Gemeentenieuws 11 januari 2022

Met onder andere nieuwjaarsgroet door burgemeester Joris Bengevoord, kandidaatstelling voor gemeenteraadsverkiezing 2022, check voor loden waterleidingen, geheimhouding persoonsgegevens, viering van geboorte van Nederland.

Hieronder leest u de inhoud van het Gemeentenieuws. U kunt de onderwerpen met eenvoudig met één klik openen en lezen.

Actualiteiten

Nieuwjaarsgroet

Beste Winterswijkers,

Het nieuwe jaar is begonnen! Een jaar dat wij traditioneel altijd aftrappen met een feestelijke nieuwjaarsbijeenkomst, waar wij elkaar ontmoeten en samen proosten op het nieuwe jaar. Ik had mij daar enorm op verheugd, maar het zit er helaas nog even niet in.
2021 was opnieuw een bewogen jaar. We hadden allemaal gehoopt en verwacht dat we nu van het coronavirus af zouden zijn. In plaats daarvan zitten we in een tweede lockdown. Een hard gelag voor ons allemaal en zeker voor onze ondernemers die na een toch al zware periode in de feestmaand opnieuw hun deuren moesten sluiten. Ze verdienen onze steun, dus koop vooral lokaal!
Maar ik wil hier niet teveel terugblikken. Een nieuw jaar geeft altijd een sprankje hoop. Hoop dat het dit jaar beter wordt dan het jaar daarvoor. Misschien heeft u wel wat goede voornemens gemaakt voor dit jaar. Om wat meer te gaan bewegen, wat minder te drinken of te stoppen met roken. Ik wens u daarbij veel succes en hou vol! Daarnaast vraag ik u om naar elkaar om te zien, in deze tijd worden verschillen soms uitvergroot en lijkt een gesprek bijna onmogelijk. Toch hoop ik dat we op de schaal van Winterswijk ook naar elkaar kunnen luisteren, in plaats van te schreeuwen naar elkaar. Met snoeiharde veroordelingen en grove woorden op social media, helpen we elkaar niet. Kijkt u liever om naar elkaar en wees verdraagzaam, ook als iemand een andere mening is toegedaan.

Burgemeester Joris Bengevoord met op de achtergrond gemeentekantoor

Fotobijschrift: burgemeester Joris Bengevoord met op de achtergrond het gemeentekantoor aan de Stationsstraat.

Mijn goede voornemen is om Winterswijk dit jaar samen met u weer een beetje mooier te maken. We hebben het afgelopen jaar al veel gerealiseerd. Denk bijvoorbeeld aan de herinrichting van het Vrijheidspark, het besluit om De Rikker uit te breiden met 200 woningen en de opening van het Grensland College in ons oude raadhuis. Daarnaast droeg Winterswijk ruimhartig bij in het landelijke probleem rond de opvang van vluchtelingen, door na goede afspraken met het COA 100 extra mensen te huisvesten op ons AZC. Daar gaan we in 2022 natuurlijk mee door.
2022 wordt een spannend jaar voor de lokale politiek, want in maart zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Er doen veel partijen mee, dus er valt echt wat te kiezen. 2022 wordt ook ons Green Leaf-jaar. U herinnert zich vast nog wel dat wij in september de European Green Leaf Award wonnen, een belangrijke duurzaamheidsprijs van de Europese Unie. Dit jaar gaan wij daar heel veel aandacht aan besteden door tal van projecten en activiteiten waar u als inwoner ook bij betrokken zult worden. Namens het gemeentebestuur en al onze medewerkers wens ik u een Happy Green Year!

Uw burgemeester,
Joris Bengevoord

Winterswijk viert de ‘Geboorte van Nederland’

Het is bijna 450 jaar geleden, om precies te zijn 1 april 1572, dat er sprake was van hét keerpunt in de geschiedenis van Nederland. Het was het begin van de grote opstand tegen de Spanjaarden. Landelijk wordt er aandacht besteed aan 1572 en de daar ontstane en nog altijd actuele kernwaarden Vrijheid, Verdraagzaamheid, Verbondenheid en Verscheidenheid. Diverse gemeenten sluiten aan bij de festiviteiten met een eigen programma.  

Gedenkwaardige gebeurtenis

In Winterswijk zijn Dirk Willink en Johan Godschalk benoemd tot projectleiders. Zij gaan ervoor zorgen dat deze gedenkwaardige gebeurtenis niet onopgemerkt aan Winterswijk voorbij gaat. Dat Winterswijk dit ambitieus aanpakt, heeft ook duidelijk een sociale en economische component, namelijk om het bedrijfsleven, middenstand en verengingen enzovoort weer een boost te geven na alle beperkingen door corona. Dit biedt een kans voor nieuwe verbindingen. De projectleiders zijn bezig met de voorbereidingen. De activiteiten starten naar verwachting in maart 2022.

