Gemeentenieuws 29 september 2020

Met onder andere Week van de Toegankelijkheid, oktober de Maand van de Opvoeding, inwonersbijeenkomst over wind- en zonne-energie, inzameling van klein chemisch afval op afroep, politiek forum op 8 oktober.

Hieronder leest u de inhoud van het Gemeentenieuws. U kunt de onderwerpen met eenvoudig met één klik openen en lezen.

Redactionele artikelen

De Week van de Toegankelijkheid komt eraan

In de week van 5 tot en met 9 oktober is het de Week van de Toegankelijkheid. Ook online moeten mensen met een beperking mee kunnen doen. Winterswijk Drempelvrij organiseert een aantal activiteiten rondom het thema van 2020: ‘digitale toegankelijkheid’.

Test ‘Vind jij het online’

In samenwerking met ervaringsdeskundigen van Estinea en De Lichtenvoorde worden een aantal Winterswijkse websites getest op de toegankelijkheid. De ervaringsdeskundigen testen onder meer of zij makkelijk informatie kunnen vinden en of er voor hun begrijpelijke taal wordt gebruikt. Wordt er op de websites rekening gehouden met hun beperking? Alleen dan kunnen zij volop meedoen in de samenleving.

Spraaksoftware

Winterswijk Drempelvrij heeft ook een korte film gemaakt met Ronald Willering. Hij is blind en in deze film legt hij uit hoe hij gebruik maakt van digitale technologie zoals spraaksoftware op zijn smartphone. Deze technologie is niet meer weg te denken uit zijn dagelijks leven.

Verbeteren digitale toegankelijkheid websites

Een aantal medewerkers van de gemeente Winterswijk volgt een workshop in de vorm van een online spel. Op deze manier gaan we met elkaar aan de slag om de digitale toegankelijkheid van websites die de gemeente Winterswijk beheert te verbeteren. Heb jij ook  tips of ideeën om de toegankelijkheid te verbeteren? Laat het ons weten via iedereendoetmee@winterswijk.nl.

Online webinars en presentaties voor ouders en opvoeders in oktober Maand van de Opvoeding

De maand oktober staat in het teken van opvoeden en opgroeien. Het Preventie Platform Jeugd verzorgt allerlei online activiteiten waar u als ouder/opvoeder aan mee kunt doen. Deelname is gratis! Het uitgebreide programma is te vinden op www.preventieplatformjeugd.nl/maand-van-de-opvoeding. Hieronder volgt een kleine greep uit het aanbod.

Regels en afspraken met je kind -video online op 7 oktober

In deze video geeft gedragsdeskundige Anja van de Laan ouders en opvoeders tips voor het maken van goede afspraken met je kind. Vanaf 7 oktober 20.00 uur te zien op het YouTubekanaal van Preventie Platform Jeugd: preventieplatform Jeugd

Communiceren met hart en ziel- webinar op 13 oktober

Hoe kun je meer betrokken zijn bij je kind(eren)? Hoe geef je meer aandacht? Wat zijn de do’s en don’ts? Volg deze webinar en je krijgt handvatten van professionals en van ouders zelf.

Pubers en social media – webinar op 28 oktober

In deze webinar hoor je meer over de digitale belevingswereld van je zoon/dochter. Je krijgt handvatten hoe je vervolgens (weer) met hem/haar hierover in contact kunt komen.

Kies uit het uitgebreide programma en geef je op

Op www.preventieplatformjeugd.nl/maand-van-de-opvoeding is het uitgebreide programma te vinden. U kunt zich daar aanmelden voor de verschillende online activiteiten. Volg het Preventie Platform Jeugd ook op Facebook om in deze hele maand leuke, praktische opvoedtips te krijgen: preventieplatformjeugd

Maak geen afspraak via de website afspraakloket.nl

Bij meerdere gemeenten in Nederland komen klachten binnen van inwoners die zijn opgelicht door de website afspraakloket.nl. Onze gemeente werkt NIET samen met deze website en wij adviseren ook iedereen om hier geen gebruik van te maken. De website vraagt om gevoelige en persoonlijke informatie en € 19,95 voor het maken van een afspraak bij een gemeente. De afspraken die zijn gemaakt worden niet doorgegeven bij de desbetreffende gemeenten.  Een afspraak maken bij onze gemeente voor bijvoorbeeld een rijbewijs aanvragen of verlengen doet u gewoon via www.winterswijk.nl/afspraak

