Gemeentenieuws 13 april 2021

Met onder andere aandacht voor campagne 'Maak het oplichters niet makkelijk' voor senioren, openingstijden rondom Koningsdag, kijk- en verkoopdag van gevonden fietsen, starterslening voor het kopen van eigen woning weer mogelijk, oproep voor inzenden van moeilijke brieven, aanvraag tot aanwijzing als lokale publieke media-instelling,openbare raadsvergadering op 22 april om 19:30 uur.

Hieronder leest u de inhoud van het Gemeentenieuws. U kunt de onderwerpen met eenvoudig met één klik openen en lezen.

Actualiteiten

‘Maak het oplichters niet te makkelijk’

Deze maand besteden we aandacht aan de campagne ‘Maak het oplichters niet te makkelijk’ van het ministerie van Justitie en Veiligheid in samenwerking met andere partijen. Deze week leest u tips om Bankhelpdeskfraude en Spoofing (u wordt gebeld door iemand die zich voordoet als een medewerker van de bank) te voorkomen.

Maak nooit zomaar geld over

Wordt er gevraagd om geld? Denk eerst goed na of dat wel klopt. Twijfelt u? Als u gebeld wordt, hang op. Als u een e-mail of berichtje krijgt, verwijder het. Klik niet op de link. Krijgt u opeens een berichtje via WhatsApp met de vraag om geld? Bijvoorbeeld van uw kind of een vriend. Zorg dat u zeker weet dat het berichtje van uw (klein)kind of vriend(in) komt! Bijvoorbeeld door te bellen. Niet gebeld = geen geld.

Geef nooit uw inloggegevens af, zoals een wachtwoord of pincode

Oplichters doen net of ze een bank, computerbedrijf, of gemeente zijn en vragen om uw inloggegevens, zoals uw wachtwoord of pincode. Geef niemand uw inloggegevens. Niet aan de telefoon, niet aan de deur, niet per e-mail, SMS of WhatsApp. Kijk voor meer tips over veilig bankieren op de site veilig bankieren.

Wilt u meer informatie of hulp?

Bekijk dan de website www.maakhetzeniettemakkelijk.nl U vindt hier praktische tips en voorlichtingsfilmpjes. Ook kan Claudia Bosscher van het Sociaal Team de Post u verder helpen. Zij is telefonisch bereikbaar op (06) 127 213 85 of via  e-mail cbosscher@winterswijk.nl

Openingstijden rondom Koningsdag

Op maandag 26 en dinsdag 27 april is het gemeentekantoor gesloten.

Veel zaken kunt u bij ons online regelen via onze website
We werken op afspraak. U kunt telefonisch een afspraak maken. Hier leest u ook onze openingstijden. u kunt ook contact met ons opnemen via telefoonnummer (0543) 543 543.

Woensdag 28 april zijn we er weer voor u.

Kijk- en verkoopdag gevonden fietsen

Op vrijdag 30 april 2021 van 10.00 uur tot 11.00 uur is er een kijkdag van gevonden fietsen. Bent u uw fiets kwijt? Stuur dan een mail naar handhaving@winterswijk.nl. U ontvangt van ons dan een bevestiging en het adres van onze loods. Tegen betaling van € 25,- kunt u uw fiets ophalen. Dit bedrag brengen wij in rekening voor de gemaakte kosten. U kunt dit bedrag alleen bij ons betalen met een pinpas.

Wat moet ik meenemen?

Zorg ervoor dat u een geldig legitimatiebewijs en een fietssleutel meeneemt. Als u geen fietssleutel heeft, verwachten wij dat u op een andere manier kunt aantonen dat u de eigenaar van de fiets bent. Dit kan bijvoorbeeld door een factuur.

