Gemeentenieuws 4 mei 2021

Met onder andere dodenherdenking dit jaar geen publieke bijeenkomst, nieuw lid voor Wmo-raad gezocht, onduidelijke brief ontvangen laat het weten, terugblik op raadsvergadering van 22 april.

Hieronder leest u de inhoud van het Gemeentenieuws. U kunt de onderwerpen met eenvoudig met één klik openen en lezen.

Actualiteiten

Vrijheid voor jou, betekent ook vrijheid voor de ander

Het is vandaag 4 mei.
Elk jaar herdenken wij op 4 mei de slachtoffers, zowel burgers als militairen, die tijdens de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden zijn omgekomen of vermoord. Ook herdenken wij degenen die daarna in oorlogssituaties en vredesmissies, vaak ver van huis, hun leven gaven voor vrede en veiligheid.
Helaas kan onze herdenkingsbijeenkomst in het Vrijheidspark ook dit jaar niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen. Ter nagedachtenis aan alle Winterswijkse oorlogsslachtoffers heb ik vanmorgen samen met de wethouders bij verschillende monumenten een krans gelegd. Want ook in coronatijd mogen zij niet vergeten worden.

Elk jaar zijn er minder mensen die de oorlog nog bewust hebben meegemaakt. Daarom blijft het nodig om het verhaal van de Tweede Wereldoorlog te vertellen. Zodat we blijven beseffen wat het betekent om in vrijheid te leven.
In Winterswijk kennen we allemaal het verhaal van verzetsheldin tante Riek. Zij was betrokken bij de oprichting van de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers en heeft zo vele mensen aan een onderduikadres geholpen. Het einde van de oorlog maakte zij zelf helaas niet meer mee. Zij stierf op 27 december 1944 in concentratiekamp Ravensbrück, drie maanden voor de bevrijding van Winterswijk.

We kennen ook het indrukwekkende verhaal van Johanna Reiss. Zij werd op 4 april 1932 in Winterswijk geboren als Annie de Leeuw. In haar boek De schuilplaats beschrijft ze hoe zij als onderduikster de oorlog overleefde, dankzij de burgermoed van een gewone boerenfamilie in Usselo die haar en haar oudere zus Sini ruim twee en een half jaar onderdak bood.

Maar er duiken ook nog steeds nieuwe verhalen op. Zoals het aangrijpende verhaal van Thea Windmuller, een jong en levenslustig Joods meisje dat in de oorlogsjaren opgroeide in Winterswijk. In haar dagboek schetst zij een beeld van ons dorp in oorlogstijd. Ze verlangt ernaar dat op een dag alles weer normaal wordt, maar zal dat moment nooit meemaken: op haar 22ste wordt Thea vergast in Auschwitz.

De coronapandemie die we nu doormaken wordt vaak aangeduid als de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Voor het eerst sinds 1945 kunnen wij niet in volledige vrijheid leven. Maar anders dan 76 jaar geleden hoeven wij niet voortdurend in angst te leven, op de vlucht te zijn of honger te lijden. We zijn vrij in wie wij zijn en wat wij willen zeggen. In Nederland wordt niemand vanwege zijn afkomst, geloof, seksualiteit of politieke denkbeelden vervolgd.
Door corona ervaren we nu hoe het is om in onze vrijheid beperkt te worden en zijn we onze vrijheid meer gaan waarderen. Vrijheid houdt in dat je vrij bent om zelf te bepalen wat je wilt doen, hoe je het wilt doen, dat je mag zeggen wat je wilt en dat je mag geloven waar je in wilt geloven, zolang wat je doet niemand kwaad doet. Vrijheid is zelf je eigen keuzes mogen maken en anderen in staat stellen hun eigen keuzes te laten maken. Ook als dat niet jouw keuzes zijn. Want vrijheid voor jou, betekent ook vrijheid voor de ander.

