Gemeentenieuws 11 mei 2021

Winterswijk is op weg naar regenbooggemeente, nieuwe ambtsketen voor burgemeester Joris Bengevoord, online talkshow KIEK UUT voor ondernemers op 17 mei, gemeentekantoor is gesloten op 13 en 14 mei, gewijzigde afvalinzameling in verband met Hemelvaartsdag.

Hieronder leest u de inhoud van het Gemeentenieuws. U kunt de onderwerpen met eenvoudig met één klik openen en lezen.

Actualiteiten

Winterswijk en Oost Gelre samen op weg naar regenbooggemeente!

17 mei is het de internationale dag tegen homo-, bi- en transfobie, ook wel bekend als IDAHOT. Op deze dag wordt aandacht gevraagd voor zinloos geweld tegen lesbiënnes, homo’s, biseksuelen, en transgenders, afgekort lhbt’ers. Er zijn helaas nog teveel lhbt+’ers die te maken krijgen met discriminatie en uitsluiting in de maatschappij.

Zichtbaarheid en acceptatie

De gemeenten Winterswijk en Oost Gelre willen daarom samen zorgen voor meer zichtbaarheid en acceptatie van lhbt+’ers in Oost-Achterhoek. Zij zijn samen de uitdaging aangegaan om allebei regenbooggemeente te worden. Vorig jaar zijn er vrijwilligers uit beide gemeenten gevraagd mee te werken aan een klankbordgroep. Deze klankbordgroep beslist welke zaken belangrijk zullen zijn om meer zichtbaarheid en bewustzijn te creëren om vanuit die basis beleid te voeren. Alle vrijwilligers zijn enorm enthousiast en gedreven er een mooi project van te maken. Vanaf de eerste bijeenkomst werd al duidelijk dat we in beide gemeenten al over best veel initiatieven beschikken. Samen kunnen we nog meer bereiken. We zullen de aankomende maanden meer gaan delen hierover om jullie te informeren en op de hoogte te houden over dit onderwerp.

Oproep

Afgelopen april was het 20 jaar geleden dat het huwelijk werd opengesteld voor homostellen. Wij zijn benieuwd wie een van de eerste homostellen zijn geweest die in de gemeente Oost Gelre en Winterswijk zijn getrouwd. Ken of ben jij iemand die 20 jaar geleden getrouwd is in de gemeente Oost Gelre of Winterswijk? Tip dan Carry de Vries via haar e-mailadres c.devries@oostgelre.nl!

Chris Rougoor en Michiel Wopereis, werkgroep Zichtbaarheid en normalisatie

Nieuwe ambtsketen

Juwelier Sellink uit de Meddosestraat had de ambtsketen in 1980 al eens gerestaureerd, maar na 150 jaar was de keten van de burgemeester nu echt toe aan vervanging. De juwelier en hofleverancier heeft ook de nieuwe keten gemaakt, met het Winterswijkse vakmanschap dat we van hem kennen. De grote munt van de oude keten hangt ook weer aan het nieuwe exemplaar. Naast de grote munt bestaat de keten ook uit rijk versierde ornamenten. Ieder ornament representeert één van de buurtschappen van onze mooie gemeente. “Ik heb veel burgemeesterskettingen bekeken. Deze keten doet qua vorm niet onder voor de kettingen van de grootste steden van Nederland. Iets wat mooi is blijft altijd mooi.” zo concludeert juwelier Sellink. En zo is het maar net! De gemeente heeft weer een ambtsketen voor zeker de komende 150 jaar.

Gemeentekantoor op 13 en 14 mei gesloten

Op Hemelvaartsdag, donderdag 13 mei en vrijdag 14 mei is het gemeentekantoor gesloten. Hier leest u onze openingstijden  We maken u erop attent dat u hier veel zaken online kunt regelen. We werken op afspraak. Hier kunt u een afspraak maken. Wenst u contact met ons? Dan kunt u ons bereiken via telefoonnummer (0543) 543 543.

