Gemeentenieuws 9 november 2021

Met onder andere brief over extra coronamaatregelen door locoburgemeester Henk Jan Tannemaat, ervaringen van pleegouders, dag van de mantelzorg, politiek forum op 18 november, terugblik op raadsvergadering.

Hieronder leest u de inhoud van het Gemeentenieuws. U kunt de onderwerpen met eenvoudig met één klik openen en lezen.

Actualiteiten

Beste Winterswijkers,

Vorige week was er weer een persconferentie van minister-president Mark Rutte en minister Hugo de Jonge waarin zij extra coronamaatregelen aankondigden. We gaan weer mondkapjes dragen. Vaker thuis werken. Op meer plaatsen vragen om coronatoegangsbewijzen. 1,5 meter afstand houden.
Velen worden er moedeloos van. Niet zonder nadenken overal zomaar naar binnen kunnen, afstand tot elkaar moeten houden, mondkapjes, testen. Houdt het dan nooit op?
Intussen groeien in de samenleving de tegenstellingen tussen zij die gevaccineerd zijn en zij die dat (nog) niet zijn. Binnen families, vriendenkringen of verenigingen maken mensen elkaar daarover bittere verwijten. Noemen elkaar wappies of schapen. Echt naar elkaar willen luisteren is er soms niet meer bij.
Soms betrap ik mezelf er ook op dat ik anderen de schuld probeer te geven. “Als nou toch iedereen die dat kan ‘gewoon’ ‘even’ dat prikje ging halen…” Alsof het dan acuut opgelost was allemaal. Onzin natuurlijk. We lossen deze pandemie niet op door elkaar de maat te nemen. Niemand heeft hierom gevraagd. Het overkomt ons. Het beste wat we kunnen doen, is tegen de stroom in prettig met elkaar om blijven gaan. Altijd. Solidair met elkaar zijn, ook als de ander een andere keuze maakte dan jij.
Juist nú is onderling respect en geduld nodig. Precies die warmte en het onderlinge begrip van toen corona nog iets heel nieuws was. Dé oplossing voor een pandemie als deze bestaat niet, we zwerven gezamenlijk zonder kaart door een onherbergzaam niemandsland. De onzekerheid die we allen ervaren zou een mooie reden zijn onze onderlinge verschillen niet uit te vergroten en te doen alsof ze onoverbrugbaar zijn. Ze zou ons juist in elkaars armen moeten drijven – zonder dat we dat al te letterlijk moeten nemen.
We maken in Winterswijk geen onderscheid tussen genezen, getest of gevaccineerd. Je moet je niet verantwoorden voor keuzes die je maakt. Maar laat wél die QR-code gewoon even zien als erom gevraagd wordt. Hoe onnozel je die toonplicht ook vindt, ga er niet bij iedere deur opnieuw over in discussie.
Vanuit de gemeente blijven we ons best doen een redelijke en betrouwbare overheid te zijn. Die voorschrijft, handhaaft, soms strikt grenzen stelt maar ook helpt, begrijpt en steunt waar ze kan. Omdat deze last te zwaar is voor wie dan ook individueel, dragen we haar samen.
Ben je of ken je iemand die het even niet meer ziet zitten? Praten met en luisteren naar elkaar helpt, zeker zolang je niet iedereen steeds tegen elke prijs wilt overtuigen van jouw gelijk. Wie met de ander omgaat zoals je wilt dat er met jou wordt omgegaan, doet het zeker goed. Burgemeester, wethouders, raadsleden en hun medewerkers zijn altijd maar één telefoontje van je vandaan.
We laten in Winterswijk niemand aan zijn lot over.

Henk Jan Tannemaat
Locoburgemeester*

* Burgemeester Joris Bengevoord is op dit moment met vakantie.

