Gemeentenieuws 29 juni 2021

Met onder andere symposium Samen sterker, 5 jaar Verdrag Handicap, sportcafé XL op 1 juli, nieuwsbrief gebiedsontwikkeling Steengroeve, koffie drinken met de burgemeester op 5 juli.

Hieronder leest u de inhoud van het Gemeentenieuws. U kunt de onderwerpen met eenvoudig met één klik openen en lezen.

Actualiteiten

Samen sterker, 5-jaar Verdrag Handicap

Digitaal meedoen aan het symposium ‘Samen Sterker, 5 jaar VN-verdrag Handicap’ op 14 juli 2021? Dat kan! Tijdens deze inspirerende avond vieren we dat het VN-verdrag Handicap 5 jaar bestaat. We staan stil bij de initiatieven die de Achterhoekse gemeenten genomen hebben om de positie van mensen met een handicap te verbeteren. Ook kijken we samen naar de toekomst.
Welke initiatieven zijn er genomen? Wat is er gerealiseerd? Hoe hebben gemeenten invulling gegeven aan het Verdrag Handicap?

Programma

Het symposium is in Theater de Storm in Winterswijk. Het programma is fysiek en online te volgen. Het programma ziet er als volgt uit:

 • 19.15 uur: Digitale inloop
 • 19.30 uur: Opening door wethouder Elvira Schepers
 • 19.35 uur: Gastspreker Rick Brink, voormalig minister Gehandicaptenzaken, Praktijkvoorbeelden uit Achterhoekse gemeenten , Gastspreker Esther Aalbers, Stichting Paardrijden Gehandicapten Oost-Achterhoek
 • 20.15 uur  Optreden Petrus de Graaff
 • 20.20 uur  Paneldiscussie
 • 21.00 uur Optreden Petrus de Graaff en daarna afsluiting

Aanmelden

U meldt zich aan door te mailen naar evenementen@winterswijk.nl. U krijgt uiterlijk een week van te voren de link toegestuurd. Wij willen dat iedereen het symposium goed kan volgen. Als we weten dat er hulpmiddelen nodig zijn dan zorgen wij daarvoor.

Versoepelingen coronamaatregelen

Laten de maatregelen het toe om met grotere aantallen in de schouwburg aanwezig te zijn. Dan nemen wij vooraf contact met u op. Via uw aanmelding vragen wij of u in de zaal aanwezig wilt zijn of de bijeenkomst toch liever digitaal volgt.

Graag tot woensdag 14 juli!

Sportcafé XL op 1 juli 2021

Op donderdag 1 juli aanstaande om 19.30 uur organiseert de Winterswijkse Uitdaging in samenwerking met Actief Winterswijk een sportcafé XL. Besturen, trainers en andere vrijwilligers uit de sportwereld zijn van harte welkom deze bijeenkomst bij te wonen. Locatie is restaurant van golfbaan de Voortwisch aan de Vredenseweg 150. Aanmelden kan via  e-mailadres aanmelding@winterswijkdoet.nl.

Thema: Hoe creëren we een pedagogisch sportklimaat?

Domien Esselink interviewt die avond Marieke van der Plas (algemeen directeur van de KNGU) en Jefta Bresser (hoofd jeugdopleiding van de Graafschap). Centraal thema die avond is ‘Hoe creëren we een pedagogisch sportklimaat?’ Zo is er onder meer aandacht voor de voortgang van de drie sporenaanpak welke sinds de zomer van 2020 binnen KNGU in gang is gezet. Daarnaast licht Jos Mekkes, coördinator buurtsportcoaches, de toekomstplannen van Actief Winterswijk toe. Voor nadere informatie over deze avond kunt u zich melden bij Harrie Garritsen via telefoonnummer (06) 53 20 97 18.

Nieuwsbrief gebiedsontwikkeling Steengroeve

Graag informeren wij buurtbewoners van de Steengroeve, inwoners van Winterswijk en overige belangstellenden over de stand van zaken van de gebiedsontwikkeling Steengroeve. Dat doen we via een nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief plaatsen we op onze website maar u kunt zich er ook op abonneren. U ontvangt dan de volgende digitale nieuwsbrieven in uw mailbox.

Zo meldt u zich aan

Stuur uw e-mailadres naar onze mailbox steengroeve@winterswijk.nl. Wij voegen u dan toe aan de verzendlijst. U ontvangt daarna automatisch onze nieuwbrieven via de e-mail. Met het doorgeven van uw e-mailadres geeft u ons toestemming voor het verwerken van uw e-mailadres. Wij gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Uw e-mailadres gebruiken we uitsluitend voor het verzenden van de nieuwsbrief. Zie voor meer informatie onze privacyverklaring op onze website.

