Hulp bij opvoeding

Merkt u dat opvoeden moeilijker wordt? Dan is de eerste stap dat u eerst zelf een oplossing probeert te zoeken. Vaak kunnen familieleden, vrienden of kennissen u een luisterend oor of hulp bieden. Soms heeft u meer ondersteuning nodig. Wat zijn dan uw mogelijkheden en waar kunt u terecht met uw vragen? Bijvoorbeeld bij Sociaal Team de Post.

Sociaal Team de Post luistert en adviseert

De hulpverleners en welzijnswerkers van het Sociaal Team zijn in dienst van de gemeente Winterswijk. U kunt dit team al uw vragen stellen over zorg, welzijn, opvoeden en opgroeien. Bij Sociaal Team de Post weten ze wie u of uw naaste verder kan helpen. Ze kunnen u bijvoorbeeld in contact brengen met een deskundige, zoals een consulent van de gemeente, een ouderenadviseur of een cliëntondersteuner.

Problemen met opvoeden en opgroeien? Stel een familiegroepsplan op

Wilt u een probleem in de opvoed- en opgroeisituatie van uw kind aanpakken? Dan kunt u hiervoor samen met uw familie en uw sociale netwerk een familiegroepsplan opstellen. Daarin legt u vast hoe u de situatie wilt verbeteren en wat u hiervoor nodig heeft. Zo houdt u de regie over de benodigde ondersteuning in eigen hand. Heeft u hulp nodig vanuit de Jeugdwet? Dan kunt u een familiegroepsplan ook gebruiken als hulpverleningsplan. Dit plan levert u dan in bij de consulent van de gemeente. De consulent kan u ook helpen bij het opstellen van het plan.  Opstellen van een familiegroepsplan is niet verplicht.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor ondersteuning, zorg of hulp?

Ook tijdens de coronacrisis is Sociaal Team de Post bereikbaar voor vragen. Heeft u  vragen over opvoeden of opgroeien, zorg of welzijn? Neem contact op met een medewerker van Sociaal Team de Post. Dit kan via mail depost@winterswijk.nl of telefoon (0543) 543 960. Onze medewerkers zijn op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur te bereiken. De inloopspreekuren zijn nu tijdelijk niet meer te bezoeken.
Heeft u vragen over opvoeden en opgroeien dan kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met Het Ondersteuningsteam. Dit kan via de website www.ondersteuningsteamoa.nl
Op de website van de gemeente vindt u meer informatie over de ondersteuning die de gemeente kan bieden,https://www.winterswijk.nl/Inwoners_Ondernemers/Zorg_jeugd_werk_onderwijs/Wmo