Pleegouders: “Omdat ieder kind liefde en aandacht verdient”

“En dan opeens moet je in een paar weken tijd alles gaan regelen om je kleindochter een veilig thuis te bieden.” Monica en Paul stonden vier jaar geleden voor de keus om pleeggezin te worden. “Als we de tijd terug zouden moeten draaien, dan zouden we het zo weer doen.”

Alleen al in Gelderland zijn er 75 kinderen die op zoek zijn naar een pleeggezin. Monica en Paul vertellen wethouder Elvira Schepers over hun ervaringen als pleegouders en waarom het zo belangrijk is om kinderen een thuis te bieden.

Belang van het kind

“Op zijn vijftiende vertelde onze zoon ons dat hij vader zou worden. Op dat moment heb je geen tijd om na te denken over of je pleegouder wilt zijn. Je doet het gewoon, in het belang van het kind. Er moesten direct veel zaken geregeld worden. Van de Raad van de Kinderbescherming tot aan Entrea Lindenhout en Jeugdbescherming; we zijn uitgebreid gescreend en hebben goede afspraken gemaakt met de moeder van onze kleindochter en haar familie.

Inmiddels is onze kleindochter bijna vier jaar oud. Ze is het zonnestraaltje in huis. Ze brengt ontzettend veel liefde en vrolijkheid in ons gezin. Omdat het destijds om onze kleindochter ging, hebben wij geen moment na hoeven te denken of we pleegouders wilden worden. Nu, vier jaar later, zien we hoe belangrijk het is dat er pleeggezinnen zijn. Want wat gebeurt er anders met zo’n kindje? Ieder kind verdient het om met veel liefde en aandacht groot te worden. Ze kunnen zelf niets doen aan de situatie waarin ze geboren worden.”

Pleeggezinnen zijn heel belangrijk

Wethouder Elvira Schepers concludeert: “Ook in Winterswijk zijn we nog altijd keihard op zoek naar pleeggezinnen. Het is zó belangrijk dat iedereen in Winterswijk mee kan doen en gelijke kansen krijgt. Zéker kinderen. Ik hoop dan ook dat er mensen zijn die dit verhaal lezen en overwegen om zich aan te melden als pleeggezin.”

Wilt u pleegouder worden? Kijk dan eens op de website ikwilpleegouderworden.nl.

Dag van de Mantelzorg, woensdag 10 november

Mantelzorgers zijn onzichtbare helden. Ze zorgen voor een ziek familielid, vriend of buur. Zorg die vaak onzichtbaar is voor de buitenwereld en die er gaandeweg bij insluipt. Het begint met een keertje meegaan naar het ziekenhuis, het betalen van een nota of het bezighouden van een broertje of zusje, zodat papa en mama hun handen even vrij hebben. Eén keer wordt twee keer, twee keer wordt drie keer en na de derde keer wordt het stilaan een gewoonte. Een vanzelfsprekendheid waarvan niemand meer iets van denkt. De mantelzorger zelf al helemaal niet. Voor hem of haar is het de gewoonste zaak van de wereld dat hij of zij doet wat hij of zij doet.

Mantelzorg verlenen: zo gewoon is dat niet

Mantelzorg is zorg die de gebruikelijke zorg van huisgenoten voor elkaar overstijgt. Zorg die vanuit liefde wordt gegeven en die de kwaliteit van leven van mensen die zorg nodig hebben verbeterd. Zorg die de samenleving verwarmt en die van onschatbare waarde is, voor de zorgvrager en de maatschappij. En dat mag gezien worden.

Mantelzorgwaardering

In Winterswijk ontvangen de mantelzorgers deze week daarom een attentie per de post. En de gemeente doet meer. Zij helpt mantelzorgers om ook goed voor zichzelf te (leren) zorgen. Om niet tot het uiterste te gaan, hulp in te roepen, zoals te praten met andere mantelzorgers, regelmatig rust en ontspanning te nemen. ‘Goede zelfzorg is een voorwaarde om er echt te kunnen zijn voor anderen’, aldus Hentje Metz mantelzorgconsulent van de gemeente Winterswijk.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

U kunt daarvoor terecht bij Hentje Metz. U kunt haar telefonisch bereiken via nummer (0543) 543 960 of via e-mailadres mantelzorg@winterswijk.nl. Ook vindt u meer informatie over mantelzorg op de websites van de gemeente en WijWinterswijk.

