Inzameling landbouwfolie, wikkelfolie en wikkelnet

Zaterdag 6 juni van 8.30 tot 12.30 uur is de jaarlijkse landbouwfolie-inzamelingsactie voor landbouwers en particulieren.

Voor de inname moet betaald worden. Aanbod van wikkelfolie en wikkelnet tot 10 kg. door particulieren is gratis. Komt het gewicht daarboven, dan worden kosten in rekening gebracht. Aanbod van landbouwfolie tot 100 kg kost € 10,-. Vanwege de corona-pandemie worden er extra maatregelen genomen.

Voorwaarden en tarieven

Landbouwfolie

 • dient bezemschoon te zijn
 • dient gescheiden te zijn van wikkelfolie en wikkelnet
 • de kosten bedragen € 65,- per ton met een minimum van € 10,-,
 • partijen boven 100 kg worden gewogen
 • betalen kan (alleen) middels pin apparatuur
 • kan alleen ingeleverd worden op de verzamelpunten van Huiskamp BV (Huppel) en Loonbedrijf Miste BV en niet bij BCS (Kotten)

Wikkelfolie

 • dient bezemschoon te zijn en vrij van wikkelfolie
 • partijen van particulieren tot 10 kg kunnen gratis op alle drie verzamelpunten ingeleverd worden
 • partijen tot 50 kg kosten € 5,-
 • voor overige partijen gelden dezelfde voorwaarden als landbouwfolie

Algemene voorwaarden

 • niet bezemschone folies, vloerzeilen, dekzeilen en hard plastic worden niet geaccepteerd
 • het aanbieden kan uitsluitend tussen 08.30 tot 12.30 uur

Extra maatregelen vanwege de corona-pandemie

De openingstijden zijn verruimd. Op alle locaties dient de minimum afstand van 1,5 meter tussen personen in acht te worden genomen. Er wordt zoveel mogelijk met de kraan gelost. Het helpen door vrijwilligers zal daarom heel beperkt zijn. Er wordt betaald met een pinapparaat.

Adressen van de verzamelpunten

 •  Loonbedrijf Miste B.V., Misterweg 20
 •  Loon- en Grondverzetbedrijf Huiskamp B.V W., Waliënseweg 17
 •  BCS Loon- en mechanisatiebedrijf, Sieverdinkweg 16 (alleen voorwikkelfolie / -net)

Initiatiefnemers


Stichting Waardevol Cultuurlandschap Winterswijk (WCL), LTO-Noord, afdeling Oost Achterhoek Commissie Winterswijk en de Buurtschappen Verenigingen (BSV) verzorgen deze inzameling.

Lees meer over de voorwaarden, tarieven en de inleverlocaties op www.wclwinterswijk.nl