Gemeentenieuws 9 februari 2021

Met onder andere plaatsen van 330 wildspiegels, informatie over gladheidsbestrijding, waterhuishouding in onze gemeente, extra aandacht voor elkaar in coronatijd blijft belangrijk, openbare vergadering algemene raadscommissie op 11 februari.

Hieronder leest u de inhoud van het Gemeentenieuws. U kunt de onderwerpen met eenvoudig met één klik openen en lezen.

Actualiteiten

330 wildspiegels tegen aanrijdingen met reeën

Vorige week zijn er 330 wildspiegels geplaatst langs de N318 en N319 in Winterswijk. Wethouder Inge klein Gunnewiek en Gosse Visser van Wildbeheereendheid Winterswijk waren erbij toen de laatste spiegel werd geplaatst. Hiermee start een pilot met Provincie Gelderland en Waardevol Cultuurlandschap Winterswijk om het aantal aanrijdingen met reeën terug te dringen.

50 tot 100 aanrijdingen

Ieder jaar vinden er in Winterswijk zo’n 50 tot 100 aanrijdingen met reeën plaats. Naast het leed voor mens en dier, veroorzaken de aanrijdingen ook veel materiële schade. De wildspiegels gaan dit probleem tegen. Ze reflecteren het licht van koplampen het bos in, waardoor reeën schrikken en een ander pad kiezen.

Meer aanrijdingen door corona

De wildspiegels komen op een zeer gelegen moment. Door het coronavirus zoeken steeds meer mensen hun vertier in de natuur. Helaas blijft niet iedereen op de paden en laten mensen hun honden los lopen. Dit zorgt voor verstoring van het wild, waardoor de kans op aanrijdingen nog groter is.

Goed initiatief

Gosse Visser van Wildbeheereenheid Winterswijk: “In 2013 hebben we al 800 wildspiegels geplaatst. Sindsdien zijn er duidelijk minder aanrijdingen, soms tot wel 70%. Nu hangen de spiegels dus ook op de provinciale wegen.”  Wethouder klein Gunnewiek is blij met dit initiatief: “Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke thema’s in de gemeente.  We zien dit soort acties om de veiligheid van mens  en natuur verder te verbeteren dan ook graag.”

Hart van Wenters live op 15 februari 20.00 uur

Hoe werken we toe naar een toekomstbestendig centrum van Winterswijk? Tijdens de live uitzending, te volgen via de Facebook-pagina en website van gemeente Winterswijk, praten wethouder Henk Jan Tannemaat en opgaveregisseur Guido de Vries u bij over de voortgang van de opgave Centrum. De afgelopen maanden werkten vijf werkgroepen met elk een eigen thema aan een inspirerende centrumvisie. Burgemeester Joris Bengevoord is tafelheer en gaat met experts dieper in op de thema’s, die inwoners en ondernemers in de werkgroepen van alle kanten hebben belicht. We nemen u daar graag in mee! U kunt tijdens de uitzending reageren op de gesprekken. Bent u nieuwsgierig naar de toekomst van het hart van Winterswijk? Kijk dan live mee op maandag 15 februari!

Actieve beweegmakelaars

Beweegmakelaars Ria Bussink en Mitchel Hammadi zijn vanaf januari 2021 gestart vanuit het Sociaal Team de Post en Actief Winterswijk. Actief worden en blijven is voor iedereen belangrijk. Het is echter niet voor iedereen vanzelfsprekend om de stap richting beweging te maken. Vaak is er een drempel.

Kom in beweging

De beweegmakelaar is er om u te helpen met het maken van een keuze. En ook om de drempel te verlagen bij het in beweging komen. Natuurlijk is dit afhankelijk van uw wensen en mogelijkheden. Krijgt u het advies van uw arts, diëtist, fysiotherapeut, begeleider of omgeving om meer te bewegen in uw dagelijks leven? En wilt u persoonlijke begeleiding naar een passend beweegaanbod? Of vindt u het moeilijk om contact te leggen met de sportverenigingen of activiteitengroep? De beweegmakelaars zijn er voor iedere inwoner van Winterswijk van 18 jaar en ouder die graag (meer) in beweging wil komen. Ria of Mitchel helpen u graag.