Gevonden en verloren voorwerpen

Heeft  u iets gevonden of verloren? U kunt hiervan aangifte doen via onze website, persoonlijk bij de receptie van het gemeentekantoor of telefonisch via telefoonnummer (0543) 543 543.
Wij publiceren gevonden voorwerpen maandelijks op onze website.Staat het voorwerp dat u bent verloren er niet bij, neem dan contact met ons op via eerder genoemd telefoonnummer.

Duurzaam Winterswijk

Zoek je informatie over energie besparen en het opwekken van duurzame energie? Heb je interesse in het duurzame woningverbeterplan (nu voor maar 25 euro!)? Of wil je meer weten over de Groene Tuin Actie waarbij inwoners in de kern van Winterswijk die hun tuin willen vergroenen gratis advies, gratis afvoer van stenen en gratis beplanting kunnen krijgen? Kom dan naar Centrum Duurzaam Winterswijk in het raadhuis! Kijk voor meer informatie op de stie van Duurzaam Winterswijk.

Politiek forum

Op 18 november is er een politiek forum van de gemeenteraad van Winterswijk.

Tijdens het politiek forum komen politieke onderwerpen aan de orde. Daarbij kan de raad worden geïnformeerd over actuele onderwerpen, of er wordt aan de raads- en commissieleden gevraagd om richting te geven in het maken van nieuwe plannen of beleid.

Tijdens het politiek forum van 18 november komt het volgende onderwerp aan de orde:

 • Woningcorporatie De Woonplaats (informatief) van 19.30 tot 21.30 uur

In verband met de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus is deze vergadering niet toegankelijk voor publiek. U kunt het live via internet volgen door middel van een link op onze website www.winterswijk.nl/gemeenteraad, vervolgens klikt u op ‘Uitzending bekijken’. De op de agenda betrekking hebbende stukken vindt u hier.

Uitnodiging inloopbijeenkomst beheerplannen 4 natuurgebieden

Bericht van provincie Gelderland

Rond Winterswijk liggen de natuurgebieden Bekendelle, Korenburgerveen, Willinks Weust en Wooldse Veen. Zij hebben elk een eigen beheerplan waarin maatregelen staan die de natuur moeten versterken. De beheerplannen verlopen in 2022. Provincie Gelderland actualiseert ze nu. Op 18 november bent u van harte welkom om de conceptbeheerplannen te bekijken en vragen te stellen.

Europees beschermde natuur

Bekendelle, Korenburgerveen, Willinks Weust en Wooldse Veen zijn alle vier onderdeel van het Europese netwerk van beschermde natuur: Natura 2000. Om de kwaliteit van de natuur en de soortenrijkdom (biodiversiteit) te behouden en te verbeteren is goed beheer nodig en zijn maatregelen nodig. Die staan in de Natura 2000-beheerplannen.

Inloopbijeenkomst donderdag 18 november: graag aanmelden

Tussen 18.00 en 21.30 uur bent u van harte welkom op recreatiepark Het Winkel, De Slingeweg 20 in Winterswijk. Medewerkers van de provincie, het waterschap, Staatbosbeheer, Natuurmonumenten en de gemeente staan klaar om uw vragen te beantwoorden. In verband met de spreiding van bezoekers, werken we met tijdsblokken. Meld u uiterlijk 14 november aan via  www.gelderland.nl/aanmeldenwinterswijk

Procedure

Begin 2022 stellen Gedeputeerde Staten van provincie Gelderland de plannen vast. U heeft daarna gedurende zes weken de mogelijkheid uw reactie te geven (zienswijze) op elk plan.

