Gemeentenieuws 1 juni 2021

Met onder andere burgemeester en wethouders blikken terug op Winterswijkse mijlpalen, het jaar 2020 in beeld, taxussnoeisel apart inzamelen voor geneesmiddelen, in kaart brengen van de basiskwaliteit natuur en landschap.

Hieronder leest u de inhoud van het Gemeentenieuws. U kunt de onderwerpen met eenvoudig met één klik openen en lezen.

Actualiteiten

Wat is de basiskwaliteit van ons landschap?

Door de vele functies - zoals landbouw, recreatie, bedrijvigheid, et cetera - staat de natuurkwaliteit in ons buitengebied onder druk. Planten en dieren die jaren geleden nog in grote getalen voorkwamen, worden steeds zeldzamer. Maar hoe staat het er nu precies voor? Om dat te bepalen slaan de gemeenten Oost Gelre, Aalten en Winterswijk de handen ineen. In een pilot brengen ze voor een afgebakend gebied de basiskwaliteit natuur en landschap in kaart, om met die gegevens vervolgacties te bepalen.

In een eerdere fase is voor de regio Achterhoek al vastgesteld wat de kaders van die basiskwaliteit zouden moeten zijn. Wanneer is de kwaliteit van een landschap op orde? De drie gemeenten kijken nu op basis van deze kaders specifiek naar het gebied op de gemeentegrenzen, tussen Dale, Vragender en Miste.

Werkwijze

Specialisten Anton Stortelder en Robert Kwak zullen deze basiskwaliteit dit jaar in kaart gaan brengen. Dat doen ze aan tafel, in gesprekken met inwoners, agrariërs, natuurkenners en beleidsmedewerkers van de gemeenten. Maar natuurlijk ook in het veld, door landschappen te analyseren en te kijken hoe vaak bepaalde plant- en diersoorten voorkomen.

Mogelijk vervolg

Mocht deze manier van werken in de pilot een succes blijken, dan gaan we op basis van de ervaringen kijken hoe we het verdere landschap binnen onze drie gemeenten in kaart zouden kunnen gaan brengen.

VIDEO: Burgemeester en wethouders blikken terug op Winterswijkse mijlpalen

Wat wonen we toch in een mooie gemeente en wat gebeurt er toch eigenlijk veel in een jaar. In mei maken we altijd de jaarrekening op. Een mooi moment om ook eens terug te kijken naar de hoogtepunten. Wat is er binnen onze gemeente allemaal gerealiseerd en bereikt? Burgemeester Joris Bengevoord en wethouders Inge klein Gunnewiek, Henk Jan Tannemaat, Elvira Schepers en Bert Frings nemen je in deze video mee naar een aantal Winterswijkse mijlpalen. Klik op deze link om de video te bekijken.

Zamel uw taxussnoeisel apart in

In de nieuwe jonge naaldjes van de Taxus Baccata zit de stof Taxol. Dit is belangrijke grondstof voor het maken van geneesmiddelen waarmee kanker wordt bestreden. Door de Taxus te snoeien (takjes mogen maximaal 30 centimeter zijn) kan het taxussnoeisel worden gebruikt als grondstof voor het medicijn. Vorig jaar heeft de stichting een totale hoeveelheid van 410.000 kilo taxussnoeisel ingezameld voor ongeveer 3.727 chemotherapieën.

Taxussnoeisel wegbrengen

In de gemeente Winterswijk kunnen inwoners het Taxussnoeisel wegbrengen naar Hovenier en Groencentrum Wenninkhof aan de Hoeninkstegge 5 in Winterswijk. Taxus Taxi haalt het taxussnoeisel bij Hovenier en Groencentrum Wenninkhof op voor verdere verwerking.

Gratis materialen

Om de inzameling zo gemakkelijk mogelijk te maken, kunnen gratis tassen en zeilen opgehaald worden bij uitgiftepunten. Kijk op www.taxustaxi.nl/uitgiftepunten voor meer informatie.

Kwaliteit staat voorop

Om zoveel mogelijk werkzame stoffen uit het taxussnoeisel te kunnen halen, is het heel belangrijk om te letten op de kwaliteit. Zo is de stof Taxol met name aanwezig in de jonge scheuten van de haag (eenjarig snoeisel). Hele struiken of oude takken van een haag kunnen wij helaas niet gebruiken.

Tips voor het snoeien

 • Snoei alleen de jonge/eenjarige takjes. Zorg dat de takjes schoon blijven
 • Voorkom broei door gebruik te maken van onze Taxus Taxi Tas
 • Maak een kuil in het snoeisel, zodat er lucht bij kan
 • Druk het taxussnoeisel in de tas niet aan.
 • Zet het snoeisel zoveel mogelijk in de schaduw.
 • Dek de taxus nooit af, ook niet als het regent. De taxus mag gerust nat worden.
 • Bekijk de instructievideo op https://taxustaxi.nl/knipvoorwaarden/   

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de inzamelactie van Stichting Taxus Taxi vindt u op www.taxustaxi.nl.

