Adviescommissie Cultuurhistorie Winterswijk

In verband met de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus gaat de fysieke vergadering van de Adviescommissie Cultuurhistorie Winterswijk op donderdag 15 oktober niet door.

De leden van de commissie krijgen de gelegenheid hun inbreng en vragen schriftelijk te doen.

De schriftelijke inbreng van de leden is te vinden op www.winterswijk.nl/bestuur_organisatie. Je kiest voor college van B&W’ en kiest vervolgens voor adviesorganen. Hieronder vind je de  adviescommissie cultuurhistorie Winterswijk.  

Inspreken?

Insprekers hebben de mogelijkheid om hun inbreng schriftelijk in te dienen. Zij kunnen hun inbreng sturen naar mnavis@winterswijk.nl.