Begroting 2021 in beeld

Vandaag vindt u direct na de gemeentepagina’s in Achterhoek Nieuws een verkorte weergave in tekst en beeld van onze begroting, te weten de ‘Begroting 2021 in beeld’. Op een eenvoudige wijze kunt u zo kennis nemen van onze plannen voor het komende jaar.

U kunt de volledige versie van de Begroting 2021 en de ‘Begroting 2021 in beeld’ ook op onze website www.winterswijk.nl bekijken. In de raadsvergaderingen van 3 en 5 november 2020 neemt de raad een besluit over de begroting.

Besluitvorming gemeenteraad

Op woensdag 14 oktober 2020 is er een extra commissievergadering waarin inwoners, ondernemers en andere betrokkenen de gelegenheid krijgen om in te spreken. De commissievergadering begint om 19.30 uur en vindt digitaal plaats. Deze commissievergadering is volledig gereserveerd voor insprekers, de politieke discussie vindt plaats tijdens de raadsvergadering op 3 en 5 november 2020.

Wilt u van de inspraakmogelijkheid gebruikmaken?

Meld u zich dan aan vóór dinsdagmiddag 13 oktober 12.00 uur, via griffie@winterswijk.nl of (0543) 543 120. De maximale tijd per inspreker is afhankelijk van het aantal aanmeldingen. U krijgt hier vooraf bericht over. In de raadsvergaderingen van 3 en 5 november 2020 neemt de raad een besluit over de begroting. Tijdens deze raadsvergaderingen is er geen gelegenheid om in te spreken over de begroting.

Begroting 2021 in Beeld