Jakobs. U bereikt hem via telefoonnummer (0543) 543 543. Of stuur een mail naar boterstraat@winterswijk.nl.

Praat mee over wind- en zonne-energie op 14 oktober

De Achterhoekse  gemeenten werken samen met de provincie Gelderland, Waterschap Rijn en IJssel en netbeheerder Liander hard aan de energietransitie. Dit is de omschakeling van fossiele brandstoffen zoals olie, aardgas, steenkolen naar duurzame energie. Zij stellen hiervoor een gezamenlijk plan op: de Regionale Energiestrategie (RES) Achterhoek. Hierin worden de doelstellingen en strategie voor het opwekken van duurzame energie bepaald. Het motto van de RES Achterhoek is: samen d’ran! Ook de mening van inwoners telt: wat vinden zij belangrijk? En waar moet rekening mee gehouden worden?  Kijk mee, denk mee en praat mee over wind- en zonne-energie in de Achterhoek tijdens de online inwonersbijeenkomst op woensdag 14 oktober om 19.30 uur. Meer info en aanmelden: www.res-achterhoek.nl/inwoners.  

Winterswijk Drempelvrij

Opmerking heeft impact op iemands leven

Winterswijk Drempelvrij wil dat iedereen in Winterswijk meetelt en mee kan doen. We geven tips en delen ervaringen. Op 11 oktober 2020 is het Coming Out Day. Op deze dag is er extra aandacht voor de LHBT-gemeenschap. Daarom dit keer het verhaal van Maike Penterman, vrijwilliger bij COC Twente & Achterhoek.

‘Het is oké om uit de kast te komen’

Maike Penterman is 28 jaar en woont en werkt in Winterswijk. Een aantal jaren geleden vertelde zij dat zij op meisjes viel. Ze kreeg een relatie met Chris, hij is transgender. Vanwege haar eigen ervaringen werd Maike vrijwilliger bij COC Twente & Achterhoek. Ze wil jongeren laten weten dat het oké is om uit de kast te komen. Maike: ‘Het heeft lang geduurd voordat ik durfde te vertellen dat ik op meisjes viel. Ik was heel erg bang voor de reacties uit mijn omgeving. Je bent toch bang dat je niet begrepen wordt of dat ze je niet meer mogen. Dat bleek achteraf volkomen onterecht, want ik heb geen nare reacties uit mijn omgeving gehad. Ik wil andere jongeren laten weten dat er meer mensen zijn zoals jij en dat je vaak angst hebt om het te vertellen.’

Op 11 oktober is het Coming out Day, vind je het belangrijk dat deze dag er is?

Maike: ‘Ik vind het goed dat er aandacht voor is. Mensen moeten zich bewuster zijn van hoeveel impact een opmerking kan hebben. Veel mensen schelden met het woord ‘homo’. Voor sommigen is het bijna een soort stopwoordje geworden. Eén opmerking kan mensen jarenlang tegenhouden om uit de kast te komen. Dat heeft een enorme impact op iemands leven. Het is goed als mensen daar eens over nadenken.’

Sociaal Team van de Post

Kom der bi-j!

Bij eenzaamheid voelen mensen het gemis van verbondenheid met anderen. Uit onderzoek blijkt dat meer dan een miljoen Nederlanders zich sterk eenzaam voelt. En al loopt de één meer risico op eenzaamheid dan de ander, iedereen kan op enig moment in zijn leven met eenzaamheid geconfronteerd worden. In deze tijd van corona is dat maar al te duidelijk geworden: jong–oud, alleen–samen, met– zonder beperking, thuiswonend–uit huis, gezond–ziek. Iedereen kan zich eenzaam voelen.