BuitenBeter app

Ziet u een probleem buiten op straat of in de buurt? Een lantaarnpaal kapot? Een vies bushokje, vuilniszakken ergens gedumpt of een fietspad met enorme gaten?
Laat het snel en simpel weten via de BuitenBeter app. Deze app helpt om gemakkelijk problemen en verbeteringen bekend te maken bij de gemeente. Snel, makkelijk en meteen melden op de plek en het moment dat u iets ziet wat niet deugt of beter kan. Meer weten? Kijk op www.buitenbeter.nl

Wet Basisregistratie Personen

Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen

Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Wet Basisregistratie personen (Wet BRP) staan ingeschreven. Het gemeentebestuur heeft daarom het voornemen deze personen uit te schrijven. De gevolgen hiervan zijn dat men geen gebruik meer kan maken van overheidsvoorzieningen (zoals aanvraag paspoort, kinderbijslag, AOW enzovoort). Het is daarom van groot belang zo spoedig mogelijk aangifte van verhuizing te doen. Onderstaande personen zijn ook aangeschreven en dienen binnen vier weken na verzenddatum van het voornemen contact op te nemen met het team Burgerzaken via telefoonnummer (0543) 543 543. Indien deze personen zich niet binnen deze periode melden, worden zij uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen.

Voorletters en geslachtsnaam: Geboortedatum: Verzenddatum voornemen:
A. Ahmed  17-10-1994  26-05-2021
R. Gorup  28-08-1978  26-05-2021

NL-Alert

Ieder half jaar in juni en december zendt de overheid rond 12.00 uur een NL-Alert testbericht uit. Maandag 7 juni 2021 is de volgende uitzending. In het bericht is duidelijk aangegeven dat het om een testbericht gaat. Meer info www.nlalert.nl.

Sociaal Team De Post – WijWinterswijk

Dit team is er voor al uw vragen over welzijn, zorg, opgroeien en opvoeden. Telefonisch is De Post bereikbaar van 9.00 tot 12.00 uur. Telefoon (0543) 543 960 of per e-mail: depost@winterswijk.nl Meer info: www.wijwinterswijk.nl/contact.

Het GrensInfoPunt is u graag van dienst

Werkt u in Duitsland of overweegt u te emigreren naar Duitsland? Informatie over sociale zekerheid, belastingen, arbeidsrecht en meer met betrekking tot de grenssituatie Nederland Duitsland verstrekt het GrensInfoPunt van de EUREGIO. Veel informatie hierover vindt u op www.grensinfopunt.eu. Op deze site kunt u ook uw vragen stellen, vindt u onze contactgegevens en leest u wanneer – zodra het weer mogelijk is - onze spreekuren worden hervat, onder andere in het gemeentekantoor in Winterswijk.
Belangrijke tip: laat u vooraf goed informeren voordat u de stap naar Duitsland zet.

Milieubrengstation

ROVA zorgt voor de inzameling van huishoudelijk afval. Heeft u afval dat niet aan huis wordt ingezameld? Dan kunt u dit afval aanbieden bij het milieubrengstation aan de Leeghwaterweg 10. Openingstijden zijn woensdag en vrijdag van 12.00 tot 16.00 uur. Op zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur. Komt u afval brengen, dan moet u zich kunnen legitimeren als inwoner van onze gemeente. De ROVA berekent kosten voor bepaalde soorten afval. Kijk voor info op www.rova.nl Op het inzamelpunt kunt u zowel contant als met pin betalen.

Verkeersmaatregelen

Hieronder leest u waar er gewerkt wordt aan de weg en waar tijdelijke maatregelen zijn.

Actuele maatregelen

Stationsstraat

In verband met het plaatsen van een steiger is het trottoir ter hoogte van huisnummer 19 tot en met maandag 28 juni afgesloten. Voetgangers dienen over te steken.

Vredenseweg

In verband met bouwwerkzaamheden, huisnummer 50 - 54 wordt gefaseerd een halve rijbaanafsluiting tot en met vrijdag 2 juli ingesteld. Dit kan enkele vertraging opleveren.

Torenstraat en Markt

Op donderdag 3 juni zijn de Torenstraat en Markt afgesloten voor alle verkeer wegens extra warenmarkt en horecaterrassen.

Gasthuisstraat

In verband met werkzaamheden door de ROVA is ter hoogte van huisnummer 36 op dinsdag 8 juni van 7.00 uur tot 12.00 de Gasthuisstraat afgesloten voor al het verkeer.

