Gemeentenieuws 12 januari 2021

Met onder andere 16,61 % van de elektrische energie wordt opgewekt via zonne-energie, royale cheque voor voedselbank, blad wordt verwerkt tot Bokashi, start aanleg nieuwe natuur.

Hieronder leest u de inhoud van het Gemeentenieuws. U kunt de onderwerpen met eenvoudig met één klik openen en lezen.

Actualiteiten

Barometer Hernieuwbare Opwek nu op 16,61%!

In november 2020 heeft er een nieuwe meting plaatsgevonden voor de Barometer Hernieuwbare Opwek. Deze meetgegevens zijn inmiddels verwerkt. Hieruit blijkt dat er op dit moment zo'n 75.000 zonnepanelen in Winterswijk geïnstalleerd zijn. Deze zonnepanelen wekken jaarlijks naar verwachting zo'n 26,6 miljoen kWh aan elektriciteit, oftewel zo'n 96 Terajoule (TJ) aan stroom op. Dat staat gelijk aan het elektrische jaarverbruik van ongeveer 9.400 huishoudens*.

Naar verwachting hebben we in 2030 jaarlijks 578 TJ aan elektriciteit nodig voor de gebouwde omgeving, industrie en landbouw. Dat betekent dat op dit moment 16,61% van de elektrische energie die we naar verwachting in 2030 nodig hebben via zonne-energie wordt opgewekt.

Door periodiek de opbrengst van zonne-energie te detecteren en deze te vergelijken met de verwachte hoeveelheid aan duurzame elektriciteit die in 2030 nodig zal zijn, krijgen we de voortgang van de energietransitie wat betreft de hernieuwbare opwek in beeld. Voor het detecteren van de opbrengst wordt gebruik gemaakt van luchtfoto’s en satellietfoto’s. Op die manier worden zowel zonnepanelen op daken als grondgebonden opstellingen (bv. een zonneveld) meegenomen.

Meer informatie over de Barometer Hernieuwbare Opwek is te lezen op www.duurzaamwinterswijk.nl/barometer.
* 2.830 kWh elektriciteit per huishouden volgens Milieu Centraal.

Winterswijk Drempelvrij

“Ik ben blij dat ik braille kan lezen”

Winterswijk Drempelvrij wil dat iedereen in Winterswijk meetelt en mee kan doen. We geven tips en delen ervaringen. Op 4 januari was het Wereld Brailledag. Ada Kortschot vertelt daarom hoe het is om braille te gebruiken. Ada Kortschot is 60 jaar en bestuurslid van de VASA, de vereniging voor aangepast sporten. Naast handwerken leest ze graag boeken en tijdschriften. Dit laatste doet ze in braille, want sinds haar tienerjaren is Ada blind. Braille bestaat uit 6 puntjes. Elke (groep) puntjes vormt een letter. Samen vormen zij het alfabet.

Voorkeur voor braille

Het is moeilijk om braille te leren, vertelt Ada: “Ik heb het geleerd toen ik jong was en dan gaat het wel. Als je het op oudere leeftijd moet leren is het ingewikkelder, omdat je door eelt minder gevoel in je vingers hebt. Je moet het gevoel in je vingers krijgen, daar lees je mee.”

Wilt u de rest van dit verhaal lezen? Ga dan naar ons nieuwe platform: www.werkaanwinterswijk.nl en kies Drempelvrij. Onder het kopje ‘Drempelvrije verhalen’ kunt u het hele verhaal van Ada lezen.

Wilt u ook uw ervaringen delen? Laat het ons weten via iedereendoetmee@winterswijk.nl.

Uitkomsten enquête

Van 23 november tot en met 7 december 2020 hebben wij een enquête gehouden over leefbaarheid en handhaving in Winterswijk. De uitkomsten gebruiken wij bij het stellen van prioriteiten, het maken van keuzes en het verbeteren van onze dienstverlening. Want Winterswijk maken we samen.

Resultaten

De uitkomsten van de enquête leest u op www.winterswijk.nl/handhaving.

Gemeentenieuws in nieuw jasje

Een nieuw jaar en een nieuw Gemeentenieuws. Achter de schermen is de afgelopen tijd hard gewerkt om onze wekelijkse inforubriek in een nieuw jasje te steken. We zijn dan ook erg blij met het resultaat. Met ons nieuwe Gemeentenieuws hopen wij u nog beter en duidelijker te kunnen informeren.

Blad wordt Bokashi

Jaarlijks haalt ROVA in Winterswijk en Oost Gelre bijna 500.000 kilo blad op. Dit gebeurt  tijdens de veegrondes en uit de bladkorven. Met dat blad doen we dit jaar een circulaire proef: we verwerken het tot Bokashi. Bokashi is een biologische bodemverbeteraar. Het opgehaalde blad wordt, in de vorm van Bokashi, in het voorjaar weer teruggebracht in de wijken. Meer lezen over Bokashi en de voordelen? Lees hier het hele artikel.

