Gemeentenieuws 6 april 2021

Met onder andere aandacht voor de campagne ‘Maak het oplichters niet te makkelijk’ voor senioren, online inloop Sociaal Team de Post op de donderdag, terugblik op de Week van de Psychiatrie, mensen maken Winterswijk groener, terugblik op de raadsvergadering van 25 maart 2021.

Hieronder leest u de inhoud van het Gemeentenieuws. U kunt de onderwerpen met eenvoudig met één klik openen en lezen.

Actualiteiten

‘Maak het oplichters niet te gemakkelijk’

De komende vier weken besteden we aandacht aan de campagne ‘Maak het oplichters niet te makkelijk’ van het ministerie van Justitie en Veiligheid in samenwerking met andere partijen. Via deze campagne krijgen met name senioren concrete tips om te voorkomen dat ze slachtoffer worden van oplichting en over wat ze moeten doen als het wel gebeurt. Verschillende vormen van criminaliteit krijgen specifieke aandacht. De komende weken lichten we onder meer de volgende onderwerpen toe:

 • Bankhelpdeskfraude.
 • Spoofing: U wordt gebeld door iemand die zich voordoet als een medewerker van de bank.
 • Smishing: Via een sms’je probeert iemand uw gegevens in het bezit te krijgen. 
 • Datingfraude: Via een datingsite.

Gemeente Winterswijk informeert senioren op verschillende manieren

Deze campagne is een vervolg op de campagne uit 2020. Ook deze keer is acteur Kees Hulst ambassadeur van de campagne Senioren en Veiligheid. Hij is bekend als acteur in ‘Het geheime dagboek van Hendrik Groen’. De gemeente Winterswijk ondersteunt deze landelijke campagne van harte en informeert senioren op verschillende manieren over de verschillende thema’s die aan bod komen. Houdt u daarom goed onze (social media) kanalen in de gaten. Wij werken ook samen met lokale partijen om de campagne verder uit te dragen.

Wilt u meer informatie of hulp?

Bekijk dan de website www.maakhetzeniettemakkelijk.nl U vindt hier praktische tips en voorlichtingsfilmpjes. Ook kan Claudia Bosscher van het Sociaal Team de Post u verder helpen. Zij is telefonisch bereikbaar op (06) 127 213 85 of via  e-mail cbosscher@winterswijk.nl

Terugblik Week van de Psychiatrie

Van 22 tot en met 29 maart was de Week van de Psychiatrie. Met diverse inwoners van Winterswijk en wethouder Elvira Schepers besteedde Winterswijk Drempelvrij hier aandacht aan. De week startte met het inspirerende verhaal van Susan. Er werd een podcast opgenomen waarvoor wethouder Elvira Schepers in gesprek ging met Linda. Ook gingen we langs bij stichting HIER Zorg. Tot slot maakten we een informatieoverzicht waarop staat hoe je hulp kunt krijgen als jijzelf of een naaste psychische klachten heeft. Alle artikelen zijn na te lezen op de website www.werkaanwinterswijk.nl/drempelvrij.We bedanken allen die meegewerkt hebben. Allemaal indrukwekkende verhalen van mooie mensen. Het is belangrijk te blijven praten over psychische problemen, want bijna één op de twee Nederlanders krijgt hier ooit mee te maken. Samen maken we het bespreekbaar.

We houden contact

Ontmoet ik jou op donderdag tussen 10.00 en 11.00 uur tijdens de online inloop van Sociaal Team de Post? Om een praatje te maken over hoe het met je gaat. Gewoon samen met andere inwoners even met elkaar kletsen. Dat is idee van deze online inloop. Een beetje extra gezelligheid in deze lockdown kun je vast gebruiken.

Onderwerp

Een keer per maand breng ik een onderwerp in om met elkaar over te praten. Heb je zelf een onderwerp om te bespreken? Aarzel niet, breng het op tafel. Dan praten we er samen verder over.

