Nieuwe afspraken over voldoende, passende en duurzame huurwoningen

Woensdag 8 december ondertekenden De Woonplaats, huurdersvereniging Winterswijk, en de gemeente Winterswijk de prestatieafspraken voor 2022 en de raamovereenkomst voor 2022-2025. De partijen hebben afspraken gemaakt over hun gezamenlijke inzet om ervoor te zorgen dat de sociale doelgroep in Winterswijk een passende en duurzame woning kan vinden die aansluit bij zijn of haar woonwensen, nu en in de toekomst.

Voldoende sociale huurwoningen

In de raamovereenkomst staan gezamenlijke ambities en uitgangspunten omschreven. Een belangrijke ambitie is om de komende jaren in te zetten op een groei van het aantal huurwoningen vanwege de oplopende zoektijden. Partijen kijken dan ook naar de mogelijkheden om het huidige woningaanbod aan te vullen. Ook verkoopt de Woonplaats in principe geen sociale huurwoningen. Daarbij is en blijft het belangrijk dat er variëteit in het aanbod blijft bestaan, zodat iedereen een passende woning kan vinden. 

Verduurzaming huurwoningen

Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp. De Woonplaats blijft dan ook flink investeren in het verduurzamen van de woningvoorraad. Door woningen te verduurzamen, verlagen de energielasten. Deze verduurzaming van woningen vindt niet alleen plaats wanneer er van huurder wordt gewisseld, maar ook op verzoek van  zittende huurders. Daarnaast zetten de drie partijen zich gezamenlijk in om voorlichting te geven over o.a. energieverbruik.

Huurdersvereniging zoekt nieuwe bestuursleden

Tot slot bleek tijdens het maken van de afspraken ook dat een belangrijk orgaan als de Huurdersvereniging Winterswijk hard op zoek is naar nieuwe bestuursleden. De vereniging zet zich in voor de belangen van Winterswijkse huurders. Het is belangrijk dat de vereniging dit nuttige werk kan blijven doen. Daarom doen we gezamenlijk een oproep: wilt u zich inzetten voor de Winterswijkse huurders? Meldt u zich dan aan als bestuurslid! Interesse? Kijk dan op de website: https://huurdersverenigingwinterswijk.nl/