Gemeentenieuws 14 december 2021

Met onder andere waardebon voor energiebesparende producten, samenrijderspunt leent scootmobiel uit, nieuwe website voor gemeente, klimaat-enquête, online inloopavond over klimaatverandering, online bijeenkomst armoedevrij Winterswijk, corona vaccinatie in Jacobskerk.

Hieronder leest u de inhoud van het Gemeentenieuws. U kunt de onderwerpen met eenvoudig met één klik openen en lezen.

Actualiteiten

Waardebon voor energiebesparende producten al veel gebruikt!

Meer dan 1.250 huurders hebben inmiddels gebruik gemaakt van de waardebon voor energiebesparende producten. Er is ruim € 87.000,- uitgegeven aan energiebesparing. De verwachting is dat dit jaarlijks een energiebesparing van gemiddeld € 75,- per woning oplevert.

Meedoen is nog steeds mogelijk

Er is nog ruim € 192.000,- beschikbaar voor deze actie, dus er kunnen nog veel meer huurders meedoen. Heeft u de waardebon al ingewisseld? De actie loopt tot 31 juli 2022, zolang er budget beschikbaar is.

Wat houdt de actie ook alweer in?

Huurders in de gemeente Winterswijk hebben per brief een waardebon van € 70,- voor (kleine) energiebesparende producten voor de woning ontvangen. De waardebon kan gebruikt worden voor diverse energiebesparende producten zoals een energiebox, radiatorfolie, tochtstrips of ledlampen.

Wat doet u als u de waardebon kwijt bent of niet heeft ontvangen?

Wanneer u de waardebon kwijt bent kunt u contact opnemen met het Centrum Duurzaam Winterswijk via de onderstaande contactgegevens. Ook huurders die de waardebon niet ontvangen hebben kunnen contact opnemen. U ontvangt dan alsnog een brief met waardebon.

Heeft u vragen of hulp nodig bij het inwisselen van uw waardebon?

Neem dan contact op met het Centrum Duurzaam Winterswijk via duurzaam@winterswijk.nl of (0543) 543 100. Langskomen in het Centrum Duurzaam Winterswijk kan natuurlijk ook. Het Centrum Duurzaam Winterswijk is gevestigd in het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1 en is van dinsdag tot en met vrijdag geopend van 13.00 tot 17.00 uur.
Kijk voor alle informatie over deze actie op www.duurzaamwinterswijk.nl/rrew.

Samenrijderspunt leent vanaf nu scootmobielen uit

Het Samenrijderspunt heeft samen met de gemeente Winterswijk een zogenaamde scootmobielpool opgezet. Dat wil zeggen dat inwoners voor kort gebruik een scootmobiel kunnen lenen  bij de Winterswijkse Uitdaging. Dankzij deze scootmobielpool hebben nog meer mensen beschikking over een aangepast vervoersmiddel. De nieuwe scootmobielen zijn met name bedoeld voor mensen die incidenteel en kortdurend een scootmobiel nodig hebben, bijvoorbeeld een dagdeel per week. Bovendien kunnen inwoners op deze manier ook in alle rust uitproberen of ze geholpen zijn met een scootmobiel.

Hoe werkt het?

Inwoners van de gemeente Winterswijk kunnen een scootmobiel reserveren door te mailen of bellen naar het Samenrijderspunt (samenrijders@vpwinterswijk.nl of 06 532 097 18). Een vrijwilliger van het Samenrijderspunt kan de scootmobiel vervolgens op het gewenste moment langsbrengen. Uiteraard kunt u ook altijd even binnenlopen bij de Winterswijkse Uitdaging aan de Roelvinkstraat 2.

Iedereen doet mee

Dankzij de scootmobielen kunnen mensen die niet meer zo mobiel zijn er weer op uit. Zo zorgen we ervoor dat iedereen in onze gemeente mee kan (blijven) doen in de samenleving. En geen ervaring met scootmobiel rijden? Dan is er binnenkort ook de mogelijkheid om scootmobielles te volgen!

