Controle op huishoudelijk afval in de afvalbakken op straat

De afgelopen tijd hebben we de inhoud van de afvalbakken in de openbare ruimte gecontroleerd.
Hierbij troffen we onder andere huishoudelijk afval, luiers en folders aan. Deze soorten afval horen niet thuis in de afvalbakken op straat. Onze handhavers hebben voor deze overtredingen meerdere spoedeisende bestuursdwang van minimaal € 92,50 opgelegd.

Meer zwerfafval door volle afvalbakken

Het onjuist deponeren van afval is voor veel inwoners een ergernis. Ook raken de afvalbakken hierdoor sneller vol. Dit zorgt ervoor dat de afvalbakken niet gebruikt kunnen worden waarvoor ze bedoeld zijn en er meer zwerfafval ontstaat. Om meer bewustzijn te creëren, voeren we de komende tijd vaker controles uit.

Welk afval hoort waar?

De afvalbakken en hondenpoepbakken op straat zijn bestemd voor het handafval en/of poep van honden van gebruikers van onze openbare ruimte.

Huishoudelijk rest afval hoort in de verzamelcontainer voor restafval. Luiers kunnen in speciale zakken gratis ingeleverd worden op het milieubrengstation van ROVA. Deze speciale zakken voor luiers en incontinentiemateriaal zijn te verkrijgen bij het gemeentekantoor, De Post en het milieustation van ROVA.