De burgemeester van Winterswijk,
Joris Bengevoord

Dodenherdenking: geen publieke bijeenkomst

Als gevolg van de coronamaatregelen is er ook dit jaar geen publieke bijeenkomst bij het raadhuis tijdens de Nationale Dodenherdenking op dinsdag 4 mei.

De gemeente Winterswijk verwijst inwoners die willen stilstaan bij slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en vredesmissies naar de uitzending op NPO1. Op NPO1 begint om 18.45 uur de herdenkingsbijeenkomst in De Nieuwe Kerk in Amsterdam. Rond 19.50 uur begint de Nationale Herdenking op de Dam in Amsterdam die op alle drie de publieke zenders te volgen is.

Inwoners die uiting willen geven aan hun gevoel of betrokkenheid kunnen bijvoorbeeld de vlag (zonder wimpel) halfstok hangen. Dat gebeurt traditioneel van zonsopkomst tot zonsondergang. Burgemeester en wethouders leggen in de ochtend kransen bij de verschillende monumenten. Organisaties die jaarlijks een krans leggen leggen in de middag een krans. Na 20.30 uur kunnen inwoners bloemen leggen bij de monumenten. Houd u er rekening mee dat de doorgaande weg rondom het Mevr. Kuipers-Rietbergplein ’s avonds tot na de dodenherdenking wordt afgesloten.

Woensdag 5 mei, Bevrijdingsdag is het gemeentekantoor gesloten.

Via deze link leest u de openingstijden. We werken op afspraak. Hier kunt u een afspraak maken.. Veel zaken kunt u bij ons hier online regelen. U kunt ook contact met ons opnemen via telefoonnummer (0543) 543 543.

Gezocht: nieuw lid voor de Wmo-raad

De wet maatschappelijke  ondersteuning (Wmo) is er op gericht dat iedereen zo lang mogelijk mee kan doen in de maatschappij.  De Wmo is er voor iedereen: voor gezonde mensen, maar ook voor mensen met een beperking. Dit 'meedoen' is ook te vertalen in meedenken en meepraten over het beleid. Dit gebeurt onder meer door de Wmo-raad. Meer informatie over de Wmo-raad leest u via deze link.
Bent u geïnteresseerd om de Wmo-raad te ondersteunen? Laat dit ons dan uiterlijk 25 mei aanstaande per e-mail of brief weten. Geef in uw e-mail of brief in elk geval aan wie u bent en wat uw motivatie is.

U kunt uw e-mail sturen naar het secretariaat van de Wmo-raad via e-mailadres wmoraad@winterswijk.nl U kunt uw interesse ook schriftelijk kenbaar maken door een brief te sturen naar: gemeente Winterswijk, ter attentie van secretariaat Wmo-raad, Postbus 101, 7100 AC Winterswijk.

Meer informatie?

Voor informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met de heer Bert Westra (voorzitter Wmo-raad) via telefoonnummer 06 - 53 23 60 16. Hij is ook te bereiken via het e-mailadres wmoraad@winterswijk.nl.

Een onduidelijke brief gekregen? Laat het ons weten!

Krijgt u wel eens een onduidelijke brief van bijvoorbeeld de gemeente of een verzekeraar?
Zo’n brief waarvan u denkt: waar gaat dit over? Mail een kopie van die brief dan naar de werkgroep Lezen en schrijven Winterswijk!

De werkgroep geeft het bedrijf of de gemeente dan tips om de brief beter of simpeler te maken. Zo zijn al heel wat brieven aangepast. Mooi toch! Mail uw kopie van de brief naar iedereendoetmee@winterswijk.nl. De werkgroep komt op 11 mei digitaal bij elkaar om binnengekomen brieven te bespreken. Meer weten? ➡ Kijk op de pagina Werk aan Winterswijk, kies Armoedevrij en kijk verder bij ‘Systeem versimpelen’ te vinden onder ‘Drie thema’s tot eind 2021’.