Nieuwe website voor gemeente

Uiterlijk april 2022 is de nieuwe website www.winterswijk.nl een feit! Een nieuwe website met een moderne uitstraling, een duidelijke structuur, toegankelijk voor elke doelgroep en gebruiksvriendelijk voor bezoekers. Een nieuw digitaal gemeentekantoor. Om tot het beste resultaat te komen, maken we graag gebruik van uw ervaring. Als gebruiker van onze website weet u tenslotte als geen ander waar deze aan moet voldoen. Door het invullen van een aantal vragen, geeft u ons inzichten om de website zo optimaal mogelijk in te richten.

Op zoek naar uw mening

De vragenlijst vindt u hier. We maken voor dit onderzoek gebruik van een onderzoekstool. U ziet hier nog niet de vormgeving en uitstraling van de nieuwe website.  
Naast reacties gebruiken we de statistieken van de websitebezoeken voor de inrichting van de website. Hierbij vragen we advies aan specialist op het gebied van gebruikerservaring.

Klimaat-enquête & online inloopavond

Door klimaatverandering neemt de kans op extreme wateroverlast, hitte en droogte toe. Hoe denk jij over deze veranderingen en wat moet er volgens jou gebeuren? Help ons en vul de online klimaat-enquête in. Een papieren versie van de enquête is te verkrijgen bij Centrum Duurzaam Winterswijk in het raadhuis of op het gemeentekantoor. De digitale versie van de enquête is te vinden op: www.duurzaamwinterswijk.nl/klimaatadaptatie.

In gesprek met inwoners

En meld je aan voor de online inloopavond! Op dinsdag 21 december gaat de gemeente Winterswijk online met inwoners in gesprek over de vraag wat er nodig is om ons aan te passen aan het veranderende klimaat. Wat zijn jouw ervaringen en knelpunten? De online inloopavond duurt van 19.30 tot 22.00 uur. Je kunt zelf bepalen wanneer je inlogt. Meld je aan via duurzaam@winterswijk.nl of via: www.duurzaamwinterswijk.nl/klimaatadaptatie.

Voorschriften en meldingsplicht voor carbid schieten

De jaarwisseling is alweer in aantocht en één van de tradities op Oudejaarsdag is het carbid schieten. Hiervoor gelden op grond van artikel 2.73a van de Algemene Plaatselijke Verordening een aantal algemene voorschriften:

 1. het carbid schieten mag alleen plaatsvinden op 31 december, tussen 10.00 en 18.00 uur;  
 2. bij het carbid schieten mag alleen gebruik worden gemaakt van bussen met een maximale      inhoud van 40 liter;
 3. de bussen mogen niet worden afgesloten met een metalen deksel; in plaats hiervan kan bijvoorbeeld een (plastic) bal worden gebruikt;
 4. het carbid schieten is alleen toegestaan buiten de bebouwde kom op een afstand van tenminste: -  100 meter van woningen; -  300 meter van gebouwen of andere voorzieningen waarin dieren verblijven;
 5. het schootsveld bedraagt tenminste 100 meter en binnen dit schootsveld bevindt zich geen publiek of andere personen en zijn geen openbare wegen of paden gelegen;
 6. degene die met carbid schiet dient alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om gevaar voor mens en dier te voorkomen.
 7. indien degene die met carbid schiet nog geen 18 jaar is moet het schieten plaatsvinden onder toezicht van een volwassene.

Ook geldt voor het carbid schieten een meldingsplicht, namelijk dat de organisator of initiatiefnemer van het carbid schieten tenminste 2 weken van tevoren, dus uiterlijk voor 17 december aanstaande, schriftelijk of digitaal melding van het carbid schieten doet aan de burgemeester doen onder vermelding van:

 • de naam en het adres van de organisator of initiatiefnemer van het carbid schieten,
 • de plaats waar het carbid schieten zal plaatsvinden, en
 • het tijdstip waarop het carbid schieten zal plaatsvinden.