Inwonersbijeenkomst over Wind- en zonne-energie in de Achterhoek

Op woensdag 14 oktober 2020 wordt er een regionale inwonersbijeenkomst gehouden over wind- en zonne-energie in de Achterhoek. De bijeenkomst vindt plaats in De Gruitpoort in Doetinchem. U kunt deze bijeenkomst live bijwonen of online volgen. Ook uw mening telt: u bent van harte uitgenodigd om mee te denken en uw mening te geven!
We worden dagelijks geconfronteerd met berichten over de klimaatverandering door de uitstoot van CO2. Hoe hoger de temperatuur op aarde, hoe meer we te maken krijgen met wateroverlast en droogte. Er wordt wereldwijd gewerkt aan maatregelen om dit tegen te gaan. Ook Nederland heeft in 2019 een Klimaatakkoord opgesteld.

Steeds meer opwek van duurzame energie, ook in de Achterhoek

Een belangrijk onderdeel van het Klimaatakkoord is de energietransitie. Dit is de omschakeling van fossiele brandstoffen (olie, aardgas, steenkolen) naar duurzame energie. Het opwekken hiervan gebeurt onder andere met zon en wind en zal steeds meer toenemen, ook in de Achterhoek.

Gezamenlijke aanpak van de energietransitie

In de Achterhoek werken de gemeenten samen met de provincie Gelderland, Waterschap Rijn en IJssel en netbeheerder Liander hard aan de energietransitie. Zij stellen hiervoor een gezamenlijk plan op: de Regionale Energiestrategie (RES) Achterhoek. Hierin worden de doelstellingen en strategie voor het opwekken van duurzame energie bepaald.

Wat vindt u als inwoner belangrijk?

Het motto van de RES Achterhoek is: samen d’ran! Ook uw mening telt: wat vindt u als inwoner belangrijk? En waar moet rekening mee worden gehouden? Tijdens de (online) bijeenkomst op 14 oktober aanstaande vertellen verschillende sprekers u meer over de energietransitie, het opwekken van duurzame energie (wat, waarom en hoe) en over de RES Achterhoek. Ook is er ruimte voor discussie en kunt u (anoniem) uw mening geven.

Kijk mee, praat mee, denk mee!

Ga naar www.res-achterhoek.nl/inwoners en meld u aan voor de livestream of om aanwezig te zijn bij de bijeenkomst in De Gruitpoort in Doetinchem.

Inzameling van klein chemisch afval op afroep

In de gemeente Winterswijk wordt twee keer per jaar klein chemisch afval (kca) op afroep ingezameld. U kunt dan, na het maken van een afspraak, gratis uw kca in een chemobox bij uw brievenbus aanbieden. Dit wordt bij u aan huis opgehaald.

Afspraak maken

U kunt tot zaterdag 10 oktober vóór 15.00 uur online een afspraak maken via www.rova.nl/inzamelkalender, de ROVA-app of bel met het ROVA-klantcontactcentrum via telefoonnummer (0543) 54 54 54. Klein chemisch afval van adressen die geen afspraak hebben gemaakt, wordt niet meegenomen!

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het ROVA-Klantcontactcentrum, telefoonnummer (0543) 54 54 54. Voorschriften over het aanbieden van het kca of het zelf wegbrengen van klein chemisch afval leest u op www.rova.nl onder ‘Uitgelicht’.

Vooraankondiging over inzameling wikkel- en stretchfolie en wikkelnet

Zaterdag 28 november 2020 is er voor particulieren de mogelijkheid om wikkelfolie, stretchfolie en wikkelnet in te leveren. Het aanbieden kan tussen 10.00 en 12.00 uur op zes locaties in de buurtschappen. Meer informatie, spelregels en de adressen van de locaties kunt u lezen onder ‘Nieuws’ op www.wclwinterswijk.nl

Politiek forum 8 oktober 2020

Op 8 oktober is er een politiek forum van de gemeenteraad van Winterswijk, vanaf 19.30 uur. Tijdens het politiek forum komen politieke onderwerpen aan de orde. Daarbij kan de raad worden geïnformeerd over actuele onderwerpen, of er wordt aan de raads- en commissieleden gevraagd om richting te geven in het maken van nieuwe plannen of beleid.

