Gemeentenieuws 16 november 2021

Met onder andere project Morgenzon, stappenplan woonvormen, boekje 'Zie mij' voor jonge mantelzorgers, voortgang project 75 jarigen, openbare raadsvergadering op 25 november, gevonden en verloren voorwerpen, melding openbare ruimte, NIX 18: ‘Niet roken en niet drinken onder de 18 jaar’

Hieronder leest u de inhoud van het Gemeentenieuws. U kunt de onderwerpen met eenvoudig met één klik openen en lezen.

Actualiteiten

Afronding project Morgenzon: 78 nieuwe woningen voor Winterswijk

In 2014 ging de eerste schop in de grond van het voormalige voetbalveld van WVC. Zeven jaar en 77 woningen later wordt gestart met de bouw van de 78e en laatste woning. Om deze mijlpaal te vieren, bracht Inge klein Gunnewiek een bezoek aan het project met een bloemetje voor de toekomstige bewoners.

De Morgenzon is een mooie en gemêleerde wijk geworden, waar starters tot senioren een woning hebben kunnen bouwen.

Doorstroom in de huizenmarkt

Wethouder Inge klein Gunnewiek: “De bouw van deze woningen levert een belangrijke bijdrage aan het woningaanbod in onze gemeente. Dankzij project Morgenzon hebben meneer en mevrouw Schotman en 77 andere huishoudens een prachtig nieuw huis gevonden. En vergeet niet: ook hun voormalige woningen worden weer verkocht aan woningzoekenden in Winterswijk. Daarbij komt dat Morgenzon niet het enige woningbouwproject is. Ook met projecten als Nieuw Gelle, Landgoed Eelink Noord, De Rikker en Plan Grijsen werken we continu aan een toekomstbestendige woningvoorraad voor Winterswijk.”
De laatste woning van project Morgenzon wordt de komende maanden gebouwd. Naar verwachting is het hele project medio 2022 afgerond.

‘Zie mij’ voor jonge Winterswijkse mantelzorgers

Op woensdag 10 november, de Dag van de Mantelzorg, overhandigde schrijfster Mirjan Hijink haar boek ‘Zie mij’ aan wethouder Elvira Schepers. Een boek dat gaat over opgroeien met zorg(en), loyaliteit, vriendschap, liefde en over het hebben van steunpersonen; mensen die je écht zien.
 
Het verhaal is met name geschreven voor kinderen in de leeftijd van 10 tot 14 jaar, maar is ook zeker interessant voor volwassenen. Wethouder Schepers: “Wat een inspirerende ontmoeting met deze Winterswijkse schrijfster. Ik vind het geweldig dat zij met haar boek aandacht vraagt voor jonge mantelzorgers. Nederland telt ongeveer 5 miljoen jonge mantelzorgers. Ook in Winterswijk geven tal van jongeren op een bijzondere manier zorg aan hun naasten. We schenken dit prachtige boek van Mirjan heel graag als blijk van waardering aan iedere jonge mantelzorger in Winterswijk die bij ons bekend is. Een prachtig geschreven verhaal, dat jongeren en hun naasten daarmee tegelijkertijd steun en inzichten biedt.”

Mantelzorgwaardering

Mantelzorgers ontvingen vorige week een attentie per de post als blijk van waardering voor hun inzet. Wethouder Schepers: “Maar we doen graag meer. We helpen hen om ook goed voor zichzelf te (leren) zorgen. Om niet tot het uiterste te gaan, hulp in te roepen, te praten met onder meer  andere mantelzorgers, regelmatig rust en ontspanning te nemen.” Wilt u meer informatie of ondersteuning, dan kunt daarvoor terecht bij mantelzorgconsulent Hentje Metz van Sociaal Team de Post. U kunt haar telefonisch bereiken via nummer (0543) 543 960 of via e-mailadres mantelzorg@winterswijk.nl.