College stelt gemeenteraad voor APV te wijzigen

Het college van burgemeester en wethouders van Winterswijk stelt de gemeenteraad voor twee wijzigingen op te nemen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV): een verruiming van de afsteektijden voor het carbidschieten op Oudejaarsdag en een messenverbod. Op 25 november neemt de raad hierover een besluit.       .

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staan de gemeentelijke regels op het gebied van openbare orde en veiligheid.

Aanpassing afsteektijden carbidschieten

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor de afsteektijden voor het carbidschieten op Oudejaarsdag te verruimen. Tot dusver was het carbidschieten in Winterswijk alleen op Oudejaarsdag van 14.00 tot 18.00 uur toegestaan. In navolging van de andere Achterhoekse gemeenten stelt het college de gemeenteraad voor het carbidschieten ’s ochtends vanaf 10.00 uur toe te staan.
Het carbidschieten is alleen buiten de bebouwde kom toegestaan. Om mens en dier tegen geluidsoverlast te beschermen moeten ook bepaalde afstandsnormen in acht worden genomen. Zo moet de afstand tot woningen minstens 100 meter zijn en de afstand tot schuren waar dieren verblijven minstens 300 meter. Voor het carbidschieten mogen verder alleen bussen met een maximale inhoud van 40 liter gebruikt worden en mag de bus -met het oog op de veiligheid van omstanders- niet met een metalen deksel of ander hard voorwerp afgesloten worden. Een bal is een goed alternatief om de bus af te sluiten.

Messenverbod in de APV

Het college stelt de gemeenteraad op advies van de politie ook voor om in aanvulling op de Wet wapens en munitie een messenverbod in de APV op te nemen. Niet alle messen die als steekwapen gebruikt kunnen worden vallen onder de Wet wapens en munitie en daarom bestaat behoefte aan een aanvullende bepaling in de APV. De gemeenteraad is bevoegd om dit in de gemeentelijke verordening op te nemen.

Verkeersmaatregelen

Hieronder leest u waar er gewerkt wordt aan de weg en waar tijdelijke maatregelen zijn.

Lopende maatregelen

 • Vrijheidspark
 • Adamskampweg
 • Roelvinkstraat
 • Binnenboomweg
 • Greversweg
 • Greuneweg
 • Grote Heldersweg
 • Garversbultenpad

Meer info leest u op onze website.

Agenda activiteiten

Datum, activiteit

Vergaderingen

Per 6 november 2021 zijn de landelijke coronamaatregelen verscherpt. De vergaderingen van de gemeenteraad, algemene raadscommissie en politieke forums zullen de komende tijd worden gehouden in de raadzaal van het raadhuis. In verband met de 1,5 meter maatregel is het voor publiek niet mogelijk deze bijeenkomsten bij te wonen. U kunt ze wel volgen via een digitale livestream, te vinden op www.winterswijk.nl/gemeenteraad, klik op ‘Uitzending bekijken’.

Vergadering algemene raadscommissie

Publiek kan niet bij deze vergadering aanwezig zijn; u kunt de vergadering wel via een livestream volgen.

 • Datum en tijd: donderdag 11 november om 19.30 uur
 • Locatie: raadzaal in het raadhuis, Mevrouw Kuipers-Rietbergplein 1. Publiek kan de vergadering live volgen (of later terugkijken) op www.winterswijk.nl/gemeenteraad, klik op ‘Uitzending bekijken’
 • Agenda en stukken: deze vindt u hier
 • Inspreken: neem contact op met de raadsgriffie
 • Meer informatie: griffie@winterswijk.nl of (0543) 543 543
Terugblik op de raad

De gemeenteraad heeft in de openbare raadsvergadering van26 en 28 oktober de volgende besluiten genomen.

