Herinnering: Invullen vragenlijst tevredenheid afvalinzameling

Heeft u een vragenlijst over de tevredenheid van de afvalinzameling ontvangen? Vergeet dan niet om deze vragenlijst voor maandag 5 oktober in te vullen!

Onderzoeksbureau Integron voert dit onderzoek voor de gemeente en ROVA uit. Met de resultaten van dit onderzoek krijgt de gemeente inzicht in de tevredenheid over het beleid over afval en grondstoffen en over de inzameling van de verschillende afvalstromen.

Invullen vragenlijst

Het invullen van de vragenlijst kan door de papieren versie in de bijgevoegde envelop terug te sturen of door de vragen digitaal te beantwoorden. Antwoorden worden anoniem verwerkt.