Uitreiking stappenplan woonvormen

De eerste bijeenkomst van de trekkers van het woonproject Meewonen was op maandag 8 november. Tijdens deze bijeenkomst was ook wethouder Elvira Schepers aanwezig. Ze maakte kort kennis met deze groep en gaf allen het stappenplan: ‘Op weg naar een integrale woonvorm’. Dit plan heeft de gemeente Winterswijk in samenwerking met werkgroep Wonen vanuit de opgave Winterswijk Drempelvrij gemaakt.  

Dit handige boekje helpt initiatiefgroepen om stap voor stap een gezamenlijke woonvorm op te zetten. In vier stappen ga je van voorbereiding tot uitvoering. Met een groep mensen een gezamenlijke woonvorm op zetten is een langdurig proces. Het begint met een idee of een droom. Je wil anders wonen, samen met anderen. Die anderen kunnen familie, vrienden, kennissen of onbekenden zijn. Dit plan geeft praktische informatie om steeds weer een stap verder te komen in dit proces. Ook vind je in dit boekje informatie over voorbeelden van bestaande woonvormen in Nederland en landelijke websites die je verder helpen.

Benieuwd naar dit stappenplan?

Vraag het aan via de mail iedereendoetmee@winterswijk.nl of bel met de gemeente Winterswijk (0543) 543 543 en vraag naar Kristel Wolterink, Projectmedewerker Winterswijk Drempelvrij.

Huur gemeentelijke gebouwen en openbaar groen per 2022

Het CBS consumentenprijsindexcijfer september 2021 waarmee de huur van de gemeentelijke gebouwen en openbaar groen voor 2022 wordt berekend is 2,7%.
Dit houdt in dat de huur voor gemeentelijke gebouwen en openbaar groen met 2,7% stijgt in 2022.

Waardebon voor energiebesparende producten

Huurders in de gemeente Winterswijk ontvangen deze week per brief een waardebon van € 70,- voor (kleine) energiebesparende producten voor de woning.
Deze waardebon kan gebruikt worden voor diverse energiebesparende producten, zoals

 • Ledlampen
 • Energiebespaarbox
 • Radiatorventilator
 • Waterbesparende douchekop
 • Bespaarstekker
 • Radiatorfolie
 • Brievenbusborstel
 • Thermostaat mengkraan
 • Tochtstrips
 • Leidingisolatie voor cv-leidingen
 • Deurdranger en deurveren
 • Douchetimer

Waarom deze actie?

De gemeente Winterswijk wil in 2030 graag energieneutraal zijn. Dit betekent dat we niet meer energie gebruiken dan we duurzaam kunnen opwekken. Om dit te bereiken is onder andere energiebesparing belangrijk. Ook de gestegen energieprijzen maken het extra belangrijk om zoveel mogelijk energie te besparen. Energie besparen is goed voor het milieu én uw portemonnee.

Wees er snel bij, want op = op

De rijksoverheid stelt voor deze besparingsactie € 280.000,- subsidie beschikbaar. Zodra dit bedrag op is, stopt de actie. Gebruik uw waardebon dus snel en verduurzaam uw huurwoning!

Waar kan ik de producten aanschaffen?

U kunt helemaal zelf bepalen waar u de producten koopt. Dit kan bij bouwmarkten, in een (web)winkel of bij een ondernemer bij u in de buurt. Omdat het in deze tijd extra belangrijk is om lokale ondernemers te steunen, vragen wij u om uw aankopen zoveel mogelijk lokaal te doen. Op de website van Duurzaam Winterswijk houden we een overzicht bij van lokale ondernemers, die producten verkopen waarvoor u de waardebon kunt gebruiken.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over deze actie op de website van Duurzaam Winterswijk. Heeft u vragen over deze actie? Neem dan contact op met het Centrum Duurzaam Winterswijk via duurzaam@winterswijk.nl of (0543) 543 100. Langskomen in het Centrum Duurzaam Winterswijk kan natuurlijk ook. Kijk hier voor de actuele openingstijden van Centrum Duurzaam Winterswijk.