Terugblik door fractievoorzitter

De gemeenteraad vergadert elke maand over uiteenlopende onderwerpen die spelen binnen onze gemeente. Hieronder blikken de fracties terug op de raadsvergadering van dinsdag 26 en donderdag 28 oktober.

Wim Wassink, fractievoorzitter CDA Winterswijk

Tijdens de bespreking van de begroting heeft het CDA nadrukkelijk aangegeven dat er keuzes gemaakt moeten worden, want niet alles kan. De reserves zijn al fors geslonken en de schulden zitten bijna aan het plafond. Daarnaast heeft het college bezuinigingen al ingeboekt waarvan het nog maar zeer de vraag is of die haalbaar zijn.
Willen we in de toekomst de noodzakelijke investeringen in de scholen nog kunnen betalen, dan moeten we nu oppassen met dure plannen. Daarom zijn we met een motie gekomen om te kijken naar goedkopere alternatieven voor het Cultuurkwartier en de suggestie om de dure verbouwing van het gemeentekantoor even uit te stellen. Binnen de beperkte financiële ruimte gaat onze keuze uit naar een investering in de scholen en het stoppen met bezuinigingen op het zwembad en de sportverenigingen. Omdat het college niet bereid is om keuzes te maken die ervoor zorgen dat de begroting ook na de komende vier jaar nog sluitend is, hebben wij uiteindelijk tegen de begroting gestemd.
Wel zijn we gekomen met amendementen/moties die Winterswijk sterker maken, maar weinig kosten, zoals een bescheiden budgetverhoging voor Present, Humanitas en de Winterswijkse Uitdaging en een budget om Winterswijk rolstoelvriendelijk/kinderwagenvriendelijk te maken. Deze voorstellen werden aangenomen.
Wij hebben tegen de motie voor woningbouw op het Tuunterveld gestemd. Dit plan wordt gelanceerd zonder goed onderzoek en zonder dat er met de bewoners is gesproken. Uiteraard moeten er meer woningen voor starters en senioren komen, maar binnen de bebouwde kom is er nog plek voor zeker 1.000 woningen.
Wel konden wij instemmen met woningbouw bij de Narcisstraat. Dit plan is opgenomen in de structuurvisie en dat is een zorgvuldig proces geweest.
Ook werd de motie aangenomen die we samen met VW en GL hebben ingediend om inwoners die sociaaleconomisch gebonden zijn aan de Achterhoek voorrang te geven bij een huurwoning.
Voor meer informatie zie ook: www.cdawinterswijk.nl

Erwin te Selle, raadslid Winterswijks Belang (WB)

Het is 15 jaar geleden dat Winterswijks Belang is opgericht. Het waren roerige tijden in politiek Winterswijk. Vanaf 2006, tot aan de dag van vandaag, blijven we ons afvragen, bij alles wat we doen of Winterswijk er beter van wordt. En of het past in de toekomstvisie. Die visie blijft onze stip op de horizon.
Wat heeft Winterswijk aan het strandbad? Aan onze fantastische sportvoorzieningen? Of aan een breed museumaanbod? Wat heeft Winterswijk aan 1 miljoen overnachtingen? Wat heeft Winterswijk aan het WoooW, aan cultuureducatie? Of aan een upgrading van de markt en uitbreiding van bedrijventerrein? Ik zal het u zeggen. Het gaat om werkgelegenheid, leefbaarheid en toekomstbestendigheid. Essentieel voor ons dorp met stadsallures op de lange termijn.
We zijn niet de partij van megalomane projecten. Wel van investeren in cultuur en sport, het verbinden van jeugd en onderwijs. Investeren in mensen, ook als ze het moeilijk hebben.
Wij zien in deze begroting terug dat het college die handschoen goed oppakt; in de eerste plaats met het innovatieve en bruisende WoooW, maar ook met het hoognodige integraal huisvestingplan scholen en het aanwijzen van het nieuwe bedrijventerrein. Dat kost geld en stuit soms op weerstand. Maar de verantwoordelijkheid durven nemen om Winterswijk ook in de toekomst leefbaar, aantrekkelijk en vitaal te houden betekent ook keuzes maken. Niet alleen maar zeggen wat je niet goed vindt, maar actief, constructief en positief werken aan Winterswijk. Onderwerpen bespreekbaar maken en dan gaan vernieuwen en verbeteren.
We blijven groot voorstander van de gebiedsgerichte aanpak als het gaat om ons buitengebied. Samen met de partners binnen het WCL zijn we op zoek naar een goede oplossing voor een ingewikkeld probleem. We vinden het belangrijk dat we dat als inwoners van Winterswijk samen doen. Of het nu onze boeren zijn, de recreatieve ondernemers, de industrie of handel.
Voor meer informatie zie ook www.winterswijksbelang.nl

