Gemeentenieuws 23 maart 2021

Met onder andere onderzoek naar ervaringen van LHBTI-ers, renovatie groenvakken, nieuw Wmo-lid gezocht, aanbieden van schuldhulpverlening, terugblik op raadsvergadering.

Hieronder leest u de inhoud van het Gemeentenieuws. U kunt de onderwerpen met eenvoudig met één klik openen en lezen.

Actualiteiten

Hoe gaat het LHBTI+’ers?

“40% van de LHBTI+’ers in Gelderland en Overijssel voelt zich wel eens tot vaak onveilig op straat”
“1 op de 6 LHBTI+’ers in Gelderland en Overijssel maakte in een jaar een discriminatie-incident mee”
Dit was de situatie in 2019.

Deel je ervaring!

We willen graag weten hoe het nu is. Deel daarom je ervaringen met ons door het invullen van de vragenlijst. Ga naar: https://questions.socsci.ru.nl/index.php/597186?lang=nl
Het invullen kost maximaal 15 minuten. Jouw data en gegevens worden veilig verwerkt en vertrouwelijk behandeld.

Waarom doen we dit?

De provincies Gelderland en Overijssel zijn Regenboogprovincie. Zij willen graag weten hoe het gaat met LHBTI+’ers: hoe geaccepteerd voelen zij zich? Tegen welke problemen lopen LHBTI+ers aan? Als beide provincies dit weten, kunnen zij (regenboog)gemeentes, verenigingen en belangenorganisaties beter ondersteunen en de juiste initiatieven de ruimte geven.

Wie zijn wij?

Vizier Oost en de Radboud Universiteit voeren samen dit onderzoek uit. Vizier Oost heeft als missie het bestrijden en voorkomen van discriminatie. De medewerkers van Vizier Oost helpen mensen die te maken krijgen met discriminatie, geven voorlichting en doen onderzoek.

Meer weten?

Mail naar info@vizieroost.nl of kijk op www.vizieroost.nl

Bedankt voor jouw inzet

Vorige week stond in het teken van de Tweede Kamerverkiezingen. Burgemeester Joris Bengevoord kijkt tevreden terug op de organisatie en het verloop van de verkiezingen. “Echt geweldig hoe vrijwilligers en medewerkers hebben samengewerkt om alles goed te laten verlopen. Dank aan iedereen die in Winterswijk op een stembureau zat of die heeft helpen tellen. Dankzij jullie inzet heeft iedereen veilig kunnen stemmen. Natuurlijk mijn hartelijke felicitaties voor onze twee Winterswijkse kandidaten Ilse Saris (331 stemmen in Winterswijk) en Loes ten Dolle (797 stemmen in onze gemeente). Ik hoop volgend jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen weer op de inzet van een ieder te mogen rekenen.”

Renovatie groenvakken 

De afgelopen jaren hadden we warme en droge zomers. Bloemen en planten hebben daar helaas last van. Daarnaast hebben we op locaties te maken met overlast van engerlingen. Deze larven tasten de wortels van de beplanting aan waardoor de beplanting afsterft.

Op diverse locaties in de bebouwde kom van Winterswijk zien de groenvakken er daarom minder uit doordat beplanting (deels) is afgestorven. Deze groenvakken gaan we renoveren.

Rooien van de groenvakken

We starten deze week met de werkzaamheden. De groenvakken waarin meer dan de helft van de beplanting dood is, worden dit voorjaar gerooid. We verwijderen de beplanting en spitten de grond. Waar nodig wordt er nieuwe grond of bemesting aangebracht.

Nieuwe beplanting

Nadat het groenvak leeg en netjes is gemaakt, kunnen we niet overal weer direct nieuwe beplanting planten. Op de locaties waar er engerlingen in de bodem zitten wordt een bloemenmengsel gezaaid om de engerlingen te laten verdwijnen. Op andere locaties waar het bijvoorbeeld snel droog is of waar veel schaduw is, zaaien we gras of een bloemenmengsel in. Waar het mogelijk is wordt het plantvak weer voorzien van nieuwe beplanting.

