Gemeentenieuws 26 januari 2021

Met onder andere raadsvergadering op 28 januari 2021, politiek forum op 4 februari 2021, aanmelden kinderen voor de basisschool, je inzetten als vrijwilliger voor Winterswijk, bijeenkomsten door OuderTeam.

Hieronder leest u de inhoud van het Gemeentenieuws. U kunt de onderwerpen met eenvoudig met één klik openen en lezen.

Actualiteiten

Een kindje op komst?

Ouder worden gaat niet alleen maar over de geboorte van je baby en zorgen dat het de kleine aan niets ontbreekt. Voor jou en je partner breekt ook een andere relatiefase aan. Bij jullie eerste kindje word je van partner ineens vader en moeder. En ook bij de volgende kindjes vinden er verschuivingen in jullie relatie plaats. Het blijkt dat veel stellen het lastig vinden om met die veranderingen om te gaan.

Tijd voor OuderTeam!

OuderTeam helpt jullie je goed voor te bereiden, om samen een sterke start te maken. En die voorbereiding begint dus al voor de geboorte van jullie kindje. Kort voor de 36e week van de zwangerschap volgen jullie onder leiding van een OuderTeam-trainer twee bijeenkomsten. Na de geboorte volgen er nog twee bijeenkomsten, opnieuw onder leiding van de trainer. Daarnaast doen jullie zelf enkele digitale opdrachten. Door corona zijn alle bijeenkomsten nu online, het is dus extra eenvoudig om OuderTeam te volgen. Gewoon vanuit je eigen huis, samen op de bank.

Hoe ziet zo’n bijeenkomst eruit?

Samen een baby krijgen en opvoeden is een prachtige ervaring. Maar het is niet altijd rozengeur en maneschijn. Dat jullie onderlinge relatie verandert, is een open deur. Maar het kan zover gaan dat door alle veranderingen jullie relatie onder druk komt te staan. Door daar vooraf op de juiste manier met elkaar aandacht aan te besteden ontdekken jullie tijdens de bijeenkomsten samen waar voor jullie de oplossingen liggen.

Meedoen kan altijd

OuderTeam wordt doorlopend aangeboden, jullie kunnen iedere maand starten. In verband met de coronamaatregelen volgen jullie de bijeenkomsten nu volledig online. Zodra dat weer mogelijk is worden de bijeenkomsten fysiek gehouden op locaties in Aalten, Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk. 

Meer info en aanmelden

Wens je meer info over de invulling van de online bijeenkomsten of willen jullie je aanmelden, ga naar www.preventieplatformjeugd.nl en zoek op ‘ouderteam’.

Uw kind aanmelden voor de basisschool

Vanaf het moment dat uw kind drie jaar wordt, kunt u hem/haar aanmelden voor een plek op een basisschool. Dit met de bedoeling om daar vanaf het moment dat hij/zij vier jaar wordt, te beginnen.  Ouders/verzorgers van kinderen in de leeftijd van drie jaar ontvangen tegenwoordig geen oproep meer via de gemeente om hun kind(eren) aan te melden voor het basisonderwijs in Winterswijk. Ouders/verzorgers kunnen voortaan zelf contact leggen met de basisschool van hun voorkeur en de aanmelding van hun kind(eren) rechtstreeks met de school regelen.

Geen ‘Open Dag’ basisscholen in verband met coronamaatregelen

Onderstaand ziet u een overzicht van het aanbod van de Winterswijkse basisscholen, met hun contactgegevens. Dit jaar vinden er geen open dagen plaats. U vindt binnenkort meer informatie over de manier van aanmelden via een gezamenlijke advertentie van de basisscholen in het Winterswijkse weekblad en op de website van de betreffende scholen.

Basisscholen in Winterswijk

Openbaar onderwijs
 

Bijzonder onderwijs

rooms-katholiek onderwijs:
 
protestants-christelijk onderwijs:
 

Bijzonder neutraal onderwijs
 

Mensen maken Winterswijk

Jaarlijks zetten al duizenden mensen zich vrijwillig in voor anderen en hun omgeving. Dit jaar staat in het teken van de vrijwillige inzet. In Winterswijk en Nederland vragen we dit jaar extra aandacht voor de waarde van vrijwillige inzet en nodigen je uit om mee te doen. Wil jij als vrijwilliger iets betekenen voor Winterswijk? Kijk op www.wijwinterswijk.nl/vrijwilligerspunt voor meer info en meld je aan. Of neem contact op met Sandra Nijland van het VrijwilligersPunt Winterswijk, e-mail snijland@winterswijk.nl

Politiek forum

Op 4 februari 2021 is er een politiek forum van de gemeenteraad van Winterswijk, vanaf 19.30 uur. Tijdens het politiek forum komen politieke onderwerpen aan de orde. Daarbij kan de raad worden geïnformeerd over actuele onderwerpen, of er wordt aan de raads- en commissieleden gevraagd om richting te geven in het maken van nieuwe plannen of beleid.

