Gemeentenieuws 2 maart 2021

Met onder andere bestemmingsplan voor Park Achterhoek is vastgesteld door de gemeenteraad, informatie voor kiezers met een beperking over de Tweede Kamerverkiezingen, vroegsignalering voor schuldhulpverlening, nota ‘Sport beweegt Winterswijk’, waardebon voor energiebesparende producten.

Hieronder leest u de inhoud van het Gemeentenieuws. U kunt de onderwerpen met eenvoudig met één klik openen en lezen.

Actualiteiten

Wethouder Schepers: “Grote stap voor Park Achterhoek”

“Een mijlpaal: donderdag 25 februari is het bestemmingsplan voor Park Achterhoek vastgesteld door de gemeenteraad. De tijd van plannen maken is daarmee afgesloten: we zetten een grote stap in de realisatie van het gezondheidspark. Het is een belangrijke stap voor het behoud van goede zorg in de Oost-Achterhoek.

Zorg in de buurt

Het is belangrijk dat zorg altijd en overal in de buurt is. Van dagbesteding voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt tot een spoedgeval in het ziekenhuis: je wil er niet te lang voor reizen. Met Park Achterhoek naast het SKB zetten we in op de toekomst van die zorg dichtbij huis. Het gezondheidspark is straks een plek waar allerlei typen zorg elkaar aanvullen, ondersteunen en versterken. Bijvoorbeeld door nachtdiensten samen op te vangen of ruimtes met elkaar te delen. Maar ook door de aanwezigheid van een multifunctioneel zorghotel op het park, waar revaliderende patiënten of tijdelijk zorgpersoneel (zoals coassistenten) kunnen verblijven.

Met zorg tot stand gekomen

Het was een traject met de nodige uitdagingen. Maar door die uitdagingen stuk voor stuk aan te gaan, ligt er nu een mooi, kloppend en concreet plan. Het is een plan met zorg voor de omliggende omgeving, met zorg voor iedere Achterhoeker met een zorgbehoefte, en met zorg voor de toekomst van Winterswijk en het SKB. Ik ben dan ook trots op iedereen die aan de totstandkoming van deze plannen heeft gewerkt en kijk er naar uit om het gezondheidspark vorm te zien krijgen de komende jaren.” – Wethouder Elvira Schepers.

Wat is er geregeld voor kiezers met een beperking?

De Tweede Kamerverkiezingen vinden plaats op woensdag 17 maart. De gemeente Winterswijk vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen. Iedere stem telt mee. Daarom zijn dit jaar de Tweede Kamerverkiezingen voor zoveel mogelijk stemmers nog toegankelijker gemaakt.

Voor de komende verkiezingen zijn alle stemlocaties getoetst op toegankelijkheid. Dit deden de keurmeesters van adviesbureau Ongehinderd. Ook zijn er in samenwerking met de Oogvereniging verbeteringen aangebracht voor mensen met een visuele beperking. Er is een stemmal en audio-ondersteuning door middel van een soundbox. Een stemmal is een speciaal ontwikkelde mal met voelbare cijfers, waarin het stembiljet wordt gelegd.

Mensen met een lichamelijke beperking

Alle stembureaus zijn rolstoeltoegankelijk. Heeft u door een lichamelijke beperking hulp nodig in het stemlokaal? Neem dan iemand mee of vraag een stembureaulid om hulp.

Mensen met een visuele beperking

Voor deze groep is er dit jaar een aantal extra voorzieningen aanwezig.

 • Wilt u de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen in braille lezen? Deze lijst ligt tijdens de openingstijden van het gemeentekantoor, Stationsstraat 25 voor u klaar.
 • Wilt u de gesproken kandidatenlijst beluisteren? Ga dan naar de website
 • Heeft u moeite met het lezen van het stembiljet? In ieder stembureau in Winterswijk is een loep met verlichting aanwezig. Vraag ernaar als u het nodig heeft.

Stemmal en audio-ondersteuning met de soundbox

Op het stembureau in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25 kunt u dit jaar op maandag 15, dinsdag 16 en woensdag 17 maart stemmen met een stemmal en audio-ondersteuning.

 • Een medewerker van het stembureau legt uw stembiljet in een mal met gaatjes.
 • Via de soundbox hoort u met een koptelefoon welke partijen en kandidaten op de lijst staan.
 • Ook hoort u het nummer van de gewenste partij en van de kandidaat op wie u wilt stemmen.
 • De voelbare cijfers in braille geven de partijen op de mal aan.
 • De juiste kandidaat vindt u door de gaatjes te tellen onder de gewenste partij.
 • Met het potlood maakt u het gewenste vakje rood.

Wie kan nog meer gebruik maken van de stemmal?

Ook mensen met dyslexie, laaggeletterdheid, slechte handfunctie of een andere aandoening kunnen de stemmal en soundbox gebruiken.