Meedoen?

Leuk! Laat het mij even weten. Dit kan telefonisch op 06 - 39 84 43 31 of e-mail lsouisa@winterswijk.nl. Na jouw aanmelding wordt er iets lekkers voor bij de koffie bij jou bezorgd. Ook ontvang je dan de info over hoe je moet inloggen voor dit online koffiemoment. Ik spreek je graag.

Groetjes, Linda Souisa van Sociaal Team de Post

Mensen maken Winterswijk Groener

De omgeving van Winterswijk is heel divers. Het bestaat uit een groen coulisselandschap met bos en ven. Veel groen waar we trots op zijn. Een groot aantal organisaties draagt een steentje bij aan het behoud van een groene omgeving. Ook burgers die het fijn en belangrijk vinden om te leven in een groene omgeving steken de handen uit de mouwen voor het natuurbehoud in en om Winterswijk. Zo zorgen we samen voor een groene omgeving. Er zijn veel initiatieven die bijdragen aan het groener en schoner maken of houden van onze gemeente. Voorbeelden zijn  het bouwen van een insectenhotel voor de buurt of een park of helpen met snoeien in een natuurgebied. Met je eigen buurt of school de omgeving schoonmaken. Verschillende klussen voor het behoud van erfgoed. Of je eigen tuin duurzamer aanleggen voor meer biodiversiteit. Allemaal voorbeelden die bijdragen aan een mooier, groener en schoner Winterswijk.

Zelf een bijdrage leveren als vrijwilliger?

Heb jij groene handen en wil jij je inzetten om Winterswijk groener, schoner en duurzamer te maken en te houden? Kijk op www.winterswijkdoet.nl wat je kunt doen of volg ons op Facebook www.facebook.com/VrijwilligerspuntWinterswijk/  Voor vragen of meer informatie kun je ons bereiken op telefoonnummer (0543) 200 026.

Verkeersmaatregelen

Hieronder leest u waar er gewerkt wordt aan de weg en waar tijdelijke maatregelen zijn.

Actuele informatie

Klandermansweg

Vanaf 1 mei 2021 is er een parkeerverbod ingesteld voor de Klandermansweg tussen Wooldseweg en Veldhorstweg om de bermen te beschermen.

Tuinstraat

In verband met het Streetwise project is de Tuinstraat op vrijdag 9 april van 8.00 uur tot 14.00 uur afgesloten voor al het verkeer.

Lopende maatregelen

 • Wheme
 • Albert Schweitzerlaan
 • Misterstraat
 • Gasthuisstraat
 • Torenstraat
 • Beukenhorstweg
 • Burgemeester Bosmastraat
 • Wierengastraat
 • Balinkesstraat
 • Mevr. Kuipers-Rietbergplein
 • Tangelder Gorusstraat

Meer info leest u op www.winterswijk.nl/verkeersmaatregelen

Agenda activiteiten

Agenda

Terugblik op de raad

De gemeenteraad heeft in de digitale openbare raadsvergadering van donderdag 25 maart de volgende besluiten genomen. Via deze link leest u de besluiten.
De gemeenteraad vergadert elke maand over uiteenlopende onderwerpen die spelen binnen onze gemeente. Hieronder blikken de fracties terug op de raadsvergadering van donderdag 25 maart.

