Onderhoudswerkzaamheden bermen Corleseweg

De gemeente Winterswijk voert van 13 juli tot en met 31 juli onderhoudswerkzaamheden uit aan de bermen van de Corleseweg.

Onderhoudstoestand wegbermen

Met de werkgroep verkeer van de belangenverenigingen en Corles Belang is diverse keren gesproken over de verkeersveiligheid van de Corleseweg.   De verkeersdruk, de (soms te) hoge snelheden, gecombineerd met het landbouw- en vrachtverkeer op deze weg zorgen  soms voor onveilige situaties. Verkeer dat moet uitwijken, kan  in de bermen  vlug de controle over het voertuig kwijtraken. Reden om te kijken of de wegbermen veiliger gemaakt kunnen worden.

In februari en maart van dit jaar is er een  inventarisatie van de bermen uitgevoerd en uitgewerkt in een onderhoudsplan. De tekening  die daarvoor gemaakt is, kunt u via onderstaande link bekijken.

> Ontwerp verhardingen Corleseweg

Wat gaan we doen?

Op de plekken waar regelmatig gaten en kuilen in de bermen ontstaan en veel onderhoud nodig is, wordt een betonverharding aan gebracht.
Dit is voornamelijk in de bochten van de weg, en in de buurt van de wegversmallingen. In de kern van Corle wordt, op het gedeelte waar nog geen bermverharding aanwezig is, ook een verhardingsstrook aangebracht. Op de rechte stukken van de weg worden bermen die te laag zijn met grond aangevuld.  

Bij deze werkzaamheden  worden ook de aansluitingen van de Korenburgerveenweg en Grote Veldweg op de Corleseweg opnieuw bestraat.  Dat zelfde gebeurt ook met enkele doorgangen tussen de rijbaan en fietspad, waar veel oneffenheden inzitten. Later dit jaar wordt ook de belijning op het fietspad bijgewerkt.

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren zijn tijdelijke verkeersmaatregelen noodzakelijk. Van maandag 13 juli tot en met 19 juli is de rijbaan van de Corleseweg geheel afgesloten. Vanaf 20 juli tot en met 31 juli is de weg open met een snelheidsbeperking.

Het verkeer zal worden omgeleid via de provinciale wegen. Fietsers kunnen gebruik blijven maken van het fietspad. De aanliggende woningen en percelen blijven zo goed mogelijk bereikbaar.