Informatieavond over de organisatie van evenementen

De gemeente Winterswijk houdt op maandag 2 maart 2020 een informatieavond over het organiseren van evenementen. De avond is vooral bedoeld voor organisatoren van evenementen maar ook andere belangstellenden zijn welkom. De avond vindt plaats in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. Aanvang 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur).

De laatste jaren is er veel veranderd als het gaat om de vergunningverlening voor het organiseren van evenementen. De procedureregels zijn strakker geworden, de veiligheidseisen zijn aangescherpt en vaak moeten ook een draaiboek en een veiligheidsplan worden ingediend. Kortom, de eisen die aan organisatoren van evenementen worden gesteld zijn duidelijk zwaarder geworden.

Informatieavond

De gemeente wil evenementorganisaties graag hierbij helpen en daarom organiseren wij op maandag 2 maart 2020 weer een informatieavond over evenementen. Op deze avond zal  allereerst aandacht worden besteed aan de veiligheid bij evenementen. Aan welke eisen moet een evenement voldoen, wat zijn de veiligheidsrisico’s en wat zijn uw taken en verantwoordelijkheden als organisator?

Vervolgens zal Marcus ten Zijthoff van de Feestfabriek vertellen hoe de Feestfabriek als organisator van de Zwarte Cross omgaat met het verwerken en scheiden van afval. De Zwarte Cross streeft ernaar om alle afval in 2023 volledig te recyclen. Daarmee is de Feestfabriek een voorbeeld voor vele andere festivals en evenementen.
Verder vertellen Harrie Garritsen van het Vrijwilligerspunt Winterswijk en Madelon Kuijk van 100% Winterswijk in het kort wat zij voor evenementorganisaties kunnen betekenen.

Aanmelding

Heeft u belangstelling voor deze informatieavond? Meldt u uw organisatie dan vóór 24 februari aanstaande aan (met vermelding van het aantal personen) door een e-mail te sturen naar gkrosenbrink@winterswijk.nl.