Informatie

Wilt u zich aanmelden of heeft u vragen? Neem dan contact op met Ria via 06 – 23 79 25 29 en Mitchel te bereiken op  06 – 10 50 19 16 of via e-mail beweegmakelaar@winterswijk.nl

Ons water kleurt goud

Door alle beperkingen rond corona is heel Winterswijk aan het wandelen geslagen. We zien heel veel foto’s voorbij komen. Prachtige beelden met water in de hoofdrol. Winterswijk ligt niet aan zee, maar het beschikt wel over ontzettend veel bergruimte voor hemelwater. Dagelijks werken we aan leidingen en goten (waterketen) en aan hemelwater en natuur (watersysteem). De waterketen en het watersysteem zorgen dat de cirkel altijd in beweging is.

Droogte

Door de toenemende droge zomers daalt de bodem in verschillende delen van het land veel sneller dan gedacht. In 2016 schatte het planbureau voor de leefomgeving deze verzakkingsschade op 2 tot 6 miljard euro voor de komende dertig jaar. Ondanks de vele regen in de afgelopen periode is de bodem nog niet voldoende aangevuld, want we willen een buffer opbouwen voor drogere tijden. Wadi’s, stuwen, (retentie)vijvers en kronkelende watergangen gebruiken we om meer water te bergen. Wilt u meer lezen? Klik op deze link voor het artikel.

Wethouder Schepers: Kleine Winterswijkse wereld…

We leven al bijna een jaar in tijden van corona. We zitten in de zwaarste lockdown sinds de uitbraak. Eén bezoeker per dag. ‘s Avonds blijven we thuis. Onze wereld is even heel klein. We zien alleen de meest hechte vrienden en familie. Mensen die iets verder bij ons vandaan staan, verliezen we gemakkelijker uit het oog. Mensen die onze aandacht – juist nu - heel goed kunnen gebruiken: ouderen, vrienden die werkzaam zijn in de zorg, kennissen die gebonden zijn aan huis…

Extra aandacht voor elkaar

Vorige week vierde Rikie Huiskamp haar 90e verjaardag. Een mijlpaal die je groots zou moeten vieren. Haar kleindochter Melline heeft heel Winterswijk opgeroepen om verjaardagskaarten te sturen. Ze heeft er zeker 160 ontvangen. Ook namens het college van burgemeester en wethouders hebben we haar na deze oproep een bloemetje gestuurd. Het zijn dit soort initiatieven die in deze tijd het verschil maken. Onze wereld wordt kleiner, maar ook de wereld in Winterswijk is op deze momenten even heel klein. Ons kent ons. We kijken naar elkaar om. We denken aan elkaar. Als wethouder zorg, maatschappelijke participatie en gezondheid stimuleer ik deze initiatieven van harte en vraag ik jullie: wie in jullie omgeving kan er nu wel even wat extra aandacht gebruiken? Ook al is het maar één iemand: het is zo gemakkelijk om even iets voor een ander te betekenen.

Een onduidelijke brief gekregen?

Als het aan de werkgroep Lezen en schrijven Winterswijk ligt, krijgt u alleen maar duidelijke brieven in uw brievenbus. Brieven, die u meteen snapt. Gelukkig zijn veel brieven al duidelijk, maar sommige nog niet. Daarom beoordeelt de werkgroep elke maand brieven van de gemeente of bedrijven. Is een brief onduidelijk? Dan krijgt de schrijver ervan tips om die brief beter of simpeler te maken. De afgelopen maanden zijn al heel wat brieven aangepast.

Helpt u mee?

De werkgroep Lezen en schrijven is benieuwd naar uw ervaring met brieven van bijvoorbeeld de gemeente, verzekeraars, de belastingdienst of woningcorporaties. Heeft u een voorbeeld van een onduidelijke brief? Mail die dan naar de werkgroep: iedereendoetmee@winterswijk.nl.
De werkgroep gaat er tijdens haar volgende bijeenkomst, op 18 februari, graag mee aan de slag.

Over de werkgroep

De werkgroep Lezen en schrijven bestaat uit vijf inwoners en twee medewerkers van de gemeente Winterswijk. Duidelijke brieven kunnen (financiële) problemen voorkomen, vindt de werkgroep. Daarom bekijken de werkgroepleden of een brief goed te begrijpen is voor een grote groep mensen, en of de schrijver ook rekening houdt met mensen die moeite hebben met taal.