Wim Wassink, fractievoorzitter CDA Winterswijk

De vergadering begon met insprekers die vertelden over de aanpak van de Pashegge en Pasbree. Het loopt niet op rolletjes en bewoners worden onvoldoende gehoord. Dit werd gevolgd door insprekers van de Bessinkgoorweg die vrezen voor het industrieterrein Misterweg voor hun deur. Ze lieten duidelijk weten dat de onderbouwing aan alle kanten rammelt. Beide dossiers blijven wij kritisch volgen. Er was vervolgens een indrukwekkende inbreng van de heer Heerink, dat het 70 jaar geleden is dat de eerste Molukse oud-KNIL militairen naar Nederland kwamen. Daarvan kwam een deel in 1959 naar kamp Vosseveld. Hiermee is de Molukse gemeenschap al 62 jaar onderdeel van de Winterswijkse samenleving. Daarom hebben we als CDA een motie ingediend, raadsbreed gesteund, waarin wij het college verzoeken om de Molukse oud-KNIL militairen een eerbetoon te geven door hun graven toe te voegen aan de lijst van graven met een historische betekenis. Hiermee krijgen ze een historische beschermde status.Bij het project Stadstuinbouw hebben we aangegeven dat wij het een mooi project vinden dat we graag willen steunen, maar de procedure moet wel volgens de regels gebeuren. Het is namelijk geld van onze belastingbetalers. Het college kon ons niet overtuigen, dus konden wij niet instemmen met het subsidievoorstel. Voor meer informatie zie ook: www.cdawinterswijk.nl

Erwin te Selle, raadslid Winterswijks Belang (WB)

Vijf jaar geleden ontstond op een ledenvergadering van WB het initiatief Stadstuinbouw. Het plan waarin dit was uitgewerkt kreeg destijds van de volledige gemeenteraad groen licht voor een verdere doorontwikkeling. We zijn dan ook blij dat we in deze raadsvergadering eindelijk hierover het finale besluit konden nemen, zodat er nu daadwerkelijk mee kan worden begonnen. De schop kan letterlijk in de grond! De concrete uitwerking is weliswaar beperkter dan het oorspronkelijke plan, maar het is een plan met een duidelijke visie, namelijk het verbinden van het sociaal domein, duurzaamheid en ondernemen. De spil waar het om draait zijn de mensen die het wat minder getroffen hebben in het leven en nu vooral aan de kant staan. Zij vinden er een leer- en werkplek waar ze zich kunnen ontwikkelen. En wat het project ook bijzonder maakt: de exploitatie heeft gewoon een verdienmodel, met andere woorden: het moet zijn eigen broek ophouden.De 150.000 euro die de grondverkoop aan Obelink opbrengt en die het college voorstelt om in de aanleg van het project te steken ziet WB als een investering in Winterswijk en haar inwoners. Een constructie waar we helemaal achter staan.We hopen dat het project Stadstuinbouw een voorbeeldfunctie krijgt en daarmee meerdere afnemers gaat trekken. Wie weet haakt het SKB alsnog aan in de toekomst… Voor meer informatie zie ook www.winterswijksbelang.nl

Janet Poels-Boland, raadslid VVD Winterswijk

70 jaar geleden kwamen de eerste KNIL-militairen en hun gezinnen aan in Nederland. Een pijnlijke fase in de geschiedenis. Eerherstel voor de Winterswijkse KNIL-militairen is voor de VVD-fractie op zijn plaats en wij ondersteunen het eerbetoon middels de motie van het CDA/de heer Johannis. Opdat wij nooit vergeten….
De VVD heeft ook ingestemd met de ontwikkeling van Stadstuinbouw op Park Achterhoek De fractie gelooft in de kracht van maatschappelijke deelname van inwoners. Níet aan de zijlijn staan, maar bijdragen aan onze mooie samenleving! En wij geloven in een prachtige ondernemer, die de lunchroom ‘Bijzonder Gewoon’ tot een succes heeft gemaakt! De fractie heeft wél bedenkingen bij de mate van betrokkenheid van de bewoners van de wijk  De Pas bij hun wijkontwikkeling. Een project dat nu juist vanuit deze bewoners opgezet zou worden: de zogenaamde wijkgerichte aanpak! Wij hebben wethouder Zomer kritische vragen gesteld en verwachten komende tijd een verbetering in de aanpak te zien. We zullen dit nauwgezet volgen! Tot slot: wij willen een Burgerforum in Winterswijk. Per onderwerp worden willekeurig (afspiegeling van de samenleving) Winterswijkers gevraagd zitting te nemen en advies aan de raad uit te brengen. Geen bindend referendum, maar serieuze burgerparticipatie! Doet u mee? Voor meer informatie zie ook: www.vvdwinterswijk.nl

