Communciatie college B&W richting gemeenteraad

Hieronder leest u een brief met bijlagen aan, zoals het college van burgemeester en wethouders deze heeft verzonden aan de gemeenteraad op 28 april 2020.