Verkoop

De fietsen die op vrijdag 30 april niet zijn opgehaald, worden op zaterdag 1 mei 2021 verkocht. Deze verkoop is van 10.00 uur tot 11.00 uur. Het betreft een openbare verkoop waarbij de hoogste bieder de fiets koopt. Het minimale bod voor een fiets bedraagt € 25,-. Inschrijvingen lager dan € 25,- worden niet in behandeling genomen. Een bod moet tenminste de volgende gegevens bevatten: naam, adres, telefoonnummer, het labelnummer van de betreffende fiets en de hoogte van het bod. Alleen de hoogste bieder wordt telefonisch op de hoogte gesteld. Bij gelijke biedingen gaat de eerste bieder (datum en tijd) voor.

Een onduidelijke brief gekregen? Laat het ons weten!

Krijgt u wel eens een onduidelijke brief van bijvoorbeeld de gemeente of een verzekeraar?
Zo’n brief waarvan u denkt: waar gaat dit over? Mail een kopie van die brief dan naar de werkgroep Lezen en schrijven Winterswijk!

De werkgroep geeft het bedrijf of de gemeente dan tips om de brief beter of simpeler te maken. Zo zijn al heel wat brieven aangepast. Mooi toch! Mail uw kopie van de brief naar iedereendoetmee@winterswijk.nl. De werkgroep komt op 15 april en 11 mei digitaal bij elkaar om binnengekomen brieven te bespreken. Meer weten? Kijk dan via deze link onder de ‘Drie thema’s tot eind 2021’.

Aanvraag tot aanwijzing als lokale publieke media-instelling

Op 31 januari 2017 heeft het Commissariaat voor de Media de Stichting Lokale Omroep Winterswijk voor vijf jaar aangewezen als lokale publieke media-instelling voor de verzorging van de publieke mediadiensten in de gemeente Winterswijk. Deze periode van vijf jaar is ingegaan op 5 maart 2017 en eindigt op 4 maart 2022.

Aanvraag indienen

Partijen die in aanmerking willen komen voor een aanwijzing als lokale publieke media-instelling in de gemeente Winterswijk na 4 maart 2022 moeten vóór 5 september 2021 een aanvraag indienen bij het Commissariaat voor de Media (artikel 7, Mediaregeling 2008).
Meer informatie over de procedure en het indienen van een aanvraag is te vinden op de website van het Commissariaat voor de Media, www.cvdm.nl

Starterslening weer mogelijk

Op 25 maart 2021 heeft de gemeenteraad van Winterswijk besloten de starterslening voor het kopen van een eerste eigen woning weer mogelijk te maken. De gemeente heeft € 400.000,- beschikbaar gesteld voor het verstrekken van nieuwe startersleningen.

Daarnaast wil ook de provincie Gelderland starters een kans geven op een woning door mee te betalen aan de startersleningen van gemeenten. De provincie zet € 4 miljoen in om 1.000 starters aan een woning te helpen. De gemeente en de provincie zorgen elk voor 50% van de financiering.

Wie komt in aanmerking?

Iedereen die nog niet eerder een eigen woning heeft gehad komt in aanmerking als:

 • De woning een maximale aanschafwaarde heeft van € 220.000,- (inclusief verbeterkosten). De lening is maximaal 20% van de aanschafprijs met een maximum van € 25.000,-
 • De energieneutrale en/of nul-op-de-meter nieuwbouwwoning een maximale aanschafwaarde heeft van € 250.000,-. De lening is 20% van de aanschafprijs met een maximum van € 40.000,-

Wat zijn de voorwaarden?

De voorwaarden voor het krijgen van een starterslening zijn opgenomen in de Verordening Staterslening 2021 van de gemeente Winterswijk. Deze verordening kunt u vinden op deze site onder Wonen, verbouwen, verhuizen en op de website van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn), www.svn.nl

Starterslening aanvragen?