Gezocht: nieuw lid voor de Wmo-raad

De wet maatschappelijke  ondersteuning (Wmo) is er op gericht dat iedereen zo lang mogelijk mee kan doen in de maatschappij.  De Wmo is er voor iedereen: voor gezonde mensen, maar ook voor mensen met een beperking. Dit 'meedoen' is ook te vertalen in meedenken en meepraten over het beleid. Dit gebeurt onder meer door de Wmo-raad. Via deze link leest u meer informatie over de Wmo-raad.

De Wmo-raad is op zoek naar een nieuw lid

De Wmo-raad is specifiek op zoek naar een lid dat de volgende doelgroep vertegenwoordigt:

 • mantelzorgers en vrijwilligers

Interesse?

Bent u geïnteresseerd om de Wmo-raad te ondersteunen? Laat dit ons dan uiterlijk 13 april a.s. per e-mail of brief weten. Geef in uw e-mail of brief in elk geval aan wie u bent en wat uw motivatie is.

U kunt uw e-mail sturen naar het secretariaat van de Wmo-raad via e-mailadres wmoraad@winterswijk.nl U kunt uw interesse ook schriftelijk kenbaar maken door een brief te sturen naar: gemeente Winterswijk, t.a.v. secretariaat Wmo-raad, postbus 101, 7100 AC Winterswijk.

Meer informatie?

Voor informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met de heer Bert Westra, voorzitter Wmo-raad via telefoonnummer 06 - 53 23 60 16. Hij is ook te bereiken via het e-mailadres wmoraad@winterswijk.nl.

Gratis onafhankelijk advies van een cliëntondersteuner

Cliëntondersteuners op het gebied van zorg of hulp  zijn er speciaal voor u. Hun hulp en advies is onafhankelijk en kost niets.
Heeft u een probleem met bijvoorbeeld vervoer, opvoeden of uw huishouden? Dan kan een cliëntondersteuner u helpen bij het vinden van een passende oplossing. Soms blijkt dat u hulp nodig heeft vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) of de Jeugdwet. In dat geval voert u een intakegesprek met een consulent van de gemeente. De cliëntondersteuner kan dit gesprek samen met u voorbereiden. Als u dat wil, is de cliëntondersteuner ook aanwezig bij het intakegesprek.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor ondersteuning, zorg of hulp?

Vanwege het coronavirus is een bezoek brengen aan een van de spreekuren is nog altijd niet mogelijk. Stapsgewijs passen wij onze dienstverlening waar mogelijk weer aan. Wij vragen u telefonisch contact te leggen met ons als u een vraag hebt en informatie wilt. Belt u ons op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur op telefoonnummer (0543) 543 960. Onze medewerkers van het Sociaal Team staan u dan graag te woord. U kunt ook een mail sturen naar  depost@winterswijk.nl. Een gesprek gebeurt voorlopig nog telefonisch of via beeldbellen. Mocht het in een uitzonderlijk geval nodig zijn om een afspraak bij de Post te maken, dan laat onze medewerker u dat weten in het telefoongesprek. Chatten is ook mogelijk.
U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met een cliëntondersteuner. Dat kan via de website van MEE Oost: www.mee-oost.nl  Belt u liever? MEE Oost is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 8.30 uur tot 12.30 uur en van 13.00 uur tot 16.30 uur via telefoonnummer (0314) 344 224.

Kent of bent u iemand die hulp kan gebruiken bij financiële problemen?

Leg dan contact met het ‘Vroeg Eropaf Team’ van de gemeente! Woningcorporaties, energie- en drinkwaterbedrijven en zorgverzekeraars hebben de mogelijkheid om gegevens van burgers met betalingsachterstanden in een vroeg stadium uit te wisselen met gemeenten. Dit wordt mogelijk door een wijziging in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). Hierdoor krijgen gemeenten mensen met schulden tijdig in beeld en kunnen zij schuldhulpverlening aanbieden. Kent u bent u iemand die graag hulp krijgt bij financiële problemen, leg dan contact met de Post. Dat kan via telefoonnummer (0543) 543 960 of via e-mailadres vroegsignalering@winterswijk.nl. De medewerkers van het ‘Vroeg Eropaf Team’ werken graag samen met u aan een oplossing. Kijk voor meer informatie ook op onze website.