Duidelijke brieven

Is een brief volgens u of de werkgroep te moeilijk of onduidelijk? Dan bedenkt de werkgroep verbetertips voor de schrijver van die brief. En meestal past die de brief daarna aan. Zo zorgen we samen voor betere brieven.
Wilt u meer weten over de werkgroep Lezen en schrijven Winterswijk? Of wilt u meedoen? Mail dan iedereendoetmee@winterswijk.nl

Verloren en gevonden voorwerpen

Heeft  u iets gevonden of verloren? Hier kunt aangifte doen of persoonlijk bij de receptie van het gemeentekantoor of telefonisch via telefoonnummer (0543) 543 543.
Wij publiceren gevonden voorwerpen maandelijks op www.winterswijk.nl/voorwerpen. Staat het voorwerp dat u bent verloren er niet bij, neem dan contact met ons op via eerder genoemd telefoonnummer.

Gladheidsbestrijding

De gemeente zorgt er bij sneeuwval, ijzel en opvriezing van natte weggedeelten voor dat wegen en fietspaden voldoende begaanbaar blijven om ongevallen zoveel mogelijk te voorkomen.

Tijdens winterse omstandigheden kunnen gevaarlijke situaties op de weg ontstaan als gevolg van gladheid door bevriezing van een nat wegdek, sneeuwval, enzovoort. Door het strooien van zout en de sneeuw van de weg te schuiven, stellen wij alles in het werk om deze situaties te voorkomen of te bestrijden. Meer informatie leest u via deze link.

Verkeersmaatregelen

Hieronder leest u waar er gewerkt wordt aan de weg en waar tijdelijke maatregelen zijn.

Actuele informatie

Wooldseweg

In verband met kappen van bomen is de Wooldseweg tot en met vrijdag 12 februari afgesloten voor al het verkeer. Het gaat hier om het gedeelte tussen de Brinkeweg en Gosselinkweg. Tijdens de werkzaamheden is er een omleiding ingesteld.

Lopende maatregelen

 • Zuilenesstraat
 • Torenstraat
 • Beukenhorstweg
 • Burgemeester Bosmastraat
 • Wierengastraat
 • Balinkesstraat
 • Mevr. Kuipers-Rietbergplein
 • Tangelder Gorusstraat

Meer info leest u op www.winterswijk.nl/verkeersmaatregelen

Agenda activiteiten

Datum, activiteit

 • 11 februari Openbare vergadering algemene raadscommissie om 19.30 uur
 • 11 februari Cliëntenraad Participatiewet, online vergadering om 19.30 uur.

Vergadering volgen? Geef dit aan via clientenraad@socialedienstoostachterhoek.nl
Meer info en de agenda leest u op www.clientenraadparticipatiewet.sdoa.nl

Terugblik op de raad

De gemeenteraad heeft in de digitale openbare raadsvergadering van 28 januari de volgende besluiten genomen. Hier leest u de besluiten van de raadsvergadering.

Terugblik door fractievoorzitter

De gemeenteraad vergadert elke maand over uiteenlopende onderwerpen die spelen binnen onze gemeente. Hieronder blikken de fracties terug op de raadsvergadering van donderdag 28 januari.

Wim Wassink, fractievoorzitter CDA Winterswijk

Het was een raadsvergadering waarin vier moties centraal stonden. De eerste motie van CDA, VVD en VW, was om te onderzoeken of de straathandel in drugs kan worden aangepakt door de ‘Veluwse methode’ toe te passen. Hierbij wordt een dwangsom opgelegd aan straathandelaren als ze worden gepakt. De motie werd met grote meerderheid aangenomen.
De motie over het ontspoorde project grondgebruik was raadsbreed ingediend en gaat over het gelijkwaardig toekennen van verjaring als inwoners stukjes tuin al decennia lang in bezit hebben. Na enkele boterzachte toezeggingen door het college trokken de coalitiepartijen en D66 hun steun in. Het CDA en VW wilden de motie alsnog indienen, maar kregen onvoldoende steun.
De motie van de coalitiepartijen om het Tuunterveld te ontwikkelen als woningbouwlocatie werd gelukkig ingetrokken. Wij willen geen ad hoc beslissingen over zulke belangrijke onderwerpen. Het CDA vindt dat er voor woningbouw breder moet worden gekeken dan alleen het Tuunterveld en dat alle belangen goed moeten worden afgewogen. Als reactie kwam het CDA, gesteund door VW, met een motie om eerst een structuurvisie op te stellen. Op die manier vindt niet alleen een brede afweging plaats, maar kunnen de inwoners van Winterswijk ook meepraten en meedenken. Helaas haalde deze motie geen meerderheid.
Voor meer informatie zie ook: www.cdawinterswijk.nl