Fotobijschrift: logo Geboorte van Nederland.1572 Geboorte van Nederland incusief de vier kernwaarden

Oproep

Dirk: “De bedoeling is dat iedereen in Winterswijk die wat te bieden heeft, mee gaat doen. Scholen, sportclubs, musea, middenstand, horeca, kerken, verzorgingstehuizen, muziek- en toneelverenigingen, particulieren en het buitengebied. Het gaat erom dat er veel goede en leuke dingen gebeuren.” Johan: “Wat wij nu aan het doen zijn, is iedereen bezoeken en enthousiast maken mee te doen. Vandaar ook de oproep om je bij ons te melden. Er kan veel. Het gaat een bonte mengeling worden die door de hele Winterswijkse samenleving loopt. Ambitie, creativiteit, verbeeldingskracht en vernieuwing zijn wat ons betreft kernbegrippen.”

Voor overleg en ondersteuning kan contact opgenomen worden met de projectleiders. Dat kan per mail evenementen@winterswijk.nl of via www.100procentwinterswijk.nl

Geheimhouding persoonsgegevens

De gemeente registreert persoonsgegevens, zoals uw naam, adres en woonplaats in de Basisregistratie Personen (BRP). We gaan vertrouwelijk om met deze gegevens. Wist u, dat u ons ook kunt vragen om uw persoonsgegevens voor bepaalde instanties geheim te houden?

Verschillende organisaties gebruiken uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van hun taken. Denk maar aan de belastingdienst, de Rijksoverheid,  de Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW), de Sociale Verzekeringsbank en uw pensioenfonds. De gemeente is verplicht om informatie aan deze instanties door te geven.

Er zijn ook instanties die we niet verplicht hoeven te informeren. U kunt ons vragen om uw gegevens uit de BRP voor deze instanties geheim te houden. Deze geheimhouding kunt u aanvragen voor uzelf en voor uw kinderen tot 18 jaar.   

Geheimhouding voor welke instanties?

Als u geheimhouding aanvraagt, geven wij uw gegevens niet door aan:

 •  sport- en muziekverenigingen (of andere niet-commerciële instellingen);
 •  organisaties die gezondheidszorg verlenen aan patiënten in een instelling;
 •  de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA);
 •  organisaties die gerechtelijke werkzaamheden uitvoeren (vooraf maken we wel een belangenafweging).

Deze geheimhouding blijft ook van kracht als u verhuist. U kunt de geheimhouding op ieder moment zelf weer opheffen.

De gemeente geeft uw persoonsgegevens uit de BRP bovendien nooit door aan particulieren of commerciële instellingen.

Hoe vraagt u geheimhouding van uw persoonsgegevens aan?

U kunt op drie manieren een verzoek tot geheimhouding bij ons indienen: via onze website (met uw DigiD), per brief of aan de balie van ons gemeentekantoor. Wij werken op afspraak. Uw afspraak regelt u via onze website of bel (0543) 543 543. U hoeft geen reden voor de geheimhouding op te geven. Op onze website  vindt u meer informatie over (het aanvragen of opheffen van) geheimhouding van uw persoonsgegevens.

Verkiezingen gemeenteraad kandidaatstelling

De burgemeester van gemeente Winterswijk (B.J.J. Bengevoord) maakt het volgende bekend:

Op 31 januari 2022 zal van 09.00 tot 17.00 uur de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente plaatshebben. Op die dag kunnen op het gemeentekantoor aan het adres Stationsstraat 25, bij het daar gevestigde centraal stembureau de lijsten van kandidaten worden ingeleverd.

Inleveren van de kandidatenlijst kan niet digitaal of per post. Wij vragen u voor het inleveren een afspraak te maken via verkiezingen@winterswijk.nl of door te bellen naar (0543) 543 543.

Zorg dat u op deze dag op tijd komt, want anders kan uw partij helaas niet deelnemen aan de verkiezingen.
De benodigde formulieren voor:

 •  de lijsten van kandidaten (model H 1)
 •  de verklaringen van instemming van de kandidaten met hun kandidaatstelling (model H 9)
 •  de machtigingen tot het plaatsen van de aanduiding van de politieke groepering boven een     kandidatenlijst (model H 3-1)
 •  de machtigingen tot het plaatsen van een aanduiding, gevormd door samenvoeging van de aanduidingen van politieke groeperingen of afkortingen daarvan, boven een kandidatenlijst (model H 3-2)
 •  de verklaringen van ondersteuning van een kandidatenlijst (model H 4)

zijn tot en met de dag van de kandidaatstelling op het gemeentehuis kosteloos voor de kiezers verkrijgbaar.

Wilt u als politieke groepering meedoen aan deze gemeenteraadsverkiezingen en meer informatie over de procedures en voorwaarden? Stuur dan een email met uw contactgegevens naar verkiezingen@winterswijk.nl of bel naar (0543) 543 543. Wij nemen dan contact met u op voor een afspraak en informeren u periodiek over het proces rond deze verkiezingen. Kijk voor meer informatie op onze website.  