Uitnodiging voor vaccinatie

Jongeren die dit jaar 14 zijn of worden krijgen een uitnodiging thuisgestuurd voor een vaccinatie tegen meningokokken ACWY. Ook de meisjes die dit jaar 13 zijn of worden krijgen een uitnodiging: voor een HPV-vaccinatie. GGD Noord- en Oost-Gelderland voert de vaccinaties uit. In het najaar zullen de vaccinaties BMR/DTP gegeven worden. Kinderen die 9 jaar worden ontvangen hiervoor een uitnodiging.

Herhalingsoproep

Meisjes uit verschillende geboortejaren die nog geen HPV-vaccinatie gehad hebben, ontvangen in het voorjaar een herhalingsoproep om deze alsnog te halen.

Waar en wanneer

De vaccinaties zijn in Sport- en turnhal Winterswijk, Parallelweg 9 in Winterswijk op 11 mei 2021. Alle uitnodigingen gaan op afspraak. In de uitnodigingsbrief staat het tijdstip waarop je verwacht wordt. In verband met de Covid-maatregelen vragen we u/jou om hier niet van af te wijken. In de uitnodiging staat wat je kunt doen als het tijdstip echt niet uitkomt, bijvoorbeeld door ziekte.

Vaccinatie gemist

Ben je nog geen 18 jaar, heb je een vaccinatie gemist en wil je die alsnog halen? Neem dan contact op met de GGD.

Informatie

Meer informatie op website van GGDNOG.

Verkeersmaatregelen

Hieronder leest u waar er gewerkt wordt aan de weg en waar tijdelijke maatregelen zijn.

Actuele informatie

Stationsstraat – Europark

In verband met spoorwerkzaamheden op dinsdag 11 mei tussen 01.15 uur en 05.30 uur kunt u enig hinder ondervinden. De werkzaamheden vinden plaats tussen Europark 24 en Stationsstraat 36.

Lopende maatregelen

  • Tuberweg
  • Albert Schweitzerlaan
  • Morgenzonweg
  • Olden Goorweg

Meer info leest u op www.winterswijk.nl/verkeersmaatregelen

Vergaderingen

Geen vergadering

De algemene commissievergadering van 12 mei vervalt. De raadsvoorstellen worden, zonder commissiebehandeling, geagendeerd voor de raadsvergadering op 27 mei.

Terugblik op de raad

De gemeenteraad heeft in de digitale openbare raadsvergadering van donderdag 22 april de volgende besluiten genomen. De gemeenteraadsbesluiten leest u via deze link.

Terugblik door fractievoorzitter

De gemeenteraad vergadert elke maand over uiteenlopende onderwerpen die spelen binnen onze gemeente. Hieronder blikken de fracties terug op de raadsvergadering van donderdag 22 april.

Wim Wassink, fractievoorzitter CDA Winterswijk

De raadsvergadering begon met het afscheid van wethouder Tineke Zomer en de komst van Bert Frings als nieuwe wethouder voor GroenLinks. Het CDA wenst Tineke Zomer een spoedig herstel en wij heten Bert Frings welkom en hopen op een goede samenwerking.
Als CDA hebben wij in deze vergadering met alle voorstellen ingestemd. Bij startnotitie voor de Museumvisie hebben we aangegeven dat we de samenwerking met de scholen belangrijk vinden. Ook moet er aandacht zijn voor de vele vrijwilligers die zorgen dat onze musea blijven draaien.
Ten aanzien van het beleidskader voor kleine windmolens tot 25 meter waren wij blij dat het college het raadsvoorstel had aangepast, zodat er geen conflict is met het moratorium op grote windmolens. Wij zijn namelijk geen voorstander van grote windmolens in Winterswijk. Kleine windmolens zijn minder zichtbaar en kunnen ook een bijdrage leveren aan het opwekken van duurzame energie.
Bij het voorstel voor de verhoging van het budget voor het crisis- en herstelplan hebben we aangegeven dat we hopen dat de Winterswijkse economie zo snel mogelijk weer op gang komt. Om dit te ondersteunen hebben we ingestemd met de verhoging van het budget, maar tegelijkertijd hopen we dat dit budget ook niet geheel nodig zal zijn.
Voor meer informatie zie ook: www.cdawinterswijk.nl