Ruth van der Meulen, raadslid Winterswijks Belang (WB)

WB heeft een duidelijke agenda om wonen, werken en recreëren in ons dorp maximaal te faciliteren en daar is de aanwijzing van het DAV-terrein als locatie waar ondernemen en landschap samenkomen een mooi voorbeeld van.
We hebben groene ambities en pakken de uitdaging op om bedrijvigheid en natuur samen te laten werken in een 1 plus 1 is 3 constructie. Het beeldkwaliteitsplan behorende bij het bestemmingsplan DAV-terrein geeft een inspiratiekader en laat zien wat er bedoeld wordt met ondernemen in een werklandschap. Het zoekt de synergie op van pluspunten en is dus meer dan alleen een gebouw mooi ingroenen. Het gaat ook over het behouden en versterken van ecologische waarden, het versterken van de landschappelijke kwaliteiten en het bevorderen van biodiversiteit. De fractie van WB vindt het beeldkwaliteitsplan een uitstekend geformuleerd stuk. Het maakt duidelijk waar we voor kiezen als gemeente, wat we willen uitstralen, hoe we dat bedoelen en vertaald willen zien naar de uitvoering. Dit geeft initiatiefnemers duidelijke aanknopingspunten en geeft aan de rest van Winterswijk een duidelijk beeld van wat er op het voormalig DAV-terrein verwacht kan worden. De fractie van WB heeft van harte ingestemd met het bestemmingsplan voor het DAV-terrein.
Voor meer informatie zie ook www.winterswijksbelang.nl

Gert-Jan te Gronde, fractievoorzitter VVD Winterswijk

Voor de VVD zijn voldoende industriegrond en voldoende woningaanbod speerpunten in deze bestuursperiode. Nu is voor beide onderwerpen te weinig ontwikkelruimte. Zoals het er nu naar uitziet, gaat de gemeente industrie aan de Misterweg toestaan. Tuunterveld is daarmee uit beeld als industrielocatie, maar het zou een zeer goede locatie zijn voor een nieuwe duurzame woonwijk voor jongeren en jonge gezinnen gezien de ligging bij de rondweg, Station West en andere voorzieningen. Binnen de huidige grenzen van de bebouwde kom is te weinig ruimte voor nieuwe woningen en nieuwe industrie wat ons betreft.
Wij denken door nu onze keus helder naar buiten te brengen we eerlijk en transparant handelen naar alle betrokkenen en voor de overige Winterswijkers willen we helder maken dat ontwikkelingen in Winterswijk mogelijk blijven voor economisch groei en (voldoende) woongenot. Wel geldt natuurlijk voor beide locaties dat er goed in gesprek moet worden gegaan met omwonenden en eigenaren van de grond.
Uiteindelijk bleek het handiger om de motie nog even ‘aan te houden’ tot er een besluit is genomen over de plannen aan de Misterweg. Dat gaan we dan ook doen, want extra ruimte voor wonen is voor de toekomstige generaties en de leefbaarheid van groot belang. Voor meer informatie zie ook: www.vvdwinterswijk.nl

