Burgemeesters willen snel duidelijkheid over situatie ziekenhuizen

Burgemeester Joris Bengevoord en zijn collega Mark Boumans (Doetinchem) hebben een gezamenlijke verklaring opgesteld, waarin zij de Raad van Toezicht van Santiz oproepen om snel duidelijkheid te scheppen over de situatie rondom de ziekenhuizen in Doetinchem en Winterswijk.

Burgemeesters Doetinchem en Winterswijk roepen Santiz op snel duidelijkheid te scheppen

Wij, burgemeester Mark Boumans (Doetinchem) en burgemeester Joris Bengevoord (Winterwijk), roepen de Raad van Toezicht van Santiz op om voor alle inwoners van de Achterhoek snel duidelijkheid te scheppen over de situatie rondom de ziekenhuizen in Doetinchem en Winterswijk. Er wordt topzorg geleverd aan onze inwoners vanuit op dit moment twee financieel gezonde ziekenhuizen. Die goede gezondheidszorg aan onze inwoners mag niet op het spel komen te staan.

We zijn geïnformeerd dat de voorzitter van de Raad van Bestuur is opgestapt en dat er wordt gekoerst op een volledige herbezinning. Wij betreuren de ontstane situatie en willen benadrukken dat de bestuurlijk perikelen niet ten koste mogen gaan van de continuïteit en kwaliteit van de zorg in onze regio, daar waar deze vanuit beide locaties zo hoog staat aangeschreven.

Santiz heeft niet alleen richting inwoners van de Achterhoek een verplichting om snel duidelijkheid te scheppen. Als een van de grootste werkgevers in deze regio hebben zij dezelfde verplichting richting hun personeel, dat op dit moment vanwege de coronacrisis al extra onder druk staat. Samen met onze collega-burgemeesters in de Achterhoek hebben wij nauw contact met de Raad van Toezicht van Santiz en dringen bij hen aan op snelle duidelijkheid over de ontstane situatie. Daarbij willen wij benadrukken dat aan de fusie destijds goede overwegingen ten grondslag lagen en dat deze ons inziens nog steeds geldend zijn.

Mark Boumans: “Daarnaast maak ik me ook zorgen over de vertraging die de nieuwbouw van het Slingelandziekenhuis langs de A18 in Doetinchem nu mogelijk oploopt. Het besluit om een ziekenhuis te bouwen dat voldoet aan de huidige eisen op een goed toegankelijke plek in het verzorgingsgebied West-Achterhoek, is al genomen voordat beide ziekenhuizen gingen fuseren. De toenmalige redenen om een nieuw ziekenhuis te bouwen zijn nog steeds urgent. Ik maak me zorgen dat deze bestuurlijke problemen mogelijk zorgen voor een grote vertraging -terwijl planologisch alles na veel inspanning is geregeld- en dat daarmee de goed bereikbare ziekenhuiszorg voor onze inwoners in het gedrang komt op langere termijn.”

Joris Bengevoord: “Ik betreur de ontstane onrust voor alle medewerkers en cliënten, de coronacrisis laat zien hoe belangrijk kwalitatief goede zorg dichtbij is. Dat is, zo wordt mij door deskundigen verteld, ook op middellange termijn realiseerbaar vanuit twee locaties. Santiz moet nu rust creëren door aan te geven dat nieuwbouw in Doetinchem doorgang kan vinden zonder aan de het bestaande zorgaanbod in Winterswijk te tornen, inclusief behoud van de acute as. Het één hoeft het ander niet uit te sluiten. Dat is ons in het verleden door Santiz toegezegd. Juist in de Achterhoek kunnen we door slim samen te werken met gemeenten, Menzis, huisartsen, verloskundigen, en andere partners de zorg voor onze inwoners ook in de toekomst goed, betaalbaar en dichtbij garanderen.”

Wij kunnen ons voorstellen dat dit, naast het coronavirus, voor alle medewerkers van Santiz geen makkelijke tijd is. En willen onze waardering uitspreken naar alle medewerkers in beide ziekenhuizen die in deze bestuurlijke onrust, goede zorg voor alle Achterhoekers blijven garanderen.

Mark Boumans                                                         Joris Bengevoord
Burgemeester Doetinchem                                   Burgemeester Winterswijk