Starterslening weer mogelijk

Op 25 maart 2021 heeft de gemeenteraad van Winterswijk besloten de starterslening voor het kopen van een eerste eigen woning weer mogelijk te maken. De gemeente heeft € 400.000,- beschikbaar gesteld voor het verstrekken van nieuwe startersleningen.

Daarnaast wil ook de provincie Gelderland starters een kans geven op een woning door mee te betalen aan de startersleningen van gemeenten. De provincie zet € 4 miljoen in om 1.000 starters aan een woning te helpen. De gemeente en de provincie zorgen elk voor 50% van de financiering.

Wie komt in aanmerking?

Iedereen die nog niet eerder een eigen woning heeft gehad komt in aanmerking als:

  • De woning een maximale aanschafwaarde heeft van € 220.000,- (inclusief verbeterkosten). De lening is maximaal 20% van de aanschafprijs met een maximum van € 25.000,-
  • De energieneutrale en/of nul-op-de-meter nieuwbouwwoning een maximale aanschafwaarde heeft van € 250.000,-. De lening is 20% van de aanschafprijs met een maximum van € 40.000,-

Wat zijn de voorwaarden?

De voorwaarden voor het krijgen van een starterslening zijn opgenomen in de Verordening Staterslening 2021 van de gemeente Winterswijk. Deze verordening kunt u vinden op www.winterswijk.nl onder Wonen, verbouwen, verhuizen en op de website van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn), www.svn.nl

Starterslening aanvragen?

De aanvraag voor een staterslening begint met een aanvraag voor een toewijzing door de gemeente.

Download het aanvraagformulier Starterslening (pdf, 81 KB) 

U vult het aanvraagformulier in. U mailt het naar gemeente@winterswijk.nl of u stuurt het per post naar:

Gemeente Winterswijk
Antwoordnummer 46
7100 VB Winterswijk

Na goedkeuring ontvangt u van de gemeente een toewijzingsbrief. Met deze brief kunt u vervolgens een  aanvraag indienen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn). Het SVn verzorgt namens de gemeente de verdere afhandeling van uw aanvraag.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Winterswijk via telefoonnummer (0543) 543 543 of onze website raadplegen. Verder kunt u ook veel informatie vinden over de starterslening op de website van het SVn www.svn.nl