Gemeentenieuws 22 september 2020

Met onder andere Woonvisie Winterswijk, 460 zonnepanelen op dak FC Winterswijk, aanvragen mantelzorgwaardering, senioren en veiligheid, World Cleanup Day.

Hieronder leest u de inhoud van het Gemeentenieuws. U kunt de onderwerpen met eenvoudig met één klik openen en lezen.

Redactionele artikelen

Woonvisie Winterswijk: groei vraagt om doorstroming

“Starters, jonge gezinnen en senioren hebben elkaar nodig in onze gemeente. Het is hier voor jong en oud prachtig wonen en er is ruimte voor meer woningen. Doorstromen en duurzame nieuwbouw zijn dan wel belangrijk.” Aldus wethouder Inge klein Gunnewiek over de woonvisie die het college voorlegt aan de gemeenteraad. In de woonvisie voor de periode 2020-2025 staat wat er nodig is om voldoende, geschikte woningen voor alle inwoners te bieden. De woonvisie bevat de ambities voor Winterswijk en speelt in op verschillende woonwensen. Zo wil de gemeente de start van jongeren in het koopsegment bevorderen zodat zij een woning kunnen kopen, waar ze later ook als gezin kunnen wonen. Regionaal is afgesproken dat Winterswijk bouwt voor jongeren en ouderen. De gemeente wil initiatiefnemers van gezamenlijke woonvormen extra ondersteunen. Ook huurders kunnen voortaan terecht bij het energieloket met vragen over energiebesparing en met vragen over levensloopbestendig maken van de woning. Met woningcorporatie De Woonplaats maakt de gemeente afspraken over voldoende sociale huurwoningen.

Besluitvorming

De woonvisie lag van 17 juni tot 22 juli 2020 ter inzage. In deze periode kwamen meerdere inspraakreacties binnen die grotendeels zijn verwerkt. Het college legt de vernieuwde woonvisie nu ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. Begin november neemt de gemeenteraad een besluit over de Woonvisie 2020-2025 Passend en duurzaam wonen in Winterswijk.

460 zonnepanelen op dak FC Winterswijk

Vorige week zijn op het dak van het clubgebouw van voetbalvereniging FC Winterswijk 460 zonnepanelen geplaatst. Na ruim anderhalf jaar van voorbereiding vond vorige week dinsdag de feestelijke aftrap plaats in het clubgebouw aan de Jaspersweg. "Ik ben blij dat we dit project hebben kunnen realiseren", zei Gerrit te Kolste, voorzitter van FC Winterswijk. “Het is mooi dat we in duurzaamheid investeren, maar we willen er op den duur natuurlijk ook wat aan overhouden.” Leon klein Tank, voorzitter van sportpark Jaspers, sloot zich aan bij deze woorden. “Dit clubgebouw staat er nu zeven jaar en ziet er nog uit als nieuw. Ik hoop dat de zon nu flink gaat schijnen, zodat we deze fraaie accommodatie ook de komende jaren in stand kunnen houden”, zei hij. Daarna bedankte hij alle vrijwilligers en betrokkenen die dit project hebben mogelijk gemaakt.
Ook wethouder Tineke Zomer was van de partij. Zij was vol lof over de groep vrijwilligers van FC Winterswijk die de schouders eronder hebben gezet om dit project te realiseren. "Het heeft heel wat vrije uurtjes en energie gekost om dit voor elkaar te krijgen. Ik ben blij dat het is gelukt, want hiermee komen we weer een stapje dichterbij een energieneutraal Winterswijk in 2030. Ik wens FC Winterswijk dan ook heel veel zonneschijn toe!", zei de wethouder.

Winterswijkers in actie tijdens World Cleanup Day

Afgelopen zaterdag was het World Cleanup Day. Op deze dag is de grootste wereldwijde opruimactie van het jaar. In ruim 180 landen gingen inwoners aan de slag om de planeet een schoonmaakbeurt te geven. Het doel is om zoveel mogelijk zwerfvuil op te ruimen. Ook Winterswijkers staken hun handen uit de mouwen en verzamelden zwerfafval. Inwoners jong en oud, individueel of als wijk zoals De Pas kwamen in actie om in hun wijk zwerfvuil op te ruimen. De BeestenBende, een club voor basisschoolkinderen maakt maandelijks hun eigen buurt schoon. Ook op World Cleanup Day waren zij present om te helpen.

Mantelzorger? Meld u aan voor de mantelzorgwaardering

De gemeente Winterswijk heeft grote waardering voor het vele en goede werk dat mantelzorgers verrichten. Daarom ontvangen mantelzorgers die in Winterswijk actief zijn, in november een cadeaukaart.