Lancering platform pleegzorg.nl

Op 25 maart 2021 is het zover: dan gaat het nieuwe platform pleegzorg.nl live. Het innovatieve platform ondersteunt pleegouders en professionals. Op pleegzorg.nl vind je een bibliotheek met betrouwbare informatie, een groeiend leeraanbod van trainingen, cursussen en e-learnings over uiteenlopende pleegzorgonderwerpen en een besloten community, speciaal voor pleegouders.

BuitenBeter app

Ziet u een probleem buiten op straat of in de buurt? Een lantaarnpaal kapot? Een vies bushokje, vuilniszakken ergens gedumpt of een fietspad met enorme gaten?
Laat het snel en simpel weten via de BuitenBeter app. Deze app helpt om gemakkelijk problemen en verbeteringen bekend te maken bij de gemeente. Snel, makkelijk en meteen melden op de plek en het moment dat u iets ziet wat niet deugt of beter kan. Meer weten? Kijk op www.buitenbeter.nl

Lintje aanvragen

Kent u iemand die zich al vele jaren inzet voor onze samenleving? Bijvoorbeeld als bestuurslid van een vereniging, als vrijwilliger bij een zorginstelling of als mantelzorger? En vindt u dat deze persoon het verdient om in het zonnetje te worden gezet? Dan kunt voor hem of haar een koninklijke onderscheiding aanvragen. En dat is makkelijker dan u denkt!

Vragen

Heeft u vragen over een koninklijke onderscheiding voor een inwoner van de gemeente Winterswijk? Neem contact op met Paulien van Vliet (0543) 543 106 of mail naar pvliet@winterswijk.nl of raadpleeg onze website.

Politiek forum

Op 1 april  2021 is er een politiek forum van de gemeenteraad van Winterswijk, vanaf 19.30 uur. Tijdens het politiek forum komen politieke onderwerpen aan de orde. Daarbij kan de raad worden geïnformeerd over actuele onderwerpen, of er wordt aan de raads- en commissieleden gevraagd om richting te geven in het maken van nieuwe plannen of beleid.

Tijdens het politiek forum van 1 april komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Op weg naar energieneutraliteit in 2030 (informatief)
19.30 – 20.45 uur

Plan van aanpak herstart cultuurkwartier (richtinggevend)
21.00 - 22.00 uur

In verband met de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus is het voor publiek niet mogelijk het politiek forum bij te wonen. U kunt het live via internet volgen via www.winterswijk.nl/gemeenteraad, vervolgens klikt  u op ‘Uitzending bekijken’. De op de agenda betrekking hebbende stukken leest u via deze link en vervolgens klikt u op het icoon ‘Agenda’s en stukken’.

Verkeersmaatregelen

Hieronder leest u waar er gewerkt wordt aan de weg en waar tijdelijke maatregelen zijn.

Actuele informatie

Kloetenseweg

In verband met kraanwerkzaamheden op vrijdag 26 maart is op de Kloetenseweg een wegversmalling ingesteld ter hoogte van huisnummer 33.

Gasthuisstraat

Tot en met vrijdag 26 maart is de Gasthuisstraat ter hoogte van de Jeugdkerkstraat afgesloten voor al het verkeer. Deze week wordt in de straat een verkeersplateau geplaatst.

Lopende maatregelen

 • Albert Schweitzerlaan
 • Wheme
 • Torenstraat
 • Beukenhorstweg
 • Burgemeester Bosmastraat
 • Wierengastraat
 • Balinkesstraat
 • Mevr. Kuipers-Rietbergplein
 • Tangelder Gorusstraat

