Gemeentenieuws 2 februari 2021

Met onder andere politiek forum op 4 februari, openbare vergadering algemene raadscommissie op 11 februari, info over zorg en hulp voor uw naaste, persoonlijk verhaal over armoede, hulp bij mantelzorg, tijdelijke verkeersmaatregelen.

Hieronder leest u de inhoud van het Gemeentenieuws. U kunt de onderwerpen met eenvoudig met één klik openen en lezen.

Actualiteiten

Zorg of hulp voor uw naaste

Merkt u dat zelfstandig thuis wonen moelijker wordt? Dan is de eerste stap dat u eerst zelf een oplossing probeert te zoeken. Vaak kunnen familieleden, vrienden of kennissen u een luisterend oor of hulp bieden. Soms heeft u meer ondersteuning nodig. Wat zijn dan uw mogelijkheden en waar kunt u terecht met uw vragen? Bijvoorbeeld bij Sociaal Team de Post.

Sociaal Team de Post luistert en adviseert

De hulpverleners en welzijnswerkers van het Sociaal Team zijn in dienst van de gemeente Winterswijk. U kunt dit team al uw vragen stellen over zorg, welzijn, opvoeden en opgroeien. Bij Sociaal Team de Post weten ze wie u of uw naaste verder kan helpen. Ze kunnen u bijvoorbeeld in contact brengen met een deskundige, zoals een consulent van de gemeente, een ouderenadviseur of een cliëntondersteuner.

Met een persoonlijk plan houdt u overzicht

Tijdens het intakegesprek over uw Wmo-aanvraag bespreekt u met de consulent van de gemeente waar u hulp  bij nodig heeft en wat u hiermee wilt bereiken. Het kan handig zijn om vóór dit gesprek een persoonlijk plan op te stellen. Hierin noteert u wat u wilt bereiken, welke dingen u zelf kunt doen, waar u hulp bij nodig heeft en wie u die hulp kan bieden. Zo houdt u overzicht over de aanpak van uw hulp- of zorgvragen. De consulent kan u tijdens het intakegesprek ook helpen een persoonlijk plan op te stellen.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor ondersteuning, zorg of hulp?

Vanwege het coronavirus is een bezoek brengen aan een van de spreekuren is nog altijd niet mogelijk. Stapsgewijs passen wij onze dienstverlening waar mogelijk weer aan. Wij vragen u telefonisch contact te leggen met ons als u een vraag hebt en informatie wilt. Belt u ons op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur op telefoonnummer (0543) 543 960. Onze medewerkers van het Sociaal Team staan u dan graag te woord. U kunt ook een mail sturen naar  depost@winterswijk.nl. Een gesprek gebeurt voorlopig nog telefonisch of via beeldbellen. Mocht het in een uitzonderlijk geval nodig zijn om een afspraak bij de Post te maken, dan laat onze medewerker u dat weten in het telefoongesprek. Chatten is ook mogelijk.

Armoedevrij Winterswijk

In het Gemeentenieuws delen we regelmatig een persoonlijk verhaal over armoede. Deze keer lees je een column geschreven door Alie Grooten. Zij is coördinator uitgiftepunt voedselbank Winterswijk en medewerker cliëntenadministratie Voedselbank Oost Achterhoek.

Voedsel is basisbehoefte

Stel je voor: je wordt verliefd, trouwt en krijgt kinderen. Jullie wonen in een prima woning, betaalbaar en groot genoeg. Zij stopt met werken en wordt huismoeder, financieel lukt dat.  Maar het leven wordt duurder, de stress loopt op. Geldproblemen is oorzaak één voor relatieproblemen. De scheiding wordt een strijd om alimentatie, kinderen en hypotheek. En jij komt er bekaaid vanaf. Geen reserves, geen extra’s, wel schulden. Je moet hulp zoeken. Het is een voorbeeld van wat ik tegenkom. Wat ooit klein begon, is uitgegroeid tot een uitgiftepunt van de voedselbank waar zo’n honderd mensen een voedseltas krijgen. Zij zijn, net als u en ik, Winterswijkers.
Bij elke cliënt zie ik een gevoel van schaamte. Want niemand wil zijn handje ophouden. Wat mij het meeste raakt, zijn de kinderen. Zij kunnen er niks aan doen en zijn letterlijk het kind van de rekening. Ze groeien op in de stress van op een houtje bijten. Zonder een appeltje voor de dorst om bijvoorbeeld later te kunnen studeren. Dat zet hen al met 1-0 achter in de samenleving. Dit maakt de kans groter dat ook zij later afhankelijk worden van de voedselbank. Ik vind dat schrijnend om te zien. Bij uitgiftepunt Winterswijk, gefaciliteerd door het Sociaal Steunpunt, ontvangen huishoudens een extra voedselpakket naast hun zelf gekochte wekelijkse boodschappen. Ik draag daar al veertien jaar graag aan bij. Want iedere inwoner heeft toch recht op voedsel?

Jouw verhaal delen?