Paul Puntman, raadslid GroenLinks

Voor D66 is Maud Schut beëdigd als raadscommissielid. Zij is degene die met GL-commissielid Zohra Khaldi langs digitale weg probeert activiteiten met jongeren te organiseren in deze coronatijd. Vanuit de politiek is dit in Winterswijk de enige actie voor jongeren. Verder kun je bij De Post terecht en zijn de jongerenwerkers actief, als altijd.
De Nationale Poëzieweek begon op 28 januari. Voor GroenLinks aanleiding om in de raad een fraai gedicht van Gerrit Komrij voor te lezen. De gemeenteraad liet het gelaten over zich heen komen. De daarna te behandelen moties maakten heel wat meer reacties los, zoals zou blijken.
Toezeggingen van wethouder Zomer maakten de raadsbrede motie over grondgebruik in beginsel overbodig. GroenLinks trok daarom de motie weer in. Maar het CDA neemt z’n rol als oppositie serieus. Dezelfde motie werd door het CDA nogmaals ingediend en met elf tegen tien stemmen verworpen.
Sowieso mag kritisch naar de omgang met moties worden gekeken. Het moet niet telkens leiden tot uitgebreid bakkeleien, puur voor het profileren, zonder uiteindelijk effect. De raadsvergadering had een korte agenda, maar werd opnieuw een bijeenkomst van vier uur, waar de burgemeester uiteindelijk een eind aan maakte. Met ‘volwassen mensen’ had dit makkelijk in twee uur gekund.
Voor meer informatie zie ook: https://winterswijk.groenlinks.nl

Ubel Zuiderveld, fractievoorzitter PvdA Winterswijk

De grote gemene deler van de raadsvergadering van januari was de planologie van Winterswijk voor de komende jaren. Aan de orde kwamen: een bedrijventerrein tegenover Obelink, ontwikkelingen rond het voormalige melkfabriekterrein bij het streekziekenhuis én een motie voor toekomstige woningbouw op het Tuunterveld. Betrokkenen en omwonenden valt dit rauw op hun dak. Ik kan het me goed voorstellen. Zelf zou ik het ook niet fijn vinden als vlakbij mijn straatje uit het begin van de twintigste eeuw een grote parkeergarage verrijst (wat niet uitgesloten is op de plek waar ik woon). Ach, in wezen zijn wij mensen allemaal conservatief. Je kunt actief zijn voor een progressieve politieke partij, zoals ik, maar toch wil je liever dat alles in je eigen directe woonomgeving zoveel mogelijk bij het oude blijft. Het ligt in de aard van ons gewoontedieren om je tegen veranderingen dichtbij te verzetten. Maar zonder (duurzame) groei en modernisering, verlies je aansluiting met de rest. En verliest Winterswijk aansluiting, dan kachelen we op termijn onvermijdelijk achteruit. Qua verdiencapaciteit, werkgelegenheid en sociale, culturele en recreatieve voorzieningen. Veranderingen in de wereld raken niet zelden aan de drempel van je voordeur. Zo is het altijd geweest, zo zal het altijd zijn.
Twitter: @UBELzuiderveld, https://winterswijk.pvda.nl

Loes ten Dolle, fractievoorzitter D66 Winterswijk

Afgelopen raadsvergadering stond vooral in het teken van vele moties. Het CDA, VW en VVD dienden een motie in om straathandel van drugs aan te pakken middels de ´Veluwse methode´. Deze methode zorgt ervoor dat je middels het bestuursrecht en een last onder dwangsom straathandel van drugs kunt aanpakken. D66 is tegen vermenging van het bestuurs- en strafrecht. De grootste weerstand hebben wij op het feit dat iemand die middels het bestuursrecht een last onder dwangsom krijgt automatisch geen verdachte is, maar een dader. Daarnaast moet het bestuursrecht gebruikt worden om een situatie te herstellen. Dat is in het geval van straathandel onmogelijk. D66 stemde tegen deze motie. Later op de avond was er nog een motie voor woningbouw op het Tuunterveld van VVD, WB, PvdA en GroenLinks. Deze motie vond D66 zacht uitgedrukt niet gelukkig. Het hele dossier rondom bedrijventerreinen loopt nog en de locatiekeuze vraagt nog om een brede discussie in de raad. Op het moment dat de raad nu een motie gaat aannemen over andere locaties voor woningbouw neem je de verschillende buurtbewoners niet serieus en zet je een ieder buitenspel. D66 was hier fel tegen omdat participatie en transparantie bij ons hoog in het vaandel stond. Wij stemden tegen deze motie.

