Bekendmakingen

Met bekendmakingen informeren wij u over onder andere verordeningen, bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen en evenementenvergunningen.

Officiële Bekendmakingen

De gemeente Winterswijk publiceert de officiële bekendmakingen in het Gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl. Ook de gemeentelijke bekendmakingen in de Staatscourant staan op die website.

E-mailservice

Informatie over de e-mailservice vindt u op https://www.overheid.nl/help/officiele-bekendmakingen/mijn-abonnementen
U kunt zich aanmelden voor deze service via https://zoek.officielebekendmakingen.nl/mijnabonnementen/registreren

Na aanmelding ontvangt u automatisch besluiten en berichten die de gemeente, provincie, het waterschap en rijksoverheid publiceren.

‘Over uw buurt: Zó weet je ervan!’

Via de website ‘Over uw buurt' kunt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen in uw buurt, zoals vergunningen, plannen en plaatselijke regelgeving. U vindt hier niet alleen de gemeentelijke bekendmakingen, maar ook die van provincie en het waterschap die van toepassing zijn op uw buurt. Berichten van de rijksoverheid zijn niet op deze website te vinden.

De website ‘Over uw buurt’ bestaat uit drie onderdelen: e-mailservice, app en online. Op de e-mailservice kunt u zich abonneren, zo ontvangt u automatisch besluiten en andere berichten. De app kunt u downloaden. En online zijn berichten te bekijken.

Ga naar www.overuwbuurt.overheid.nl