Dit jaar anders

Helaas is er dit jaar in de Week tegen Eenzaamheid van 1 tot en met  8 oktober geen Kom der bi-j! met allerlei ontmoetingsactiviteiten. Het moet op een andere manier. Medewerkers van het Sociaal Team maken filmpjes over hun ervaring met eenzaamheid. En roepen op om contact te leggen als er sprake is van eenzaamheid. Deze zijn te vinden op Facebook WMO-plus loket Winterswijk (de Post) en op de site www.wijwinterswijk.nl

Een klein gebaar kan een groot verschil maken

De werkgroep Eenzaamheid start een kaartenactie. Een kaart met de vraag ‘Waarmee kan ik je een plezier doen?’ komt beschikbaar om bij iemand door de bus te doen. Een simpele vraag, een klein gebaar. Zo kun je eenvoudig iets voor iemand betekenen. De kaart is binnenkort te downloaden op de site van www.wijwinterswijk.nl

Nationale Ouderendag

Sociaal Team de Post sluit aan bij de actie van de werkgroep Nationale Ouderendag. Vrijwilligers brengen een bezoekje aan ouderen. Ook jongeren die het nodig hebben, kunnen rekenen op een bezoekje. De komende periode gaan vrijwilligers op pad om een presentje langs te brengen. Kent u iemand die blij wordt van een spontaan bezoekje? Laat het weten. Dit kan via het Vrijwilligerspunt via (0543) 200 036 of info@vpwinterswijk.nl.

Meer weten?

Voor meer informatie of aanmelding kunt u ook contact opnemen met:Claudia Bosscher. Dit kan per mail: cbosscher@winterswijk.nl of telefoon 06-12 72 13 85.

Verloren en gevonden voorwerpen september 2020

Heeft  u iets gevonden of verloren?

U kunt hiervan aangifte doen via onze website www.winterswijk.nl, persoonlijk bij de receptie van het gemeentekantoor of telefonisch via telefoonnummer (0543) 543 543. Wij publiceren gevonden voorwerpen maandelijks op onze website www.winterswijk.nl> actualiteiten. Staat het voorwerp dat u bent verloren er niet bij, neem dan contact met ons op via bovenstaand telefoonnummer.

Column door bestuurder

Wethouder Inge klein Gunnewiek schrijft…..

Ruimte om te investeren

De begroting 2021 is klaar. Een sluitende begroting en als wethouder Financiën ben ik daar trots op. Veel gemeenten kampen met grote tekorten. Het Rijk wil de gelden anders gaan verdelen (de grote gemeenten krijgen meer en de kleine dus minder) en de kosten in het sociaal domein blijven stijgen. Dit zorgt ervoor dat in veel gemeenten gesproken wordt over sluiting van bieb of zwembad. Zo niet in Winterswijk!

De afgelopen jaren is een flinke algemene reserve opgebouwd. Daarmee is ruimte ontstaan om onzekerheden op te vangen. Het is ons gelukt om voor 2021 de structurele inkomsten en uitgaven met elkaar in evenwicht te brengen. Daarbij is er ook ruimte om te investeren : het Notarispark, het Vrijheidspark, uitbreiding bedrijventerreinen en goede woningbouwplannen zodat er doorstroom ontstaat en Winterswijk groeit in aantal inwoners. Ook houden we onze voorzieningen zoals bieb, zwembad en theater open. En dat zonder de OZB voor de burger te verhogen.

Natuurlijk hebben we ook keuzes moeten maken. Maar die zitten veel meer in “kan het anders, kan het beter” : zoals de omvorming van de dagbesteding en het strakker sturen op toegang tot hulp bij huishouden (het abonnementstarief stelt veel gemeenten voor grote financiële problemen). Samen met onze partner gemeentes maken we een vuist richting Rijk en VNG over de herverdeling Gemeentefonds en het abonnementstarief.

Langs deze weg wil ik onze ondernemers en speciaal ook onze horeca en winkeliers een hart onder de riem steken nu de maatregelen weer zijn aangescherpt. Winterswijk blijft investeren in een aantrekkelijk centrum, ruimte voor bedrijvigheid en woningen. Zodat het ook in de toekomst goed toeven blijft in een aantrekkelijk Winterswijk.

Ik geef de pen door aan burgemeester Bengevoord

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Hieronder leest u waar er gewerkt wordt aan de weg:

Actuele werkzaamheden

Vosseveldseweg

In verband met werkzaamheden is de Vosseveldseweg op zaterdag 10 oktober afgesloten voor al het verkeer.

Wierengastraat, Balinkesstraat, Mevr. Kuipers-Rietbergplein

In verband met de aanleg van het Vrijheidspark fase 3 zijn de Wierengastraat, Balinkesstraat en Mevr. Kuipers-Rietbergplein tot en met 31 december afgesloten voor al het verkeer.

