Gemeentenieuws 18 mei 2021

Barometer Hernieuwbare Opwek stijgt naar 17,7%, Drempelvrij Winterswijk wil mensen met beperking actiever betrekken bij de politiek, gewijzigde afvalinzameling in verband met Pinksteren, gemeentekantoor is gesloten op 24 mei, openbare raadsvergadering op 27 mei, aanvragen van een lintje.

Hieronder leest u de inhoud van het Gemeentenieuws. U kunt de onderwerpen met eenvoudig met één klik openen en lezen.

Actualiteiten

Barometer Hernieuwbare Opwek stijgt naar 17,7%

In april 2021 heeft er een nieuwe meting plaatsgevonden voor de Barometer Hernieuwbare Opwek. Deze meetgegevens zijn inmiddels verwerkt. Hieruit blijkt dat er op dit moment zo'n 80.000 zonnepanelen in Winterswijk geïnstalleerd zijn. Deze zonnepanelen wekken jaarlijks naar verwachting zo'n 28,5 miljoen kWh aan elektriciteit, oftewel zo'n 102 TJ aan stroom op. Dat staat gelijk aan het elektrische jaarverbruik van ruim 10.000 huishoudens*.

Naar verwachting hebben we in 2030 jaarlijks 578 TJ aan elektriciteit nodig voor de gebouwde omgeving, industrie en landbouw. Dat betekent dat op dit moment 17,7% van de elektrische energie die we naar verwachting in 2030 nodig hebben via zonne-energie wordt opgewekt.

Door periodiek de opbrengst van zonne-energie te detecteren en deze te vergelijken met de verwachte hoeveelheid aan duurzame elektriciteit die in 2030 nodig zal zijn, krijgen we de voortgang van de energietransitie wat betreft de hernieuwbare opwek in beeld. Voor het detecteren van de opbrengst wordt gebruik gemaakt van luchtfoto’s en satellietfoto’s. Op die manier worden zowel zonnepanelen op daken als grondgebonden opstellingen, bijvoorbeeld een zonneveld meegenomen.

Meer informatie over de Barometer Hernieuwbare Opwek is te vinden op www.duurzaamwinterswijk.nl.

* 2.830 kWh elektriciteit per huishouden volgens Milieu Centraal.

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Onlangs hadden de politieke partijen van Winterswijk een digitale bijeenkomst. Zij werden geïnformeerd over diverse zaken die te maken hebben met de verkiezingen van 2022.

Integriteit

De politieke partijen zijn al volop bezig met de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Om zich hier goed op voor te bereiden, waren zij door de gemeente uitgenodigd voor een digitale bijeenkomst. Burgemeester Joris Bengevoord besprak samen met een aantal collega’s een aantal onderwerpen met vertegenwoordigers van de politieke partijen. Zo kwamen de onderwerpen integriteit en inclusie aan bod. Integriteit is een moeilijk onderwerp. Want hoe zorg je er als partij voor dat jouw kandidaten betrouwbaar zijn? En geen verborgen agenda hebben? De partijen kregen diverse tips om met dit onderwerp om te gaan.

Inclusie

Winterswijk Drempelvrij werkt er met diverse projecten aan om ervoor te zorgen dat iedereen in Winterswijk mee kan doen. Ongeacht geaardheid, huidskleur, geslacht of beperking. Samen met de lokale politieke partijen wil Winterswijk Drempelvrij mensen met een beperking actiever bij de politiek betrekken.
De politiek in met een beperking? Dat kan!
Het zou mooi zijn als er mensen met een beperking op de kieslijst komen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Heb jij of ken jij mensen met een beperking die geïnteresseerd zijn in politiek? Wil je ontdekken of de Winterswijkse politiek iets voor jou is? Meld je dan aan via iedereendoetmee@winterswijk.nl. Wij zorgen dat je in contact komt met de lokale politieke partijen in Winterswijk.

Gewijzigde afvalinzameling

De afvalinzameling van maandag 24 mei is op zaterdag 22 mei. Let op, dit is de zaterdag vóór tweede pinksterdag.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met het ROVA-Klantcontactcentrum, telefoon (0543) 54 54 54 of www.rova.nl/contact. Actuele inzameldagen vindt u op www.rova.nl/inzamelkalender.

Gemeentekantoor op 24 mei gesloten

Op tweede pinksterdag, maandag 24 mei is het gemeentekantoor gesloten. Hier leest u onze openingstijden We werken op afspraak. Hier maakt u een afspraak. Ook maken we u erop attend dat u hier veel zaken online kunt regelen. Wenst u contact met ons? Dan kunt u ons bereiken via telefoonnummer (0543) 543 543.

Lintje aanvragen

Kent u iemand die zich al vele jaren inzet voor onze samenleving? Bijvoorbeeld als bestuurslid van een vereniging, als vrijwilliger bij een zorginstelling of als mantelzorger? En vindt u dat deze persoon het verdient om in het zonnetje te worden gezet? Dan kunt voor hem of haar een koninklijke onderscheiding aanvragen. En dat is makkelijker dan u denkt!

Vragen

Heeft u vragen over een koninklijke onderscheiding voor een inwoner van de gemeente Winterswijk? Neem contact op met Paulien van Vliet (0543) 543 106 of mail naar pvliet@winterswijk.nl. Meer informatie over een koninklijke onderscheiding leest u hier.

Verkeersmaatregelen

Hieronder leest u waar er gewerkt wordt aan de weg en waar tijdelijke maatregelen zijn.

Lopende maatregelen

  • Tuberweg
  • Albert Schweitzerlaan
  • Olden Goorweg
  • Morgenzonweg

Meer info leest u op www.winterswijk.nl/verkeersmaatregelen

Agenda activiteiten

Datum, Activiteit

Vergaderingen

Openbare raadsvergadering

In verband met de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus wordt deze raadsvergadering digitaal gehouden.

  • Datum en tijd, donderdag 27 mei om 19.30 uur
  • Vergadering bijwonen, u kunt de vergadering live volgen (of later terugkijken) op www.winterswijk.nl/gemeenteraad, klik op ‘Uitzending bekijken’.
  • Agenda en stukken, deze vindt u op www.winterswijk.nl/gemeenteraad
  • Inspreken, meld u uiterlijk 27 mei voor 18.30 uur met uw naam en telefoonnummer aan bij de griffie
  • Meer informatie, griffie@winterswijk.nl of (0543) 543 543
Officiële bekendmakingen

De gemeente Winterswijk publiceert haar bekendmakingen en kennisgevingen digitaal. Via www.officielebekendmakingen.nl blijft u op de hoogte van alle bekendmakingen en kennisgevingen. U kunt de bekendmakingen in uw buurt zelf op deze website opzoeken, maar u kunt ook wekelijks een e-mail ontvangen met bekendmakingen die voor u relevant zijn. U meldt zich aan voor deze e-mailservice op www.overheid.nl. U krijgt dan elke week automatisch een overzicht van de voor u relevante publicaties en kunt direct doorklikken naar de bekendmakingen.

Ruimtelijke ordening

Ontwerpbestemmingsplan Blankersweg 1

Wet Milieubeheer activiteitenbesluit

Milieu-informatie - Bekendmaking ingekomen melding als bedoeld in artikel 8.41 van de Wet milieubeheer Blankersweg 6 (zaaknr. 225361)

Officiële bekendmakingen leest u hier www.winterswijk.nl/bekendmakingen

Besluiten van het college van B en W

Het college van burgemeester en wethouders vergadert iedere dinsdag over beleid, samenwerking en financiën. De besluiten die het college neemt, leest u op hier