Gert-Jan te Gronde, fractievoorzitter VVD Winterswijk

De behandeling van de begroting is het hoogtepunt van het jaar. De VVD was tevreden met de begroting. In de begroting waren heldere keuzes gemaakt. Zo is er geld gereserveerd voor de scholenbouw in de toekomst maar ook voor de grote opknapbeurt voor het gebied tussen de muziekschool en het Weurden. Deze plek is zeker gezien vanaf de parkeerplaats duidelijk toe aan een grondige vernieuwing zodat Winterswijk een aantrekkelijke winkelplaats blijft en de muziekschool in een duurzamer pand verder kan. Wat ons vooral ook in dit plan aanspreekt, is dat er veel ruimte is voor nieuwe woningen. Verder liet de begroting zien dat Winterswijk er financieel goed voor staat. De lasten voor de inwoners en bedrijven worden dan ook niet verhoogd. Dat is voor de VVD altijd een belangrijk uitgangspunt. Uitkomen met het geld dat er is.
Ons speerpunt deze begroting was de aanwijzing extra plekken in Winterswijk voor de bouw van woningen. Dat is geworden het Tuunterveld (bij rondweg West) en de omgeving Narciststraat. Hiervoor dienden wij een motie en een wijziging van de begroting in. Dat extra woningbouw nodig is blijkt wel uit het feit dat ook in Winterswijk de huizenprijzen zijn gestegen en dat er nog nauwelijks een woning te koop staat. Winterswijk vergrijst en zonder jeugd kunnen bijvoorbeeld sport, en muziekverenigingen steeds moeilijker jeugdleden binnen halen. Maar ook de muziekschool en zwembad Jaspers hebben de jeugd nodig om te kunnen blijven bestaan. Onze eerste gedachte gaat daarbij uit naar jongeren die voor studie Winterswijk verlaten hebben. Door vergrijzing komen er heel veel vacatures die moeilijk anders ingevuld kunnen worden. Als VVD zeggen wij, laten we groeien naar 35.000 inwoners. Dan krijg je weer een gezonde bevolkingsopbouw met een goede mix van jong, oud en alles wat daar tussen zit.
Voor meer informatie zie ook: www.vvdwinterswijk.nl