Mantelzorg

We spreken van mantelzorg als u onbetaald zorgt voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. Mantelzorg is vaak langdurig en intensief en is meestal geen vrijwillige keuze. Ook veel jongeren zijn tegenwoordig mantelzorger.

Aanmelden bij VIT-Hulp bij mantelzorg

Om in aanmerking te komen voor de mantelzorgwaardering moet de mantelzorger bekend zijn bij VIT-hulp bij mantelzorg. Bent u als mantelzorger nog niet bekend bij VIT-hulp, meld u dan aan voor 20 oktober via telefoonnummer (0544) 820 000 of via www.vithulpbijmantelzorg.nl. Of meld u zich bij het inloopspreekuur van VIT-hulp bij mantelzorg, iedere vrijdagmorgen van 9.00 tot 10.30 uur in De Post aan de Balinkesstraat 4.

Mantelzorgwaardering

De mantelzorgwaardering bestaat uit een cadeaukaart van 50 euro en is bedoeld voor mantelzorgers in de gemeente Winterswijk én voor mantelzorgers die buiten Winterswijk wonen, maar wel in Winterswijk mantelzorg verlenen. Jonge mantelzorgers krijgen een cadeaukaart van 25 euro. In november ontvangt iedere mantelzorger, die bij VIT-hulp geregistreerd staat, een brief met een voucher voor de cadeaukaart.

Dag van de Mantelzorg

De jaarlijkse activiteit op de Dag van de Mantelzorg gaat dit jaar vanwege corona niet door.

Ondersteuning voor mantelzorgers

VIT-Hulp biedt voor de gemeente Winterswijk op diverse manieren ondersteuning aan mantelzorgers. Het kan gaan om informatie, advies en begeleiding, emotionele steun of bijvoorbeeld praktische hulp. Ook mantelzorgers die zich overbelast voelen, zijn bij VIT-Hulp bij mantelzorg aan het juiste adres. Meer informatie over de ondersteuning bij mantelzorg is te vinden op de website www.vithulpbijmantelzorg.nl.

Senioren en veiligheid campagne Maakhetzeniettemakkelijk

Samen zorgen we ervoor dat criminaliteit niet loont. Daarom is vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid de campagne Senioren en Veiligheid gestart. Daarin krijgen senioren concrete tips om te voorkomen dat ze slachtoffer worden en wat ze moeten doen als het wel gebeurt.

Phishing (via bijvoorbeeld nepmailtjes)

In een bericht, bijvoorbeeld een e-mail of sms, wordt gevraagd om te klikken op een link of om in te loggen. Die link kan bijvoorbeeld leiden naar een valse website van een bank, waarin u  gevraagd wordt om uw gegevens in te vullen. Op deze manier proberen internetcriminelen toegang te krijgen tot uw computer of uw persoonlijke gegevens. Deze veelgebruikte manier om gegevens te achterhalen heet phishing (letterlijk: ‘hengelen’). Met die gegevens kunnen internetcriminelen u vervolgens veel geld afhandig maken.
Ook vraagt men soms direct om geld over te maken. Via valse e-mails proberen internetcriminelen aan uw geld te komen. Daarom eerst checken, dan klikken!

Info of hulp nodig?

Meer informatie kunt u vinden op www.maakhetzeniettemakkelijk.nl Claudia Bosscher van het Sociaal Team de Post wil u ook verder helpen. Zij is te bereiken op 06 12 72 13 85 of e-mail cbosscher@winterswijk.nl

Column door bestuurder

Wethouder Henk Jan Tannemaat schrijft……


Centrumvisie

Wat een goede sfeer vorige week in De Storm! Helemaal coronaproof hadden we daar de aftrap voor de nieuwe centrumvisie. Zestig centrumondernemers en belangstellenden bespraken in groepjes wat voor hen belangrijk is in de centrumvisie. Ik sprak winkeliers, marktkooplui, horecaondernemers en mensen vanuit het museum en de kerk. Geweldig om te merken dat zoveel mensen willen meepraten. Al die betrokkenheid doet goed.
Waarom een nieuwe centrumvisie vraagt u zich misschien af? Om bij te blijven! We doen het nog steeds goed in Winterswijk: met een zeer lage leegstand, een winkelgebied met een winkelareaal voor 165.000 inwoners, een fantastische markt en uitstekende horeca. Dit samen vormt dé gouden formule die ons koopcentrum zo belangrijk maakt voor onze economie en werkgelegenheid.
U weet het: gratis parkeren, sfeer en reuring. Daarmee trekt Winterswijk bezoekers naar zich toe trekt. Dat is onze grote kracht en daar ben ik trots op! We willen natuurlijk ook de komende tien jaar die magneet van consumenten blijven. Bezoekers nog langer in het dorp houden en voorzien van het beste van het beste.
Concreet betekent dit dat we onze zo geroemde gezelligheid en knusheid goed moeten onderhouden. Plus ons mooi gevarieerde winkelaanbod. Het Vrijheidspark dat in december klaar is, draagt ook bij. Een centrumvisie, die in januari naar de raad gaat, helpt ons om de concurrentie met omringende koopcentra en het internet onderbouwd en vol vertrouwen aan te gaan.


