Politiek forum 2 september 2021

Op 2 september 2021 is er een politiek forum van de gemeenteraad van Winterswijk, vanaf 19.30 uur.

Tijdens het politiek forum komen politieke onderwerpen aan de orde. Daarbij kan de raad worden geïnformeerd over actuele onderwerpen, of er wordt aan de raads- en commissieleden gevraagd om richting te geven in het maken van nieuwe plannen of beleid.

Onderwerpen politiek forum 2 september

  • Beleid en beheerplan onverharde wegen (informatief) van 19.30 tot 20.30 uur
  • Transitie Visie Warmte (informatief) van 20.45 tot 21.45 uur

In verband met de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus wordt deze vergadering langs digitale weg gehouden. U kunt het live via internet volgen door middel van een link op onze website, vervolgens klikt u op ‘Uitzending bekijken’. De op de agenda betrekking hebbende stukken vindt u hier.