Royale cheque voor Voedselbank Winterswijk

Burgemeester Joris Bengevoord heeft vrijdag een cheque ter waarde van € 3.310,- overhandigd aan Will de Graaff, voorzitter van de Stichting Sociaal Steunpunt Winterswijk. Dit bedrag is het resultaat van een inzamelingsactie onder de medewerkers en raadsleden van de gemeente Winterswijk en is bestemd voor de voedselbank in Winterswijk.

Elk jaar houden de medewerkers en raadsleden van de gemeente Winterswijk in december een inzamelingsactie voor een goed doel. Dit keer is gekozen voor de voedselbank in Winterswijk. Burgemeester Joris Bengevoord mocht de cheque afgelopen vrijdag overhandigen in het uitgiftepunt van de voedselbank in wijkgebouw ’t Kreil. “Ik ben heel blij dat zoveel medewerkers en raadsleden hun kerstcadeau beschikbaar hebben gesteld voor de voedselbank. Hieruit blijkt dat zij erg betrokken zijn bij de Winterswijkers die het financieel moeilijk hebben”, zei de burgemeester.
Voorzitter Will de Graaff mocht de cheque in ontvangst nemen en was aangenaam verrast door het grote bedrag op de cheque. “Ik ben overdonderd. Met deze bijdrage zijn onze activiteiten voor dit jaar weer verzekerd. Ik bedank alle medewerkers en raadsleden van de gemeente voor hun gulle gift.”
Het ingezamelde bedrag wordt overgemaakt aan de Stichting Sociaal Steunpunt Winterswijk en komt volledig ten goede aan het uitgiftepunt van de voedselbank in Winterswijk. De voedselbank in Winterswijk heeft op dit moment honderd cliënten die wekelijks een voedselpakket komen afhalen.

Geheimhouding persoonsgegevens

De gemeente registreert persoonsgegevens, zoals uw naam, adres en woonplaats in de Basisregistratie Personen (BRP). We gaan vertrouwelijk om met deze gegevens. Wist u, dat u ons ook kunt vragen om uw persoonsgegevens voor bepaalde instanties geheim te houden?

Verschillende organisaties gebruiken uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van hun taken. Denk maar aan de belastingdienst, de Rijksoverheid,  de Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW), de Sociale Verzekeringsbank en uw pensioenfonds. De gemeente is verplicht om informatie aan deze instanties door te geven.

Er zijn ook instanties die we niet verplicht hoeven te informeren. U kunt ons vragen om uw gegevens uit de BRP voor deze instanties geheim te houden. Deze geheimhouding kunt u aanvragen voor uzelf en voor uw kinderen tot 18 jaar.  

Geheimhouding voor welke instanties?

Als u geheimhouding aanvraagt, geven wij uw gegevens niet door aan:

 • sport- en muziekverenigingen (of andere niet-commerciële instellingen);
 • organisaties die gezondheidszorg verlenen aan patiënten in een instelling;
 • de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA);
 • organisaties die gerechtelijke werkzaamheden uitvoeren (vooraf maken we wel een belangenafweging).

Deze geheimhouding blijft ook van kracht als u verhuist. U kunt de geheimhouding op ieder moment zelf weer opheffen.

De gemeente geeft uw persoonsgegevens uit de BRP bovendien nooit door aan particulieren of commerciële instellingen.

Hoe vraagt u geheimhouding van uw persoonsgegevens aan?

U kunt op drie manieren een verzoek tot geheimhouding bij ons indienen: via onze website (met uw DigiD), per brief of aan de balie van ons gemeentekantoor. Wij werken op afspraak. Uw afspraak regelt u via onze site of bel (0543) 543 543. U hoeft geen reden voor de geheimhouding op te geven.  Hier vindt u meer informatie over (het aanvragen of opheffen van) geheimhouding van uw persoonsgegevens.

Wet Basisregistratie Personen

Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen

Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Wet Basisregistratie personen (Wet BRP) staan ingeschreven. Het gemeentebestuur heeft daarom het voornemen deze personen uit te schrijven. De gevolgen hiervan zijn dat men geen gebruik meer kan maken van overheidsvoorzieningen (zoals aanvraag paspoort, kinderbijslag, AOW enzovoort). Het is daarom van groot belang zo spoedig mogelijk aangifte van verhuizing te doen. Onderstaande personen zijn ook aangeschreven en dienen binnen vier weken na verzenddatum van het voornemen contact op te nemen met het team Burgerzaken via telefoonnummer (0543) 543 543. Indien deze personen zich niet binnen deze periode melden, worden zij uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen.

