Nieuw Bermbeheer

Wist je dat we in Winterswijk 660 kilometer aan bermen hebben? Ze vormen een belangrijke verbinding tussen alle landschappen en natuur in Winterswijk. Helaas staat de kwaliteit van de bermen steeds meer onder druk. Karakteristieke bloemen en planten verdwijnen, waardoor ook het aantal insecten afneemt. Daarom wil de gemeente Winterswijk de bermen op een nieuwe manier beheren, met aandacht voor biodiversiteit. In dit PDF-bestand lees je er alles over.

Volg de onderstaande link om het PDF document te downloaden.

Download ‘Nieuw Bermbeheer’, 30 juli 2021, pdf, 4MB