Illegale lozingen

Gemeente Winterswijk en Waterschap Rijn en IJssel zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het transport en goede verwerking van afvalwater in Winterswijk. De gemeente draagt zorg voor het transport van het afvalwater via de riolering en het waterschap zuivert dit vervolgens in de rioolwaterzuivering. Illegale lozingen (bijvoorbeeld van mest, olie of chemische stoffen) op het water in sloten of op de riolering zorgen voor vervuiling en verstoring van het zuiveringsproces in de rioolwaterzuivering. Zowel de handhavers van de gemeente en waterschap zijn dan ook regelmatig in de buurt om illegale lozingen op te sporen, ook in het weekend en buiten kantoortijden. Wim Meuleman, handhaver bij de gemeente Winterswijk, vertelt meer over illegale lozingen en de gevolgen voor het milieu.

Illegale lozingen en het milieu

Iedereen die wil lozen op het gemeentelijk riool of een sloot of vijver, moet daarvoor een vergunning aanvragen. Lozen zonder vergunning is strafbaar en in veel gevallen een milieudelict.  
Meuleman: ‘Illegale lozingen hebben grote gevolgen voor het milieu. De werking van de rioolwaterzuivering wordt zwaar verstoord en in geval van lozing in een beek of sloot kan vis- en vogelsterfte optreden. Om deze reden is het voor ons belangrijk om illegale lozingen tegen te gaan en daarmee de kwaliteit van het water zo goed mogelijk te houden.’

Rol handhaver

Op het moment dat er een melding binnen komt over een illegale lozing, bekijkt de handhaver de situatie ter plaatse. In veel gevallen doet hij dit samen met de rioolbeheerder van de gemeente. Samen beoordelen zij de situatie en bepalen vervolgstappen.

Melden, ook bij twijfel

Meuleman:  ‘Het komt vaak voor dat mensen de lozingen wel gezien hebben, maar niet wisten dat dit mogelijk illegaal is. Ondanks dat wij regelmatig onze ronde doen, komen illegale lozingen nog vaak voor.  Inwoners kunnen ons helpen bij het opsporen van lozingen. Vermoedt u een verboden lozing? Kunt u ons helpen bij het herleiden van de bron? Ziet u water met een vreemde kleur of lucht de sloot instromen? Of water waar stoom af komt? Geef het dan aan ons door!’

U kunt uw melding doorgeven aan het team Handhaving van de gemeente Winterswijk via handhaving@winterswijk.nl of via telefoonnummer: 0543 – 543 543.