Extra vervoerservice

Wilt u op 15, 16 en 17 maart stemmen met de stemmal? En is het voor u niet mogelijk zelfstandig naar het gemeentekantoor te komen? Dan kunt u gebruikmaken van de extra gratis taxiservice. De taxi haalt u thuis op en zet u af bij het gemeentekantoor. Na het stemmen brengt de taxi u weer terug naar huis.

Wilt u gebruikmaken van deze taxiservice?

Neem dan voor 11 maart 2021 contact op via iedereendoetmee@winterswijk.nl of via  ZOOV Klantenservice (0543) 543 545.
Alle informatie over de Tweede Kamerverkiezingen leest u op www.winterswijk.nl/verkiezingen.

Verkiezingskrant in gewone taal

Wilt u meer weten over de verkiezingen, maar dan in gewone taal? Dan is er een verkiezingskrant in gewone taal of een krant met plaatjes voor u. Op de website www.werkaanwinterswijk.nl/drempelvrij kunt u beide verkiezingskranten in pdf-formaat bekijken.

Wilt u de krant thuis lezen?

Dat kan. Stuur een mail naar iedereendoetmee@winterswijk.nl. Geef in de mail uw naam en adres door. Geef daarbij aan welke krant u graag wilt ontvangen: de krant in gewone taal of de krant met plaatjes. Wij sturen de krant dan per post naar u toe.

Vroegsignalering voor schuldhulpverlening

Woningcorporaties, energie- en drinkwaterbedrijven en zorgverzekeraars hebben sinds dit jaar de mogelijkheid om gegevens van inwoners met betalingsachterstanden in een vroeg stadium uit te wisselen met gemeenten. Dit wordt mogelijk door een wijziging in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). Hierdoor krijgen gemeenten mensen met schulden tijdig in beeld en kunnen zij schuldhulpverlening aanbieden. Hoe gaat de gemeente te werk?

 • De gemeente ontvangt van een zorgverzekeraar, energie, waterleverancier en/of  woningcorporaties een melding van betalingsachterstanden van hun klant. Het 'Vroeg Eropaf Team' van de gemeente legt daarna schriftelijk of telefonisch contact met deze inwoner. Het doel van dit contact is de situatie bespreken en te werken aan een oplossing. De inwoner is  hiertoe niet  verplicht.
 • De inwoner ontvangt informatie over schuldhulpverlening van het 'Vroeg Eropaf Team'. Gaat de inwoner akkoord met de aanpak, dan start de looptijd van de aanvraag. Gebruikmaken van schuldhulpverlening is gratis.
 • De gemeente mag na de start van de aanvraag informatie uitwisselen met overige schuldeisers en andere onderdelen van de gemeente. Tijdige en brede aanpak zorgt ervoor dat problemen zich opstapelen.

De inwoner mag ook altijd zelf contact leggen met de Post, via vroegsignalering@winterswijk.nl of telefonisch via (0543) 543 960 met vragen of voor informatie over schuldhulpverlening.

Energie besparen

In Winterswijk hebben bijna 1.500 woningeigenaren tot nu toe gebruik gemaakt van de waardebon voor (kleine) energiebesparende producten. Daarmee hebben deze huishoudens hun energierekening structureel verlaagd, hun woning duurzamer gemaakt en wordt er minder CO2 uitgestoten. Woningeigenaren die nog geen gebruik van de waardebon hebben gemaakt ontvangen deze week een brief ter herinnering. Meedoen kan nog tot en met 31 maart 2021. Er zit op dit moment nog zo’n € 120.000,- in de subsidiepot. Wacht niet te lang want als de subsidiepot leeg is, is uw waardebon niet meer geldig. Kijk voor meer informatie op www.duurzaamwinterswijk.nl/waardebon

Deel uw woonwensen

Wat wonen we in de Achterhoek toch op een heerlijke plek! Maar… het kan natuurlijk altijd beter! Daarom doen de Achterhoekse gemeentes samen met 8RHK Ambassadeurs onderzoek naar de woonwensen en de leefbaarheid in de Achterhoek. Heeft u hier ideeën over en wilt u graag meedenken? Vul dan de online enquête in op www.awlo.nl.

Mensen maken Winterswijk socialer

Er zijn niet alleen nu redenen te bedenken om naar een ander om te kijken. Op elk moment kan een ieder iets voor een andere betekenen. Samen maken mensen Winterswijk socialer.

Maatje worden?

Soms voelt iemand zich eenzaam en heeft behoefte aan een luisterend oor. Of zin aan een wandelingetje om een frisse neus te halen. Maatje worden is zinvol en leuk. Help je graag nieuwkomers beter Nederlands te leren spreken? Wordt digitaal kletsmaatje voor iemand uit een andere cultuur. Nuttig en gezellig. Bovendien leer je zelf dingen uit de cultuur van jouw kletsmaatje.

Mogelijkheden

Benieuwd wat je kunt doen om Winterwijk socialer te maken? Er zijn veel mogelijkheden.
Kijk op www.winterswijkdoet.nl of volg ons op Facebook www.facebook.com/VrijwilligerspuntWinterswijk/.Voor vragen of meer informatie kun je ons bereiken op telefoonnummer (0543) 200 026.