Winterswijk, 10-01-2022
De burgemeester voornoemd,
B.J.J. Bengevoord

Loden waterleiding? Doe de check!

In gebouwen die gebouwd zijn vóór 1960 kunnen loden (water)leidingen zijn aangelegd. Uit onderzoek blijkt dat lood schadelijk kan zijn voor de volksgezondheid. Met name zwangere vrouwen en kleine kinderen t/m 7 jaar lopen een gezondheidsrisico.

Nederland is trots op het drinkwater. Het is gezond en veilig. Huizen die voorzien zijn van loden waterleidingen geven loodhoudend water af. Sinds 1960 worden loden leidingen niet meer gebruikt in Nederland. Alle drinkwaterbedrijven hebben sindsdien vrijwel alle loden waterleidingen in het distributienetwerk vervangen.

Vervang loden leidingen

Toch kunnen loden leidingen nog steeds voorkomen in huizen die gebouwd zijn vóór 1960. Het advies is om deze loden leidingen te laten vervangen. Heeft u loden waterleidingen? Dan is het advies om bij flesvoeding aan baby’s bronwater uit de fles te gebruiken.

Kinderen vanaf 8 jaar en volwassenen hoeven niet al hun water uit flessen te halen, maar kunnen wel  kraanwater gebruiken, zolang het niet heel veel is (maximaal 1 liter voor kinderen en 2 liter voor volwassenen) en de leidingen na lange stilstand (ongeveer 8 uur) goed (ongeveer 2 minuten) worden doorgespoeld.

Hoe weet u of u loden leidingen heeft?

Doe de check op de website van de GGD Noord- en Oost-Gelderland.

Heeft u vragen over het gebruik van kraanwater?
Neem dan contact op met de GGD Noord- en Oost-Gelderland. Dat kan via telefoonnummer 088 - 443 30 00 of kijk voor meer informatie op www.ggdnog.nl/lodenleidingen.

Verkeersmaatregelen

Hieronder leest u waar er gewerkt wordt aan de weg en waar tijdelijke maatregelen zijn.

Actuele maatregelen

Bekeringweg

In verband met het plaatsen van een telecommast is de Bekeringweg op vrijdag 14 januari tussen 07.00 uur en 17.00 uur afgesloten voor al het verkeer. Tevens is het verboden te parkeren in de parkeervakken ter hoogte van perceelnummer 4. Tijdens de werkzaamheden is er een omleiding.

2e Gasthuisstraat

Door werkzaamheden is de 2e Gasthuisstraat op maandag 24 januari afgesloten voor al het verkeer.

Lopende maatregelen

 • Vrijheidspark
 • Torenstraat
 • Brinkeweg

Meer info leest u op www.winterswijk.nl/verkeersmaatregelen

Agenda activiteiten

Datum, acitviteit

 • 12 januari,  Van 9.45 tot 16.30 uur speciaal digitaal spreekuur gericht op kinderen in grensoverschrijdende situaties. Een speciaal spreekuur voor grensgangers met vragen over Kinderbijslag, Kindgebonden Budget, Ouderschapsverlof, Kindergeld, Kinderzuschlag, Elterngeld en Elternzeit.Grensgangers met vragen over deze onderwerpen krijgen de gelegenheid om individueel hun vragen aan de experts voor te leggen en kunnen hiervoor een afspraak maken via een e-mail aan spreekuur@euregio.eu Meer info: www.grensinfopunt.eu
 • 13 januari, Algemene raadscommissie om 19.30 uur. Vergadering is online en live te volgen via www.winterswijk.nl/gemeenteraad, klik op ‘Uitzending bekijken’.
 • 13 januari, Cliëntenraad PW SDOA online vergadering van 19.30 tot 21.30 uur. Meer info en aanmelden: https://clientenraadparticipatiewet.sdoa.nl/
Officiële bekendmakingen

De gemeente Winterswijk publiceert haar bekendmakingen en kennisgevingen digitaal. Via www.officielebekendmakingen.nl blijft u op de hoogte van alle bekendmakingen en kennisgevingen. U kunt de bekendmakingen in uw buurt zelf op deze website opzoeken, maar u kunt ook wekelijks een e-mail ontvangen met bekendmakingen die voor u relevant zijn. U meldt zich aan voor deze e-mailservice op www.overheid.nl. U krijgt dan elke week automatisch een overzicht van de voor u relevante publicaties en kunt direct doorklikken naar de bekendmakingen.

Besluiten van het college van B en W

Het college van burgemeester en wethouders vergadert iedere dinsdag over beleid, samenwerking en financiën. De besluiten die het college neemt, leest u op onze website 
https://www.winterswijk.nl/collegebesluiten