Tijdens het politiek forum van 8 oktober komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Cultuurkwartier (informatief) van 19.30 tot 20.30 uur
 • Werkwijze opgave centrum(visie) (informatief) van 20.45 tot  21.45 uur

In verband met de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus is het voor publiek niet mogelijk het politiek forum bij te wonen. U kunt het live via internet volgen door middel van een link op onze website www.winterswijk.nl/gemeenteraad, vervolgens klikt  u op ‘Uitzending bekijken’. De op de agenda betrekking hebbende stukken vindt u op de website www.winterswijk.nl onder het tabblad ‘Bestuur & Organisatie’, vervolgens klikt u op het blauwe vakje ‘Gemeenteraad’, daarna op het icoon ‘Agenda’s en stukken’.

Inspraak ontwerp Uitnodigingskader zon en wind gemeente Aalten

De energietransitie uit het Klimaatakkoord leidt tot grote opgaven voor duurzame energiewinning op land. Om aan die opgaven te kunnen voldoen, heeft gemeente Aalten het ontwerp Uitnodigingskader zon en wind opgesteld. Het Uitnodigingskader geeft aan waar, hoe en tot welke grootte er binnen de gemeente Aalten zonne- en windenergie opgewekt kan worden.

Ter inzage

Met ingang van woensdag 30 september 2020 ligt gedurende zes weken het ontwerp Uitnodigingskader zon en wind ter inzage. Dit is te bekijken via www.aalten.nl/Inwoners/Wonen en Bouwen/Ruimtelijke plannen. U kunt het Uitnodigingskader ook op afspraak inzien in het gemeentekantoor (Hofstraat 8 Aalten).

Informatiebijeenkomsten

Op maandag 12 en donderdag 15 oktober organiseert gemeente Aalten informatiebijeenkomsten voor inwoners. Wilt u hier meer over weten, kijk op www.aalten.nl/uitnodigingskader.

Reageren

Tijdens de termijn van de terinzagelegging kunt u mondeling of bij voorkeur schriftelijk een reactie op het ontwerp Uitnodigingskader zon en wind geven aan het college van burgemeester en wethouders van Aalten. Uw schriftelijke reactie kunt u sturen naar burgemeester en wethouders van Aalten, Postbus 119, 7120 AC Aalten onder vermelding van ‘inspraakreactie ontwerp Uitnodigingskader zon en wind’.

Informatie

Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak om mondeling een reactie te geven kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum van de gemeente Aalten via telefoonnummer (0543) 49 33 33.

Column door bestuurder

Wethouder Elvira Schepers schrijft ……..

Meester Schouten

Vijf oktober is het zo ver. De ‘Dag van de leraar’. Wat een waardevol werk leveren leerkrachten elke dag opnieuw. Zodat onze kinderen de beste versie van zichzelf kunnen worden. Het belang van onderwijs is groot. Daar sta ik elke dag, maar zeker op vijf oktober graag bij stil.

Mijn eigen schoolloopbaan ging met horten en stoten. Toen ik elf was, verhuisde ik met mijn ouders en zusje naar Lichtenvoorde. Mijn vertrouwde school liet ik achter. Er wachtte me een nieuwe school. Met kinderen en leraren die ik allemaal niet kende…
Het was niet de prettigste tijd van mijn basisschool. Gelukkig was daar meester Schouten. Hij maakte veel goed en had oog voor mij en de veranderingen die ik doormaakte. Door hem kreeg ik weer een fijne schooltijd. Hij deed daar alles aan. Ik ben hem daar tot vandaag de dag dankbaar voor.

