Vergadering algemene raadscommissie donderdag 9 april 2020 vervalt

In verband met de maatregelen tegen de verspreiding van het corona-virus gaat de vergadering van de algemene raadscommissie van de gemeente Winterswijk op donderdag 9 april niet door.

De leden van de commissie krijgen de gelegenheid hun inbreng en vragen over de voorstellen schriftelijk te doen. Het college van burgemeester en wethouders reageert schriftelijk op de inbreng van de leden. De schriftelijke inbreng van de leden én de reactie daarop van het college is te lezen op www.winterswijk.nl/gemeenteraad. U kiest voor ‘agenda’s en stukken’ en kiest vervolgens voor de vergadering van de algemene raadscommissie op donderdag 9 april.

Wilt u gebruik maken van het inspreekrecht bij deze commissievergadering?

Insprekers hebben de mogelijkheid om hun inspreekreactie schriftelijk in te dienen. Zij kunnen hun inspreekreactie uiterlijk maandag 6 april 2020 sturen naar griffie@winterswijk.nl. De inspreekreactie wordt toegevoegd aan de stukken en is te lezen op www.winterswijk.nl/gemeenteraad.

Over de besluitvorming over de voorstellen door de gemeenteraad wordt u later geïnformeerd.