Voorletters en geslachtsnaam, geboortedatum, verzenddatum voornemen:

 • J. Wang, 25-04-1986, 28-12-2020
 • Mohammad Mahmoud Ibrahim Al Mughrabi, 01-11-1976, 28-12-2020
 • Z.R. Mustafayev, 12-08-1985, 28-12-2020
 • Freweini Mebrahtu Gebrehiwet, 01-05-1978, 28-12-2020
 • Azamit Habelul Afeworki, 17-08-1999, 28-12-2020

Start aanleg nieuwe natuur

De provincie Gelderland start deze week met de aanleg van nieuwe natuur op verspreid liggende percelen ten oosten van Winterswijk. De percelen zijn eigendom van de provincie en maken onderdeel uit van het Gelders Natuurnetwerk (GNN). Ze hebben een oppervlakte van in totaal 22 hectare en zijn gelegen in de omgeving van Masterveld, Henxelseweg, Bekeringweg en Blankersweg / Burloseweg. De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het afgraven van de voedselrijke bovengrond en het aanbrengen van beplanting. De vrijkomende grond wordt in de omgeving afgezet. Het resultaat is dat zowel de bestaande als de nieuwe natuur samen weerbaarder worden. De werkzaamheden lopen door tot medio 2021.

Biodiversiteit

Wethouder Inge klein Gunnewiek: “De gemeente is blij met deze impuls voor de natuur in Winterswijk. Het versterkt ons prachtige Nationaal Landschap. Deze nieuwe natuur draagt bij aan de biodiversiteit in Winterswijk. Het sluit perfect aan bij de beleidsvisie Landschap en Biodiversiteit die vorig jaar door de gemeenteraad is vastgesteld.”

Meer informatie

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Neemt u dan contact op met de provincie Gelderland, telefoon (026) 359 99 99. Mailen kan ook naar natuurwinterswijkoost@gelderland.nl. Meer informatie vindt u op de website van de provincie Gelderland: www.gelderland.nl/Winterswijk-oost

Verloren en gevonden voorwerpen

Heeft  u iets gevonden of verloren? U kunt hiervan aangifte doen via www.winterswijk.nl/voorwerpen persoonlijk bij de receptie van het gemeentekantoor of telefonisch via telefoonnummer (0543) 543 543.
Wij publiceren gevonden voorwerpen maandelijks op www.winterswijk.nl/voorwerpen.Staat het voorwerp dat u bent verloren er niet bij, neem dan contact met ons op via eerder genoemd telefoonnummer.

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Hieronder leest u waar er gewerkt wordt aan de weg en waar tijdelijke maatregelen zijn.

Actuele informatie

Wooldseweg

In verband met het kappen van bomen is de Wooldseweg gefaceerd afgesloten van woensdag 13 januari tot en met vrijdag 15 januari. Verkeersregelaars regelen het verkeer.

Zuilenesstraat

In verband met de renovatie van een transformator huis is de Zuilenesstraat ter hoogte van huisnummer 40 van maandag 18 januari tot en met 5 februari afgesloten voor al het verkeer. De garageboxen zijn bereikbaar via de Curacaostraat.

Lopende maatregelen

 • Burgemeester Bosmastraat
 • Torenstraat
 • Beukenhorstweg
 • Wierengastraat>
 • Balinkesstraat
 • Mevr. Kuipers-Rietbergplein
 • Gasthuisstraat
 • Tangelder Gorusstraat

Meer info leest u op www.winterswijk.nl/verkeersmaatregelen

Agenda activiteiten

Datum, activiteit

 • 14 januari, Openbare vergadering algemene raadscommissie om 19.30 uur
 • 14 januari, Cliëntenraad Participatiewet online vergadering om 19.30 uur. Wilt u de vergadering volgen, dan kunt u dit via mail clientenraad@socialedienstoostachterhoek.nl aangeven
Officiële bekendmakingen

De gemeente Winterswijk publiceert haar bekendmakingen en kennisgevingen digitaal. Via www.officielebekendmakingen.nl blijft u op de hoogte van alle bekendmakingen en kennisgevingen. U kunt de bekendmakingen in uw buurt zelf op deze website opzoeken, maar u kunt ook wekelijks een e-mail ontvangen met bekendmakingen die voor u relevant zijn. U meldt zich aan voor deze e-mailservice op www.overheid.nl. U krijgt dan elke week automatisch een overzicht van de voor u relevante publicaties en kunt direct doorklikken naar de bekendmakingen.

Besluiten van het college van B en W

Het college van burgemeester en wethouders vergadert iedere dinsdag over beleid, samenwerking en financiën. De besluiten die het college neemt, vindt u op onze website
https://www.winterswijk.nl/collegebesluiten