Voor meer informatie zie ook: https://winterswijk.d66.nl

Tom van Beek, fractievoorzitter Voor Winterswijk

Nu het college bekendgemaakt heeft te stoppen met de plannen voor de bouw van het Cultuurkwartier is Voor Winterswijk benieuwd wat de totale kosten zijn die uitgegeven zijn aan de planontwikkeling van dit onhaalbare plan. Daarom hebben wij het college verzocht om voor de eerstvolgende raadsvergadering een gedetailleerd overzicht van de gemaakte kosten bij de raadsstukken te voegen.
Op het allerlaatste moment dienden de coalitiepartijen nog een motie in waarin zij het college verzochten om onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor woningbouw op het Tuunterveld. De afgelopen tijd is er veel onrust ontstaan onder de omwonenden van Tuunterveld. Eind 2019 werd dit gebied aangewezen voor de aanleg van een zonnepark. In 2020 kwam het gebied in beeld als voorkeurslocatie voor de uitbreiding van onze industrieterreinen. Nu overhaast een onderzoek starten voor woningbouw gaat Voor Winterswijk een stap te ver. Er is op dit moment nog een bulk aan mooie bouwplannen van onze inwoners en ontwikkelaars in behandeling bij onze ambtelijke organisatie. Voor Winterswijk vindt dat eerst die lopende plannen afgehandeld moeten worden voordat wij de organisatie opzadelen met kostbare en tijdrovende onderzoeken. Daarbij kunnen wij de zoektocht naar nieuwe bouwlocaties beter, zoals ook het regionale woonbeleid aangeeft, richten op inbreiding in de kern en woningbouw op voormalige agrarische erven.
Voor meer informatie zie ook: www.facebook.com/Voor-Winterswijk-302777507073259/

Meer informatie?

Kijk voor de gemeenteraadsbesluiten op www.winterswijk.nl
De raadsvergadering terugkijken? Dat kan via http://winterswijk.raadsinformatie.nl.

Officiële bekendmakingen

Officiële bekendmakingen

De gemeente Winterswijk publiceert haar bekendmakingen en kennisgevingen digitaal. Via www.officielebekendmakingen.nl blijft u op de hoogte van alle bekendmakingen en kennisgevingen. U kunt de bekendmakingen in uw buurt zelf op deze website opzoeken, maar u kunt ook wekelijks een e-mail ontvangen met bekendmakingen die voor u relevant zijn. U meldt zich aan voor deze e-mailservice op www.overheid.nl. U krijgt dan elke week automatisch een overzicht van de voor u relevante publicaties en kunt direct doorklikken naar de bekendmakingen.

Aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen

Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning

De aanvragen en meldingen voor omgevingsvergunningen bouwen, kappen, milieu en bestemmingsplannen en sloop- en kapmeldingen leest u op www.officielebekendmakingen.nl.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

 • Spoorstraat 39 (bouwen)

Verleende omgevingsvergunning kappen

 • Bumerweg 1
 • Chrysantstraat 7
 • Dwarsweg nabij afslag Scholtemaatweg
 • Geldereschweg 110
 • Berm Kottenseweg
 • Groenstrook Koningsweg
 • Hoebinkweg 6
 • Nabij Morskers Driehuisweg en Mentinkweg
 • Nieuw Beusinkweg 20
 • Venemansweg
 • Groenstrook W. Dreeslaan

Verleende omgevingsvergunning bouwen

 • Prins Hendrikstraat 3
 • Schoolweg 4
 • Spreeuwstraat 48

Verleende omgevingsvergunning handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

 • Verleende omgevingsvergunning Bredelerweg 6

Ruimtelijke ordening

 • Vastgesteld wijzigingsplan Wormskampweg 25
 • Vastgesteld wijzigingsplan Achterholderweg 6

Regelgeving

Ter inzagelegging van het concept actualisatie Nota bodembeheer en bodemkwaliteitskaart regio Achterhoek 2020 

Ter inzage

Gezien de maatregelen die momenteel van kracht zijn voor het bestrijden van het coronavirus (COVID-19), raden wij u sterk aan om  de stukken digitaal te raadplegen. Op www.winterswijk.nl wordt u doorverwezen naar de juiste sites.
Bent u daartoe niet in staat, neem dan contact op via ons algemene telefoonnummer (0543) 543 543. Wij zoeken met u naar een passende oplossing.

Besluiten van het college van B en W

Het college van burgemeester en wethouders vergadert iedere dinsdag over beleid, samenwerking en financiën. De besluiten die het college neemt, vindt u op onze website 
https://www.winterswijk.nl/collegebesluiten