Gemeentenieuws 25 mei 2021

Met onder andere webinar over social media en gamen door Preventie Platform Jeugd, informatieavond beleid en beheer onverharde wegen, kopje koffie drinken met burgemeester, inzameling van landbouwfolie en wikkelfolie, politiek forum op 3 juni.

Hieronder leest u de inhoud van het Gemeentenieuws. U kunt de onderwerpen met eenvoudig met één klik openen en lezen.

Actualiteiten

Webinar over social media en gamen

Gamen, de smartphone, YouTube, Instagram, Fortnite: de digitale wereld is voor jongeren de wereld waar het allemaal gebeurt. Helemaal nu. Maar zonder het zich bewust te zijn, kunnen zij zich hier ook helemaal in verliezen. Wat doen jongeren nou precies in deze wereld? Wat maakt deze wereld zo verslavend en waarom is het (jongeren)brein hier zo gevoelig voor? Hoe ga je hiermee om als ouder? Daar gaat het om tijdens de gratis webinar  ‘HELP! Mijn kind verdwijnt in social media en gamen’ van het Preventie Platform Jeugd voor ouders en opvoeders op donderdag 3 juni.

Ervaringsdeskundige en psycholoog Laurens Veltman laat vanuit eigen ervaringen en theorie zien hoe het komt dat jongeren zichzelf gemakkelijk verliezen in de digitale wereld en waarom het als ouder soms lastig is ze te bereiken. In dit webinar ontdek je vervolgens wat helpt om weer in contact te komen en bij te sturen op (de mate van) digitaal gedrag. De inhoud wordt medebepaald door aan te sluiten op vragen en ervaringen van ouders, dus eigen inbreng is zeer welkom!

Meer informatie en aanmelden

De webinar is op donderdagavond 3 juni. Vanaf 19.30 is er een digitale inloop, we starten om 20.00 uur en verwachten rond 21.15 uur af te ronden. Wilt u meer weten of aanmelden? Ga naar www.preventieplatformjeugd.nl.  

Het Preventie Platform Jeugd is een samenwerking van verschillende (zorg) organisaties en de gemeenten Aalten, Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk.
Het hele jaar door organiseert het Preventie Platform Jeugd allerlei (gratis) trainingen en workshops rond opvoeden en opgroeien. Kijk op de website voor het actuele aanbod!

Informatieavond beleid en beheer onverharde wegen

De gemeente Winterswijk is bezig met het opstellen van een beleids- en beheerplan voor de onverharde wegen die zij in beheer heeft.

Beleids- en beheerplan onverharde wegen

Onverharde wegen hebben een belangrijke cultuurhistorische en ecologische waarde en zijn door hun specifieke karakter van grote waarde voor het landschap. Daarnaast zijn ze ook van belang voor de ontsluiting van de woningen, bedrijven en (landbouw)percelen. Ze vragen om multifunctioneel onderhoud, waarbij belangen als het landschappelijke karakter, bereikbaarheid, comfort en veiligheid tegen elkaar afgewogen moeten worden. Om dit goed te regelen, stellen we een beleids- en beheerplan voor de onverharde wegen op. 

Digitale bijeenkomst

We nodigen u uit om op dinsdag 1 juni om vanaf 19.30 uur een digitale bijeenkomst bij te wonen. Wij vertellen u dan meer over het beleids- en beheerplan en welke stappen we tot nu toe hebben gezet. We horen dan ook graag uw mening. Daarnaast is er uiteraard gelegenheid om vragen te stellen en ons suggesties mee te geven.

Aanmelden

Om de digitale bijeenkomst bij te wonen, moet u zich vooraf aanmelden. Dat kan door voor 1 juni een e-mail te sturen naar meldingenbor@winterswijk.nl
U ontvangt voorafgaand aan de bijeenkomst een link met inloggegevens om de sessie bij te wonen.

Drinkt u een kopje koffie met de burgemeester?

Burgemeester Joris Bengevoord: “Ik nodig u van harte uit wil voor een digitale kop koffie. Zo kunnen we even bijpraten en elkaar in deze tijd toch ontmoeten. Graag hoor ik van u hoe het met u gaat en wat u bezighoudt.”

Over de bijeenkomst

De digitale bijeenkomst is maandag 7 juni van 19.30 tot 21.00 uur. U heeft hiervoor een computer, laptop, tablet of telefoon met internetverbinding, microfoon en camera nodig.

Aanmelden

Aanmelden kan tot en met vrijdag 4 juni door te mailen naar evenementen@winterswijk.nl. U ontvangt na aanmelding een link om deel te nemen. De volgende bijeenkomst staat gepland op maandag 5 juli om 09.00 uur.

Inzameling van landbouwfolie, wikkelfolie en wikkelnet

Voor landbouwers en particulieren is op zaterdagmorgen 5 juni de jaarlijkse landbouwfolie-inzamelingsactie. Het aanbieden van landbouwfolie, wikkelfolie en wikkelnet kan uitsluitend tussen 08.30 en 12.30 uur. Voor de inname dient betaald te worden. Aanbod door particulieren van wikkelfolie en wikkelnet tot 10 kg is gratis. Komt het gewicht daarboven, dan worden kosten in rekening gebracht. Aanbod van landbouwfolie tot 100 kg kost tien euro. Meer informatie en locaties: www.wclwinterswijk.nl

Politiek forum

Op 3 juni 2021 is er een politiek forum van de gemeenteraad van Winterswijk, vanaf 19.30 uur. Tijdens het politiek forum komen politieke onderwerpen aan de orde. Daarbij kan de raad worden geïnformeerd over actuele onderwerpen, of er wordt aan de raads- en commissieleden gevraagd om richting te geven in het maken van nieuwe plannen of beleid.

Tijdens het politiek forum van 3 juni komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Strategisch plan Winterswijkse Uitdaging (Informatief) van 19.30 tot 20.15 uur
  • Nieuw werkconcept en bijbehorend kantoorconcept (Informatief) van 20.30 tot 21.30 uur

In verband met de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus is het voor publiek niet mogelijk het politiek forum bij te wonen. U kunt dit live via internet volgen via ‘Uitzending bekijken’. De op de agenda betrekking hebbende stukken leest u op de pagina 'Agenda en stukken'.

Verkeersmaatregelen

Lopende maatregelen

  • Albert Schweitzerlaan
  • Olden Goorweg
  • Morgenzonweg
Agenda activiteiten

Datum, Activiteit

Officiële bekendmakingen

De gemeente Winterswijk publiceert haar bekendmakingen en kennisgevingen digitaal. Via www.officielebekendmakingen.nl blijft u op de hoogte van alle bekendmakingen en kennisgevingen. U kunt de bekendmakingen in uw buurt zelf op deze website opzoeken, maar u kunt ook wekelijks een e-mail ontvangen met bekendmakingen die voor u relevant zijn. U meldt zich aan voor deze e-mailservice op www.overheid.nl. U krijgt dan elke week automatisch een overzicht van de voor u relevante publicaties en kunt direct doorklikken naar de bekendmakingen.

Wet Milieubeheer activiteitenbesluit

Milieu-informatie - Bekendmaking ingekomen melding als bedoeld in artikel 8.41 van de Wet milieubeheer Industrieweg 2(zaaknr. 226162)

Officiële bekendmakingen leest u hier www.winterswijk.nl/bekendmakingen

Besluiten van het college van B en W

Het college van burgemeester en wethouders vergadert iedere dinsdag over beleid, samenwerking en financiën. De besluiten die het college neemt, leest u hier
https://www.winterswijk.nl/collegebesluiten.