Coronamaatregelen bij Tweede Kamerverkiezingen

De Tweede Kamerverkiezingen vinden plaats op woensdag 17 maart. Het verkiezingsproces verloopt door corona anders dan we gewend zijn. Er zijn extra maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat het voor kiezers veilig is om te stemmen en het voor stembureauleden veilig is om hun werk te doen in de stemlokalen.

Twee extra verkiezingsdagen

Kiezers kunnen niet alleen op woensdag 17 maart stemmen, maar ook al op maandag 15 maart en dinsdag 16 maart. Die dagen zijn vooral bedoeld voor kiezers die behoren tot de risicogroepen en daardoor extra kwetsbaar zijn voor het coronavirus. In Winterswijk zijn op maandag 15 maart en dinsdag 16 maart de stembureaus in Theater De Storm en het gemeentekantoor van 7.30 tot 21.00 uur geopend.

Briefstemmen voor kiezers van 70 jaar of ouder

Kiezers die 70 jaar of ouder zijn krijgen de mogelijkheid om per brief te stemmen. Zij hoeven niet naar een stembureau te komen om te stemmen, maar kunnen:

  • het stembiljet per post versturen naar de gemeente Winterswijk (Postbus 101, 7100AC Winterswijk).
  • het stembiljet inleveren bij een speciaal ingericht afgiftepunt op het gemeentekantoor. Er is een afgiftepunt ingericht in de centrale hal. Inleveren kan in de periode van 10 maart tot en met 17 maart.

Naast de mogelijkheid om per brief te stemmen, ontvangen kiezers van 70 jaar of ouder ook een stempas, de zogenaamde ‘stempluspas’. Hiermee kunnen zij ook gewoon hun stem uitbrengen in een stemlokaal. Ook kunnen ze een andere kiezer machtigen om voor hen te gaan stemmen (volmacht).

Winterswijk laat uw stem horen

Coronamaatregelen in het stemlokaal

In de stemlokalen worden de volgende maatregelen getroffen om de veiligheid van de kiezers en stembureauleden te garanderen:

  • Alle stemlokalen hebben aangepaste looproutes, spatschermen en een aparte in- en uitgang.
  • In elk stemlokaal is een extra stembureaulid aanwezig dat kijkt of het niet te druk wordt en of iedereen zich aan de maatregelen houdt in het stemlokaal. Deze wijst kiezers zo nodig op de 1,5 meter afstandsregel en vraagt kiezers om de handen te reinigen.
  • Bij de in- en uitgang van het stemlokaal staan zuilen met ontsmettingsmiddel. Kiezers moeten bij binnenkomst de handen desinfecteren.
  • Iedere kiezer krijgt een eigen rood potlood om te stemmen.
  • Kiezers moeten in het stemlokaal een mondneuskapje dragen.

Meer informatie?

Kijk voor informatie op www.winterswijk.nl/verkiezingen