Gemeentenieuws 31 augustus 2021

Met onder andere Start 75 jarigen project, digitaal koffie drinken met burgemeester op 6 september, vergadering insprekers op 8 september voor gemeenteraad of commissie in september, bekendmaking proces verbaal aan eigenaar goederen woningontruiming Misterstraat 40-I

Hieronder leest u de inhoud van het Gemeentenieuws. U kunt de onderwerpen met eenvoudig met één klik openen en lezen.

Actualiteiten

Start 75-jarigen project

Eerder kon u in dit gemeentenieuws lezen over het 75-jarigen project van de ouderenadviseurs vanuit de Post. Eind augustus krijgen de eerste 75-jarigen een felicitatiekaart in de bus. De bedoeling is dat dit jaar alle Winterswijkers uit het geboortejaar 1946 worden bezocht door een ouderenadviseur. Het aanschrijven gebeurt in etappes, zodat er zo min mogelijk tijd tussen de aankondiging en het deurbezoek zit.

In september starten de deurbezoeken. Hoe gaat het in zijn werk?

De ouderenadviseur komt aan de deur en kan zich legitimeren met een ID-pasje van de gemeente. Hij of zij gaat het gesprek met u aan en overhandigt u de infomap met informatie over onder meer financiën, voorzieningen aan huis, wonen, zorg en mantelzorg, verkeer en parkeren, belangenbehartiging en activiteiten en cursussen Bij het deurbezoek zijn er verschillende mogelijkheden. U kunt meteen wat uitgebreider praten met de ouderenadviseur, of u maakt dan een afspraak voor een huisbezoek op een later moment. U kunt ook de map met daarin een visitekaartje aannemen en contact opnemen als u vragen heeft.

Informatie is voor alle senioren

U kunt zelf ook contact leggen met de ouderenadviseurs voor meer informatie of voor het maken van afspraak voor een adviesgesprek aan huis. Via telefoonnummer (06) 127 213 85 of mailadres cbosscher@winterswijk.nl neemt u daarvoor contact op met Claudia Bosscher (coördinator ouderenadviseurs). Bij het huisbezoek houden de ouderenadviseurs zich aan alle geldende coronamaatregelen, zodat het gesprek op een veilige manier plaatsvindt. De advisering van de ouderenadviseurs is gratis, laagdrempelig en aanvullend op de professionele ondersteuning.

Bekendmaking proces verbaal aan eigenaar goederen woningontruiming Misterstraat 40-I

Op 8 juli 2021 vond een woningontruiming plaats van de woning aan de Misterstraat 40-I. De goederen die nog aanwezig waren in de woning zijn door de deurwaarder op de openbare weg geplaatst. De gemeente Winterswijk heeft een wettelijke taak om na een woningontruiming de goederen die op de openbare weg zijn geplaatst af te voeren en voor maximaal 13 weken op te slaan. Hierbij maken wij bekend dat vanaf heden een brief met daarbij het proces verbaal van de ontruiming op het gemeentekantoor binnen 6 weken kan worden opgehaald door:

Naam: Peemen
Voorletter: Z.
Geboortedatum: 24-6-1980
Datum besluit: 31 augustus 2021
Adres: Misterstraat 40-I in Winterswijk

Maak zo spoedig mogelijk een afspraak voor het ophalen van de goederen

De gemeente bewaart de goederen voor de eigenaar maximaal 13 weken gerekend vanaf de dag van ontruiming. Daarna kan de gemeente ervoor kiezen om de goederen te verkopen, te vernietigen of om deze over te dragen aan een derde.

Contact opnemen of afspraak maken

Dit kan zowel telefonisch via telefoonnummer (0543) 543 543 als per e-mail gemeente@winterswijk.nl, vermeld hierbij het zaaknummer 2004987.

Drinkt u 6 september digitaal een kopje koffie met de burgemeester?

Burgemeester Joris Bengevoord: “Ik nodig u van harte uit voor een digitale kop koffie. Zo kunnen we even bijpraten en elkaar ontmoeten. Graag hoor ik van u hoe het met u gaat en wat u bezighoudt.”

Over de bijeenkomst

De digitale bijeenkomst is maandag 6 september van 19.30 tot 21.00 uur. U heeft hiervoor een computer, laptop, tablet of telefoon met internetverbinding, microfoon en camera nodig. Als de coronamaatregelen het toelaten bieden we op maandag 4 oktober van 09.00 tot 10.30 uur de mogelijkheid om een echt kopje koffie te drinken met de burgemeester.

Aanmelden

Aanmelden kan door uiterlijk 3 september een e-mail te sturen naar evenementen@winterswijk.nl. U ontvangt na aanmelding een link om deel te nemen.

Verkeersmaatregelen

Hieronder leest u waar er gewerkt wordt aan de weg en waar tijdelijke maatregelen zijn.

Actuele maatregel

Adamskampweg

In verband met werkzaamheden is de Adamskampweg afgesloten van vrijdag 3 september tot en met dinsdag 30 november. Aanwonenden zijn bereikbaar via de Vosseveldseweg. Tijdens de werkzaamheden is er een omleiding van kracht.

Lopende maatregelen

  • Vrijheidspark
  • Wooldstraat
  • Waliënseweg

Meer info leest u op www.winterswijk.nl/verkeersmaatregelen

Agenda activiteiten

Datum, activiteit

Vergaderingen

Inspreken voor de gemeenteraad of commissie in september? Dat kan op 8 september!

Wilt u uw mening geven over onderwerpen die aan de orde komen in de commissievergadering van 9 september of de raadsvergadering op 23 september? Let dan op: dit kan alleen tijdens een extra commissievergadering voor insprekers op woensdag 8 september.

We verwachten veel insprekers voor de commissievergadering van 9 september en de raadsvergadering van 23 september. Daarom is er op woensdag 8 september een extra algemene raadcommissie waarin u uw mening kunt geven over alle onderwerpen die tijdens de algemene raadscommissie op donderdag 9 september en de raadsvergadering van donderdag 23 september aan de orde komen. U kunt zich uiterlijk dinsdag 7 september aanmelden als inspreker via griffie@winterswijk.nl of (0543) 543 543.

Deze vergadering is volledig gereserveerd voor insprekers. De politieke discussie vindt plaats tijdens de vergadering van de algemene raadscommissie op 9 september en de raadsvergadering op 23 september. Tijdens deze vergaderingen is er geen gelegenheid om in te spreken.

Vergadering insprekers 8 september

In verband met de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus wordt deze commissievergadering digitaal gehouden.

Vergadering algemene raadscommissie 9 september

In verband met de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus wordt deze raadsvergadering digitaal gehouden.

Officiële bekendmakingen

De gemeente Winterswijk publiceert haar bekendmakingen en kennisgevingen digitaal. Via www.officielebekendmakingen.nl blijft u op de hoogte van alle bekendmakingen en kennisgevingen. U kunt de bekendmakingen in uw buurt zelf op deze website opzoeken, maar u kunt ook wekelijks een e-mail ontvangen met bekendmakingen die voor u relevant zijn. U meldt zich aan voor deze e-mailservice op www.overheid.nl. U krijgt dan elke week automatisch een overzicht van de voor u relevante publicaties en kunt direct doorklikken naar de bekendmakingen.

Besluiten van het college van B en W

Het college van burgemeester en wethouders vergadert iedere dinsdag over beleid, samenwerking en financiën. De besluiten die het college neemt, leest u op onze website 
https://www.winterswijk.nl/collegebesluiten