Verloren en gevonden voorwerpen

Heeft u iets gevonden of verloren? U kunt hiervan aangifte doen via www.winterswijk.nl,/voorwerpen, persoonlijk bij de receptie van het gemeentekantoor of telefonisch via telefoonnummer (0543) 543 543. Wij publiceren gevonden voorwerpen maandelijks op www.winterswijk.nl/voorwerpen. Staat het voorwerp dat u bent verloren er niet bij, neem dan contact met ons op via eerder genoemd telefoonnummer.

Mensen maken Winterswijk Vrijer

Heel veel vrijwilligers zetten zich in voor de medemens, een vereniging of organisatie. Iets om heel trots op te zijn. Samen maken we zo Winterswijk Vrijer. Het woord ‘vrijer’ kan je op heel veel verschillende manieren invullen. Voorbeelden zijn: vrij om te zijn wie je bent, de vrijheid om samen met mensen met een beperking er op uit te gaan, te zeggen en te doen wat je denkt en in vrijheid leven. Mensen maken Winterswijk Vrijer is dan ook een breed thema, waar een ieder op z’n eigen manier een bijdrage aan kan leveren.

Wat kan jij betekenen?

Vind jij het ook belangrijk om vrij te zijn en wil je een inwoner ondersteunen, denk dan eens om maatje te worden bij de organisatie ‘Ruimte voor anders zijn’ of wordt fietsmaatje op een duofiets. Zo geef je samen een ander echt de vrijheid om deel te nemen in de maatschappij.
Wil je op een andere manier een bijdrage leveren? Dat kan. Wordt bijvoorbeeld begeleider bij Jong & Oud Twente-Achterhoek voor de LHBTI+ gemeenschap. Of zet je in voor Amnesty International, Dream4Kids of Save the Children Nederland.

Meer info?

Benieuwd wat je kunt doen om Winterwijk Vrijer te maken? Er zijn veel mogelijkheden. Kijk op www.winterswijkdoet.nl of volg ons op Facebook www.facebook.com/VrijwilligerspuntWinterswijk/ Voor vragen of meer informatie kun je ons bereiken op telefoonnummer (0543) 200 026.

Online talkshow voor ondernemers

Maandag 17 mei organiseren de gemeente Winterswijk en Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland voor ondernemers de online talkshow KIEK UUT. Het centrale thema is de invloed die de georganiseerde misdaad uitoefent op het bedrijfsleven. Burgemeester Joris Bengevoord gaat vanuit het gemeentehuis onder leiding van Anton Jansen (manager PVO Oost-Nederland)  in gesprek met een lokale ondernemer, een expert van Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) en een vertegenwoordiger van de politie.
De onderwereld is steeds vaker op zoek naar mogelijkheden gebruik te maken van diensten en faciliteiten van de bovenwereld. Op een faire manier zakendoen staat onder druk, oneerlijke concurrentie is het gevolg. De leidraad in het tafelgesprek is om aan de hand van (lokale) voorbeelden te zien wat in bestuurlijke, strafrechtelijke en praktische zin heeft plaatsgevonden en welke consequenties een en ander heeft gehad voor ondernemers. Nog belangrijker is de vraag hoe deze inmenging van de georganiseerde misdaad en de gevolgen voor onze maatschappij kan worden voorkomen.
De online talkshow KIEK UUT is bedoeld voor alle ondernemers uit de gemeente Winterswijk. U kunt zich niet meer aanmelden.

KIEK UUT in de gemeente Winterswijk is de derde uit een reeks van zeven online talkshows in de Achterhoek. Na deze editie volgen nog talkshows voor Doetinchem, Oude IJsselstreek, Oost Gelre en Bronckhorst. De shows komen online beschikbaar na de laatste editie.

Gewijzigde afvalinzameling met Hemelvaartsdag

Op Hemelvaartsdag, donderdag 13 mei worden geen afval en grondstoffen ingezameld in de gemeente Winterswijk. De containers worden op een andere dag geleegd. De afvalinzameling van donderdag 13 mei vindt plaats op zaterdag 15 mei.