Deze melding kan worden gemaild naar gemeente@winterswijk.nl

Tijdelijke regeling maatregelen covid-19

Uiteraard dienen de coronavoorschriften van de Tijdelijke regeling maatregelen Covid-19 ook bij het carbid schieten nageleefd te worden. Deze voorschriften worden regelmatig gewijzigd en aangepast aan de situatie van dat moment. Zorg er als organisator of initiatiefnemer voor, dat u op de hoogte bent van de op dat moment – Oudejaarsdag dus - geldende voorschriften.

Top Art medewerkers in gesprek met wethouder Schepers

In het centrum van Winterswijk is de  winkel van Top Art. Hier werken mensen met een verstandelijke beperking. Veel van de spullen die in deze winkel staan worden gemaakt in het naastgelegen de werk- en activiteitencentra van Estinea.
Wethouder Elvira Schepers bezocht Top Art en ging met een aantal medewerkers in gesprek. Vol trots vertellen ze over de werkzaamheden en de kunstwerken die ze zelf maken. Iedereen draagt zijn steentje bij in de winkel. Graag staan ze de klanten te woord over de spullen die ze zelf maken. Ook zorgen ze ervoor dat alles heel mooi in de schappen staat. En tijdens de feestdagen pakken ze de cadeautjes extra feestelijk in.

Nieuwsgierig naar het filmpje?

Kijk dan op https://www.werkaanwinterswijk.nl/drempelvrij onder ‘Nieuws’.

Geen alcohol in januari

Veel mensen drinken wel eens alcohol. Vaak is dit gewoontegedrag. Een glas wijn of bier drinken is nu eenmaal lekker ter ontspanning. Maar wat nu als we in de maand januari helemaal geen alcohol drinken? Zou het moeilijk zijn om de alcohol te laten staan? Heeft het écht een positief effect op het lichaam? Vanaf nu kun je je inschrijven voor Dry January op www.ikpas.nl.

IkPas helpt

Je ontvangt tips, artikelen, recepten en badges die je helpen en stimuleren om geen alcohol te drinken. Voordelen van geen alcohol zijn:

 • Je voelt je fitter
 • Je slaapt beter
 • Je voelt je gezonder
 • Je valt af in gewicht

Meer ondersteuning nodig?

Maak je je zorgen over je eigen alcoholgebruik, of het alcoholgebruik van iemand in je omgeving? Dan kun je gratis in gesprek met een professional van Iris in de Buurt (m.winkel@iriszorg.nl en a.panka@iriszorg.nl)

Gevonden en verloren voorwerpen

Heeft  u iets gevonden of verloren? U kunt hiervan aangifte doen via www.winterswijk.nl,/voorwerpen, persoonlijk bij de receptie van het gemeentekantoor of telefonisch via telefoonnummer (0543) 543 543.
Wij publiceren gevonden voorwerpen maandelijks op ons website. .Staat het voorwerp dat u bent verloren er niet bij, neem dan contact met ons op via eerder genoemd telefoonnummer.

Online bijeenkomst Armoedevrij Winterswijk

In Winterswijk willen we dat iedereen erbij hoort en mee kan doen. Onder andere daarom willen we een Armoedevrij Winterswijk in 2040. Deze ambitieuze uitdaging pakken we op met maatschappelijke partners, zorg & welzijn, onderwijs, verenigingen, ondernemers en (groepen) inwoners.

Kijk mee met de Youtube-livestream

Het afgelopen jaar hebben veel organisaties en mensen meegewerkt aan en meegedacht over een Winterswijk Armoedevrij. De resultaten delen we op 15 december graag met iedereen. Tijdens deze digitale bijeenkomst blikken we uiteraard ook vooruit:

Jacobskerk open voor corona vaccinatie door GGD

GGD Noord- en Oost-Gelderland komt zaterdag 18 december naar Winterswijk om inwoners te informeren over het vaccineren tegen het coronavirus en men kan zich desgewenst meteen laten vaccineren.
Winterswijkers die zich willen laten vaccineren kunnen op zaterdag 18 december van 9.00 tot 17.00 uur terecht in de Jacobskerk, Markt 2. De locatie is ingericht als tijdelijke pop-up locatie met vrije inloop voor iedereen die vragen heeft of zich wil laten vaccineren zonder eerst een afspraak te maken. Vaccinatie is mogelijk voor 1e én 2e prik. Let erop dat er 3 weken (21 dagen) tussen de 1e en 2e prik zitten. De interval voor Moderna is 4 weken (28 dagen).

