Gemeentenieuws 22 juni 2021

Met onder andere samen wat doen aan overhangend groen, informatie over het organiseren van een evenement, uitnodiging cultuurkwartier charrettes.

Hieronder leest u de inhoud van het Gemeentenieuws. U kunt de onderwerpen met eenvoudig met één klik openen en lezen.

Actualiteiten

Samen wat doen aan overhangend groen

Bomen, planten en struiken zorgen voor een prettige groene leefomgeving. Maar het groen mag geen overlast veroorzaken. Daarom vragen we u het groen in uw tuin goed te snoeien, zodat uw omgeving veilig en toegankelijk blijft. Overhangend groen of groen dat uitsteekt kan namelijk vervelend en gevaarlijk zijn. Het maakt bijvoorbeeld een stoep slecht begaanbaar, of een weg onoverzichtelijk. Vooral ouderen en mensen met een beperking kunnen hier veel last van hebben.

Waar moet u rekening mee houden?

 • Grenst uw tuin aan een voetpad, fietspad of weg? Snoei overhangend groen uit uw tuin dan terug tot uw erfgrens;
 • Zorg voor een vrije ruimte op voetgangersgedeelten en een vrije doorrijhoogte als u naast een weg woont;
 • Houd het trottoir bij uw woning vrij, haal doorgegroeide bodembedekkers weg;
 • Zorg voor voldoende uitzicht voor het verkeer, snoei te hoge struiken terug;
 • Let erop dat verkeersborden zichtbaar blijven.

Wat doen wij?

De gemeente laat een aantal keren per jaar de bomen, struiken en andere beplanting snoeien die op gemeentegrond (openbare ruimte) staan. Dit doet de ROVA voor ons. Is een plek onveilig of slecht toegankelijk, dan snoeit de ROVA daar eerder dan gepland was.
We controleren ook op overhangend groen bij woningen en bedrijven. Zien we onveilige of hinderlijke situaties? Dan spreken we de bewoners of gebruikers hier op aan.

U kunt overhangend groen melden

Ziet u dat ergens groen over stoepen, fietspaden of wegen groeit? Vraag de eigenaar of huurder dan om dit groen te snoeien. Als die dat niet doet, kunt u dit melden bij de gemeente. Dit kan zo:

Informatie

Meer informatie vindt u op onze website.

Een evenement organiseren? Dien uw aanvraag tijdig in!

De gemeente Winterswijk roept organisatoren van evenementen op de aanvraag voor een vergunning tijdig in te dienen. De beoordeling van de vergunningaanvraag vraagt extra aandacht door de maatregelen die de organisatoren in verband met corona moeten nemen.

Per 30 juni zijn evenementen weer toegestaan. Dat is goed nieuws voor organisatoren, bezoekers en voor Winterswijk, want evenementen dragen bij aan de levendigheid in onze gemeente. Wel vraagt de beoordeling van de vergunningen dit jaar extra inzet, doordat aanvragen naast reguliere eisen ook aan de coronamaatregelen moeten voldoen en ook de hulpdiensten de plannen moeten beoordelen. Uitgangspunt is dat organisatoren verantwoordelijk zijn voor de veiligheid en gezondheid van bezoekers en daarvoor de noodzakelijke maatregelen treffen.

Tijdig aanvragen

De gemeente wil aanvragers tegemoetkomen door zo snel mogelijk alle plannen te beoordelen. Wel moet rekening worden gehouden met eventuele aanvullende eisen en de extra beoordeling hierop. Wij roepen alle verenigingen, stichtingen en particulieren die de komende maanden een evenement willen organiseren daarom op tijdig een vergunning aan te vragen.

Aanvraagtermijn

De aanbevolen aanvraagtermijn voor een evenementenvergunning voor een groot en complex evenement is minimaal acht weken voor het begin van het evenement. Naarmate een evenement groter is, is het van belang om al eerder een aanvraag in te dienen om problemen te voorkomen. Voor evenementen die kleiner zijn, hetzelfde zijn als voorgaande jaren en waarvoor geen extra maatregelen gelden is de doorlooptijd korter. Overigens kan de actuele situatie altijd aanleiding zijn om alsnog een vergunning te weigeren of in te trekken.

Meer informatie

Meer informatie over het aanvragen van een evenementenvergunning kunt u vinden op onze website. U kunt ook telefonisch contact opnemen met onze medewerkers voor een aanvraagformulier via (0543) 543 543.

80 rookvrije werkomgevingen in 80 dagen? Rensa gaat de uitdaging aan!

Maandag 6 september gaat de 808080 Challenge van Achterhoek Rookvrij van start. In 80 dagen gaan 80 werkgevers op weg om 80 rookvrije werkomgevingen te creëren. “Met de 808080 Challenge bundelen wij de ervaringen van 80 werkgevers die rookbeleid willen maken dat wérkt”, aldus Dorien van der Wal-Pardijs (projectleider Achterhoek Rookvrij). “De challenge sluit ook aan bij het streven om te komen tot een Rookvrije Achterhoek, zoals we dat in het Preventie Akkoord Achterhoek hebben vastgelegd.”