De aanvraag voor een staterslening begint met een aanvraag voor een toewijzing door de gemeente. Aanvraagformulieren voor deze toewijzing kunnen vanaf 19 april worden aangevraagd bij de gemeente of op deze website worden gedownload. Na goedkeuring ontvangt u van de gemeente een toewijzingsbrief. Met deze brief kunt u vervolgens een  aanvraag indienen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn). Het SVn verzorgt namens de gemeente de verdere afhandeling van uw aanvraag.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Winterswijk via telefoonnummer (0543) 543 543 of onze website raadplegen. Verder kunt u ook veel informatie vinden over de starterslening op de website van het SVn www.svn.nl

Gevonden en verloren voorwerpen

Heeft u iets gevonden of verloren? U kunt hiervan aangifte doen via www.winterswijk.nl,/voorwerpen, persoonlijk bij de receptie van het gemeentekantoor of telefonisch via telefoonnummer (0543) 543 543.
Wij publiceren gevonden voorwerpen maandelijks op www.winterswijk.nl/voorwerpen.Staat het voorwerp dat u bent verloren er niet bij, neem dan contact met ons op via eerder genoemd telefoonnummer.

Verkeersmaatregelen

Hieronder leest u waar er gewerkt wordt aan de weg en waar tijdelijke maatregelen zijn.

Actuele informatie

Morgenzonweg

Tot en met vrijdag 21 mei zijn er werkzaamheden aan kabels en leidingen. Om de werkzaamheden aan de Morgenzonweg veilig uit te voeren gelden er de volgende tijdelijke verkeersmaatregelen: eenrichtingsverkeer tussen huisnummers 77 tot en met 115. Parkeerverboden aan de even zijde van huisnummer 114 tot 132 en aan de oneven zijde van huisnummer 77 tot 115. Het verkeer wordt omgeleid.

Olden Goorweg

Voor het bouwrijpmaken van gronden is de Olden Goorweg tussen huisnummer 3 en de Wooldseweg tot nader bericht afgesloten.

Lopende maatregelen

 • Wheme
 • Albert Schweitzerlaan
 • Klandermansweg

Meer info leest u op www.winterswijk.nl/verkeersmaatregelen

Agenda activiteiten

Datum, activiteit

 • 22 april Openbare raadsvergadering om 19.30 uur. Vergadering bijwonen en de agenda en stukken: www.winterswijk.nl/gemeenteraad
 • 28 april Digitaal spreekuur EUREGIO. Aanmelden via e-mail spreekuur@euregio.eu. Meer info: www.grensinfopunt.eu
 • 30 april Kijkdag gevonden fietsen van 10.00 uur tot 11.00 uur
 • 1 mei Verkoopdag gevonden fietsen van 10.00 uur tot 11.00 uur
Vergaderingen

Openbare raadsvergadering

In verband met de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus wordt deze raadsvergadering digitaal gehouden.

 • Datum en tijd, donderdag 22 april om 19.30 uur
 • Vergadering bijwonen, u kunt de vergadering live volgen (of later terugkijken) op www.winterswijk.nl/gemeenteraad, klik op ‘Uitzending bekijken’
 • Agenda en stukken, deze vindt u op www.winterswijk.nl/gemeenteraad
 • Inspreken, meld u uiterlijk 22 april voor 18.30 uur met uw naam en telefoonnummer aan bij de griffie
 • Meer informatie, griffie@winterswijk.nl of (0543) 543 543
Officiële bekendmakingen

De gemeente Winterswijk publiceert haar bekendmakingen en kennisgevingen digitaal. Via www.officielebekendmakingen.nl blijft u op de hoogte van alle bekendmakingen en kennisgevingen. U kunt de bekendmakingen in uw buurt zelf op deze website opzoeken, maar u kunt ook wekelijks een e-mail ontvangen met bekendmakingen die voor u relevant zijn. U meldt zich aan voor deze e-mailservice op www.overheid.nl. U krijgt dan elke week automatisch een overzicht van de voor u relevante publicaties en kunt direct doorklikken naar de bekendmakingen.

Ruimtelijke ordening

Ontwerpbestemmingsplan Groenloseweg 112
Vastgesteld bestemmingsplan Landgoed Nieuwe Weuste II (Rectificatie)

Officiële bekendmakingen leest u hier www.winterswijk.nl/bekendmakingen

Besluiten van het college van B en W

Het college van burgemeester en wethouders vergadert iedere dinsdag over beleid, samenwerking en financiën. De besluiten die het college neemt, leest u op onze website 
https://www.winterswijk.nl/collegebesluiten