Denkt u mee over Vrijheid?

Provincie Gelderland werkt aan het programma Vrijheid. Nieuw beleid waarin de provincie nadenkt over het besef wat vrijheid tegenwoordig voor ons betekent. En daar is uw input voor gewenst. Daarom organiseert de provincie een inspraakavond op maandag 16 maart a.s. in het Huis der Provincie, Markt 11 in Arnhem.

In 2019 en 2020 herdenken we de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden. Daarnaast vieren we dat we al 75 jaar in vrijheid leven! Voor veel mensen lijkt vrijheid heel vanzelfsprekend. Iets waarbij je nooit echt stilstaat. Maar is vrijheid wel zo vanzelfsprekend? Vrijheid is van onschatbare waarde. Provincie Gelderland wil dat besef levend houden, zodat we met elkaar in vrijheid kunnen blijven leven!
 
De provincie wil investeren in activiteiten die kunnen bijdragen aan dat besef van het enorme belang van vrijheid. En dat uitwerken in een beleidsplan. Als eerste aanzet hebben Gedeputeerden Staten alvast een uitgangspuntennotitie Vrijheid opgesteld. Uw inbreng kan dus het toekomstige beleidsplan versterken.
 
De provincie wil daarom graag dat Gelderse belangstellenden meedenken over het nieuwe beleid. Zij nodigt u uit voor een inspraakavond op 16 maart a.s. in het Huis der Provincie in Arnhem. U bent welkom vanaf 18:30 uur, het programma start om 19:00 uur. Aanmelding is verplicht en kan uiterlijk tot en met woensdag 11 maart 2020. Graag per e-mail via vrijheid@gelderland.nl.
 
Mocht u schriftelijk willen inspreken, dat kan eveneens via vrijheid@gelderland.nl. Dan nemen wij contact met u op. De schriftelijke inspraak staat open tot en met 23 maart 2020.