Lopende werkzaamheden

 • Roelvinkstraat en Spoorstraat
 • Markt en Torenstraat
 • Wooldstraat
 • Gasthuisstraat
 • Kuipersweg
 • Bataafseweg
 • Tangelder Gorusstraat
 • Boterstraat
 • Schoolstraat

Meer info leest u op www.winterswijk.nl/verkeersmaatregelen

Agenda activiteiten

Datum, activiteit

 • 8 oktober, Politiek forum om 19.30 uur
 • 8 oktober, Cliëntenraad Participatiewet om 19.30 uur
 • 14 oktober, Extra commissievergadering om 19.30 uur *
 • 14 oktober, Praat mee over wind- en zonne-energie in de Achterhoek om 19.30 uur *
 • 15 oktober, Openbare algemene raadscommissie om 19.30 uur *
 • 3 november, Openbare raadsvergadering
 • 5 november, Openbare raadsvergadering

*) Over de agenda-onderwerpen met een * wordt meer info gegeven elders in dit gemeentenieuws.

Vergaderingen

Inspreken over de begroting tijdens extra commissievergadering 14 oktober 2020

Het college van burgemeester en wethouders heeft de begroting 2021-2024 vastgesteld en aangeboden aan de gemeenteraad. Op woensdag 14 oktober 2020 kunt u tijdens een extra commissievergadering uw mening geven over de begroting. Deze vindt in verband met de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus digitaal plaats. Deze commissievergadering is volledig gereserveerd voor insprekers. De politieke discussie vindt plaats tijdens de raadsvergadering op 3 en 5 november 2020, dan neemt de raad een besluit over de begroting. Tijdens deze avonden is er geen gelegenheid om in te spreken over de begroting.

Wilt u van deze inspraakmogelijkheid gebruikmaken? Meldt u zich dan aan vóór dinsdagmiddag 13 oktober 12.00 uur. De raadsgriffier informeert u over de wijze waarop u aan deze digitale vergadering kunt deelnemen. De maximale tijd per inspreker is afhankelijk van het aantal aanmeldingen. U krijgt hier vooraf bericht over.

 • Datum en tijd: Woensdag 14 oktober om 19.30 uur.
 • Vergadering volgen: U kunt de vergadering live volgen (of later terugkijken) op www.winterswijk.nl/gemeenteraad, klik op ‘Uitzending bekijken’.
 • Agenda en stukken: Deze vindt u op www.winterswijk.nl/gemeenteraad.
 • Inspreken: Meld u uiterlijk dinsdag 13 oktober voor 11.30 uur met uw naam en telefoonnummer aan bij de griffie.
 • Meer informatie: griffie@winterswijk.nl of (0543) 543 543.

Openbare vergadering algemene raadscommissie 15 oktober 2020

U bent van harte welkom om deze vergadering digitaal te volgen.

Verkeer

Toewijzing gehandicaptenparkeerplaats

Ten behoeve van bewoner:

 • Bilderdijkstraat 44
Officiële bekendmakingen

Officiële bekendmakingen in het digitale gemeenteblad op de website www.officielebekendmakingen.nl

Wij publiceren de officiële bekendmakingen in het (digitale) Gemeenteblad op de website officielebekendmakingen.nl/

In dit Gemeentenieuws verschijnen alleen de titels van bekendmakingen. De volledige bekendmakingen worden uitsluitend digitaal gepubliceerd. Op grond van de wet zijn er wel bekendmakingen die niet digitaal maar nog steeds in een huis-aan-huisblad of krant moeten worden bekendgemaakt. Dat zijn echter uitzonderingen. Op officielebekendmakingen.nl kunt u zoeken naar publicaties in de gemeente Winterswijk. Publicaties van de gemeente Winterswijk kunt u op deze website vinden onder de publicaties in het Gemeenteblad en/of de Staatscourant.

E-mailservice

Wilt u de bekendmakingen automatisch per e-mail ontvangen, dan kunt u zich aanmelden voor de e-mailservice via de website overheid.nl. U ontvangt dan alle bekendmakingen in uw mailbox.

Meer informatie

Op de pagina 'Bekendmakingen' op deze website vindt u meer informatie over de officiële bekendmakingen.

Aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen

Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning

De aanvragen en meldingen voor omgevingsvergunningen bouwen, kappen, milieu, bestemmingsplannen en sloop- en kapmeldingen vindt u op www.officielebekendmakingen.nl.