Lopende maatregelen

 • Albert Schweitzerlaan
 • Olden Goorweg
 • Morgenzonweg

Meer info leest u op www.winterswijk.nl/verkeersmaatregelen

Agenda activiteiten

Datum, Activiteit

 • 3 juni,  Politiek forum om 19.30 uur, www.winterswijk.nl/gemeenteraad
 • 3 juni,  Webinar over social media en gamen om 19.30 uur door Preventie Platform Jeugd. Aanmelden via www.preventieplatformjeugd.nl  
 • 5 juni,  Inzameling van landbouwfolie, wikkelfolie en wikkelnet  van  08.30 en 12.30uur, zie ook www.wclwinterswijk.nl
 • 7 juni,  Koffie drinken met de burgemeester van 19.30 tot 21.00 uur. Aanmelden  voor 4 juni via e-mail evenementen@winterswijk.nl
 • 9 juni,  Extra commissievergadering om 19.30 uur
 • 10 juni,  Vergadering algemene raadscommissie om 19.30 uur
Vergaderingen

Inspreken over de kadernota tijdens extra commissievergadering 9 juni

Het college van burgemeester en wethouders heeft de kadernota aangeboden aan de gemeenteraad.
Op woensdag 9 juni is er een extra commissievergadering waarin u uw mening kunt geven over de kadernota. Deze commissievergadering is volledig gereserveerd voor insprekers; de politieke discussie vindt plaats tijdens de raadsvergadering op 22 en 24 juni. Als er geen aanmeldingen zijn voor de inspreekmogelijkheid, vervalt de commissievergadering.
In de raadsvergadering van 22 en 24 juni neemt de gemeenteraad een besluit over de kadernota. Tijdens deze raadsvergaderingen is er geen gelegenheid om in te spreken over de kadernota.

In verband met de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus wordt deze raadsvergadering digitaal gehouden.

 • Datum en tijd,  Woensdag 9 juni om 19.30 uur
 • Locatie,  U kunt de vergadering live volgen (of later terugkijken) op www.winterswijk.nl/gemeenteraad, klik op ‘Uitzending bekijken’
 • Agenda en stukken,  Deze vindt u op www.winterswijk.nl/gemeenteraad 
 • Inspreken,  Meld u uiterlijk 8 juni vóór 12.00 uur met uw naam en telefoonnummer aan bij de griffie (griffie@winterswijk.nl of (0543) 543 543). De maximale tijd per inspreker is afhankelijk van het aantal aanmeldingen. U krijgt hier vooraf bericht over. In verband met het digitaal vergaderen bespreken we ook met u op welke wijze u gebruik kunt maken van deze inspreekmogelijkheid.

Vergadering algemene raadscommissie 10 juni

In verband met de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus wordt deze raadsvergadering digitaal gehouden.

 • Datum en tijd,  Donderdag 10 juni om 19.30 uur
 • Locatie,  U kunt de vergadering live volgen (of later terugkijken) op www.winterswijk.nl/gemeenteraad, klik op ‘Uitzending bekijken’
 • Agenda en stukken,  Deze vindt u op www.winterswijk.nl/gemeenteraad
 • Inspreken,  Meld u uiterlijk 10 juni vóór 18.30 uur met uw naam en telefoonnummer aan bij de griffie
 • Meer informatie,  griffie@winterswijk.nl of (0543) 543 543
Officiële bekendmakingen

De gemeente Winterswijk publiceert haar bekendmakingen en kennisgevingen digitaal. Via www.officielebekendmakingen.nl blijft u op de hoogte van alle bekendmakingen en kennisgevingen. U kunt de bekendmakingen in uw buurt zelf op deze website opzoeken, maar u kunt ook wekelijks een e-mail ontvangen met bekendmakingen die voor u relevant zijn. U meldt zich aan voor deze e-mailservice op www.overheid.nl. U krijgt dan elke week automatisch een overzicht van de voor u relevante publicaties en kunt direct doorklikken naar de bekendmakingen.

Wet Milieubeheer activiteitenbesluit

Milieu-informatie - Bekendmaking ingekomen melding als bedoeld in artikel 8.41 van de Wet milieubeheer –(zaaknr. 229282)

Ruimtelijke ordening

Ontwerpbestemmingsplan Schaapsweg 10a

Officiële bekendmakingen leest u hier www.winterswijk.nl/bekendmakingen

Besluiten van het college van B en W

Het college van burgemeester en wethouders vergadert iedere dinsdag over beleid, samenwerking en financiën. De besluiten die het college neemt, leest u op
https://www.winterswijk.nl/collegebesluiten