Peter Voogt, fractievoorzitter GroenLinks

Winterswijk heeft veel meer last van de maatregelen tegen corona, dan van de ziekte zelf. In de afgelopen gemeenteraad gaf het college aan dat de regeling voor renteloze noodleningen met ruim 25 aanvragen al bijna aan z’n max zit. Een raadsvoorstel voor verdubbeling van het budget is in voorbereiding. Onderwijl reageert de minister niet op een aanvraag van het gemeentebestuur (op basis van een raadsbrede motie) om een ‘fieldlab’ toe te staan voor de middenstand in het centrum. Voor GroenLinks aanleiding om de eigen Tweede Kamerfractie nog maar eens aan te sporen om de minister achter de vodden zitten. Weliswaar komen er intussen meer coronapatiënten naar het SKB, maar die komen van (ver) buiten onze regio.Een tweede urgente kwestie is de woningmarkt. De beleggersvraag op de woningmarkt dreigt de woningzoekenden te verdringen. Inmiddels wordt het lagere prijsniveau in de Achterhoek ingelopen door vragers vanuit de Randstad, die hier ook al boven de vraagprijs bieden. Met die prijsdruk wordt het steeds moeilijker om nog betaalbaar te bouwen voor jongeren en minderdraagkrachtige ouderen. Het voorstel van D66 om de starterslening in ere te herstellen werd dan ook raadsbreed ondersteund. Maar het college zal zich dringend moeten buigen over aanvullende maatregelen om de lokale bevolking niet uit de woningmarkt te laten prijzen. Bijvoorbeeld met een ‘woonplicht’: een huis is om in te wonen, niet om mee te speculeren. Voor meer informatie zie ook: https://winterswijk.groenlinks.nl

Ubel Zuiderveld, fractievoorzitter PvdA Winterswijk

Nu we digitaal als raad bijeenkomen, verloopt het onderling overleg tijdens de vergadering via Whatsapp. Het eerste bericht dat oppopte bij het begin van de raadsvergadering, betrof het overlijden van Ben Uffink. Helemaal zeker weet je het allemaal niet; het hield ons dus de hele vergadering bezig. Ben drukte zijn stempel. Zoals hij heel lang een stempel drukte op de lokale politiek en de PvdA Winterswijk. Liefst 33 jaar gaf hij heel veel aan onze partij en aan de Winterswijkse samenleving. Je mag wel spreken van het Tijdperk Uffink. Op de website van PvdA Winterswijk kun je lezen hoe wij Ben herdenken. De laatste jaren was Ben zijdelings betrokken; wel was hij altijd van de partij tijdens ledenvergaderingen. Op één zo’n vergadering betoonde hij zich geen voorstander van de vorming van het college PvdA, WB, VVD en GL. Op de finale ledenvergadering waar gestemd moest worden, was Ben nadrukkelijk afwezig. Hij zei hiermee: “Jullie als nieuwe generatie PvdA’ers zijn nu aan zet om jullie eigen besluiten te nemen.” Dat getuigt van grootsheid. Namens alle leden van de PvdA sta ik daarom graag even stil bij Ben Uffink en alles wat hij voor onze partij en Winterswijk gedaan heeft. Twitter: @UBELzuiderveld, https://winterswijk.pvda.nl