In dit gebied zijn er allerlei partijen met verschillende initiatieven actief

Veel van deze betrokken partijen hebben zich georganiseerd in een convenant. In de bijeenkomsten van de convenantpartijen vindt overleg plaats over de verschillende doelen en worden zaken afgestemd. Op deze manier worden alle verschillende belangen zo goed mogelijk behartigd. De gemeente Winterswijk vertelt u in de nieuwsbrieven over de laatste ontwikkelingen in dit prachtige stukje Winterswijk. In de nieuwsbrief van juni 2021 leest u onder meer over: natuurgebied Willinks Weust, ontwikkelingen Sibelco, Silo Art Tour Achterhoek, Steengroeve Museum en de bijbehorende bestemmingsplanprocedure en het Steengroeve Theater.

Drinkt u 5 juli digitaal een kopje koffie met de burgemeester?

Burgemeester Joris Bengevoord: “Ik nodig u van harte uit voor een digitale kop koffie. Zo kunnen we even bijpraten en elkaar ontmoeten. Graag hoor ik van u hoe het met u gaat en wat u bezighoudt.” Tijdens het digitaal koffiemoment van 21 juni spraken inwoners met de burgemeester onder andere over het te hard rijden in een woonerf. En over een initiatief om de betrokkenheid bij het buitengebied van kinderen en jongeren te vergroten.

Over de bijeenkomst

De eerstvolgende digitale bijeenkomst is maandag 5 juli van 9.00 tot 10.30 uur. U heeft hiervoor een computer, laptop, tablet of telefoon met internetverbinding, microfoon en camera nodig. De keer daarna is gepland op maandag 6 september van 19.00 tot 21.00 uur.

Aanmelden

Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar evenementen@winterswijk.nl. U ontvangt na aanmelding een link om deel te nemen. Geeft u bij aanmelding aan of u aansluit op maandag 5 juli om 9.00 uur of op maandag 6 september om 19.00 uur?

Verkeersmaatregelen

Hieronder leest u waar er gewerkt wordt aan de weg en waar tijdelijke maatregelen zijn.

Actuele maatregelen

Gossinkweg

In verband met onderhoudswerkzaamheden aan de Gossinkweg is deze weg tussen de Kievitsweg en de Ratumseweg afgesloten voor alle verkeer van woensdag 30 juni tot en met vrijdag 2 juli. Werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd zodat aanliggende woningen bereikbaar blijven.

Nieuw Beusinkweg

In verband met onderhoud van de brug in de Nieuw Beusinkweg is deze brug afgesloten voor alle verkeer op maandag 5 juli en dinsdag 6 juli. Verkeer wordt ter plaatse omgeleid.

Lopende maatregelen

 • Albert Schweitzerlaan
 • Olden Goorweg
 • Stationsstraat
 • Vredenseweg
 • Bekeringweg
 • Wooldstraat

Meer info leest u op www.winterswijk.nl/verkeersmaatregelen

Agenda activiteiten

Datum, activiteit

Vergaderingen

Annulering vergadering Adviescommissie Cultuurhistorie

De vergadering op 8 juli komt te vervallen. De eerstvolgende vergadering is donderdag 2 september om 16.00 uur. Ervan uitgaande dat de regels rondom COVID-19 het toelaten, is deze vergadering fysiek op het gemeentekantoor in Winterswijk.

Officiële bekendmakingen

De gemeente Winterswijk publiceert haar bekendmakingen en kennisgevingen digitaal. Via www.officielebekendmakingen.nl blijft u op de hoogte van alle bekendmakingen en kennisgevingen. U kunt de bekendmakingen in uw buurt zelf op deze website opzoeken, maar u kunt ook wekelijks een e-mail ontvangen met bekendmakingen die voor u relevant zijn. U meldt zich aan voor deze e-mailservice op www.overheid.nl. U krijgt dan elke week automatisch een overzicht van de voor u relevante publicaties en kunt direct doorklikken naar de bekendmakingen.

Besluiten van het college van B en W

Het college van burgemeester en wethouders vergadert iedere dinsdag over beleid, samenwerking en financiën. De besluiten die het college neemt, leest u op onze website 
https://www.winterswijk.nl/collegebesluiten