Verleende omgevingsvergunning bouwen

 • Misterstraat 9
 • Zonnepark Masterveldweg

Verleende omgevingsvergunning handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

 •  Zonnepark Masterveldweg

Wet Milieubeheer activiteitenbesluit

Milieu-informatie - Bekendmaking ingekomen melding als bedoeld in artikel 8.41 van de Wet milieubeheer Markt 36 (zaaknr. 213600)

Het college van burgemeester en wethouders heeft een melding Activiteitenbesluit geaccepteerd voor de locatie Markt 36 te Winterswijk voor het starten van een restaurant.
De melding en de bijbehorende bijlagen ligt vanaf 7 oktober 2020 gedurende twee weken op verzoek ter inzage bij de receptie, Stationsstraat 25. Bij binnenkomst graag even melden bij de receptie. Hier zullen zij u verder informeren. Deze bekendmaking is uitsluitend informatief. Het is niet mogelijk bezwaren tegen deze melding in te dienen.

Ruimtelijke ordening

 • Vastgesteld Bestemmingsplan Landgoed Den Es
 • Ontwerpbestemmingsplan Waliënseweg 26-28

Verkeer

Toewijzing gehandicaptenparkeerplaats

Ten behoeve van bewoner:

 • Bilderdijkstraat 44

Regelgeving

Vastgesteld Beleidsplan aardkundige waarden

Coronavirus

Gezien de maatregelen die momenteel van kracht zijn voor het bestrijden van het coronavirus (COVID-19), raden wij u sterk aan om  de stukken digitaal te raadplegen. Bent u daartoe niet in staat, dan kunt u de fysieke stukken op afspraak komen inzien bij de receptie van het gemeentekantoor. U kunt daartoe een afspraak maken via ons algemene telefoonnummer (0543) 543 543 of door een e-mail te sturen naar gemeente@winterswijk.nl. Is ook het plannen van een afspraak niet mogelijk of wenselijk, neemt u dan ook contact met ons op zodat wij met u tot een oplossing kunnen komen.

Ter inzage

Gezien de maatregelen die momenteel van kracht zijn voor het bestrijden van het coronavirus (COVID-19), raden wij u sterk aan om  de stukken digitaal te raadplegen. U wordt op onze website doorverwezen naar de juiste sites. Bent u daartoe niet in staat, neem dan contact op via ons algemene telefoonnummer (0543) 543 543. Wij zoeken met u naar een passende oplossing.

Mediation

Indien bezwaar wordt gemaakt tegen een besluit kan mediation soms uitkomst bieden. Er wordt dan geprobeerd om onder begeleiding van een neutrale persoon, de mediator, tot een oplossing te komen. Er zal dan worden bekeken of mediation in uw geval geschikt is. Indien gekozen wordt voor mediation wordt de bezwaarprocedure zolang stilgelegd. Meer informatie over mediation kunt u vinden op www.winterswijk.nl.

Besluiten van het college van B en W

Op 22 september 2020 heeft het college besloten over de volgende onderwerp:

 1.  Beslissing op het bezwaarschrift tegen de verleende omgevingsvergunning voor de uitbreiding van het hekwerk aan de Huppelseweg 4 te Winterswijk Huppel

Op 29 september 2020 heeft het college besloten over de volgende onderwerpen:

 1. Bestuursvoordracht nieuwe leden Raad van Toezicht SOPOW
 2. Algemeen Bestuur GGD Noord- en Oost-Gelderland d.d. 30 september 2020
 3. Deelname in coöperatie De Marke
 4. Beantwoording raadsvragen over motie vuurwerk
 5. Raadsmotie ondersteuning Vereniging belangenbehartiging cliënten SKB
 6. Tussenrapportage regisseur ontwikkeling Park Achterhoek, d.d. 4 september 2020
 7. Algemeen Bestuur Regio Achterhoek d.d. 30 september 2020
 8. Programmabegroting 2021-2024
 9. Aanpassing inkomensgrens collectieve zorgverzekering

Voor de inhoud van de besluiten verwijzen wij u naar de pagina https://www.winterswijk.nl/Bestuur_Organisatie/College_van_BenW/Besluitenlijsten_college