Loes ten Dolle, fractievoorzitter D66 Winterswijk

Voor de tweede keer in de geschiedenis van de Winterswijkse gemeenteraad diende D66 een initiatiefraadsvoorstel in. Een initiatiefvoorstel wordt hetzelfde behandeld als een ‘normaal’ raadsvoorstel vanuit het college van B&W, alleen is het nu aan de indienende partij om het voorstel te schrijven en te verdedigen. Het ingediende initiatiefraadsvoorstel ging over een vernieuwde starterslening. D66 vond de oude starterslening niet meer van deze tijd en het college was voornemens hem volledig af te schaffen, omdat het niet per definitie voor doorstroom zorgt. D66 pleitte ervoor om hem te vernieuwen met een duurzaamheidsvoordeel erbij ingesloten. Starters kunnen nu maar 8% meedingen op de huizenmarkt in Winterswijk en wij vinden dat een starterslening kan bijdragen aan meer kansengelijkheid op de huizenmarkt. De overspannen huizenmarkt redden wij hier niet mee en de volledige kansenongelijkheid ook niet, maar D66 vindt dat het nu het moment is om ruimte, perspectief en meer kansen te bieden. Waarmee we ervoor zorgen dat starters weer een lening kunnen krijgen en wanneer zij daarbij een duurzaamheidsslag maken zelfs nog wat extra kunnen krijgen. Met unanieme stemmen is het initiatiefvoorstel aangenomen, waardoor we starters weer een klein beetje meer perspectief kunnen bieden in Winterswijk. Voor meer informatie zie ook: https://winterswijk.d66.nl

Tom van Beek, fractievoorzitter Voor Winterswijk

Tijdens deze vergadering stond onder andere de subsidieverlening aan het project Stadstuinbouw op de agenda. Deze stadstuinbouw is een onderdeel van Park Achterhoek en het is de bedoeling dat in deze één hectare grote stadstuin mede met inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt groente en fruit geteeld gaat worden. Het project zal door een Winterswijkse ondernemer gerund gaan worden. Een mooi project vindt ook Voor Winterswijk, dat voor veel mensen een mooie dagbesteding kan zijn of zelfs de opstap naar regulier werk kan betekenen. Om het project financieel haalbaar te maken is er een gemeentelijke subsidie van 150.000 euro nodig. Voor Winterswijk vindt dat zoveel gemeenschapsgeld uitgeven alleen kan op basis van een goed onderbouwd plan met een daarbij horende reële begroting. Tijdens de voorgaande algemene raadscommissie hadden wij al aangegeven dat wij niet in kunnen stemmen met het verlenen van de subsidie op basis van de summiere bijgeleverde begroting en bedrijfsplan. Ondanks dat er enkele uren voor de raadsvergadering een nieuwe begroting uit de hoge hoed getoverd werd hebben wij tegen dit voorstel gestemd. Voor Winterswijk vindt dat wij zorgvuldig om moeten gaan met het geld van onze inwoners. Voor meer informatie zie ook: www.facebook.com/Voor-Winterswijk-302777507073259/

Meer informatie?

Voor de gemeenteraadsbesluiten kijkt u op onze website
De raadsvergadering terugkijken? Dat kan via http://winterswijk.raadsinformatie.nl.

Officiële bekendmakingen

De gemeente Winterswijk publiceert haar bekendmakingen en kennisgevingen digitaal. Via www.officielebekendmakingen.nl blijft u op de hoogte van alle bekendmakingen en kennisgevingen. U kunt de bekendmakingen in uw buurt zelf op deze website opzoeken, maar u kunt ook wekelijks een e-mail ontvangen met bekendmakingen die voor u relevant zijn. U meldt zich aan voor deze e-mailservice op www.overheid.nl. U krijgt dan elke week automatisch een overzicht van de voor u relevante publicaties en kunt direct doorklikken naar de bekendmakingen.

Ruimtelijke ordening

 • Vastgesteld bestemmingsplan Landgoed Nieuwe Weuste II
 • Vastgesteld bestemmingsplan Vredenseweg 4-6

Officiële bekendmakingen leest u hier www.winterswijk.nl/bekendmakingen

Besluiten van het college van B en W

Het college van burgemeester en wethouders vergadert iedere dinsdag over beleid, samenwerking en financiën. De besluiten die het college neemt, leest u op
https://www.winterswijk.nl/collegebesluiten