Meer info leest u op www.winterswijk.nl/verkeersmaatregelen

Agenda activiteiten

Datum, activiteit

 • 23 maart, Regionale Energie Strategie (RES) online dialoog van 19.30 tot 21.30 uur. Meer info en aanmelden www.res-achterhoek.nl/inwoners
 • 25 maart, Openbare raadsvergadering om 19.30 uur
 • 1 april, Politiek forum van 19.30 tot 20.45 uur: Op weg naar energieneutraliteit in 2030 (informatief) en van 21.00 tot 22.00 uur: Plan van aanpak herstart cultuurkwartier (richtinggevend)
 • 6 april, Digitaal koffie drinken met burgemeester om 19.00 uur. Aanmelden via e-mail evenementen@winterswijk.nl.
Terugblik op de raad

De gemeenteraad heeft in de digitale openbare raadsvergadering van donderdag 11 maart de volgende besluiten genomen. [LINK NAAR BESLUITEN RAADSVERGADERING MAKEN].

Terugblik door fractievoorzitter

De gemeenteraad vergadert elke maand over uiteenlopende onderwerpen die spelen binnen onze gemeente. Hieronder blikken de fracties terug op de extra raadsvergadering van donderdag 11 maart. Deze vergadering stond geheel in het teken van het voorstel om leningen te verstrekken aan Winterswijkse ondernemers als gevolg van de coronacrisis.

Wim Wassink, fractievoorzitter CDA Winterswijk

De raadsvergadering ging het over het verstrekken van renteloze leningen aan onze ondernemers om de coronacrisis te overleven. Als CDA hebben wij aangegeven dat we al het mogelijke moeten doen om onze ondernemers door de crisis te helpen. Het einde van de coronacrisis is in zicht. Wij willen graag de ondernemers helpen om hun bedrijf overeind te houden. Voorkomen is immers beter dan genezen. Wij willen geen halflege winkelstraten die we na de crisis weer uit het slob moeten trekken.
Wij maken ons echter grote zorgen of dit wel op een eerlijke en transparante manier gebeurt en dat het niet is “wie het eerst komt, het eerst maalt”. Om die reden is het CDA met een amendement gekomen om te kiezen voor een korte openstellingstermijn, zodat snel duidelijk is hoe groot de behoefte van de ondernemers is en het geld eerlijk verdeeld kan worden. Dit amendement werd helaas alleen gesteund door de oppositiepartijen.
Wij willen als CDA de ondernemers niet in de kou laten staan. Daarom hebben wij ingestemd met het voorstel, maar wel met de stemverklaring dat wij vinden dat het voorstel nog veel onzekerheden heeft en dat wij ons afvragen of het beschikbaar gestelde geld wel eerlijk verdeeld wordt onder de ondernemers.
Voor meer informatie zie ook: www.cdawinterswijk.nl

Tim Jonker, fractievoorzitter Winterswijks Belang (WB)

De extra raadsvergadering van maart stond in het teken van Covid-19 en hoe onze lokale ondernemers hier hard door zijn geraakt. Het zal je maar gebeuren dat zonder eigen toedoen je al je spaargeld moet opsouperen, je pensioengelden hebt moeten aanspreken, waardoor je – als het straks allemaal voorbij is en je het ternauwernood hebt overleefd – niet meer kunt investeren in je bedrijf. Daarom was Winterswijk Belang het volledig eens met dit voorstel van het college. Met de haven in zicht moeten we ervoor zorgen dat we zo sterk mogelijk uit de crisis komen. Deze renteloze lening kan net de laatste zet zijn waardoor bedrijven het kunnen redden. Hierdoor borgen we werkgelegenheid en bieden we een klein beetje toekomstperspectief als lokale overheid. Het voorstel werd gelukkig unaniem aangenomen al was het bij sommigen wel “met frisse tegenzin”. Voor WB geldt juist: dit is wat Winterswijk Winterswijk maakt!
Voor meer informatie zie ook www.winterswijksbelang.nl

