Gemeentenieuws 13 juli 2021

Met onder andere nieuw bermbeheer om biodiversiteit te versterken, samen werken aan musea voor de toekomst, Ron Dorland stelt zich als nieuw Wmo-raadslid, gevonden en verloren voorwerpen, mensen maken Winterswijk relaxter en samen op weg naar een Regenbooggemeente.

Hieronder leest u de inhoud van het Gemeentenieuws. U kunt de onderwerpen met eenvoudig met één klik openen en lezen.

Actualiteiten

Nieuw bermbeheer om biodiversiteit te versterken

De kwaliteit van bermen en sloten staat steeds meer onder druk. Mooie karakteristieke planten verdwijnen, waardoor ook het aantal insecten zoals bijen en vlinders afneemt. Daarom gaat de gemeente Winterswijk de bermen op een andere manier beheren.

Van klepelen naar ecologisch bermbeheer

Het merendeel van de bermen wordt tot nu toe ‘geklepeld’. Klepelen is het fijnmalen van ruige begroeiingen zoals ruw gras, waarbij het gras na het maaien blijft liggen. Het nadeel van klepelen is dat de berm voedselrijker wordt, waardoor veel bloeiende planten verdwijnen en enkel grassen overblijven. De gemeente Winterswijk wil de bermen daarom steeds meer ecologisch gaan beheren. Hierbij worden de bermen gemaaid en wordt het maaisel afgevoerd. Zo ontstaat er een voedselarme berm waar bijzondere planten en dieren zich beter ontwikkelen en worden de bermen bloemrijker.

Bermen worden dit jaar deels niet gemaaid

Vanaf 2022 zullen alle bermen op deze manier beheerd worden. In de overgang naar 2022 is er voor gekozen om nu al een deel van de bermen niet meer te klepelen. Voor de veiligheid van de weggebruikers wordt een strook van 60 cm vanaf de weg nog wel gemaaid en worden de kruispunten en bochten vrijgehouden. Waar het mogelijk is worden de bermen dit jaar niet gemaaid. Dat ziet er misschien rommelig uit maar de natuur heeft daar profijt van. De bermen krijgen de ruimte om tot bloei te komen en vogels en insecten kunnen weer vrij leven in ‘hun’ bermen.  

Voorstellen nieuw Wmo-raadslid

Mijn naam is Ron Dorland, geboren in Ruurlo en sinds 2004 woonachtig in Winterswijk. Ik ben werkzaam als Vastgoedgids bij De Variabele in Doetinchem. In die hoedanigheid adviseer ik zakelijke opdrachtgevers in duurzaam onderhoud en beheer van hun vastgoed. Daarnaast ben ik actief als vrijwilliger voor diverse initiatieven in Winterswijk. Zoals bijvoorbeeld Winterswijk Armoedevrij 2040, Warme Jassen Winterswijk en sinds kort Meewonen in Winterswijk. Binnen de Wmo-raad vertegenwoordig ik geen specifiek aandachtsveld, maar vooral in het sociale domein kan en zal ik van toegevoegde waarde zijn.
De Wmo-raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college over alle beleidsplannen die de gemeente heeft met betrekking tot de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet.

Ik zie mezelf als een gedreven en initiatiefrijk persoon, die enthousiast is en het belangrijk vindt dat iedereen kan participeren in de samenleving. Door opgedane ervaringen in mijn werkgebied ben ik veel te weten gekomen over de problematiek die zich voor kan doen, bijvoorbeeld betreffende (sociale) armoede en bijkomende problematiek in achterstandswijken. Ik vind het belangrijk dat iedereen mee kan doen in een inclusieve maatschappij en zoek en vind oplossingen door in mogelijkheden te denken. Samen met de andere Wmo-raadsleden ga ik proberen een zin- en waardevolle bijdrage te leveren aan de Wmo-raad en de inwoners van Winterswijk te vertegenwoordigen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de Wmo-raad via wmoraad@winterswijk.nl

Geen Gemeentenieuws 

Op dinsdag 20 juli verschijnt er geen Gemeentenieuws. De eerstvolgende uitgave van het Gemeentenieuws is op dinsdag 27 juli.

Gevonden en verloren voorwerpen

Heeft  u iets gevonden of verloren? U kunt hiervan aangifte doen via onze website of persoonlijk bij de receptie van het gemeentekantoor of telefonisch via telefoonnummer (0543) 543 543.
Wij publiceren gevonden voorwerpen maandelijks op onze website. Staat het voorwerp dat u bent verloren er niet bij, neem dan contact met ons op via eerder genoemd telefoonnummer.

Rectificatie

In tegenstelling tot de berichtgeving in Gemeentenieuws van vorige week, heeft het bestuur van de Vereeniging Volksfeest besloten om dit jaar toch niet te gaan collecteren bij de inwoners van Winterswijk. Hou de website www.volksfeest.nl in de gaten voor het laatste nieuws.