Voortgang project 75-jarigen

In september startten we met het project 75-jarigen. Daarbij ontvangt iedere inwoner die in 2021 de leeftijd van 75 jaar bereikt, een felicitatiekaart met de aankondiging van een deurbezoek door een ouderenadviseur. Zij ontvangen dan informatie over allerlei voorzieningen waarop zij een beroep kunnen doen. De aanpak wordt erg goed ontvangen door senioren, daar zijn we erg blij mee. Graag vertellen wij u over het resultaat tot nu toe en de verdere planning van het project.

Positieve reacties

Inmiddels hebben zo’n 120 mensen een felicitatiekaart ontvangen. Bij bijna even zoveel mensen is een ouderenadviseur inmiddels op deurbezoek geweest. Vaak blijft het bij een gesprek aan de deur. Ook zijn er op verzoek al wat uitgebreidere bezoeken geweest. Een enkele keer gaat alleen de infomap met visitekaartje de brievenbus in. Maar inwoners melden zich ook uit zichzelf bij ons met de vraag om een bezoek of met het verzoek om de informatiemap te ontvangen, heel fijn!

Aangepaste planning

Het project startte pas in de loop van het jaar. De eerste maanden van het jaar moeten we daarom  inhalen en combineren. Zo dat het goed te plannen is voor onze ouderenadviseurs. Indien nodig plannen we de bezoeken aan mensen uit het geboortejaar 1946 door in 2022. Aansluitend benaderen we alle inwoners uit 1947. We gaan controleren steeds de actuele gegevens, voordat we kaarten verzenden. Bent of wordt u dit jaar 75 en heeft uw partner al een kaart en informatie ontvangen? Dan krijgt u natuurlijk wel een felicitatie, maar we komen niet opnieuw bij u aan de deur. Vragen? Neemt u gerust contact op met Claudia Bosscher (coördinator ouderenadviseurs). Zij is bereikbaar via (06) 127 213 85 of cbosscher@winterswijk.nl.

NIX 18: ‘Niet roken en niet drinken onder de 18 jaar’

Gaat uw kind sinds kort of bijna naar het voortgezet onderwijs? Een nieuwe fase en een spannende tijd voor veel kinderen (en hun ouders!) Een fase waarin veel kinderen voor het eerst alcohol drinken of beginnen met roken. Hét moment om samen te praten over deze onderwerpen. Maar hoe doe je dat? Daarover ontvangen binnenkort alle ouders en verzorgers van 12-jarigen informatie.

Uit onderzoek blijkt dat ouders veel invloed hebben op het alcoholgebruik en rookgedrag van hun kind. Steeds meer ouders maken de afspraak ‘niet roken en niet drinken onder de 18 jaar’. Niet voor niets, want het werkt! Deze kinderen beginnen later met drinken en drinken bovendien minder. Ook roken ze minder vaak.

Praat met je kind

Met een puber praten over alcohol en roken kan best lastig zijn. U kunt met al uw vragen terecht bij  preventiewerkers Armida Panka en Margriet de Winkel van Iriszorg Preventie (preventie@iriszorg.nl) of de jeugdverpleegkundige van GGD Noord- en Oost-Gelderland (bereikbaar via 088- 443 31 01). Meer informatie vindt u ook op www.helderopvoeden.nl of in de Groeigids App (gratis te downloaden via de Appstore).

Hoorzitting met Provinciale Staten over twee regionale energiestrategieën

Op woensdag 24 november 2021 kunnen inwoners van Gelderland inspreken over twee RES’en: Achterhoek en Cleantechregio. Woensdag 1 december zullen de Statenleden gaan oordelen over deze twee RES’en, zodat Provinciale Staten er op 15 december een besluit over kunnen nemen.
 
In het Klimaatakkoord is afgesproken dat in 30 regio’s een Energie Strategie (RES) wordt opgeleverd. In Gelderland zijn zes RES-regio’s. De RES geeft inzicht in de mogelijkheden voor regionale opwek van elektriciteit. Dit leidt tot keuzes in concrete plekken, projecten en planning;
afstemming van warmtebronnen, gevolgen voor de energie-infrastructuur en projecten en plannen die al gereed zijn.
 