Gert-Jan te Gronde, fractievoorzitter VVD Winterswijk

Op 11 maart hield de gemeenteraad een extra raadsvergadering. Deze stond geheel in het teken van een extra noodpakket van € 500.000 om ondernemers te steunen die getroffen zijn door het verplicht (deels) moeten sluiten van de onderneming in de strijd tegen het coronavirus. Wij zijn als VVD blij dat het college en de wethouder Financiën, Inge klein Gunnewiek (VVD) met dit voorstel kwamen. Gelukkig ging de gehele raad akkoord met het voorstel. Er gaat nu een commissie van drie wijze mensen uit de Winterswijkse samenleving op pad om te kijken welke bedrijven steun kunnen krijgen. Het gaat daarbij om renteloze leningen. Als VVD hebben we wel gevraagd nog goed te kijken wat de effecten zijn op het gemeentelijke huishoudboekje. Het kan namelijk zo zijn dat de toegezegde € 500.000 niet voldoende is en het college nog een keer een steunpakket wil openstellen. Hoe ver kun je dan als gemeente gaan? Wij kunnen tenslotte niet de geldpers aanzetten en de schatkist van de gemeente is ook niet oneindig. Wij hebben gevraagd om de voortgang van dit steunpakket in de raadswerkgroep Financiën te bespreken en te volgen. Zo weten wij als volksvertegenwoordiging ook dat het geld goed terechtkomt en er geen onnodig financieel risico wordt gelopen.
Voor meer informatie zie ook: www.vvdwinterswijk.nl

Peter Voogt, fractievoorzitter GroenLinks

Wat doe je met een noodkreet van de middenstand? Die meldt dat de ‘lockdown’ een slagveld dreigt aan te richten? Inderdaad, vooral snel handelen. Je kijkt naar de mogelijkheden die je als gemeente hebt om steun te verlenen: die zijn beperkt. En dan moet je ook de goedkeuring van de gemeenteraad nog hebben. Dat leidde tot een extra raadsvergadering op 11 maart over een steunmaatregel, die duidelijk sporen droeg van haastwerk. De nadere uitwerking was in handen gelegd van een drietal externe deskundigen, die fiscaal-juridische kennis hebben van ondernemen en de taal van de ondernemers spreken. Dat was op zich een mooie vondst van het college.
De steunmaatregel betreft een snel en makkelijk af te sluiten renteloze lening die ondernemers kunnen aanvragen bij de gemeente; de aanvraag wordt beoordeeld door het drietal deskundigen. De lening varieert van € 250 tot € 20.000 en moet worden terugbetaald in 2, 5 of 10 jaar. Het risico is voor de gemeente, als ondernemers de lening niet terug kunnen betalen. Ondernemers sparen de rente over het geleende geld uit.
Alle fracties waren doordrongen van de wenselijkheid van deze steunmaatregel. En richtten zich in de discussie vooral op het aandragen van aandachtspunten die van belang zijn bij de verdere uitwerking ervan.
Met de eerder getroffen maatregelen bevindt Winterswijk zich in de voorhoede van gemeenten die aanvullende steun bieden bovenop de rijksregelingen. Daar mogen we best trots op zijn!
Voor meer informatie zie ook: https://winterswijk.groenlinks.nl

Mark ten Pas, raadslid PvdA Winterswijk

Voor de Partij van de Arbeid zijn werk en werkgelegenheid altijd belangrijke thema’s. De A van Arbeid staat niet voor niets in onze naam. Voor werk en werkgelegenheid hebben we onze Winterswijkse ondernemers keihard nodig. Zij zijn de smeerolie van onze lokale economie. We hebben dan ook vol overtuiging ingestemd met het voorstel om renteloze leningen te verstrekken aan Winterswijkse ondernemers die door de gevolgen van de coronacrisis grote nadelige gevolgen ervaren. Steeds meer ondernemers komen in de knel, moeten aankloppen bij naasten voor hulp en leven op of rond het bestaansminimum. We hebben als gemeentebestuur geen directe invloed op de landelijke coronamaatregelen. Wat we wel kunnen doen, is als lokale overheid een helpende hand bieden door aan ondernemers die in de knel zitten een lening verstrekken om deze bizarre tijd te overbruggen. Onze fractie heeft tijdens de raadsbehandeling ook een lans gebroken voor andere groepen. Zoals de Winterswijkers die door deze crisis werkloos thuis zijn komen te zitten of de zzp’ers zonder opdracht. Ook riepen wij het college op extra alert te zijn op de vaak jonge ondernemers die gestart zijn in 2019 of begin 2020. Omdat deze groep nu niet of maar ten dele aanspraak kan maken op de landelijke regelingen.
Voor meer informatie zie ook: https://winterswijk.pvda.nl/

