Het jaar 2019 in Vogelvlucht

In de jaarstukken over 2019 lichten we toe waar ons geld vandaan is gekomen en waar het naar toe is gegaan. In de uitgave 'Het jaar 2019 in Vogelvlucht' leest u in het kort waar we het afgelopen jaar aan gewerkt hebben.

Op donderdag 11 juni 2020 worden de jaarstukken in de raadscommissie behandeld. In de raadsvergadering op donderdag 25 juni 2020 behandelt de gemeenteraad van #Winterswijk de jaarstukken. Beide vergaderingen kunt u live volgen via internet. U vindt deze Vogelvlucht en de complete jaarstukken ook op onze website.

Vogelvlucht