Later, op de MAVO, ging ik puberen. Dat veroorzaakte de nodige strubbelingen. Ook toen waren het de leraren die door mijn perikelen heen keken. Ze gaven me vertrouwen en konden me motiveren voor mijn schoolwerk. Dat leidde uiteindelijk tot goede resultaten. Niet alleen op m’n cijferlijst, maar ook voor mij persoonlijk. Ik ontwikkelde me tot een zelfstandige jong volwassene. Mevrouw Hegeman en meneer Stans maakten het verschil. Daar ben ik ze nog steeds dankbaar voor.

Alle leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel verdienen een pluim. Een dikke waardering voor hen die elke dag het verschil maken in het leven van onze kinderen. Staat u daar ook extra bij stil op vijf oktober aanstaande?

Ik geef de pen door aan wethouder Inge klein Gunnewiek

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Hieronder leest u waar er gewerkt wordt aan de weg:

Actuele werkzaamheden

 • Vosseveldseweg

In verband met werkzaamheden is de Vosseveldseweg op zaterdag 10 oktober afgesloten voor al het verkeer.

 • Lopende werkzaamheden

 • Roelvinkstraat en Spoorstraat
 • Markt en Torenstraat
 • Wooldstraat
 • Gasthuisstraat
 • Kuipersweg
 • Bataafseweg
 • Tangelder Gorusstraat
 • Boterstraat
 • Schoolstraat
 • Wierengastraat, Balinkesstraat, Mevr. Kuipers-Rietbergplein

Meer info leest u op www.winterswijk.nl/verkeersmaatregelen

Agenda activiteiten

Datum, activiteit

 • 1 oktober, Openbare raadsvergadering (vervolg) om 20.15 uur
 • 1 oktober, EUREGIO spreekuur in Dinxperlo gaat niet door. Meer info www.grensinfopunt.eu
 • 8 oktober, Politiek forum om 19.30 uur *
 • 8 oktober, Cliëntenraad Participatiewet om 19.30 uur *

*) Over de agenda-onderwerpen met een * wordt meer info gegeven elders in dit gemeentenieuws.

Vergaderingen

Online vergadering Cliëntenraad Participatiewet

Datum en tijd: donderdag 8 oktober om 19.30 uur
Locatie: online vergadering voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk
Agenda en stukken: deze vindt u op https://clientenraadparticipatiewet.sdoa.nl/vergaderagenda/
Meer informatie en online volgen: clientenraad@socialedienstoostachterhoek.nl wenst u de vergadering te volgen, graag via de mail dit laten weten

Officiële bekendmakingen

Officiële bekendmakingen in het digitale gemeenteblad op de website www.officielebekendmakingen.nl

Wij publiceren de officiële bekendmakingen in het (digitale) Gemeenteblad op de website officielebekendmakingen.nl/

In dit Gemeentenieuws verschijnen alleen de titels van bekendmakingen. De volledige bekendmakingen worden uitsluitend digitaal gepubliceerd. Op grond van de wet zijn er wel bekendmakingen die niet digitaal maar nog steeds in een huis-aan-huisblad of krant moeten worden bekendgemaakt. Dat zijn echter uitzonderingen. Op officielebekendmakingen.nl kunt u zoeken naar publicaties in de gemeente Winterswijk. Publicaties van de gemeente Winterswijk kunt u op deze website vinden onder de publicaties in het Gemeenteblad en/of de Staatscourant.

E-mailservice

Wilt u de bekendmakingen automatisch per e-mail ontvangen, dan kunt u zich aanmelden voor de e-mailservice via de website overheid.nl. U ontvangt dan alle bekendmakingen in uw mailbox.

Meer informatie

Op de pagina 'Bekendmakingen' op deze website vindt u meer informatie over de officiële bekendmakingen.

Aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen

Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning

De aanvragen en meldingen voor omgevingsvergunningen bouwen, kappen, milieu en bestemmingsplannen en sloop- en kapmeldingen vindt u op www.officielebekendmakingen.nl.

Ter inzage liggende omgevingsvergunningen

De onderstaande ter inzage liggende omgevingsvergunningen kunt u inzien bij de receptie van het gemeentekantoor, Stationsstraat 25.

