Werkzaamheden aanleg Vrijheidspark in beeld

De uitvoeringswerkzaamheden voor het nieuw aan te leggen Vrijheidspark zijn in volle gang. In juni zijn we gestart met de eerste fase: de herinrichting van de Jeugdkerkstraat en de aanleg van een nieuw parkeerterrein. Na de Jeugdkerkstraat is ook de Schoolstraat onder handen genomen. De verwachting is dat het gehele project eind 2020 is afgerond.

 Onderstaande video geeft een beeld van de werkzaamheden en de vorderingen.