Ik geef de pen door aan wethouder Elvira Schepers

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Hieronder leest u waar er gewerkt wordt aan de weg.

•    Actuele verkeersmaatregelen

Wierengastraat, Balinkesstraat, Mevr. Kuipers-Rietbergplein

In verband met de aanleg van het Vrijheidspark fase 3 zijn de Wierengastraat, Balinkesstraat en Mevr. Kuipers-Rietbergplein van maandag 5 oktober tot en met 31 december afgesloten voor al het verkeer.

Populierenstraat

Op zaterdag 26 september tussen 10.30 en 22.00 uur is de Populierenstraat vanwege Nationale Burendag afgesloten voor al het verkeer.

•    Lopende verkeersmaatregelen

 • Roelvinkstraat en Spoorstraat
 • Markt en Torenstraat
 • Wooldstraat
 • Gasthuisstraat
 • Willinkbosweg
 • Kuipersweg
 • Bataafseweg
 • Tangelder Gorusstraat
 • Boterstraat
 • Schoolstraat

Meer info leest u over de tijdelijke verkeersmaatregelen leest u op onze website 

Agenda activiteiten

Datum, onderwerp

 • 24 september, Openbare raadsvergadering om 19.00 uur
 • 28 september, Openbare vergadering Stichting Seniorenraad Winterswijk om 9.30 uur *
 • Oktober, Maand van de Opvoeding: Preventie Platform Jeugd organiseert allerlei activiteiten rond opvoeden en opgroeien www.preventieplatformjeugd.nl

*) Over het agenda-onderwerp met een * wordt meer info gegeven elders in dit gemeentenieuws.

Vergaderingen

Openbare vergadering Stichting Seniorenraad Winterswijk

 • Datum en tijd: Maandag 28 september van 9.30 tot circa 12.00 uur
 • Locatie: ’t Gasthuus, Gasthuisstraat 96-20
 • Vergadering bijwonen: Belangstellenden zijn welkom. Door het coronavirus gelden de richtlijnen van het RIVM
 • Agenda: Vanaf 11.00 uur is wethouder Elvira Schepers en beleidsambtenaar Rudi Porskamp aanwezig om een aantal zaken te bespreken
 • Inspreken: Bezoekers hebben gelegenheid het woord te voeren
 • Meer informatie: www.seniorenraadwinterswijk.nl
Officiële bekendmakingen

Officiële bekendmakingen in het digitale gemeenteblad op de website www.officielebekendmakingen.nl

Wij publiceren de officiële bekendmakingen in het (digitale) Gemeenteblad op de website officielebekendmakingen.nl/

In dit Gemeentenieuws verschijnen alleen de titels van bekendmakingen. De volledige bekendmakingen worden uitsluitend digitaal gepubliceerd. Op grond van de wet zijn er wel bekendmakingen die niet digitaal maar nog steeds in een huis-aan-huisblad of krant moeten worden bekendgemaakt. Dat zijn echter uitzonderingen. Op officielebekendmakingen.nl kunt u zoeken naar publicaties in de gemeente Winterswijk. Publicaties van de gemeente Winterswijk kunt u op deze website vinden onder de publicaties in het Gemeenteblad en/of de Staatscourant.

E-mailservice

Wilt u de bekendmakingen automatisch per e-mail ontvangen, dan kunt u zich aanmelden voor de e-mailservice via de website overheid.nl. U ontvangt dan alle bekendmakingen in uw mailbox.

Meer informatie

Op de pagina 'Bekendmakingen' op deze website vindt u meer informatie over de officiële bekendmakingen.

Aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen

Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning

De aanvragen en meldingen voor omgevingsvergunningen bouwen, kappen, milieu, bestemmingsplannen en sloop- en kapmeldingen vindt u op www.officielebekendmakingen.nl.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

 • Mentinkweg 2a (kappen)
 • Roelvinkstraat 8 (kappen)
 • Wooldseweg 3 (bouwen)

Verleende omgevingsvergunning aanleg

 • buitengebied Winterswijk

Verleende omgevingsvergunning kappen

 • nabij Waliënsestraat 139

Verleende omgevingsvergunning bouwen

 • Meekertweg 8-39
 • Meester Meinenweg 12 en 12a
 • Vredenseweg 170

Verleende omgevingsvergunning slopen

 • t.o. Industrieweg 8 perceel H 8722 en 8839

Wet Milieubeheer activiteitenbesluit

Milieu-informatie - Bekendmaking ingekomen melding als bedoeld in artikel 8.41 van de Wet milieubeheer Waliënseweg 17 (zaaknr. 196779)

Het college van burgemeester en wethouders heeft een melding Activiteitenbesluit geaccepteerd voor de locatie Waliënseweg 17 te Winterswijk voor het treffen van een gelijkwaardige voorziening voor de opslag van vloeibare kunstmest.

De melding en de bijbehorende bijlagen ligt vanaf 23 september 2020 gedurende twee weken op verzoek ter inzage bij de receptie, Stationsstraat 25. Bij binnenkomst graag even melden bij de receptie. Hier zullen zij u verder informeren. Deze bekendmaking is uitsluitend informatief. Het is niet mogelijk bezwaren tegen deze melding in te dienen.

Ter inzage legging

Overeenkomst ontwikkeling Vredenseweg 4-6 te Winterswijk

Het college van Burgemeester en Wethouders maakt bekend dat de gemeente Winterswijk op 8 september 2020 een overeenkomst heeft gesloten om de ontwikkeling te faciliteren van 10 grondgebonden woningen op het terrein Vredenseweg 4 in Winterswijk (voorheen De Jager Wonen).      

Het betreft een overeenkomst zoals bedoeld in artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening (een zogenaamde anterieure overeenkomst grondexploitatie). Een zakelijke beschrijving van de overeenkomst ligt vanaf woensdag 23 september 2020 tot en met dinsdag 3 november 2020 ter inzage bij de receptie van het gemeentekantoor, Stationsstraat 25 te Winterswijk.

Het is niet nodig het gemeentekantoor te bezoeken om de zakelijke beschrijving in te zien. Gezien de maatregelen die momenteel van kracht zijn voor het bestrijden van het coronavirus (COVID-19), kunnen wij de zakelijke beschrijving op verzoek per e-mail toesturen. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar vastgoed@winterswijk.nl.    

Tegen de gesloten overeenkomst en/of de zakelijke beschrijving van de inhoud hiervan kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend.

Mediation

Indien bezwaar wordt gemaakt tegen een besluit kan mediation soms uitkomst bieden. Er wordt dan geprobeerd om onder begeleiding van een neutrale persoon, de mediator, tot een oplossing te komen. Er zal dan worden bekeken of mediation in uw geval geschikt is. Indien gekozen wordt voor mediation wordt de bezwaarprocedure zolang stilgelegd. Meer informatie over mediation kunt u vinden op www.winterswijk.nl.

Coronavirus

Gezien de maatregelen die momenteel van kracht zijn voor het bestrijden van het coronavirus (COVID-19), raden wij u sterk aan om  de stukken digitaal te raadplegen. Bent u daartoe niet in staat, dan kunt u de fysieke stukken op afspraak komen inzien bij de receptie van het gemeentekantoor. U kunt daartoe een afspraak maken via ons algemene telefoonnummer (0543) 543 543 of door een e-mail te sturen naar gemeente@winterswijk.nl. Is ook het plannen van een afspraak niet mogelijk of wenselijk, neemt u dan ook contact met ons op zodat wij met u tot een oplossing kunnen komen.

Ter inzage

Gezien de maatregelen die momenteel van kracht zijn voor het bestrijden van het coronavirus (COVID-19), raden wij u sterk aan om  de stukken digitaal te raadplegen. U wordt op onze website doorverwezen naar de juiste sites. Bent u daartoe niet in staat, neem dan contact op via ons algemene telefoonnummer (0543) 543 543. Wij zoeken met u naar een passende oplossing.

Besluiten van het college van B en W

Op 8 september 2020 heeft het college besloten over de volgende onderwerpen:

 1. Principeverzoek herontwikkeling Bumerweg 9
 2. Overeenkomst grondexploitatie ontwikkeling Vredenseweg 4-6

Op 15 september 2020 heeft het college besloten over het volgende onderwerp:

 1. Woonvisie Winterswijk 2020-2025 Passend en duurzaam wonen in Winterswijk

Voor de inhoud van de besluiten verwijzen wij u naar de pagina https://www.winterswijk.nl/Bestuur_Organisatie/College_van_BenW/Besluitenlijsten_college