Loes ten Dolle, fractievoorzitter D66 Winterswijk

De ondernemers hebben het enorm zwaar en D66 had niet alleen oog voor de gesloten ondernemers, maar ook ondernemers die afhankelijk zijn van de gesloten sector. Perspectief is er weinig, maar de economische klap is enorm. D66 was dan ook blij dat het college snel acteerde en met een extra noodplan kwam wat voorlag. De kaders van het voorstel waren op verschillende voorwaarden nog te onduidelijk en dat kan zorgen voor verwarring. Wij hebben gepleit voor een aanpassing in het voorstel dat de lening in het voorstel ook mogelijk moet zijn voor ondernemers die deels gesloten zijn, denk namelijk aan privé shoppen. Wij vonden het onwenselijk dat zij buiten de boot zouden vallen en dienden een amendement in, dat ervoor zorgt dat ook deels gesloten ondernemers aanspraak kunnen maken op de regeling. Dit amendement werd breed gedragen in de raad en met alle stemmen voor aangenomen.
Voor meer informatie zie ook: https://winterswijk.d66.nl

Tom van Beek, fractievoorzitter Voor Winterswijk

Op de agenda stond het verstrekken van renteloze leningen aan Winterswijkse ondernemers die door de Covid-19-crisis getroffen zijn. Als gevolg van de langdurige gedwongen sluiting hebben veel ondernemers zeer veel moeite om het hoofd boven water te houden. Het kan en mag niet zo zijn dat mooie bedrijven waar onze ondernemers jarenlang met al hun met ziel en zaligheid aan gewerkt hebben nu op de valreep van de coronacrisis failliet zouden gaan.
Het voorstel behelst dat ondernemers waar de nood hoog is een bedrag tussen de 250 en 20.000 euro renteloos maximaal tien jaar kunnen lenen. Voor Winterswijk vindt dit natuurlijk een prima voorstel. Wel heb ik het college verzocht erop toe te zien dat het geld wel echt daar terechtkomt waar het hard nodig is. Ondanks dat de nood hoog, is zullen wij moeten blijven beseffen dat het geld dat uitgeleend wordt opgebracht is door de belastingbetalende Winterswijkers, waarvan velen de afgelopen weken een fors hogere WOZ-beschikking op hun deurmat zagen vallen. Bij onze instemming heb ik in een stemverklaring afgegeven dat wij van het college verwachten dat er tijdens het verstrekken van de leningen rechtvaardig en zorgvuldig omgegaan wordt met uw belastinggeld.
Voor meer informatie zie ook: www.facebook.com/Voor-Winterswijk-302777507073259/

Meer informatie?

Lees hier de gemeenteraadsbesluiten
De raadsvergadering terugkijken? Dat kan via http://winterswijk.raadsinformatie.nl.

Officiële bekendmakingen

De gemeente Winterswijk publiceert haar bekendmakingen en kennisgevingen digitaal. Via www.officielebekendmakingen.nl blijft u op de hoogte van alle bekendmakingen en kennisgevingen. U kunt de bekendmakingen in uw buurt zelf op deze website opzoeken, maar u kunt ook wekelijks een e-mail ontvangen met bekendmakingen die voor u relevant zijn. U meldt zich aan voor deze e-mailservice op www.overheid.nl. U krijgt dan elke week automatisch een overzicht van de voor u relevante publicaties en kunt direct doorklikken naar de bekendmakingen.

Ruimtelijke ordening

Omgevingsvergunning uitgebreide procedure De Klomp 13
Omgevingsvergunning uitgebreide procedure Breehegge 36

Officiële bekendmakingen leest u op www.winterswijk.nl/bekendmakingen

Besluiten van het college van B en W

Het college van burgemeester en wethouders vergadert iedere dinsdag over beleid, samenwerking en financiën. De besluiten die het college neemt, leest u op onze website.