Sport beweegt Winterswijk

De gemeente Winterswijk staat voor een vitale samenleving. In de nota ‘Sport beweegt Winterswijk’ lichten wij ons beleid toe. De nota is met inbreng van vele belanghebbenden opgesteld.  Bij de beleidsnota hoort een uitvoeringsagenda. Hierin staat hoe we de doelstellingen uit de beleidsnota willen bereiken. De nota lag in november en december 2020 ter inzage. Iedereen kon hierdoor zijn mening over het beleid kenbaar maken. De uitvoeringsagenda  ‘Sport beweegt Winterswijk’ is inmiddels vastgesteld. De gemeenteraad wordt in maart gevraagd de nota ‘Sport beweegt Winterswijk’ definitief vast te stellen.

De komende jaren richten we ons op een drietal thema’s:  Sport- en beweegstimulering, (Maatschappelijke) kracht van sport en bewegen en Sportlandschap. Sport en bewegen is zowel een doel als een middel om te komen tot een vitale gemeente.

Corona en sport

Sinds maart 2020 hebben we te maken met het  coronavirus. Het verenigingsleven is door de verschillende maatregelen daardoor helaas veelal tot stilstand gekomen. Zeker in deze uitzonderlijke situatie, is het van groot belang voldoende te bewegen. Op deze website geven we u enkele adviezen hoe u in eigen omgeving toch op een gezonde manier in beweging kunt komen of blijven.

Heeft u vragen of wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen?

Neemt u dan contact op met Suzan de Jong, beleidsmedewerker Sport. Zij is te bereiken via
e-mailadres sjong@winterswijk.nl of telefonisch via nummer (0543) 543 543.

Verkeersmaatregelen

Lopende maatregelen

 • Wooldseweg
 • Wheme
 • Zuilenesstraat
 • Torenstraat
 • Beukenhorstweg
 • Burgemeester Bosmastraat
 • Wierengastraat
 • Balinkesstraat
 • Mevr. Kuipers-Rietbergplein
 • Tangelder Gorusstraat

Meer info leest u op www.winterswijk.nl/verkeersmaatregelen

Agenda activiteiten

Datum, activiteit

 • 11 maart, Openbare vergadering algemene raadscommissie om 19.30 uur
 • 11 maart, Online vergadering Cliëntenraad Participatiewet om 19.30 uur. Vergadering bijwonen? Meld u aan via e-mail clientenraad@socialedienstoostachterhoek.nl
Vergadering

Openbare vergadering algemene raadscommissie
U bent van harte welkom om deze vergadering digitaal te volgen.

Officiële bekendmakingen

De gemeente Winterswijk publiceert haar bekendmakingen en kennisgevingen digitaal. Via www.officielebekendmakingen.nl blijft u op de hoogte van alle bekendmakingen en kennisgevingen. U kunt de bekendmakingen in uw buurt zelf op deze website opzoeken, maar u kunt ook wekelijks een e-mail ontvangen met bekendmakingen die voor u relevant zijn. U meldt zich aan voor deze e-mailservice op www.overheid.nl. U krijgt dan elke week automatisch een overzicht van de voor u relevante publicaties en kunt direct doorklikken naar de bekendmakingen.

Officiële bekendmakingen leest u hier www.winterswijk.nl/bekendmakingen

Ontwerp Uitnodigingskader zon en wind (gemeente Aalten)

Met ingang van woensdag 3 maart 2021 ligt gedurende zes weken het ontwerp Uitnodigingskader zon en wind van de gemeente Aalten nogmaals ter inzage. Het Uitnodigingskader geeft aan waar, hoe en tot welke grootte er binnen de gemeente Aalten zonne- en windenergie opgewekt kan worden.
De stukken zijn te bekijken op www.aalten.nl/uitnodigingskader. U kunt het ontwerp Uitnodigingskader ook, op afspraak, inzien in het gemeentekantoor (Hofstraat 8, Aalten).

Informatiebijeenkomsten

Gemeente Aalten organiseert een viertal digitale informatiebijeenkomsten op:

 • maandag 22 maart 2021 van 16.00 tot 17.30 uur en van 19.30 tot 21.00 uur;
 • woensdag 31 maart 2021 van 16.00 tot 17.30 uur en van 19.30 tot 21.00 uur.

Meer informatie en aanmelden (uiterlijk op 18 maart 2021) via www.aalten.nl/uitnodigingskader.

Reageren

Tijdens de termijn van de terinzagelegging kunt u mondeling of bij voorkeur schriftelijk een reactie op het ontwerp Uitnodigingskader zon en wind geven. Uw schriftelijke reactie kunt u sturen naar burgemeester en wethouders van Aalten, Postbus 119, 7120 AC Aalten onder vermelding van ‘inspraakreactie ontwerp Uitnodigingskader zon en wind’.

Besluiten van het college van B en W

Het college van burgemeester en wethouders vergadert iedere dinsdag over beleid, samenwerking en financiën. De besluiten die het college neemt, vindt u op onze website 
https://www.winterswijk.nl/collegebesluiten