Peter Voogt, fractievoorzitter GroenLinks

De raadsvergadering van oktober besloeg twee avonden voor bespreking van de begroting en ingediende moties. Het CDA was er redelijk over te spreken, maar wilde aan het Cultuurkwartier en het gemeentekantoor minder geld besteden. En het wilde de woningbouw niet alleen aan de markt overlaten, evenals GroenLinks. Meer aandacht voor wegonderhoud en obstakels werd toegezegd door wethouder Frings.
WB had veel waardering voor het college en de VVD benadrukt vooral de ambitie, die de begroting uitstraalt: wonen, werk en duurzaamheid.
VW wilde een aantal onmogelijke dingen, wat WB de oproep ontlokte om niet steeds de tegenstellingen te vergroten en geen hap-snap-cliëntelisme te bedrijven.
Een opvallend punt kwam van D66: mensen durven er niet voor uit te komen dat ze politiek actief willen zijn en raadsleden worden bedreigd en beledigd. Er moet weer vertrouwen komen. Wij moeten de inwoners vertrouwen en om te beginnen moeten we ook fatsoenlijk met elkaar omgaan. Deze oproep maakte indruk en werd door de meeste fracties gesteund.
GL prees de begroting en noemde speciaal de tijdelijke uitbreiding van het Azc dankzij de steun van de omwonenden. Omdat het maar niet opschiet met het woondossier, wil GL alle mogelijke middelen inzetten. Een motie om dat regionaal te onderzoeken werd aangenomen. Vooral de sociale huursector moet groeien. Een motie van CDA, VW en GL om voorrang te verlenen aan mensen met binding aan de regio werd aangenomen. Sommigen vinden dit ‘discriminatie’, maar vergeten dat de modelverordening van het VNG hierin voorziet en dat De Woonplaats het voor ouderen al toepast.
De PvdA brak een lans voor cultuur. En we moeten er iets aan doen, dat mensen zich niet meer bij de samenleving en de overheid betrokken voelen.
Met steun van WB, VVD, GL, PvdA en D66 werd de begroting aangenomen. CDA en VW haakten af.
Voor meer informatie zie ook: https://winterswijk.groenlinks.nl

Ubel Zuiderveld, fractievoorzitter PvdA Winterswijk

Negen uur vergaderde de raad over de programmabegroting 2022-2024, verspreid over twee avonden. Tien dingen namens de PvdA. ÉÉN. Na een voorstel van onze partij, gaat de wethouder kijken hoe ze hygiëneproducten bij menstruatie gratis kan verstrekken aan meiden die ze niet kunnen betalen. TWEE. College gaat na motie PvdA aan de slag met Pop Award voor Winterswijks muziektalent. DRIE. PvdA pleit ervoor meer aandacht te schenken aan mensen die zich niet gehoord voelen, maar wel door de politiek gehoord móeten worden. VIER. Wethouder geeft een PvdA-boodschap door aan de Straatnamencommissie: pleidooi om nieuwe woonwijk bij Jachthuisweg de naam ’t Komrijk te geven. VIJF. Via een motie die de PvdA mede indiende, wordt het Tuunterveld aangewezen als toekomstige woonwijk. ZES. PvdA steunt motie van VW en VVD om woningen te bouwen op locatie Narcisstraat. ZEVEN. PvdA lanceert idee Respect Winterswijk. Doel: zorgen dat online bedreigingen in onze gemeente nooit onbeantwoord blijven. ACHT. Jammer dat PvdA’er Gera de Koning geen commissielid meer kan zijn. PvdA feliciteert partijgenoot Wessel Lammers en andere nieuwe commissieleden met hun benoeming. NEGEN. PvdA steunt amendement CDA en GL om budgetten voor drie vrijwilligers organisaties te verhogen. TIEN. PvdA stemt in met begroting.
Twitter: @UBELzuiderveld, https://winterswijk.pvda.nl