Wilt u uw mening kenbaar maken en deelnemen aan deze bijeenkomst vanaf 19.00 uur? Meld u zich dan voor maandag 22 november, 12.00 uur aan bij griffie@gelderland.nl
U krijgt vijf minuten spreektijd, waarna de aanwezige Statenleden u nog verhelderende vragen kunnen stellen. De hoorzitting komt in de plaats van het inspreekrecht bij de oordeelsvorming op 1 december.
 
De agenda en stukken voor deze hoorzitting zijn beschikbaar op www.gelderland.nl/stateninformatie. De hoorzitting is een onderdeel van de beeldvorming op 24 november.
De hoorzitting wordt live uitgezonden via www.gelderland.nl/statenlive.

Verkeersmaatregelen

Hieronder leest u waar er gewerkt wordt aan de weg en waar tijdelijke maatregelen zijn.

Actuele maatregel

Meenkmolenweg

In verband met werkzaamheden van 29 november tot en met 3 december is de Meenkmolenweg vanaf de Pieriksweg tot de Corleseweg en de Wieskampweg afgesloten voor doorgaand rijverkeer.

Lopende maatregelen

 • Vrijheidspark
 • Adamskampweg
 • Roelvinkstraat
 • Binnenboomweg
 • Greversweg
 • Greuneweg
 • Grote Heldersweg
 • Garversbultenpad

Meer info over de verkeersmaatregelen leest u hier.

Agenda activiteiten

Datum, onderwerp

 • 18 november, Politiek forum om van 19.30 tot 21.30 uur. Op www.winterswijk.nl/gemeenteraad vindt u de agenda en kunt u het politiek forum volgen.
 • 24 november, Op woensdag 24 november stond een activiteit gepland van het Alzheimer Trefpunt (voorheen Alzheimer Café) Lichtenvoorde in Cultureel Centrum Den Diek. Helaas kan deze bijeenkomst niet doorgaan vanwege de huidige coronamaatregelen. We hopen onze bezoekers in december weer te mogen verwelkomen. Meer informatie op: www.alzheimer-nederland.nl/regios/oost-gelderland of bel naar Alzheimer Nederland | Oost-Gelderland: (06) 1351 4411
 • 25 november, Openbare raadsvergadering om 19.30 uur. Meer info: www.winterswijk.nl/gemeenteraad
 • 27 november, GGD Noord- en Oost Gelderland vaccineert van 9.00 tot 17.00 uur zonder afspraak inwoners tegen corona in gymzaal Morgenzonweg 7b. Uitgebreide informatie over vaccinaties kunt u vinden op www.ggdnog.nl
Vergaderingen

Openbare raadsvergadering

Publiek kan niet bij deze vergadering aanwezig zijn; u kunt de vergadering wel via een livestream volgen.

 • Datum en tijd: donderdag 25 november om 19.30 uur
 • Locatie: raadzaal in het raadhuis, Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1. Publiek kan de vergadering live volgen (of later terugkijken) op www.winterswijk.nl/gemeenteraad, klik op ‘Uitzending bekijken’
 • Agenda en stukken: deze vindt u op www.winterswijk.nl/gemeenteraad
 • Inspreken: neem contact op met de raadsgriffie
 • Meer informatie: griffie@winterswijk.nl of (0543) 543 543
Officiële bekendmakingen

De gemeente Winterswijk publiceert haar bekendmakingen en kennisgevingen digitaal. Via www.officielebekendmakingen.nl blijft u op de hoogte van alle bekendmakingen en kennisgevingen. U kunt de bekendmakingen in uw buurt zelf op deze website opzoeken, maar u kunt ook wekelijks een e-mail ontvangen met bekendmakingen die voor u relevant zijn. U meldt zich aan voor deze e-mailservice op www.overheid.nl. U krijgt dan elke week automatisch een overzicht van de voor u relevante publicaties en kunt direct doorklikken naar de bekendmakingen.

Besluiten van het college van B en W

Het college van burgemeester en wethouders vergadert iedere dinsdag over beleid, samenwerking en financiën. De besluiten die het college neemt, leest u op onze website 
https://www.winterswijk.nl/collegebesluiten