Rensa is ‘1 van de 80’. Vanaf het begin is het bekende Achterhoekse bedrijf enthousiast. Nicky Jansen (hoofd Personeelszaken): “We vormen straks op een superpraktische manier ons eigen rookbeleid, met behulp van 79 andere werkgevers en de kennis van Achterhoek Rookvrij. We vinden vitale werknemers erg belangrijk.”

Dorien van der Wal-Pardijs: “Deelnemers ontvangen wekelijks uitdagende opdrachten om te komen tot een rookbeleid voor hun organisatie. Hun aanpak en de resultaten delen ze met elkaar in een beschermde online omgeving. Met de kracht van 80 komt elke deelnemer tot rookbeleid dat wérkt. Met als ultiem doel: in 2040 een rookvrije Achterhoek.”

Nicky Jansen: “Door die opdrachten en kennisdeling krijgen we de kans manieren uit te proberen waar we zelf nooit op gekomen waren. Dat is een aanpak waar wij enthousiast van worden.”

Wil je ook 1 van de 80 worden?

Ga dan naar www.achterhoekrookvrij.nl/808080

Uitnodiging Cultuurkwartier Charrettes

In deze pdf (1.875 kB) leest u meer over de Cultuurkwartier Charrettes op 7, 8 en 9 juli.

Verloren en gevonden voorwerpen

Heeft  u iets gevonden of verloren? U kunt hiervan aangifte doen via onze website,  persoonlijk bij de receptie van het gemeentekantoor of telefonisch via telefoonnummer (0543) 543 543.
Wij publiceren gevonden voorwerpen maandelijks op www.winterswijk.nl/voorwerpen. Staat het voorwerp dat u bent verloren er niet bij, neem dan contact met ons op via eerder genoemd telefoonnummer.

Sociaal Team de Post

Dit team is er voor al uw vragen over welzijn, zorg, opgroeien en opvoeden. Telefonisch is de Post bereikbaar van 9.00 tot 12.00 uur op (0543) 543 960. Of per e-mail depost@winterswijk.nl  Meer info: https://wijwinterswijk.nl/de-post/

Melding openbare ruimte

Stoeptegel los? Straatlantaarn defect? Loshangende takken? Neem contact op met ROVA: (0543) 54 54 54 of via het contactformulier op de website www.rova.nl/contact/formulier

Milieubrengstation

ROVA zorgt voor de inzameling van huishoudelijk afval. Heeft u afval dat niet aan huis wordt ingezameld? Dan kunt u dit afval aanbieden bij het milieubrengstation aan de Leeghwaterweg 10. Openingstijden zijn woensdag en vrijdag van 12.00 tot 16.00 uur. Op zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur. Komt u afval brengen, dan moet u zich kunnen legitimeren als inwoner van onze gemeente. De ROVA berekent kosten voor bepaalde soorten afval. Kijk voor info op www.rova.n.l Op het inzamelpunt kunt u  met pin betalen.

Verkeersmaatregelen

Hieronder leest u waar er gewerkt wordt aan de weg en waar tijdelijke maatregelen zijn.

Actuele maatregelen

Parallelweg

In verband met maaiwerkzaamheden is er enige verkeershinder op woensdag 23 en donderdag 24 juni. Verkeer wordt geregeld met verkeersregelaars.

Lopende maatregelen

 • Albert Schweitzerlaan
 • Olden Goorweg
 • Stationsstraat
 • Vredenseweg
 • Bekeringweg
 • Wooldstraat
 • 2e Gasthuisstraat

Meer info leest u op www.winterswijk.nl/verkeersmaatregelen

Agenda activiteiten

Datum en activiteit

 • 22 en 24 juni, Openbare raadsvergadering om 19.30 uur. Meer info: www.winterswijk.nl/gemeenteraad
 • 7, 8  en 9 juli, Cultuurkwartier Charrettes. Meer info elders in dit Gemeentenieuws
Officiële bekendmakingen

De gemeente Winterswijk publiceert haar bekendmakingen en kennisgevingen digitaal. Via www.officielebekendmakingen.nl blijft u op de hoogte van alle bekendmakingen en kennisgevingen. U kunt de bekendmakingen in uw buurt zelf op deze website opzoeken, maar u kunt ook wekelijks een e-mail ontvangen met bekendmakingen die voor u relevant zijn. U meldt zich aan voor deze e-mailservice op www.overheid.nl. U krijgt dan elke week automatisch een overzicht van de voor u relevante publicaties en kunt direct doorklikken naar de bekendmakingen.

Besluiten van het college van B en W

Het college van burgemeester en wethouders vergadert iedere dinsdag over beleid, samenwerking en financiën. De besluiten die het college neemt, leest u op onze website 
https://www.winterswijk.nl/collegebesluiten