Voorschriften en meldingsplicht voor carbid schieten

De jaarwisseling is alweer in aantocht en één van de tradities op Oudejaarsdag is het carbid schieten.

Voorschriften carbid schieten

Hiervoor gelden op grond van artikel 2.73a van de Algemene Plaatselijke Verordening een aantal algemene voorschriften:

  1. het carbid schieten mag alleen plaatsvinden op 31 december, tussen 10.00 en 18.00 uur;  
  2. bij het carbid schieten mag alleen gebruik worden gemaakt van bussen met een maximale  inhoud van 40 liter;
  3. de bussen mogen niet worden afgesloten met een metalen deksel; in plaats hiervan kan bijvoorbeeld een (plastic) bal worden gebruikt;
  4. het carbid schieten is alleen toegestaan buiten de bebouwde kom op een afstand van tenminste: 100 meter van woningen en 300 meter van gebouwen of andere voorzieningen waarin dieren verblijven;
  5. het schootsveld bedraagt tenminste 100 meter en binnen dit schootsveld bevindt zich geen publiek of andere personen en zijn geen openbare wegen of paden gelegen;
  6. degene die met carbid schiet dient alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om gevaar voor mens en dier te voorkomen.
  7. indien degene die met carbid schiet nog geen 18 jaar is moet het schieten plaatsvinden onder toezicht van een volwassene.

Meldingsplicht carbid schieten

Ook geldt voor het carbid schieten een meldingsplicht, namelijk dat de organisator of initiatiefnemer van het carbid schieten tenminste 2 weken vantevoren, dus uiterlijk voor 17 december a.s., schriftelijk of digitaal melding van het carbid schieten doet aan de burgemeester doen onder vermelding van:

  • de naam en het adres van de organisator of initiatiefnemer van het carbid schieten,
  • de plaats waar het carbid schieten zal plaatsvinden, en
  • het tijdstip waarop het carbid schieten zal plaatsvinden.

Deze melding kan worden gemaild naar gemeente@winterswijk.nl

Tijdelijke regeling maatregelen covid-19

Uiteraard dienen de coronavoorschriften van de Tijdelijke regeling maatregelen Covid-19 ook bij het carbid schieten nageleefd te worden. Deze voorschriften worden regelmatig gewijzigd en aangepast aan de situatie van dat moment.
Zorg er als organisator of initiatiefnemer voor, dat u op de hoogte bent van de op dat moment – Oudejaarsdag dus - geldende voorschriften.