Samen op weg naar Regenbooggemeente

De gemeenten Winterswijk en Oost Gelre willen samen zorgen voor meer zichtbaarheid en acceptatie van LHBTIQ+’ers in Oost-Achterhoek. We zijn daarom samen de uitdaging aangegaan om allebei Regenbooggemeente te worden. Het streven is om op 11 oktober 2021 (Coming Out Day) officieel Regenbooggemeente te zijn.

Maandelijkse rubriek: Samen op weg naar Regenbooggemeente

In beide gemeenten zijn er al veel initiatieven. Samen kunnen we nog meer bereiken. De komende tijd werken we aan nog meer zichtbaarheid en acceptatie. Dat doen we onder andere door elke maand in een speciale rubriek in deze uitgave van het Achterhoek Nieuws een relevant onderwerp uit te lichten. Het tweede artikel gaat over de zichtbaarheid, emancipatie en inclusie van LHBTIQ-ers in organisatie of bedrijven. Michiel Wopereis sprak met werknemers over de visie van BINX Smartility en ziet met eigen ogen hoe dit terug te zien is op de werkvloer. Lees het verhaal elders in deze krant.

Vragen of meer info?

Stuur een bericht naar iedereendoetmee@winterswijk.nl

Mensen maken Winterswijk Relaxter

Heel veel mensen zetten zich in als vrijwilliger, vaak voor een vereniging of een medeburger. Zij dragen bij aan het welzijn van de burgers van Winterswijk. Veel burgers zijn lid van een vereniging of nemen deel aan activiteiten van verschillende sociale organisaties. Een goede dag invulling hebben, sociale contacten opbouwen dragen bij aan je fijner en relaxter voelen. Vaak wordt er niet bij stil gestaan hoeveel vrijwilligers zich inzetten voor een ander, maar zonder hen zijn er geen verenigingen of worden er niet zoveel activiteiten of evenementen georganiseerd. Nu er weer steeds meer mogelijk is en wij met elkaar weer kunnen genieten van de leuke activiteiten of de wekelijkse sportactiviteit, is het nu het juiste moment om hier even bij stil te staan en misschien te bedenken of jijzelf een bijdrage kan leveren aan het relaxter maken van Winterswijk.

Zelf een bijdrage leveren als vrijwilliger?

Wil jij een ander een relaxt uurtje, middag bezorgen of wil jij een bijdrage aan een vereniging of organisatie leveren, zodat anderen relaxt kunnen genieten van hun wekelijkse activiteiten? Kijk dan eens op de website van het Vrijwilligerspunt,  www.winterswijkdoet.nl  of volg ons op Facebook: www.facebook.com/VrijwilligerspuntWinterswijk/
Voor vragen of meer informatie kun je ons bereiken op telefoonnummer (0543) 200 026.

Museumvisie

Winterswijk is rijk aan cultuur en erfgoed. We kennen allemaal de musea die daar kleur aan geven binnen onze gemeente: Villa Mondriaan, Wereld van Wenters, Transit Oost, Museumfabriek en het toekomstig Steengroeve Museum. Met ieder een eigen karakter, een eigen thema en een eigen manier van tentoonstellen. Om dat erfgoed ook voor de toekomst te versterken en te behouden, werken we samen met musea, Erfgoed Gelderland en Cultuur Oost aan een nieuwe museumvisie. Lees hier meer over de museumvisie (PDF, 4.147 kB).

Verkeersmaatregelen

Hieronder leest u waar er gewerkt wordt aan de weg en waar tijdelijke maatregelen zijn.

Lopende maatregelen

  • Albert Schweitzerlaan
  • Olden Goorweg
  • Wooldstraat

Meer info leest u op www.winterswijk.nl/verkeersmaatregelen

Agenda activiteiten

Datum, activiteit

Officiële bekendmakingen

De gemeente Winterswijk publiceert haar bekendmakingen en kennisgevingen digitaal. Via www.officielebekendmakingen.nl blijft u op de hoogte van alle bekendmakingen en kennisgevingen. U kunt de bekendmakingen in uw buurt zelf op deze website opzoeken, maar u kunt ook wekelijks een e-mail ontvangen met bekendmakingen die voor u relevant zijn. U meldt zich aan voor deze e-mailservice op www.overheid.nl. U krijgt dan elke week automatisch een overzicht van de voor u relevante publicaties en kunt direct doorklikken naar de bekendmakingen.

Besluiten van het college van B en W

Het college van burgemeester en wethouders vergadert iedere dinsdag over beleid, samenwerking en financiën. De besluiten die het college neemt, leest u op onze website 
https://www.winterswijk.nl/collegebesluiten