Gea Oonk, raadslid Winterswijks Belang (WB)

Dit keer een bijzondere en eensgezinde raadsvergadering. Bijzonder, omdat de vergadering opgedeeld was in twee digitale delen met daar tussenin een schriftelijke stemming op het gemeentekantoor. Dit in het kader van de benoeming van de nieuwe wethouder voor GroenLinks, de heer Bert Frings. Unaniem werd ingestemd met zijn benoeming, de WB-fractie wenst hem veel succes!
Ook de bespreekstukken werden allen unaniem aangenomen. Bij het goedkeuren van de startnotitie Museumvisie heeft WB erop aangedrongen dat er integraal gekeken wordt en de kennis van experts en visie van inwoners meegenomen worden in het proces.
Verder is WB blij met de vaststelling van het beleidskader Kleine Windmolens, een mooie stap richting duurzame energie. Zon en wind kunnen elkaar hierin prima aanvullen. Houten onderdelen, een groene kleur en een maximumhoogte van 25 meter zorgen ervoor dat de windmolens landschappelijk goed ingepast kunnen worden. Een belangrijke voorwaarde voor Winterswijks Belang.
Uiteraard konden we instemmen met de verhoging van het budget voor het crisis- en herstelplan en onderstrepen we de noodzaak om extra leningen te kunnen verstrekken aan ondernemers, die moeilijke tijden doorstaan. WB waardeert het dat in goed overleg met de Marktvereniging, horeca, ABH-City en onze wethouder een aangepaste indeling voor de Markt gevonden is. Onze complimenten voor deze samenwerking!
Voor meer informatie zie ook www.winterswijksbelang.nl

Gert-Jan te Gronde, fractievoorzitter VVD Winterswijk

De afgelopen raadsvergadering hebben wij afscheid van wethouder Tineke Zomer van GroenLinks moeten nemen. Ze heeft aangegeven om gezondheidsredenen afscheid te moeten nemen. Als opvolger is de heer Frings benoemd. Wij wensen hem veel succes.
Ook op de agenda stond het besluit om kleine windmolens toe te staan in Winterswijk. Deze molens met een hoogte van maximaal 25 meter zijn wat de VVD betreft een goede aanvulling op het plaatsen van zonnepanelen. Ze zijn goed in te passen in het landschap en goed geschikt voor bijvoorbeeld agrarische bedrijven. Wij kijken uit naar de eerste aanvragen voor plaatsing. Een ander onderwerp was een aanvulling op het budget voor het crisis- en herstelplan corona. De raad heeft het college toestemming gegeven om € 1 miljoen beschikbaar te stellen als subsidie of lening voor bedrijven en instellingen die het nodig hebben om de huidige coronacrisis door te komen. Vaak staan deze bedrijven en instellingen klaar voor de gemeenschap. Goed om in deze lastige tijd wat terug te doen. Als laatste punt stond er een motie op de agenda die mede namens de VVD is ingediend. Het roept het college op om samen met de buurgemeenten mee te doen aan de impuls woningbouw van het Rijk. Want extra woningen zijn broodnodig in Winterswijk!
Voor meer informatie zie ook: www.vvdwinterswijk.nl