Laat het onze ervaringsdeskundige Linda Souisa weten. Dit kan via iedereendoetmee@winterswijk.nl

Mantelzorg en avondklok

Zaterdag 23 januari is de avondklok ingegaan die op zijn minst tot 10 februari gaat duren.  De avondklok houdt in dat men tussen 21.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ’s ochtends alleen bij uitzondering naar buiten mag. De mensen die naar buiten moeten hebben een verklaring nodig. Wat betekent dit voor mantelzorgers?

Mantelzorgers die voor een naaste zorgen met wie ze niet samenwonen kunnen deze zorg blijven verlenen zoals zij dat voorheen ook deden. De zorg die gegeven wordt moet dan niet kunnen wachten tot na de avondklok. Wel moeten mantelzorgers een verklaring bij zich hebben waarin staat waarom zij op pad zijn.

Verklaring voor mantelzorgers

Via de website van VIT-hulp bij mantelzorg, www.vithulpbijmantelzorg.nl, kan het benodigde formulier ‘Eigen verklaring avondklok’ gedownload en ingevuld worden. Deze verklaring moet digitaal of uitgeprint getoond kunnen worden. Vanzelfsprekend is ook een ID daarbij noodzakelijk. Ook kunnen mantelzorgers die ingeschreven staan bij VIT een bewijs van inschrijving aanvragen die als aanvullende bewijsvoering kan gelden wanneer daarom gevraagd wordt.

Hulp en informatie

Juist in deze uitzonderlijke tijd kan VIT mantelzorgers tot steun zijn en hulp en informatie bieden. Zij kunnen zich op alle werkdagen van 9.00 – 15.00 uur en op dinsdag- en donderdagavond van 19.00 – 21.00 uur wenden tot VIT tel. (0544) 82 00 00 voor informatie en advies; ook als een bewijs van inschrijving gewenst is. Mailen kan ook naar info@vithulpbijmantelzorg.nl.

Verkeersmaatregelen

Hieronder leest u waar er gewerkt wordt aan de weg en waar tijdelijke maatregelen zijn.

Actuele informatie

Wooldseweg

In verband met kappen van bomen is de Wooldseweg van maandag 8 tot en met vrijdag 12 februari afgesloten voor al het verkeer. Het gaat hier om het gedeelte tussen de Brinkeweg en Gosselinkweg. Tijdens de werkzaamheden is er een omleiding ingesteld.

Spoorwerkzaamheden

Op woensdag 10 februari tussen 01:00 uur en 05:30 uur voert ProRail werkzaamheden uit aan het spoor. Het betreft hier het gedeelte tussen Kreilstraat 31 en Vlamstraat 73. Omwonenden kunnen hier mogelijk last van ondervinden.

Lopende maatregelen

 • Zuilenesstraat
 • Torenstraat
 • Beukenhorstweg
 • Burgemeester Bosmastraat
 • Wierengastraat
 • Balinkesstraat
 • Mevr. Kuipers-Rietbergplein
 • Tangelder Gorusstraat

Meer info leest u op www.winterswijk.nl/verkeersmaatregelen

Agenda activiteiten

Datum, activiteit

 • 4 februari, Politiek forum van 19.30 uur tot 20.30 uur: locatiekeuze bedrijventerrein en van 20.45 uur tot 22.00 uur: Park Achterhoek en stadstuinbouw
 • 11 februari, Openbare vergadering algemene raadscommissie om 19.30 uur *
 • 11 februari, Cliëntenraad Participatiewet, online vergadering om 19.30 uur.

Vergadering volgen? Geef dit aan via clientenraad@socialedienstoostachterhoek.nl
Meer info en de agenda leest u op www.clientenraadparticipatiewet.sdoa.nl.

Vergaderingen

Openbare vergadering algemene raadscommissie

U bent van harte welkom om deze vergadering digitaal te volgen.

Meer informatiegriffie@winterswijk.nl of (0543) 543 543

Officiële bekendmakingen

De gemeente Winterswijk publiceert haar bekendmakingen en kennisgevingen digitaal. Via www.officielebekendmakingen.nl blijft u op de hoogte van alle bekendmakingen en kennisgevingen. U kunt de bekendmakingen in uw buurt zelf op deze website opzoeken, maar u kunt ook wekelijks een e-mail ontvangen met bekendmakingen die voor u relevant zijn. U meldt zich aan voor deze e-mailservice op www.overheid.nl. U krijgt dan elke week automatisch een overzicht van de voor u relevante publicaties en kunt direct doorklikken naar de bekendmakingen.

Wet Milieubeheer activiteitenbesluit

Milieu-informatie - Bekendmaking ingekomen melding als bedoeld in artikel 8.41 van de Wet milieubeheer Breukinkweg 2 (zaaknr. 219159)

Ruimtelijke ordening

Ontwerpwijzigingsplan Grensweg 5-5a (Achterhoek Nieuws 19-01-2021)

Besluiten van het college van B en W

Het college van burgemeester en wethouders vergadert iedere dinsdag over beleid, samenwerking en financiën. De besluiten die het college neemt, vindt u op onze website 
https://www.winterswijk.nl/collegebesluiten