Het kan voorkomen dat op een ander tijdstip wordt ingezameld dan u gewend bent. Wij vragen u daarom de container op de dag van inzameling vóór 7.00 uur aan de straat neer te zetten.

Gewijzigde openingstijden

Het ROVA-Klantcontactcentrum op donderdag 13 mei gesloten.

Blijft u ook op de hoogte via de ROVA-app?

Via onze ROVA-app kunt u altijd de juiste inzameldagen terugvinden. Zelfs de gewijzigde inzameldagen rond de feestdagen. Het mooie van de ROVA-app is dat u een melding kunt instellen, zodat u vooraf een herinnering krijgt wanneer wij langskomen om uw afval op te halen. De actuele inzameldagen vindt u daarnaast ook nog op www.rova.nl/inzamelkalender. De ROVA-app is te downloaden in de Apple Appstore of de Google Play Store.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met het ROVA-Klantcontactcentrum, telefoon (0543) 54 54 54 of www.rova.nl/contact. Het ROVA-Klantcontactcentrum is bereikbaar op werkdagen bereikbaar van 08.00 tot 20.00 uur en op zaterdagen van 10.00 tot 15.00 uur.

Verkeersmaatregelen

Hieronder leest u waar er gewerkt wordt aan de weg en waar tijdelijke maatregelen zijn.

Torenstraat en Markt

Donderdag 13 mei zijn de Torenstraat en de Markt in verband met extra warenmarkt en horecaterrassen afgesloten voor alle verkeer.

Morgenzonweg

Van 25 mei tot en met vrijdag 4 juni zijn er werkzaamheden aan kabels en leidingen. Daarom gelden tijdelijke verkeersmaatregelen. Tussen de huisnummers 113 tot en met 148 geldt een eenrichtingsverkeer. En een parkeerverbod voor dit gedeelte aan weerszijden van de weg.

Lopende maatregelen

  • Tuberweg
  • Albert Schweitzerlaan
  • Olden Goorweg

Meer info leest u op www.winterswijk.nl/verkeersmaatregelen

Agenda activiteiten

Datum, activiteit

  • 17 mei  Online talkshow KIEK UUT voor alle ondernemers om 20.00 uur. 
  • 17 mei  Internationale Dag tegen Homo-, Lesbo-, Bi-, Trans- en Interseksefobie
  • 20 mei  Online vergadering Cliëntenraad PW SDOA van 19.30 tot 21.30 uur. Aanmelden via clientenraad@socialedienstoostachterhoek.nl. Agenda en meer info op: clientenraadparticipatiewet.sdoa.nl
Officiële bekendmakingen

De gemeente Winterswijk publiceert haar bekendmakingen en kennisgevingen digitaal. Via www.officielebekendmakingen.nl blijft u op de hoogte van alle bekendmakingen en kennisgevingen. U kunt de bekendmakingen in uw buurt zelf op deze website opzoeken, maar u kunt ook wekelijks een e-mail ontvangen met bekendmakingen die voor u relevant zijn. U meldt zich aan voor deze e-mailservice op www.overheid.nl. U krijgt dan elke week automatisch een overzicht van de voor u relevante publicaties en kunt direct doorklikken naar de bekendmakingen.

Ter inzage liggende omgevingsvergunningen

De onderstaande ter inzage liggende omgevingsvergunningen kunt u inzien bij de receptie van het gemeentekantoor, Stationsstraat 25.

  • Rondweg Zuid 21 (milieu)
  • Vosseveldseweg 22 (milieu)

Wet Milieubeheer activiteitenbesluit

Milieu-informatie - Bekendmaking ingekomen melding als bedoeld in artikel 8.41 van de Wet milieubeheer Verlengde Morsestraat - Laan van Hilbelink 17(zaaknr. 217186)

Officiële bekendmakingen leest u hier www.winterswijk.nl/bekendmakingen

Besluiten van het college van B en W

Het college van burgemeester en wethouders vergadert iedere dinsdag over beleid, samenwerking en financiën. De besluiten die het college neemt, leest u op
https://www.winterswijk.nl/collegebesluiten