Paul Puntman, raadslid GroenLinks

Onze wethouder Tineke Zomer heeft jammer genoeg afscheid moeten nemen van haar wethouderschap, dat in haar omstandigheden te zwaar was. GroenLinks is een landelijke partij met veel capabele mensen. Dus een van eerste zwaargewichten die wij polsten om dit laatste jaar wethouder duurzaamheid en mobiliteit te zijn, wilde graag vanuit de omgeving van Venlo de Winterswijkse belangen komen behartigen. Bert Frings is een dossiertijger met brede kennis van alles wat sociaal en groen is. Hij is tien jaar wethouder geweest in Lingewaard (Bemmel e.o.) en Nijmegen en kan zich snel inwerken en zoekt steeds de samenwerking.
Quirina Pampiermole is als 16-jarige bij de PvdA aangeschoven en kwam vertellen over de intimidatie, die zij ‘s avonds laat op straat ondervindt. Haar moed om dit aan te kaarten werd alom geprezen. Wat bezielt die (jonge) mannen, dat ze zo weinig respect kunnen opbrengen voor anderen? Leren wij niet meer dat je je kunt verplaatsen in een ander? Zijn wij zo geïsoleerd geraakt en zo gericht op eigen lust en plezier, dat we niet meer in de samenleving staan?
Op initiatief van jongeren van D66 en GroenLinks gaat de gemeente de uitbouw van een digitaal jongerenplatform ondersteunen in samenwerking met SPOT-jongerenwerk. Dat geeft hen een eigen digitale plek om te communiceren en niet langer alleen thuis te zitten.
Lof voor al die jongeren, die zich voor een betere samenleving inzetten.
Voor meer informatie zie ook: https://winterswijk.groenlinks.nl

Ubel Zuiderveld, fractievoorzitter PvdA Winterswijk

Tijdens de inspraak van Quirina Pampiermole was het muisstil in de online raadsvergadering. Quirina is zestien en draait al een tijdje mee in de schaduwfractie van de PvdA. Ze roerde een hardnekkig fenomeen aan: ‘alledaagse’ vormen van straatintimidatie waardoor (vaak) meiden en jonge vrouwen zich bedreigd of onveilig voelen. Mannen die dingen roepen of obscene gebaren maken. Mannen die met open autoramen intimiderend langzaam naast je gaan rijden als je ’s avonds door het dorp fietst. Quirina hield een indrukwekkend pleidooi voor een openbare ruimte waarin iedereen zich veilig voelt. Het moet niet nodig zijn dat je je ouders moet appen dat je veilig op je bestemming bent aangekomen. Tegen mannen en jongens die dit soort dingen doen, wil ik zeggen: vind je het oké als dit jouw zus, moeder of vriendin overkomt? Quirina staat niet alleen; aan reacties van raadsleden konden we aflezen dat dit soort intimidatie in Winterswijk vaker voorkomt dan je denken zou. Aangifte wordt vaak niet gedaan; tóch wil de PvdA de omvang van straatintimidatie inzichtelijk krijgen, bij voorkeur via een laagdrempelig meldpunt. Kijk, elk mens vindt het leuk om naar andere mensen te kijken. Maar zodra je iemands comfortzone op straat schendt, overschrijd je een grens.
Twitter: @UBELzuiderveld, https://winterswijk.pvda.nl

Loes ten Dolle, fractievoorzitter D66 Winterswijk

Corona haalt niet alleen de wereld van ondernemers en ouderen flink overhoop, maar ook die van jongeren. De gevolgen van de lockdown zijn enorme uitdagingen geworden. Stages gaan in veel gevallen niet door, er is sprake van veel studievertraging en veel bijbanen vallen weg. Steeds meer jongeren voelen zich geïsoleerd en eenzaam. Zij dreigen massaal uit te vallen door psychische problemen. D66 en GroenLinks dienden daarom een motie in om voor hen wat te betekenen. Maud Schut (D66) en Zohra Khaldi (GroenLinks) hebben door in gesprek te gaan met een aantal Winterswijkse jongeren, een platform bedacht dat niet alleen leuk is, maar ook effectief. Deze motie werd unaniem aangenomen.
Een ander belangrijk thema voor D66 blijft een woningmarkt voor iedereen. Het Rijk stelt gelden beschikbaar om wijken sneller te ontwikkelen middels een woningbouwimpuls regeling. D66 diende een motie in die mede werd ingediend door VVD, WB, GL, VW en CDA om het college op te roepen om te kijken of er samen met andere Achterhoekse gemeenten een inschrijving van die woningbouwimpuls regeling kan plaatsvinden. Het doel blijft een woningmarkt voor iedereen, waarbij betaalbare koop- en huurwoningen beschikbaar moeten zijn. D66 was blij met de grote steun vanuit de raad.
Voor meer informatie zie ook: https://winterswijk.d66.nl