 •  Masterveldweg 25

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

•    Esdoornstraat 24 (bouwen)

Verleende omgevingsvergunning kappen

 • Dennendijk 44
 • nabij Meerdinkweg 4
 • nabij Vosseveldseweg 32

Verleende omgevingsvergunning bouwen

 •   Boterstraat 12
 •   Guldenweg 2

Verleende omgevingsvergunning milieuneutraal veranderen

 •    Leeghwaterweg 10

Verleende omgevingsvergunning tijdelijke afwijking bestemmingsplan

 •   Meekertweg 8-12
 •   Meekertweg 8-72

Wet Milieubeheer activiteitenbesluit

Milieu-informatie - Bekendmaking ingekomen melding als bedoeld in artikel 8.41 van de Wet milieubeheer Wesselerweg 1 (zaaknr. 210379)

Het college van burgemeester en wethouders heeft een melding Activiteitenbesluit geaccepteerd voor de locatie Wesselerweg 1 te Winterswijk voor een toename van het aantal vrouwelijk jongvee en een afname van het aantal melkkoeien.
De melding en de bijbehorende bijlagen ligt vanaf 30 september 2020 gedurende twee weken op verzoek ter inzage bij de receptie, Stationsstraat 25. Bij binnenkomst graag even melden bij de receptie. Hier zullen zij u verder informeren. Deze bekendmaking is uitsluitend informatief. Het is niet mogelijk bezwaren tegen deze melding in te dienen.

Algemene Plaatselijke Verordening

Vergunningsaanvraag voor het innemen van een standplaats voor bereiding en verkoop van oliebollen op 29, 30 en 31 december 2020, voor het pand van bakkerij Vaags Zonnebrink (hoek Weurden)

Coronavirus

Gezien de maatregelen die momenteel van kracht zijn voor het bestrijden van het coronavirus (COVID-19), raden wij u sterk aan om  de stukken digitaal te raadplegen. Bent u daartoe niet in staat, dan kunt u de fysieke stukken op afspraak komen inzien bij de receptie van het gemeentekantoor. U kunt daartoe een afspraak maken via ons algemene telefoonnummer (0543) 543 543 of door een e-mail te sturen naar gemeente@winterswijk.nl. Is ook het plannen van een afspraak niet mogelijk of wenselijk, neemt u dan ook contact met ons op zodat wij met u tot een oplossing kunnen komen.

Ter inzage

Gezien de maatregelen die momenteel van kracht zijn voor het bestrijden van het coronavirus (COVID-19), raden wij u sterk aan om  de stukken digitaal te raadplegen. U wordt op onze website doorverwezen naar de juiste sites. Bent u daartoe niet in staat, neem dan contact op via ons algemene telefoonnummer (0543) 543 543. Wij zoeken met u naar een passende oplossing.  

Mediation

Indien bezwaar wordt gemaakt tegen een besluit kan mediation soms uitkomst bieden. Er wordt dan geprobeerd om onder begeleiding van een neutrale persoon, de mediator, tot een oplossing te komen. Er zal dan worden bekeken of mediation in uw geval geschikt is. Indien gekozen wordt voor mediation wordt de bezwaarprocedure zolang stilgelegd. Meer informatie over mediation kunt u vinden op www.winterswijk.nl.

Besluiten van het college van B en W

Op 15 september 2020 heeft het college besloten over de volgende onderwerp:

 1.    Invoering Ja-Ja sticker

Op 22 september 2020 heeft het college besloten over de volgende onderwerpen:

 1.   Pilotproject Circulaire Kringloop van Blad
 2.   Afhandeling Motie Let's talk about sex
 3.   Jaarrekening 2019 en begroting 2021 Boogiewoogie
 4.   Beantwoording raadsvragen VW-fractie over waterelement Vrijheidspark
 5.   Algemene Ledenvergadering VNG d.d. 25 september 2020
 6.   Algemeen Bestuur Sociale Dienst Oost Achterhoek d.d. 25 september 2020
 7.   Beantwoording raadsvragen inzake locatiekeuze voor nieuwe bedrijventerreinen

Voor de inhoud van de besluiten verwijzen wij u naar de pagina https://www.winterswijk.nl/Bestuur_Organisatie/College_van_BenW/Besluitenlijsten_college