Tijdens het politiek forum van 4 februari komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Integraal Huisvestings Plan Onderwijs 2021-2037 (informatief) van 19.30 tot 20.30 uur
 • Park Achterhoek en stadstuinbouw (informatief) van 20.45 tot 22.00 uur

In verband met de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus is het voor publiek niet mogelijk het politiek forum bij te wonen. U kunt het live volgen op internet via www.winterswijk.nl/gemeenteraad, vervolgens klikt  u op ‘Uitzending bekijken’. De op de agenda betrekking hebbende stukken leest u op www.winterswijk.nl onder het tabblad ‘Bestuur & Organisatie’, vervolgens klikt u op het blauwe vakje ‘Gemeenteraad’, daarna op het icoon ‘Agenda’s en stukken’.

Milieubrengstation

ROVA zorgt voor de inzameling van huishoudelijk afval. Heeft u afval dat niet aan huis wordt ingezameld? Dan kunt u dit afval aanbieden bij het milieubrengstation aan de Leeghwaterweg 10. Openingstijden zijn woensdag en vrijdag van 12.00 tot 16.00 uur. Op zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur. Komt u afval brengen, dan moet u zich kunnen legitimeren als inwoner van onze gemeente. De ROVA berekent kosten voor bepaalde soorten afval. Kijk voor info op www.rova.nl Op het inzamelpunt kunt u zowel contant als met pin betalen. In verband met het coronavirus kan er nu al met pin betaald worden.

Centrum Duurzaam Winterswijk

Vanwege het coronavirus is het Centrum Duurzaam Winterswijk in het raadhuis, Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1 op dit moment gesloten. Zowel telefonisch (0543) 543 100 als via het digitale contactformulier zijn we nog steeds bereikbaar. We helpen je graag met al je vragen over duurzaamheid! Openingstijden zijn maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur. Meer info: www.duurzaamwinterswijk.nl

Sociaal Team De Post – WijWinterswijk

Dit team is er voor al uw vragen over welzijn, zorg, opgroeien en opvoeden. Telefonisch is De Post bereikbaar van 9.00 tot 12.00 uur. Telefoon (0543) 543 960 of per e-mail: depost@winterswijk.nl Meer info: wijwinterswijk.nl/de-post

Melding openbare ruimte

Stoeptegel los? Straatlantaarn defect? Loshangende takken? Neem contact op met ROVA: (0543) 54 54 54 of via het contactformulier op de website

 

Verkeersmaatregelen

Hieronder leest u waar er gewerkt wordt aan de weg en waar tijdelijke maatregelen zijn.

Actuele informatie

Burgemeester Bosmastraat

In verband met werkzaamheden aan het Vrijheidspark, is het kruispunt Burgemeester Bosmastraat - Beukenhorstweg tot nader bericht afgesloten voor al het verkeer.
Op woensdag en zaterdag is de Burgemeester Bosmastraat vanaf de Beukenhorstweg in verband met de warenmarkt afgesloten voor al het verkeer.

Lopende maatregelen

 • Zuilenesstraat
 • Torenstraat
 • Beukenhorstweg
 • Wierengastraat
 • Balinkesstraat
 • Mevr. Kuipers-Rietbergplein
 • Tangelder Gorusstraat

Meer info leest u op www.winterswijk.nl/verkeersmaatregelen

Agenda activiteiten

Datum, activiteit

 • 28 januari, Openbare raadsvergadering om 19.30 uur
 • 4 februari, Politiek forum om 19.30 uur *

*) Over het agenda-onderwerp met een * wordt meer info gegeven elders in dit gemeentenieuws.

Officiële bekendmakingen

De gemeente Winterswijk publiceert haar bekendmakingen en kennisgevingen digitaal. Via www.officielebekendmakingen.nl blijft u op de hoogte van alle bekendmakingen en kennisgevingen. U kunt de bekendmakingen in uw buurt zelf op deze website opzoeken, maar u kunt ook wekelijks een e-mail ontvangen met bekendmakingen die voor u relevant zijn. U meldt zich aan voor deze e-mailservice op www.overheid.nl. U krijgt dan elke week automatisch een overzicht van de voor u relevante publicaties en kunt direct doorklikken naar de bekendmakingen.

Wet Milieubeheer activiteitenbesluit

Milieu-informatie - Bekendmaking ingekomen meldingen  als bedoeld in artikel 8.41 van de Wet milieubeheer Verlengde Ratumsestraat 12 (zaaknummer 218433) en Balinkesstraat 2 (zaaknummer 217315).

Besluiten van het college van B en W

Het college van burgemeester en wethouders vergadert iedere dinsdag over beleid, samenwerking en financiën. De besluiten die het college neemt, vindt u op onze website 
https://www.winterswijk.nl/collegebesluiten