Gemeente start met ondieper maken kleiput

De gemeenteraad van Winterswijk heeft op 25 oktober de gebiedsvisie voor de Driemarkweg en omgeving vastgesteld. Op dinsdag 6 november is de gemeente begonnen met het ondieper maken van de kleiput om de natuur de kans te geven zich daar verder te ontwikkelen.

Voordat er daadwerkelijk gestart kan worden met het inbrengen van grond, moet de gemeente een aantal voorbereidende werkzaamheden uitvoeren. Deze werkzaamheden bestaan uit:

  • Plaatsen van een hekwerk rondom de kleiput.
  • Aanbrengen van een drijflichaam. Een drijflichaam is een voorziening die op het water drijft met aan de onderkant verticaal in het water een schild om te voorkomen dat drijvende materialen zich over de plas verspreiden
  • Plaatsen van een filtervoorziening. Dit filter wordt in de overstort geplaatst en zorgt ervoor dat zwevende gronddeeltjes uit  het water worden gefilterd.
  • Vastleggen van de nulsituatie van de Japanse duizendknoop. Op dit moment groeit er al Japanse duizendknoop op enkele plekken rond de kleiput. Deze beginsituatie leggen we vast om vervolgens de situatie tijdens de werkzaamheden te monitoren.

Wanneer gaan we dit doen?

De voorbereidingswerkzaamheden zijn inmiddels gestart. Op dinsdag 6 november is de eerste grond vanaf de tijdelijke opslag aan de Parallelweg naar de kleiput gebracht. We verwachten dat dit tot medio november gaat duren. Bij het inbrengen van grond in de kleiput wordt rekening gehouden met het broedseizoen. Dit betekent dat er tussen 15 maart en 15 oktober geen werkzaamheden worden uitgevoerd in en rondom de kleiput. Na 15 oktober worden de werkzaamheden weer hervat.

Welke grond wordt er gestort?

Op dinsdag 6 november is de gemeente begonnen met het storten van de eerste partijen grond in de kleiput. Het gaat om twee partijen die zijn vrijgekomen bij de herinrichting van de Parallelweg. Het gaat om grond van de klasse industriekwaliteit. Volgens de keuringsrapporten zijn de volgende bodemvreemde stoffen in de grond aangetroffen:

  • Partij 1:  puin (gebakken puin, betonpuin) 2-3%, grind 1-2%
  • Partij 2:  puin (3%), hout (<1%), verbrandingsslakken (<1%), houtskool (<1%)

Op basis van de keuringsrapporten heeft het waterschap heeft toestemming gegeven om deze partijen te gebruiken voor de verondieping van de kleiput.

Meer informatie

Wij houden u via het gemeentenieuws en onze website op de hoogte van de voortgang van het project.

Heeft u vragen over dit project?

Wij hebben de meest gestelde vragen verzameld en beantwoord in een artikel op onze website. U kunt met overige vragen terecht bij de heer H. Hakstege,  via telefoonnummer (0543) 543 543.