Loes ten Dolle, fractievoorzitter D66 Winterswijk

Afgelopen raadsvergadering stond natuurlijk volledig in het teken van de begroting 2022-2025. Voor D66 is zo’n begroting een visiestuk dat kijkt naar beleid voor de toekomst. Het is net als opgroeien, waar wil je naar toe en elke keer stel je bij omdat je nieuwe zaken ontdekt of leert. Met deze begroting zetten we stappen om een stukje geschiedenis aan Winterswijk toe te voegen, maar vooral om stappen te zetten voor onze toekomst, voor de toekomst van onze inwoners en dorp. En voor een sociaalliberaal zoals ik zit de crux vaak in het vinden van het evenwicht tussen privaat, maatschappelijk en het politieke domein. Maar altijd koersend op een toekomst waar de inwoners vrijheid kennen met kansen en gelijkheid.
D66 vraagt zich wel af hoe gelijke kansen er nu daadwerkelijk zijn. De kansen op de woningmarkt zijn verre van gelijk en ook de kansen in de klimaataanpak zijn enorm verschillend. D66 zette daarom bij deze begroting met name in op de woningmarkt en gelijkheid in de klimaataanpak. Al jaren drukt D66 op de duurzaamheidslening, die nog steeds niet toegankelijk is voor iedereen. Wederom stelde D66 hier vragen over, om druk achter het college te krijgen. Iedereen moet mee kunnen doen. Met stevige toezeggingen die werden gedaan door het college en door het aannemen van amendementen en moties rondom woningbouw kon D66 instemmen met deze begroting.
Uiteindelijk wil D66 dat de identiteit van Winterswijk een gemeente is waar iedereen vrij is en gelijke kansen heeft. Daarbij is ook vertrouwen nodig naar de overheid, maar dat begint bij ons zelf. Wij moeten als eerste het vertrouwen uitspreken naar de inwoners en waarbij wij een overheid zijn die betrouwbaar is. Wij gaan uit van vertrouwen.
Voor meer informatie zie ook: https://winterswijk.d66.nl

Tom van Beek, fractievoorzitter Voor Winterswijk

Het belangrijkste agendapunt was de bespreking van de programmabegroting 2022-2024. Tijdens deze raadsvergadering heeft Voor Winterswijk het initiatief genomen voor het indienen van de hieronder genoemde moties en amendementen.
Het amendement om werk te maken van het bouwen van een nieuwe woonwijk met onder andere sociale huurwoningen op de terreinen aan de Narcisstraat werd door de voltallige raad aangenomen.
Onze motie waarin wij het college verzochten om met De Woonplaats in overleg te gaan om woningzoekenden uit Winterswijk of een van de regiogemeenten voorrang te verlenen bij de toewijzing van sociale huurwoningen werd met een meerderheid van stemmen aangenomen. Tot onze verbazing weigert het college deze motie uit te voeren.
De motie van Voor Winterswijk waarin wij het college verzochten om spoedig met een plan voor revitalisatie van de bestaande industrieterreinen te komen haalde helaas geen meerderheid.
Onze motie waarin wij het college verzochten om duidelijke kaders te stellen aan de groei van het toerisme in Winterswijk hebben wij ingetrokken na een duidelijke toezegging van de wethouder dat zij hiermee aan het werk gaat.
Ons amendement om de € 2,3 miljoen kostende verbouwing van het gemeentekantoor terug te brengen naar achthonderdduizend euro kreeg helaas niet voldoende steun.
Voor meer informatie zie ook: www.facebook.com/Voor-Winterswijk-302777507073259/

Meer informatie?

Kijk hier voor de gemeenteraadsbesluiten
De raadsvergadering terugkijken? Dat kan via http://winterswijk.raadsinformatie.nl.

Officiële bekendmakingen

De gemeente Winterswijk publiceert haar bekendmakingen en kennisgevingen digitaal. Via www.officielebekendmakingen.nl blijft u op de hoogte van alle bekendmakingen en kennisgevingen. U kunt de bekendmakingen in uw buurt zelf op deze website opzoeken, maar u kunt ook wekelijks een e-mail ontvangen met bekendmakingen die voor u relevant zijn. U meldt zich aan voor deze e-mailservice op www.overheid.nl. U krijgt dan elke week automatisch een overzicht van de voor u relevante publicaties en kunt direct doorklikken naar de bekendmakingen.

Besluiten van het college van B en W

Het college van burgemeester en wethouders vergadert iedere dinsdag over beleid, samenwerking en financiën. De besluiten die het college neemt, leest u op onze website 
https://www.winterswijk.nl/collegebesluiten