Tom van Beek, fractievoorzitter Voor Winterswijk

De extra verhoging van het budget voor het crisis- en herstelplan kon onze goedkeuring wegdragen. Wel heb ik namens Voor Winterswijk aangegeven dat dit geld wel op de juiste manier besteed moet worden. Het moet wat ons betreft niet uitgegeven worden aan luxe plannen zoals bijvoorbeeld de Notaristuin waar een groot bedrag uit de eerste crisis- en herstelpot naar toe gegaan is. 
Een motie van D66 en GroenLinks waarin de gemeente verzocht werd te ondersteunen bij het oprichten van een digitaal platform waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten heeft ook van ons een positieve stem gekregen. Wel heb ik namens Voor Winterswijk aangegeven dat het zeker zo belangrijk is dat jongeren elkaar weer fysiek kunnen ontmoeten. Wij vinden dat de gemeente natuurlijk met inachtneming van de veiligheidsregels alles in het werk moet stellen om initiatieven op dit gebied te ondersteunen. Tijdens de mede door Voor Winterswijk ingediende motie “Woningbouwimpuls Winterswijk” heb ik aangegeven dat de gemeente Winterswijk betaalbare woningbouw kan stimuleren door haar eigen grondposities hiervoor aan te wenden. Dit kan men bereiken door bouwgrond dat in bezit is van de gemeente niet in te zetten voor luxeprojecten, zoals bijvoorbeeld het Cultuurkwartier, maar tegen lage prijzen in te zetten voor betaalbare woningbouwprojecten.
Voor meer informatie zie ook: www.facebook.com/Voor-Winterswijk-302777507073259/

Meer informatie?

Hier leest u de gemeenteraadsbesluiten van donderdag 22 april 2021.
De raadsvergadering terugkijken? Dat kan via http://winterswijk.raadsinformatie.nl

Officiële bekendmakingen

De gemeente Winterswijk publiceert haar bekendmakingen en kennisgevingen digitaal. Via www.officielebekendmakingen.nl blijft u op de hoogte van alle bekendmakingen en kennisgevingen. U kunt de bekendmakingen in uw buurt zelf op deze website opzoeken, maar u kunt ook wekelijks een e-mail ontvangen met bekendmakingen die voor u relevant zijn. U meldt zich aan voor deze e-mailservice op www.overheid.nl. U krijgt dan elke week automatisch een overzicht van de voor u relevante publicaties en kunt direct doorklikken naar de bekendmakingen.

Milieu-informatie - Bekendmaking ingekomen melding als bedoeld in artikel 8.41 van de Wet milieubeheer Kottenseweg 182 (zaaknr. 225407)

Het college van burgemeester en wethouders heeft een melding Activiteitenbesluit geaccepteerd voor de locatie Kottenseweg 182 te Winterswijk voor het onbemand afleveren van brandstof, het opslaan en afleveren van AdBlue en het mogelijk maken van tanken 24 uur per dag.

Milieu-informatie - Bekendmaking ingekomen melding als bedoeld in artikel 8.41 van de Wet milieubeheer Jaspersweg 1a a(zaaknr. 226285)

Het college van burgemeester en wethouders heeft een melding Activiteitenbesluit geaccepteerd voor de locatie Jaspersweg 1a te Winterswijk voor het herindelen van de tennisbanen en het realiseren van een blaashal.

Officiële bekendmakingen leest u hier www.winterswijk.nl/bekendmakingen