Pas op met asbest

Is uw woning gebouwd vóór 1994? Misschien zit er dan asbest in uw huis of bijgebouw.

Onderzoek doen naar asbest

Asbestvezels zijn gevaarlijk voor uw gezondheid als ze loskomen en worden ingeademd. Onderzoek daarom of er asbestrisico’s zijn voordat u gaat klussen, slopen of verbouwen. Schakel hiervoor een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf in. Na hun asbestonderzoek krijgt u een inventarisatierapport. Daarin staat of de situatie veilig of onveilig is en welke veiligheidsmaatregelen u moet nemen.

Als particulier asbest verwijderen

Wilt u asbest verwijderen? Als particulier mag u maximaal 35 m2  per kadastraal perceel aan asbesthoudend materiaal zelf weghalen. Dit is aan strenge regels gebonden en geldt alleen als het gaat om het verwijderen van:
• geschroefde, hechtgebonden asbesthoudende (dak)platen, niet zijnde dakleien
• asbesthoudende vloertegels en/of niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking
In alle andere gevallen mag u nooit zelf asbest verwijderen. U moet dit dan overlaten aan een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf.

Aandachtspunten als u zelf asbest verwijdert

• Voldoet u aan een van de bovenstaande uitzonderingen en gaat u het asbest zelf verwijderen? Dan hoeft u geen inventarisatierapport te laten opstellen. Wel moet u altijd een melding doen via het Omgevingsloket. Ga daarvoor naar www.omgevingsloket.nl. Wordt de melding geaccepteerd? Dan mag het asbest daarna worden verwijderd.
• Hechtgebonden asbestvezels zitten vast in ander materiaal, zoals (dak)platen. Beginnen de platen af te brokkelen? Dan zijn ze niet meer hechtgebonden. U mag de platen dan niet zelf verwijderen.
• U moet het hele oppervlak in één keer verwijderen en mag dit niet over meerdere keren verdelen. Ook mag u niet in het oppervlak zagen, breken, boren of vouwen.
• Deze regels gelden alleen voor particulieren. Gebruikt u in uw huis een ruimte voor uw bedrijf, bijvoorbeeld een schoonheidssalon? Die ruimte valt niet onder deze regel voor particulieren; u mag het asbest dan niet zelf verwijderen.
• Let goed op uw eigen gezondheid en veiligheid als u zelf asbest verwijdert.
• Twijfelt u over de veiligheid? Neem dan contact op met uw gemeente. Zij kunnen de situatie met u bespreken om te beoordelen of het verantwoord is om zelf het materiaal te verwijderen.

Hoge boete

Als u zelf asbest verwijdert, terwijl dit niet is toegestaan, riskeert u een hoge boete. Het bedrag kan oplopen tot duizenden euro’s. Daarnaast kan de gemeente de werkzaamheden stilleggen en u verplichten om (vaak dure) maatregelen te treffen.

Meer informatie

Wilt u meer lezen over het veilig verwijderen van asbest? Op de websites van Milieu Centraal (www.milieucentraal.nl) en InfoMil (www.infomil.nl) vindt u veel informatie: artikelen, instructiefilmpjes en infographics. Op www.ascert.nl kunt u gecertificeerde asbestinventarisatie- en asbestverwijderingsbedrijven opzoeken.