Geen boosterprik

Deze pop-up locatie biedt geen mogelijkheid voor het vaccineren van de boosterprik.

Geen afspraak nodig

Voor vaccinatie op 18 december het niet nodig een afspraak te maken. Wel moeten inwoners een geldig ID-bewijs meenemen. Er wordt gevaccineerd met het Pfizer-vaccin. Binnen de vaccinatielocaties is het dragen van een mondneusmasker verplicht.

Elke vaccinatie telt

Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen zich laten vaccineren. Zo gaan we verspreiding van het coronavirus tegen en beschermen we elkaar. Daarom telt elke vaccinatie.

Meer weten?

Uitgebreide informatie over vaccinaties kunt u vinden op www.ggdnog.nl/corona/corona-vaccinaties/vaccinatietour-door-de-regio

Verkeersmaatregelen

Hieronder leest u waar er gewerkt wordt aan de weg en waar tijdelijke maatregelen zijn.

Actuele maatregelen

Eibergseweg

In verband met de 35e Keiloop is de Eibergseweg tussen de Geldereschweg en de Beitelweg afgesloten voor alle verkeer op zondag 26 december tussen 8.00 en 15.00 uur. Er wordt een omleiding aangegeven.

Rondweg Zuid (N319)

Op woensdag 15 december is er een spoedoperatie aan de Rondweg Zuid (N319). Het gedeelte tussen Industrieweg en Stevinstraat is afgesloten voor verkeer. Het verkeer op de Rondweg Zuid richting Duitsland wordt omgeleid via Stevinstraat. Verkeer op Rondweg Zuid richting N318 wordt om de afzetting geleid.

Lopende maatregelen

 • Vrijheidspark
 • Binnenboomweg
 • Greversweg
 • Greuneweg
 • Grote Heldersweg
 • Garversbultenpad
 • Groenloseweg
 • Torenstraat

Meer info leest u op www.winterswijk.nl/verkeersmaatregelen

Agenda activiteiten

Datum, activiteit

 • Tot en met 31 december, Digitale spreekuren over zorgverzekering voor inwoners met laag inkomen. Hiervoor kunt u online een afspraak maken via www.menzis.nl/gemeentepolis. De afspraak is op werkdagen en duurt maximaal 30 minuten.
 • 15 december, Online bijeenkomst Armoedevrij Winterswijk van 19.30 tot 20.30 uur. Volg het via Youtube-livestream via armoedevrijwinterswijk.nl
 • 16 december, Openbare vergadering Adviescommissie Cultuurhistorie om 16.00 uur in het gemeentekantoor. Aanmelden via mnavis@winterswijk.nl
 • 16 december, Digitale openbare raadsvergadering om 19.30 uur via www.winterswijk.nl/gemeenteraad
 • 21 december, Digitale inloopavond over klimaatadaptatie van 19.30 tot 22.00 uur. Meer info: www.duurzaamwinterswijk.nl/klimaatadaptatie
Officiële bekendmakingen

De gemeente Winterswijk publiceert haar bekendmakingen en kennisgevingen digitaal. Via www.officielebekendmakingen.nl blijft u op de hoogte van alle bekendmakingen en kennisgevingen. U kunt de bekendmakingen in uw buurt zelf op deze website opzoeken, maar u kunt ook wekelijks een e-mail ontvangen met bekendmakingen die voor u relevant zijn. U meldt zich aan voor deze e-mailservice op www.overheid.nl. U krijgt dan elke week automatisch een overzicht van de voor u relevante publicaties en kunt direct doorklikken naar de bekendmakingen.

Besluiten van het college van B en W

Het college van burgemeester en wethouders vergadert iedere dinsdag over beleid, samenwerking en financiën. De besluiten die het college neemt, leest u op onze website 
https://www.winterswijk.nl/collegebesluiten